Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Drugs in Context
Animal Research International
Revista dos Estudantes de Direito da UnB
Revista de Administração ContemporâneaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1776
YesterdayYesterday
1271
This weekThis week
10834
Last WeekLast week
11643
This monthThis month
43475
Last monthLast month
50787
All daysAll days
5870548

Bartin University Journal of Faculty of Education

Number 2, 2020

No articles found.

Number 7(1), 2018

No articles found.

Number 4/1, 2015

 • 1-20
  EĞİTİM VE ZİHİNSEL DEĞİŞİM
  Authors: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
  Number of views: 583
 • 21-33
  TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI MESLEK SEÇİMLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Hicran ÇETİN GÜNDÜZ, Yrd.Doç.Dr. Sinem TARHAN, Psk.Danışman Zeynep KILIÇ
  Number of views: 633
 • 34-50
  PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM İLİŞKİSİ
  Authors: Doç. Dr. Fatma Ebru İKİZ, Arş. Gör. Esra ASICI, Arş. Gör. Mustafa SAVCI, Arş. Gör.Canan YÖRÜK
  Number of views: 594
 • 51-63
  ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Authors: Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK, Arş. Gör. İsmail KİNAY, Prof. Dr. Behçet ORAL
  Number of views: 586
 • 64-72
  DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİNİN MATERYAL OLARAK KULLANIMINA BİR ÖRNEK: “FLİPPED CLASSROOM”
  Authors: Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK, Okt. Nihan Aylin ÜNLÜ
  Number of views: 635
 • 73-82
  Bazı Değişkenlere Göre Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeyleri*
  Authors: Doç. Dr. Gizem SAYGILI, Öğr. Gör. Halit KIRIKTAŞ, Arş. Gör. Hüseyin Talha GÜLSOY
  Number of views: 625
 • 83-100
  7. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARI CEBİR KAZANIMLARININ ÖN ÖRGÜTLEYİCİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Authors: Doç. Dr. Hülya GÜR, Arş. Gör. Mevhibe KOBAK DEMİR
  Number of views: 686
 • 101-114
  SINIF ÖĞRETMENİ VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TERCİH ETTİKLERİ ÖĞRETİM STİLLERİ VE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARI
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES, Yrd. Doç. Dr. Cevdet CENGİZ
  Number of views: 637
 • 115-126
  BİREYSEL ÇALGI DERSİ TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Demet GİRGİN
  Number of views: 655
 • 127-136
  ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Authors: Doç. Dr. Muamber YILMAZ, Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK
  Number of views: 639
 • 137-150
  ORTAOKUL VE LİSELERDE GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Erdal DEMİR
  Number of views: 670
 • 151-162
  AKADEMİSYENLERİN SINIFLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞER YÖNETİMİ DÜZEYLERİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNDE İNOVATİF UYGULAMALARI
  Authors: Arş. Gör. Mustafa FİDAN
  Number of views: 622
 • 163-177
  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE PORTFOLYO DEĞERLENDİRME
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR, Prof. Dr. Vedat ÖZSOY
  Number of views: 616
 • 178-203
  4MAT ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  Authors: Dr. Serap ERGİN, Prof. Dr. Musa SARI
  Number of views: 711
 • 204-213
  SOSYAL YETERLİK VE SOSYAL SONUÇ BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Authors: Doç. Dr. Ahmet AKIN, Oğuz AKKAYA
  Number of views: 611
 • 214-223
  ÜNİVERSİTE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Meriç ERASLAN
  Number of views: 631
 • 224-234
  ATTİTUDE TOWARDS SEEKİNG PROFESSİONAL PSYCHOLOGİCAL HELP İN A SAMPLE OF PRESERVİCE TEACHERS
  Authors: Çınar KAYA
  Number of views: 610
 • 235-248
  SOSYALİZASYONUN BİR BİLEŞENİ OLARAK SANAT VE SANAT EĞİTİMİNİN RASYONELLİK GÖRÜNÜMÜ
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Hasbi ASLAN
  Number of views: 623
 • 249-268
  TOKSİK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Authors: Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ, Arş. Gör. Halim GÜNER, Veysel YILDIZ
  Number of views: 624
 • 269-289
  ASSESSMENT OF PRE-SERVİCE ELEMENTARY TEACHERS’ MİSCONCEPTİONS İN GEOMETRİCAL OPTİCS VİA A REVİSED THREE-TİER MİSCONCEPTİON TEST
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE, Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
  Number of views: 644

