Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
519
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2273
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29855
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438910

Psychology and Personality

Number 2 (2), 2016

 • 11-28
  ПСИХОАНАЛІЗ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ТНТЕРДНСТТИПЛТНАРНИЙ ПТДХТД У МОДЕЛЮВАННІ ФУНКЦІЙ МОЗКУ
  Authors: Дітріх Дітмар, Брукнер Дітмар, Доблхаммер Клаус, Шатт Замер
  Number of views: 320
 • 29-44
  ТИПОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ ТА ІНІЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: В.М. Заіка, В.Ф. Моргун
  Number of views: 597
 • 45-57
  МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У СВІТІ
  Authors: Ю.Л. Горбенко
  Number of views: 372
 • 58-64
  ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ
  Authors: Б.В. Андрейко
  Number of views: 439
 • 65-78
  ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: П.І. Блозва
  Number of views: 492
 • 79-87
  АНАЛІЗ КОЛА ДОВІРИ / НЕДОВІРИ ГРОМАДЯН РІЗНИМ СФЕРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ
  Authors: Н.М. Василець
  Number of views: 395
 • 88-95
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК
  Authors: Д.Е. Зубцов
  Number of views: 481
 • 96-105
  ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Т.М. Мандзик
  Number of views: 401
 • 106-116
  МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНОГО ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛЮ СПОЖИВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ОСОБАМИ З НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ
  Authors: О. В. Овчар
  Number of views: 376
 • 117-125
  ПСИХОСОМАТИЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  Authors: Л.Г. Перетятько
  Number of views: 944
 • 126-135
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КОМБАТАНТА В РОЗРІЗІ ГЕНЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Authors: Р.П. Попелюшко
  Number of views: 353
 • 136-145
  ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ЗОНІ АТО
  Authors: Х.І. Турецька, Ю.В. Штольцель
  Number of views: 377
 • 146-155
  ФРУСТРАЦІИНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК АФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ОПТИМІЗМУ
  Authors: Н.М. Чижиченко
  Number of views: 442
 • 156-165
  TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS ON THE ADDICTION CONCEPT REGARDING THE NEW DSM-V
  Authors: S. Giacomuzzi, C. Garber
  Number of views: 372
 • 166-174
  ПРОБЛЕМА ДЕПРИВАЦІІ І САМОДЕПРИВАЦІІ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ «Я» СУБ’ЄКТА З ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ
  Authors: М.М. Кононова, Н.А. Слюняєва
  Number of views: 467
 • 175-188
  НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНІ ФІЛЬМИ І САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М.М. Мельничук
  Number of views: 517
 • 189-198
  АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА
  Authors: Ю.Ю. Бойко-Бузиль
  Number of views: 479
 • 199-208
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИШІ
  Authors: К.П. Крикля
  Number of views: 456
 • 209-218
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИИ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АДАПТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Authors: А.С. Киричук
  Number of views: 404
 • 219-227
  ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ КРЕАТИВНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: А.А. Московченко
  Number of views: 316
 • 228-236
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТІВ НА ПЕРШОМУ РОЦІ НАВЧАННЯ У ВНЗ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ
  Authors: Т. Рогачова
  Number of views: 706
 • 237-247
  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІМІДЖУ ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА
  Authors: Н.О. Чайкіна
  Number of views: 324
 • 248-256
  ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ У ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: В. В. Шевчук
  Number of views: 399

Number 2 (1), 2016

 • 11-20
  ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ДРАМИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ
  Authors: Максименко С.Д.
  Number of views: 223
 • 21-31
  SLAVIC INDIGENOUS PSYCHOLOGY AS A SCIENCE ABOUT THE SLAVIC SOUL
  Authors: Pankalla Andrzej
  Number of views: 246
 • 32-42
  ОНТОЛОГІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: І.О. Красильников
  Number of views: 246
 • 43-52
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: І.Г. Тітов
  Number of views: 271
 • 53-61
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  Authors: О.І. Василевська
  Number of views: 564
 • 62-70
  ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: О.М. Абасалієва
  Number of views: 361
 • 71-82
  СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕВІАНТНОІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ДОВІРИ ДО СЕБЕ
  Authors: М.З. Єсип, І.В. Михайлюк
  Number of views: 206
 • 83-96
  ВІКОВІ ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У СЕРЕДНІЙ ТА ПІЗНІЙ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: Т.Б. Партико
  Number of views: 457
 • 97-104
  ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНИХ СТРАХІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: Н.Г. Піддубна, Д.Е. Єфімов
  Number of views: 918
 • 105-115
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКА НА ЙОГО СТАТУСНЕ ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ ОДНОЛІТКІВ
  Authors: М.М. Тесленко
  Number of views: 334
 • 116-127
  ДОСВІД МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
  Authors: О.І. Власова, І.В. Ващенко, І.В. Данилюк, В.Л. Щеобина
  Number of views: 340
 • 128-137
  СУТНІСНІ МОДУСИ САМОЗМІНЮВАННЯ У ПРОБЛЕМАТИЦІ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНА ПЕРСОНОЛОГІЯ
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 326
 • 138-150
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ПСИХОТЕРАПІЇ: НА ПРИКЛАДІ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА СХЕМА-ТЕРАПІЇ
  Authors: Д.В. Черенщикова
  Number of views: 549
 • 151-160
  ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЗМІСТ СМИСЛОТВОРЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: І.М. Галян
  Number of views: 291
 • 161-170
  ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Ю.І. Калюжна
  Number of views: 293
 • 171-179
  ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ПЕРЕВАЖАЮЧИМИ ТИПАМИ ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: Ю.В. Вербова
  Number of views: 237
 • 180-188
  РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОЕКТУВАННІ КАР’ЄРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н.О. Гончарова
  Number of views: 274
 • 189-199
  КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: О.Г. Мирошник
  Number of views: 240
 • 200-210
  САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК життєвого ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: М.М. Рева
  Number of views: 290
 • 211-221
  ДОСЛІДЖЕННЯ СМИСЛОВИХ АСПЕКТІВ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Т.Є. Тітова
  Number of views: 317
 • 222-233
  НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ»: ЗМІСТ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Authors: А.С. Харченко
  Number of views: 218
 • 234-343
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА
  Authors: Н.О. Юдіна, О.О. Зінченко
  Number of views: 309
 • 244-245
  СВОБОДА І «ІНФОРМАЦІЙНЕ РАБСТВО»
  Authors: О.О. Фільц
  Number of views: 206
 • 246-247
  ОСОБИСТІСТЬ ПСИХОЛОГА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: М.І. Степаненко, К.В. Седих, С.П. Яланська, В.Ф. Моргун
  Number of views: 315
 • 248-250
  ТИТАРЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
  Authors: Редакція
  Number of views: 432
 • 251-253
  БАЛЛ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
  Authors: Редакція
  Number of views: 404
 • 254-257
  ДЕЛІНКВЕНТНИЙ ПІДЛІТОК, або 20 РОКІВ ПО ТОМУ
  Authors: І.Г. Тітов
  Number of views: 278

