Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Innovations in Business and Industry
Journal of Advanced Biotechnology and Experimental Therapeutics
Business and Economics Research Journal
Problems of Education in the 21st CenturyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
75
YesterdayYesterday
1221
This weekThis week
8086
Last WeekLast week
9355
This monthThis month
35834
Last monthLast month
46464
All daysAll days
5725870

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 97, 2021

 • Nuran ÖZE- Filiz SOYER
  Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri
  Authors: 47-66
  Number of views: 234
 • 11-28
  Safevîler Döneminde Sema (Semah) (Kronikler, Seyahatnâmeler ve Minyatürlerde)
  Authors: İlgar BAHARLU
  Number of views: 430
 • 29-46
  Kuzey Makedonya-Kanatlar Köyünde Anlatılan Evliya Menkıbeleri
  Authors: Satı KUMARTAŞLIOĞLU
  Number of views: 368
 • 67-82
  Folklorlaşan Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı
  Authors: Fuzuli BAYAT
  Number of views: 333
 • 83-94
  Dört Kapı Kavramının Kaynakları
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 327
 • 95-110
  Göroğlu Destanında Mistik ve Hami Yardımcılar: Hazreti Ali, Kalenderler, Erenler, Aksakallar
  Authors: Naile ASKER
  Number of views: 312
 • 111-122
  Aşıklık Geleneğinin Oluşumunda Batıni Tekkelerin Önemi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 390
 • 123-150
  Alevilik Öğretisi Açısından Önemli Bir Eser: Fetvaname Risalesi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 257
 • 151-164
  Konak Romanındaki Börk ve Kılıç Etrafında Ahiliğin İzleri
  Authors: Derya KILIÇKAYA
  Number of views: 277
 • 165-176
  Alevi İnanç Sisteminde Bir Mikro Merkez Olarak "Dar" Kavramının Etrafında Oluşan Anlam Alanı ve Ritüel Evreni
  Authors: Didem Gülçin ERDEM
  Number of views: 329
 • 177-188
  Alevilik ve Bektaşilik'te "Nur" ve "Mişkât" Kavramlarının Nur Suresi 35. Ayeti Bağlamında İzahı ve Bir İbadet Formuna Bürünmesi
  Authors: Ramazan SÖNMEZ
  Number of views: 364
 • 189-210
  Alevi ve Bektaşi İnancında Müzik Aktarımında Kadının Rolü: Bursa-Şehitler Köyü Örneği
  Authors: Ersen VARLI, Turgay YILDIRIM
  Number of views: 268