Number V3I2, 2014

 • 1-25
  Eğitimde Ödev Tartışmaları
  Authors: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
  Number of views: 649
 • 26-48
  Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Authors: Doç. Dr. Türkan ARGON, Fatma Ayça YILDIRIM, Ayşe KURT
  Number of views: 723
 • 49-62
  Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Authors: Doç. Dr. Ahmet AKIN, Uzm. Banu YILDIZ
  Number of views: 655
 • 63-84
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Stratejilerinin Çocukların Akran İlişkileri Üzerindeki Etkisi
  Authors: Doç. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN, Öğr. Gör. Ceyhun ERSAN
  Number of views: 683
 • 85-109
  5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Sağlamlığının İncelenmesi
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Ali SICAK, Doç. Dr. Zeki ARSAL
  Number of views: 722
 • 110-131
  Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stratejileri Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN
  Number of views: 669
 • 132-152
  Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri
  Authors: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU, Pınar ERTEN
  Number of views: 609
 • 153 - 173
  Bartın İli Ortaokullar Arası Matematik Yarışmasına Katılan Öğrencilere Göre Matematikte Başarılı Olmalarını Sağlayan Faktörler
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA
  Number of views: 629
 • 174-195
  Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KATRANCI
  Number of views: 645
 • 196-212
  E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (EKOT) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Authors: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI
  Number of views: 648
 • 213 - 232
  Öğretmen Adayları İçin Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Authors: Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER
  Number of views: 619
 • 233-249
  Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Arş. Gör. Mustafa KÖSE
  Number of views: 663
 • 250-272
  Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları
  Authors: Arş. Gör. Gürkan TABAK, Doç. Dr. Ali GÖÇER
  Number of views: 651
 • 273-292
  Elektron Optiğinin Öğretilmesinde Işık Optiği ile Zenginleştirilmiş Analoji Kurulumu
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKÇAY, Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞİŞE
  Number of views: 712
 • 293-316
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)
  Authors: Yaprak PAMUK, Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU, Burcu ARMAĞAN
  Number of views: 660
 • 317-333
  The Roles of Metacognitive Beliefs in Developing Critical Thinking Skills
  Authors: Prof. Dr. Çetin SEMERCİ, Dr. Şenel ELALDI
  Number of views: 718
 • 334-367
  İşbirlikli Öğrenme Teknikleri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Authors: Prof. Dr. İbrahim BİLGİN, Arş. Gör. İdris AKTAŞ, Abdullah ÇETİN
  Number of views: 706
 • 368-389
  Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
  Number of views: 599
 • 390-403
  Validity and Reliability of Student Engagement Scale
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Uğur DOĞAN
  Number of views: 744
 • 404-415
  İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Authors: Doç. Dr. Ahmet AKIN, Uzm. Psk. Merve KAYA, Yrd. Doç. Dr. Ümran AKIN, Yrd. Doç. Dr. Ümit SAHRANÇ, Arş. Gör. Erol UĞUR
  Number of views: 655
 • 416-434
  Eğitimci Gözüyle Bartın Kadınlar Pazarında Çalışan Kadınların Hayata İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN, İrem ALTAÇ, Havva Duygu YASA, Ferhat AY, Şaban ŞEN
  Number of views: 642
 • 435-448
  Sınıf Öğretmenlerinin Okul Zorbalığına İlişkin Tutumları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Authors: Doç. Dr. Erkan YAMAN, Nermin CEYLAN ÇUHA
  Number of views: 637
 • 449-470
  Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey
  Authors: Öğr. Gör. Dr. Emrullah YILMAZ
  Number of views: 611