Number 1, 2016

 • 11-17
  ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Максименко Сергій Дмитрович
  Number of views: 236
 • 18-30
  ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Тітов Іван Геннадійович
  Number of views: 230
 • 31-42
  ЛЮДИНА ЯК ПРИЧИНА: ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЇ В ОБ’ЄКТИВНУ АКТИВНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО МОЗКУ У ФОРМІ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  Authors: Соловйов Олег Володимирович, Ліцоєва Наталя Володимирівна
  Number of views: 203
 • 43-52
  СУБ’ЄКТИВНА БЛИЗЬКІСТЬ ІЗ ПРИРОДОЮ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Кряж Ірина Володимирівна
  Number of views: 216
 • 53-69
  ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОМУ ПІДХОДІ
  Authors: Седих Кіра Валеріївна
  Number of views: 175
 • 70-82
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Будник Олена Богданівна
  Number of views: 251
 • 83-92
  ПЕРЕВАГА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Фоменко Карина Ігорівна
  Number of views: 199
 • 93-108
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ
  Authors: Яновська Тамара Анатоліївна
  Number of views: 358
 • 109-118
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Бурейко Наталія Олександрівна
  Number of views: 244
 • 129-138
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ СІМЕЙНИХ РОЛЕЙ У ПОДРУЖНІХ ПАРАХ ІЗ СУТТЄВОЮ РІЗНИЦЕЮ У ВІЦІ
  Authors: Зозуль Таміла Володимирівна
  Number of views: 215
 • 139-151
  ВІДОБРАЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СУБКУЛЬТУРИ В СМИСЛОВИХ КОНСТРУКТАХ ПІДЛІТКІВ- НЕФОРМАЛІВ
  Authors: Лавріненко Віталій Анатолійович
  Number of views: 250
 • 152-162
  НАСТАНОВИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО ЯК КОМПОНЕНТ КАР’ЄРНОГО РІШЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Штученко Ірина Євгенівна
  Number of views: 240
 • 163-173
  ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ
  Authors: Уварова Світлана Геннадіївна
  Number of views: 344
 • 174-181
  ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Католик Галина Вікторівна
  Number of views: 231
 • 182-195
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ КІНОМИСТЕЦТВА
  Authors: Мельничук Майя Михайлівна
  Number of views: 273
 • 196-206
  СОЦІАЛЬНО-ДІЯЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ)
  Authors: Мирошник Олена Георгіївна
  Number of views: 325
 • 207-216
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Рева Марина Мирофанівна
  Number of views: 262
 • 217-225
  СМИСЛОВІ АСПЕКТИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Тітова Тетяна Євгенівна
  Number of views: 212
 • 226-233
  ПСИХОТЕРАПІЯ ПТСР В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМАГІНАТИВНИХ ТЕХНІК
  Authors: Турецька Христина Іванівна
  Number of views: 232
 • 234-244
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: Харченко Анжела Станіславівна
  Number of views: 262
 • 245-253
  ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ
  Authors: Верещинська Яна Володимирівна
  Number of views: 204
 • 254-263
  САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Гончарова Наталія Олексіївна
  Number of views: 241
 • 264-277
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЇ АКТОРА)
  Authors: Трофімов Андрій Юрійович, Загурська Ельвіра Владиславівна
  Number of views: 398
 • 278-289
  ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Головіна Олена Юріївна
  Number of views: 269
 • 290-292
  ШИЗОФРЕНІЯ ЯК РОЗЛАД ОЧЕВИДНОСТІ (ТЕЗИ КОНЦЕПЦІЇ)
  Authors: Фільц Олександр Орестович
  Number of views: 208
 • 293-297
  КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА 35 РОКІВ НА ЗЛАМІ СВІТОГЛЯДУ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
  Authors: Седих Кіра Валеріївна, Моргун Володимир Федорович, Тітов Іван Геннадійович
  Number of views: 283
 • 298-300
  КАРАМУШКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 175
 • 301-306
  ПОСТМОДЕРНА СОЦІАЛЬНІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ ЖИТТЯ
  Authors: Злобіна Олена Геннадіївна
  Number of views: 228


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us