Number 100, 2021

 • 11-24
  Göçebelikten Yerleşikliğe Geçerken Tahtacılar
  Authors: Nüket ESEN
  Number of views: 136
 • 25-38
  SPECIFIC FEATURES OF BLAGAJ TEKKE
  Authors: Naida ADEMOVİC
  Number of views: 624
 • 39-76
  Farklı Dönemlerden Örneklerle Mısır'daki Tarikat Yapılarının Gelişmesi
  Authors: Ahmet Ali BAYHAN
  Number of views: 262
 • 77-96
  Âşık Dâimi’nin Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım
  Authors: Canser KARDAŞ
  Number of views: 367
 • 97-122
  Klasik Şiirde Sinesini Dağlayan Âşık Zümresi “Abdallar”
  Authors: Erdem SEVİMLİ
  Number of views: 166
 • 123-146
  Tevfik Otman Baba Mecmuası Örneğinde Alevî-Bektaşî Kültüründe Yunus Emre
  Authors: Halil İbrahim ŞAHİN
  Number of views: 154
 • 147-158
  Ehl-İ Haklar’da Yediler
  Authors: İbrahim KARACA
  Number of views: 183
 • 159-158
  Osmanlı Devletinde Devlet-Tarikat İlişkileri Bağlamında Meclis-i Meşayih
  Authors: İsmail KAYA
  Number of views: 267
 • 181-210
  Arnavutluk’un Ergiri (Gjırokaster) İlindeki Tekkeler
  Authors: Enes KAVALÇALAN
  Number of views: 186
 • 211-234
  Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkileri Bağlamında Hurûfîlik ve Bektâşîlik
  Authors: Bilal DEDEYEV
  Number of views: 127
 • 235-252
  Şeyh Safiyyüddin-İ Erdebilî’nin Etnik Kökeni ve İnancı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 349
 • 253-270
  Hil’at-Nâme-i Hasan-Hüseyin: Peygamber Torunlarının Katline Dair Bir Kehanet Anlatısı
  Authors: Özkan DAŞDEMİR
  Number of views: 205
 • 271-296
  Alevi-Bektaşilikte Tanrı Algısının Sosyolojik Boyutları
  Authors: Özcan GÜNGÖR
  Number of views: 156
 • 297-326
  Doğu Karadeniz Camilerindeki Tasavvufi Tasvirler
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 145
 • 327-346
  Yesevilikteki Cehri Zikrin Koşul Ve Kuralları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Authors: Omir TUYAKBAYEV, Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 165
 • 347-324
  Bir Halk Ressamının İzinde Satılmış Köyü Camii Duvar Resimleri
  Authors: Cengiz GÜRBIYIK
  Number of views: 210
 • 375-396
  Seher Abdal’ın Manzum Bir Velayetnamesi: Velâyet-nâme-i Alî (Kerrema’llâhü Vechehû) Pür-Sûhten-i Cebrâ’îl Aleyhi’s-selâm
  Authors: Meriç HARMANCI
  Number of views: 186
 • 397-426
  Tarikat Kültüründen Bir Kesit: Osmanlı Mimari Süslemesinde Karpuz Ve Karpuz-Bıçak Tasvirleri
  Authors: Semiha ALTIER
  Number of views: 288
 • 427-460
  Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-I Şükrü
  Authors: Ahmet TAŞĞIN, Hakkı TAŞĞIN, Ergin JABLE, Esin HÜDAVERDİ
  Number of views: 176
 • 461-484
  Bingöl’de “Cemevi İçin Arsa Tahsis Edildi” Haberine Yapılan Yorumların Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Mehmet YAZICI
  Number of views: 112
 • 485-514
  Tasavvuf Düşüncesinde Servi Ağacı ve Türk-İslam Sanatındaki Yansımaları
  Authors: Yusuf ÇETİN, Bahar YAYIK
  Number of views: 178
 • 515-536
  nanç-Mekân İlişkisi Bağlamında Cemevlerinin Korunması: Malatya Arapgir Onar Köyü Cemevleri
  Authors: Tuba Nur OLĞUN, Nihal Arda AKYILDIZ
  Number of views: 195
 • 537-560
  Devletle İlişkileri Etrafında Bektaşilik: Doğuşu, Dönüşümü Ve Krizi
  Authors: Alaattin AKÖZ, Hilmi Bahadır AKIN
  Number of views: 128
 • 561-580
  Dedelik Hizmetinin Performans Teori Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Bahar ODABAŞI YILMAZ, Caner IŞIK
  Number of views: 139
 • 581-620
  Meşhed’de Bektaşi Tekkesi: Bektaşiliğin İmam Rıza ve Türbesiyle Olan Bağlantıları Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Reza NAGHDİ
  Number of views: 118
 • 621-654
  Tarikat Eşyalarında Süsleme Ve Sembolizm Üzerine Bir Deneme
  Authors: Elif CEYLAN EROL
  Number of views: 248
 • 657-660
  Hazine-i Deliorman’dan Altın Sayfalar: Mümin Ersoy Koleksiyonu
  Authors: Hakkı TAŞĞIN
  Number of views: 127