Number V3I1, 2014

 • 1-27
  Konuşma Öğretimi Yaklaşım ve Modelleri
  Authors: Firdevs Güneş
  Number of views: 689
 • 28 - 54
  Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) [Examination of Teacher Candidates’ Digital Natives Features (Example of Bartın University)]
  Authors: Barış ÇUKURBAŞI, Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
  Number of views: 685
 • 55 - 77
  Denetim Sürecinde Eğitim Denetmenlerinin Davranışları [Behaviours of Supervisors in the Process of Supervision]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY , Doç. Dr. Engin ASLANARGUN
  Number of views: 643
 • 78-101
  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının Görünümü [Profiles of Pre-Service Science Teachers’ Attitudes towards the Teaching Profession and Cheating]
  Authors: Arş. Gör. Yunus ÖZYURT, Doç. Dr. Altay EREN
  Number of views: 648
 • 102-112
  The Investigation of Spatial Skills of Prospective Teachers with Different Cognitive Styles [Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR
  Number of views: 672
 • 113-140
  Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması [Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale Validity and Reliability Study]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ
  Number of views: 621
 • 141-154
  İlköğretim Seçmeli Satranç Dersi Başlangıç Düzeyi Birinci Basamak Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı [Primary School First Grade Beginner Level Chess Course Computer-Aided Instructional Design]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Ayşen KARAMETE, Öğr. Gör. Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 672
 • 155-175
  Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi [Examination of Mustafa Ruhi Şirin’s Works in Field of Children’s Literature According to Context of Language Concept]
  Authors: Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK, Arş. Gör. Arzu ÇEVİK
  Number of views: 618
 • 176-199
  Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış [Secure Information and Communication Technology Usage Behavior of University Students and an Overview to Information Security Training]
  Authors: Dr. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Dr. Ramazan YILMAZ, Arş. Gör. Barış SEZER
  Number of views: 602
 • 200-223
  Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi [Effect of Conceptual Change Instruction on Remedying Misconceptions Concerning Direct Current Circuits]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE
  Number of views: 596
 • 224-237
  Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim [Education with Information and Communication Technologies in the Scope of Globalisation and Network Society]
  Authors: Dr. H. Tuğba ÖZTÜRK
  Number of views: 623
 • 238-251
  Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi [Investigating Science and Technology Teachers’ and Pre-Service Teachers’ Attitudes towards Understanding the Objectives of Science Experiments]
  Authors: Yrd.Doç.Dr. Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR
  Number of views: 613
 • 252-276
  Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin Betimlenmesi [Description of the Effect of Musical Activity with Group on Social Skills of Children with Autism]
  Authors: Fazilet Eda Yılmaz, Gülşah Topaloğlu, Mustafa Akyüzlüer
  Number of views: 601
 • 277-297
  Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Validity and Reliability Study of the Visual versus Verbal Style of Processing Scale Turkish Form]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KÜÇÜK, Barış ÇUKURBAŞI, İsmail TONBULOĞLU
  Number of views: 682
 • 298-319
  Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Hakkında Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi [An Analysis of Articles on Technology Assisted Mathematics Education]
  Authors: Arş. Gör. Ruhşen ALDEMİR , Doç. Dr. Enver TATAR
  Number of views: 700
 • 320-338
  Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi [Exploring Teachers’ Social Network Usage]
  Authors: İsmail TONBULOĞLU, Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
  Number of views: 630
 • 339-359
  Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi [The Influence of Transformative Learning Based Environmental Education on Preservice Biology Teachers' Perception of Environmental Problems]
  Authors: Arş. Gör. Dr. Osman ÇİMEN, Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
  Number of views: 704
 • 360-379
  Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri [Course Outlines and Teaching Styles at Graphic Design Lessons at Fine Arts Education Departments]
  Authors: Doç. Dr. İ.Halil TÜRKER, Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
  Number of views: 578
 • 380-392
  Sanat Eğitiminde Eğitsel Oyunların Önemi [Importance of Educational Games in Arts Education]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ
  Number of views: 602
 • 393-406
  Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen Bazı Değişkenler [Some Variables that Affect the Violin - Playing Performance of Students in the Department of Music Teaching]
  Authors: Doç. Dr. Lale HÜSEYNOVA
  Number of views: 609
 • 407-432
  Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi [Investigate the Logging Habits of the Faculty of Education Students in Terms of Students’ Opinion]
  Authors: Yrd. Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN
  Number of views: 593
 • 433-455
  8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi [An Evaluation of the Outcomes of the 8th Grade History of Turkish Revolution and Kemalism Lesson According to Revized Bloom’s Taxonomy]
  Authors: Arş. Gör. Melehat GEZER, Prof. Dr. İbrahim Fevzi ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Meral ÖNER SÜNKÜR, Arş. Gör. Elif MERAL
  Number of views: 632
 • 456-474
  Atılganlık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi [The Impact of Assertiveness Training on Interpersonal Problem Solving Perceived Social Support and Assertiveness of University Students]
  Authors: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Doç. Dr. Coşkun ARSLAN, Arş. Gör. Ayşe ELİÜŞÜK
  Number of views: 609


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us