Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
Perspectiva Teológica
Revista Contexto & Saúde
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1070
YesterdayYesterday
2013
This weekThis week
4498
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
38476
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5522866

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 95th, 2020

 • 11-23
  Eskişehir Kırsalında Bir Bektaşi Zaviyesi: Bahşayış Baba
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 512
 • 25-69
  Babaeski’de Sarı Saltık (Saltuk) Baba Türbe Ve Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 971
 • 71-99
  Gaziler Ovacığından Çağdaş Bir Derviş: Cuma Zeytünlü (Dertli Garip)
  Authors: Caner IŞIK- Ezgi AYDIN ONAR
  Number of views: 435
 • 101-142
  Demir Baba Tekkesinin Statüsü Hakkında Bulgaristan Basınında Yapılan Tartışmalar: Ananie Yavaşov Ve Mehmet Celil Arasındaki Yazışmalar Üzerine Bazı Notlar
  Authors: Memish Syuleyman MERDAN
  Number of views: 492
 • 143-167
  Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri
  Authors: Sadullah GÜLTEN
  Number of views: 1199
 • 169-198
  Çorumlu Caferileşmiş Alevilerin Caferileşme Süreçleri ve Temel İnanç Esasları
  Authors: Şaban BANAZ
  Number of views: 713
 • 199-234
  İmam Cafer Es-Sadık’a Nisbet Edilen Buyruk’ta Yer Alan Ayetler Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Yunus Emre GÖRDÜK
  Number of views: 889
 • 235-275
  Anadolu Türk Mimarisinde Zülfikar Tasvirleri
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 579
 • 277-299
  Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri’de Koçgiri Aşireti’nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları
  Authors: Ayşe BUDAK
  Number of views: 803
 • 301-322
  Hacıbektaş’ta Bir Ziyaret Yeri: Kadıncık Ana Evi
  Authors: Yusuf ACIOĞLU
  Number of views: 455
 • 323-333
  Alevi ve Bektaşi Yazı-Resim Sanatında İnsan Sureti
  Authors: Meryem GÜNANA
  Number of views: 626
 • 335-347
  Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic
  Authors: Dosay KENZHETAYEV- Muzaffer TAN
  Number of views: 275

Number 94, 2020

 • 11-35
  ALEVİ VE BEKTAŞİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞER KAVRAMLARI
  Authors: Aytekin DEMİRCİOĞLU
  Number of views: 615
 • 37-59
  HAZRET-İ PÎR’E MİHMÂN OLANLAR
  Authors: Muhammed CEYHAN, Murat ALANDAĞLI
  Number of views: 406
 • 61-77
  II. Abdülhamid Döneminde Garip Bey Adlı Alevi Dedesinin Trablusgarp’a Sürülmesi
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 918
 • 79-94
  Altıntaş Köyü (Kütahya) Seydisül Türbesi
  Authors: Elif GÜRSOY
  Number of views: 642
 • 95-115
  Vakfiyeler Işığında Hacı Bektaş Veli Tekkesi ve Bazı Bektaşi Tekke ve Türbeleriyle İlişkileri
  Authors: Nilgün ÇEVRİMLİ
  Number of views: 393
 • 117-130
  Türkmenlerin İslamiyet’i Kabulüne Dair Bir Kesit; Ersarı Bay ve Muinü’l Mürid
  Authors: Selcen ÖZYURT ULUTAŞ
  Number of views: 369
 • 131-148
  Mustafa Âsım’ın Maktel-i Hüseyin’i: Nâle-i Uşşâk
  Authors: Fatih SONA
  Number of views: 276
 • 149-160
  Hamza Baba Türbesi Etrafında Uygulanan Ritüeller ve Bektaşilik Geleneği
  Authors: Gül Aynur ÇOTULAY
  Number of views: 664
 • 161-170
  Âşıklık Geleneğinde Sefil Mahlaslı Halk Şairleri
  Authors: Doğan KAYA
  Number of views: 398
 • 171-190
  Yesevi Topraklarında Ateizm ve Kültürel Sekülerlik Politikaları: 1920-1940 Yılları Arasında Sovyet Yönetiminin Kazakistan’daki İslam Politikası
  Authors: Ainura KURMANALİYEVA- Sultanmurat ABZHALOV- Bakhytzhan SAPAROV
  Number of views: 358
 • 191-218
  Güney Kazakistan’daki Baksılık ve Eltilik Geleneğinin Şamanlık Kökleri (19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Baş Dönemleri)
  Authors: Tattigul KARTAEVA
  Number of views: 360