Number 96, 2020

 • Antalya, Elmalı, Tekke Köyü, Alevilik ve Bektaşilik, Abdal Musa, Halk Ezgileri.
  ANTALYA ELMALI TEKKE KÖYÜ BEKTAŞİLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ VE İNANÇ BAĞLAMLI SÖZLÜ EZGİLERİ
  Authors: Sami Emrah GEREKTEN-Attila ÖZDEK
  Number of views: 459
 • 11-32
  Ahu ve Derviş: XIII. Yüzyıl Tasavvuf Dünyası Üzerine Bazı Yeni Bulgular
  Authors: Vedat TURGUT
  Number of views: 389
 • 33-54
  CONCEIVING THE MEDIEVAL OTTOMAN MUSIC CULTURE THROUGH LEGENDARY NARRATIVES
  Authors: Cenk GÜRAY-Ezgi TEKİN ARICI
  Number of views: 300
 • 55-80
  TASAVVUFİ BİR ÇALGI OLARAK NEFİRİN İKONOGRAFİK EVRİLİMİ
  Authors: Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
  Number of views: 360
 • 81-116
  ALEVİLİK - MÜZİK İLİŞKİSİNE YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM (TUNCELİ ÖRNEĞİ)
  Authors: Aziz ERDOĞAN-N. Oya LEVENDOĞLU-Cenk GÜRAY
  Number of views: 434
 • 117-144
  CEM RİTÜELLERİNDE KÜLTÜREL BELLEK OLUŞTURMA
  Authors: Ayten KAPLAN
  Number of views: 459
 • 145-162
  THE TWENTY-FIVE TURKISH ALAWI FROM TOKAT AND THE CREATION OF THE ALAWITE BEKTASHI ITALIA IN LECCO
  Authors: Marcello MOLLICA
  Number of views: 269
 • 185-200
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ORTAMINDA MÜZİĞİ TEMSİL EDEN KADINLAR
  Authors: Sevilay ÇINAR
  Number of views: 456
 • 201-228
  ANSİKLOPEDİ VE SÖZLÜKLERDE ALEVİLİK KAVRAMININ ÇERÇEVELENME BİÇİMLERİ
  Authors: Zakir AVŞAR-Ayşe Elif EMRE KAYA-Songül OMUR
  Number of views: 345
 • 229-248
  MEVLANA HİMMETÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI VE BU DİVANDA HZ. ALİ’NİN YERİ
  Authors: Mehdi REZAEI
  Number of views: 405
 • 249-261
  WOMEN’S LAMENTS AND MOURNING HYMNS: FUNERAL RITUALS OF TAHTACI COMMUNITIES IN THE AEGEAN REGION OF WESTERN TURKEY
  Authors: Rıza AKYÜREK
  Number of views: 273
 • 263-292
  HAZIM AGÂH EFENDİ VE OSMANLI DEVLETİ HÂKİMİYETİ SON DÖNEMİ IRAK’INDA BEKTAŞİ TEKKELERİNİ ANLATTIĞI MEKTUBU
  Authors: Ahmet TAŞĞIN-Nurhan AYDIN-Abdulkadir YELER
  Number of views: 433
 • 293-318
  St. PETERSBURG DOĞU YAZMALARI ENSTİTÜSÜ’NDE BULUNAN DÎVÂN-I HİKMET NÜSHALARI
  Authors: Vüsale MUSALI
  Number of views: 518
 • 319-344
  19.YÜZYIL SONLARINDA VE 20.YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKİSTAN DİNÎ-MAARİFİ EDEBİYATINDA AHMED YESEVİ İZLERİ
  Authors: Khamidulla TADZHİYEV-Nodirkhon KHASANOV-Torali KYDYR
  Number of views: 391
 • 345-364
  ÂŞIK DERTLİ DİVANİ’DE TASAVVUFÎ TEMA
  Authors: Cem ERDEM
  Number of views: 361
 • 365-384
  ALEVİLİKTE İNANÇ TEMELLİ MÜZİK DÜŞÜNCESİNDEN KÜLTÜREL TEMSİL ODAKLI MÜZİK ALGISINA: MERSİN CEMEVİ’NDE DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ
  Authors: Fulya SOYLU BAĞÇECİ-Mine ŞENOL ATICI
  Number of views: 454
 • 385-410
  BİR ANTROPOLOJİK ÖZSELLEŞTİRME ÖRNEĞİ OLARAK VAHİT LÜTFİ SALCI’NIN ALEVİ MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI
  Authors: Onur Güneş Ayas
  Number of views: 339
 • 411-428
  TUNCELİ VE ÇEVRESİNDEN DERLENEN İKİ SEMAH: MARAŞ SEMAHI VE KIRKLAR SEMAHI
  Authors: Süleyman YILDIZ
  Number of views: 569
 • 429-442
  BATI TRAKYA’DA SEYYİD ALİ SULTAN SÜREĞİNDEKİ NEFESLER VE ÖZELLİKLERİ
  Authors: Hüseyin YALTIRIK
  Number of views: 358
 • 443-458
  SİVAS KARGIN HALAYININ SEMAHLARLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
  Authors: Sevim COŞKUN
  Number of views: 554
 • 459-490
  ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN DERYASI KISAS VE YAŞAYAN BİR USTA: ÂŞIK SEFÂÎ
  Authors: S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
  Number of views: 397
 • 491-512
  TAHTACI TÜRKMENLERİNDE SEMAH: MÜZİKAL YAPIYA DAİR BİR İNCELEME
  Authors: Hakan AYKURT-Alper BÖREKCİ
  Number of views: 433
 • 513-530
  ÂŞIK VEYSEL’İN TÜRKÜLERİNDE ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ
  Authors: Hasan COŞKUN
  Number of views: 1787
 • 531-556
  SOVYET KAZAKİSTAN’INDA İSLAMA YÖNELİK BİR UYGULAMA: MİLİTAN TANRISIZLAR BİRLİĞİ
  Authors: Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 321
 • 557-572
  PREŞOVA VE ÇEVRESİNDE OSMANLI KİTABELERİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Authors: Isa MEMISHI-Nebahat SÜLÇEVSİ
  Number of views: 458
 • 573-594
  DABKE FOLK DANCE WITH LYRICS AND MUSIC IN HATAY ARAB ALAWITE CULTURE
  Authors: Erhan TEKİN
  Number of views: 967
 • 595-616
  MİLLİYETÇİLİK, BİLİM VE DİN: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN MİLLİ TOPLUM TAHAYYÜLÜNDE HALK DİNİ
  Authors: Murat COŞKUNER
  Number of views: 312