Number 93, 2020

 • 11-36
  Musâhiblik Kurumu Üzerinden Alevi Ocaklar ve Gruplar Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 297
 • 37-70
  Köprülü’de Bir Gönül Ocağı: Hacet Baba Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 425
 • 111-142
  Alevi-Bektaşi Edebiyatının Kadın Şairleri ve Bazı Tartışmalar
  Authors: Reyhan KELEŞ
  Number of views: 1376
 • 143-162
  Fransa’nın Manda İdaresi Altında Suriye’nin Bölünmesi ve Lazkiye Aleviler Devleti (1920-1946)
  Authors: Mahmut BOLAT
  Number of views: 671
 • 163-191
  Alevilikte Tevellâ ve Teberrâ Kavramları
  Authors: Hüseyin DEDEKARGINOĞLU
  Number of views: 627
 • 193-205
  Aydın Yöresi Tahtacılarında Düğün Gelenekleri: Bayrak Dikme-Tapı/Sahabı-Baş Kurbanı-Barışma Yemeği-Ocak Kazma Ritüelleri
  Authors: Rıza AKYÜREK
  Number of views: 303
 • 207-221
  Ali Ekber Çiçek’e Âit Deyiş Türünde Dört Eserin Kültürel, Sözel ve Müzikal Analizi
  Authors: Sedat TAMAY
  Number of views: 452
 • 223-239
  Âşık Sıdkî’nin Hayatına Dair Yeni Bilgiler ve Bilinmeyen Bazı Şiirleri
  Authors: Ali Cem AKBULUT
  Number of views: 406
 • 241-266
  Selçuklular ve Büveyhîler Arasındaki Rekabetin Tarih Yazıcılığı Sahasındaki Aktörleri: İbn Hassûl ve Ebû İshâk Es-Sâbî
  Authors: Naser SEDGHİ- Sinan TARİFCİ
  Number of views: 273
 • 267-276
  Velâyetnamesi Olan Şeyh, Osman Baba Mı? Otman Baba Mı?
  Authors: Huriye EMEN
  Number of views: 311

Number 92, 2019

 • 11-28
  HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ’NİN ZİYARETGÂH OLMA SÜRECİ ve XIX. YÜZYILDA YAPILAN İNŞAATLAR
  Authors: Oktay Kızılkaya
  Number of views: 490
 • 29-42
  ESKİ TÜRK İNANÇLARI ve KALENDERÎLİK BAĞLAMINDA OSMANLI TOPRAKLARINDA VEGAN SUFİLER: ETYEMEZLER
  Authors: Sadullah Gülten
  Number of views: 1017
 • 43-65
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRK HALK İNANIŞLARI VE UYGULAMALARINA YANSIMASI
  Authors: Bekir şişman, Mehmet Şahin
  Number of views: 1416
 • 67-82
  GÜVERCİN HİKÂYESİNİN HZ. ALİ DEĞİŞKESİ
  Authors: Yakup Karasoy
  Number of views: 1672
 • 83-100
  “HAZRETİ ŞAH’IN AVAZI TURNA DERLER BİR KUŞTADIR”: HACI BEKTAŞ VELAYETNAMESİ’NDE TURNA VE TURNA İLAHİSİ
  Authors: Ahmet Taşğın, Öner Atay
  Number of views: 963
 • 101-111
  GEÇİŞ RİTÜELİ OLARAK KIZILBAŞ TÜRKMENLERDE ÇUB-I TARİK (DEĞNEK VURMA) GELENEĞİ
  Authors: Mehmet Dağlar
  Number of views: 682
 • 127-142
  MANSUR BABA SOYUNDAN GELEN BİR ŞİFA OCAĞI: ŞAH PABUCU
  Authors: Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
  Number of views: 2046
 • 143-170
  MİRAÇ KAVRAMININ ALEVİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÇUBUK-ŞABANÖZÜ ÖRNEĞİ
  Authors: Sadettin KALENDEROĞLU, Cenk Güray
  Number of views: 2183
 • 207-230
  INSTITUTIONALIZATION OF JA’FARISM AS A MODERN IDENTITY IN TURKEY
  Authors: Abdülkadir YELER
  Number of views: 448
 • 223-228
  ERENLERİN REVÂKI: REVAK KİTABEVİ VE BEKTAŞİLİK SERİS
  Authors: Kazım ATAÇ
  Number of views: 578

Number 91, 2019

 • 11-27
  YABALI BABA MENKIBELERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE
  Authors: Ünsal Yılmaz Yeşildal
  Number of views: 621
 • 29-42
  HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HALİFELERİNDEN KOYUN BABA’NIN BALKANLAR’DAKİ İZLERİ
  Authors: Zeki GÜREL
  Number of views: 1220
 • 43-64
  İSMAİL HAYR BEY İSYANI IŞIĞINDA OSMANLI-NUSAYRİ İLİŞKİLERİ
  Authors: Ali ÇAPAR
  Number of views: 859
 • 65-88
  SIRAÇ SOSYOPOLİTİK HAREKETİ VE ANŞA BACILI OCAĞI
  Authors: İlkay ŞAHİN
  Number of views: 1129
 • 89-106
  OSMANLI DÖNEMİ’NDE HZ. ALİ KÜLLİYESİ VAKIFLARI
  Authors: Wameedh Sarhan AL-RUBAYE
  Number of views: 691
 • 107-146
  MÂTEMÎ’NİN NESRÜ’L-LE’ÂLÎ TERCÜMESİ
  Authors: Ferudun Hakan ÖZKAN
  Number of views: 614
 • 147-168
  ÖMER FUÂDÎ’NİN DEVRAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE DEVRAN RİSALESİ
  Authors: İbrahim Ethem ARIOĞLU
  Number of views: 838
 • 169-192
  ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE HAKK’A YÜRÜME ERKÂNINDA MÜZİK
  Authors: Yusuf BENLİ
  Number of views: 2077
 • 193-204
  YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN NUR BABA VE İSMAYIL ŞIHLI’NIN DELİ KÜR ROMANINDA İNANÇ İSTİSMARI
  Authors: Eşqane Akif qızı BABAYEVA
  Number of views: 724


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us