Number 95th, 2020

 • 11-23
  Eskişehir Kırsalında Bir Bektaşi Zaviyesi: Bahşayış Baba
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 523
 • 25-69
  Babaeski’de Sarı Saltık (Saltuk) Baba Türbe Ve Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 1054
 • 71-99
  Gaziler Ovacığından Çağdaş Bir Derviş: Cuma Zeytünlü (Dertli Garip)
  Authors: Caner IŞIK- Ezgi AYDIN ONAR
  Number of views: 446
 • 101-142
  Demir Baba Tekkesinin Statüsü Hakkında Bulgaristan Basınında Yapılan Tartışmalar: Ananie Yavaşov Ve Mehmet Celil Arasındaki Yazışmalar Üzerine Bazı Notlar
  Authors: Memish Syuleyman MERDAN
  Number of views: 501
 • 143-167
  Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri
  Authors: Sadullah GÜLTEN
  Number of views: 1265
 • 169-198
  Çorumlu Caferileşmiş Alevilerin Caferileşme Süreçleri ve Temel İnanç Esasları
  Authors: Şaban BANAZ
  Number of views: 736
 • 199-234
  İmam Cafer Es-Sadık’a Nisbet Edilen Buyruk’ta Yer Alan Ayetler Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Yunus Emre GÖRDÜK
  Number of views: 910
 • 235-275
  Anadolu Türk Mimarisinde Zülfikar Tasvirleri
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 628
 • 277-299
  Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri’de Koçgiri Aşireti’nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları
  Authors: Ayşe BUDAK
  Number of views: 899
 • 301-322
  Hacıbektaş’ta Bir Ziyaret Yeri: Kadıncık Ana Evi
  Authors: Yusuf ACIOĞLU
  Number of views: 464
 • 323-333
  Alevi ve Bektaşi Yazı-Resim Sanatında İnsan Sureti
  Authors: Meryem GÜNANA
  Number of views: 650
 • 335-347
  Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic
  Authors: Dosay KENZHETAYEV- Muzaffer TAN
  Number of views: 284

Number 94, 2020

 • 11-35
  ALEVİ VE BEKTAŞİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞER KAVRAMLARI
  Authors: Aytekin DEMİRCİOĞLU
  Number of views: 713
 • 37-59
  HAZRET-İ PÎR’E MİHMÂN OLANLAR
  Authors: Muhammed CEYHAN, Murat ALANDAĞLI
  Number of views: 417
 • 61-77
  II. Abdülhamid Döneminde Garip Bey Adlı Alevi Dedesinin Trablusgarp’a Sürülmesi
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 948
 • 79-94
  Altıntaş Köyü (Kütahya) Seydisül Türbesi
  Authors: Elif GÜRSOY
  Number of views: 662
 • 95-115
  Vakfiyeler Işığında Hacı Bektaş Veli Tekkesi ve Bazı Bektaşi Tekke ve Türbeleriyle İlişkileri
  Authors: Nilgün ÇEVRİMLİ
  Number of views: 411
 • 117-130
  Türkmenlerin İslamiyet’i Kabulüne Dair Bir Kesit; Ersarı Bay ve Muinü’l Mürid
  Authors: Selcen ÖZYURT ULUTAŞ
  Number of views: 378
 • 131-148
  Mustafa Âsım’ın Maktel-i Hüseyin’i: Nâle-i Uşşâk
  Authors: Fatih SONA
  Number of views: 292
 • 149-160
  Hamza Baba Türbesi Etrafında Uygulanan Ritüeller ve Bektaşilik Geleneği
  Authors: Gül Aynur ÇOTULAY
  Number of views: 735
 • 161-170
  Âşıklık Geleneğinde Sefil Mahlaslı Halk Şairleri
  Authors: Doğan KAYA
  Number of views: 412
 • 171-190
  Yesevi Topraklarında Ateizm ve Kültürel Sekülerlik Politikaları: 1920-1940 Yılları Arasında Sovyet Yönetiminin Kazakistan’daki İslam Politikası
  Authors: Ainura KURMANALİYEVA- Sultanmurat ABZHALOV- Bakhytzhan SAPAROV
  Number of views: 370
 • 191-218
  Güney Kazakistan’daki Baksılık ve Eltilik Geleneğinin Şamanlık Kökleri (19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Baş Dönemleri)
  Authors: Tattigul KARTAEVA
  Number of views: 444


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us