Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Computer Sciences Institute
Drugs in Context
Enfoque UTE
Infarma - Pharmaceutical SciencesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
561
YesterdayYesterday
1309
This weekThis week
4860
Last WeekLast week
8488
This monthThis month
6422
Last monthLast month
39243
All daysAll days
4949358

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 96, 2020

 • Antalya, Elmalı, Tekke Köyü, Alevilik ve Bektaşilik, Abdal Musa, Halk Ezgileri.
  ANTALYA ELMALI TEKKE KÖYÜ BEKTAŞİLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ VE İNANÇ BAĞLAMLI SÖZLÜ EZGİLERİ
  Authors: Sami Emrah GEREKTEN-Attila ÖZDEK
  Number of views: 356
 • 11-32
  Ahu ve Derviş: XIII. Yüzyıl Tasavvuf Dünyası Üzerine Bazı Yeni Bulgular
  Authors: Vedat TURGUT
  Number of views: 313
 • 33-54
  CONCEIVING THE MEDIEVAL OTTOMAN MUSIC CULTURE THROUGH LEGENDARY NARRATIVES
  Authors: Cenk GÜRAY-Ezgi TEKİN ARICI
  Number of views: 226
 • 55-80
  TASAVVUFİ BİR ÇALGI OLARAK NEFİRİN İKONOGRAFİK EVRİLİMİ
  Authors: Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
  Number of views: 272
 • 81-116
  ALEVİLİK - MÜZİK İLİŞKİSİNE YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM (TUNCELİ ÖRNEĞİ)
  Authors: Aziz ERDOĞAN-N. Oya LEVENDOĞLU-Cenk GÜRAY
  Number of views: 355
 • 117-144
  CEM RİTÜELLERİNDE KÜLTÜREL BELLEK OLUŞTURMA
  Authors: Ayten KAPLAN
  Number of views: 361
 • 145-162
  THE TWENTY-FIVE TURKISH ALAWI FROM TOKAT AND THE CREATION OF THE ALAWITE BEKTASHI ITALIA IN LECCO
  Authors: Marcello MOLLICA
  Number of views: 226
 • 185-200
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ORTAMINDA MÜZİĞİ TEMSİL EDEN KADINLAR
  Authors: Sevilay ÇINAR
  Number of views: 387
 • 201-228
  ANSİKLOPEDİ VE SÖZLÜKLERDE ALEVİLİK KAVRAMININ ÇERÇEVELENME BİÇİMLERİ
  Authors: Zakir AVŞAR-Ayşe Elif EMRE KAYA-Songül OMUR
  Number of views: 285
 • 229-248
  MEVLANA HİMMETÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI VE BU DİVANDA HZ. ALİ’NİN YERİ
  Authors: Mehdi REZAEI
  Number of views: 323
 • 249-261
  WOMEN’S LAMENTS AND MOURNING HYMNS: FUNERAL RITUALS OF TAHTACI COMMUNITIES IN THE AEGEAN REGION OF WESTERN TURKEY
  Authors: Rıza AKYÜREK
  Number of views: 229
 • 263-292
  HAZIM AGÂH EFENDİ VE OSMANLI DEVLETİ HÂKİMİYETİ SON DÖNEMİ IRAK’INDA BEKTAŞİ TEKKELERİNİ ANLATTIĞI MEKTUBU
  Authors: Ahmet TAŞĞIN-Nurhan AYDIN-Abdulkadir YELER
  Number of views: 346
 • 293-318
  St. PETERSBURG DOĞU YAZMALARI ENSTİTÜSÜ’NDE BULUNAN DÎVÂN-I HİKMET NÜSHALARI
  Authors: Vüsale MUSALI
  Number of views: 450
 • 319-344
  19.YÜZYIL SONLARINDA VE 20.YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKİSTAN DİNÎ-MAARİFİ EDEBİYATINDA AHMED YESEVİ İZLERİ
  Authors: Khamidulla TADZHİYEV-Nodirkhon KHASANOV-Torali KYDYR
  Number of views: 319
 • 345-364
  ÂŞIK DERTLİ DİVANİ’DE TASAVVUFÎ TEMA
  Authors: Cem ERDEM
  Number of views: 268
 • 365-384
  ALEVİLİKTE İNANÇ TEMELLİ MÜZİK DÜŞÜNCESİNDEN KÜLTÜREL TEMSİL ODAKLI MÜZİK ALGISINA: MERSİN CEMEVİ’NDE DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ
  Authors: Fulya SOYLU BAĞÇECİ-Mine ŞENOL ATICI
  Number of views: 374
 • 385-410
  BİR ANTROPOLOJİK ÖZSELLEŞTİRME ÖRNEĞİ OLARAK VAHİT LÜTFİ SALCI’NIN ALEVİ MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI
  Authors: Onur Güneş Ayas
  Number of views: 252
 • 411-428
  TUNCELİ VE ÇEVRESİNDEN DERLENEN İKİ SEMAH: MARAŞ SEMAHI VE KIRKLAR SEMAHI
  Authors: Süleyman YILDIZ
  Number of views: 460
 • 429-442
  BATI TRAKYA’DA SEYYİD ALİ SULTAN SÜREĞİNDEKİ NEFESLER VE ÖZELLİKLERİ
  Authors: Hüseyin YALTIRIK
  Number of views: 265
 • 443-458
  SİVAS KARGIN HALAYININ SEMAHLARLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
  Authors: Sevim COŞKUN
  Number of views: 405
 • 459-490
  ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN DERYASI KISAS VE YAŞAYAN BİR USTA: ÂŞIK SEFÂÎ
  Authors: S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
  Number of views: 355
 • 491-512
  TAHTACI TÜRKMENLERİNDE SEMAH: MÜZİKAL YAPIYA DAİR BİR İNCELEME
  Authors: Hakan AYKURT-Alper BÖREKCİ
  Number of views: 331
 • 513-530
  ÂŞIK VEYSEL’İN TÜRKÜLERİNDE ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ
  Authors: Hasan COŞKUN
  Number of views: 1414
 • 531-556
  SOVYET KAZAKİSTAN’INDA İSLAMA YÖNELİK BİR UYGULAMA: MİLİTAN TANRISIZLAR BİRLİĞİ
  Authors: Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 237
 • 557-572
  PREŞOVA VE ÇEVRESİNDE OSMANLI KİTABELERİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Authors: Isa MEMISHI-Nebahat SÜLÇEVSİ
  Number of views: 332
 • 573-594
  DABKE FOLK DANCE WITH LYRICS AND MUSIC IN HATAY ARAB ALAWITE CULTURE
  Authors: Erhan TEKİN
  Number of views: 884
 • 595-616
  MİLLİYETÇİLİK, BİLİM VE DİN: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN MİLLİ TOPLUM TAHAYYÜLÜNDE HALK DİNİ
  Authors: Murat COŞKUNER
  Number of views: 256

Number 95th, 2020

 • 11-23
  Eskişehir Kırsalında Bir Bektaşi Zaviyesi: Bahşayış Baba
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 454
 • 25-69
  Babaeski’de Sarı Saltık (Saltuk) Baba Türbe Ve Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 853
 • 71-99
  Gaziler Ovacığından Çağdaş Bir Derviş: Cuma Zeytünlü (Dertli Garip)
  Authors: Caner IŞIK- Ezgi AYDIN ONAR
  Number of views: 369
 • 101-142
  Demir Baba Tekkesinin Statüsü Hakkında Bulgaristan Basınında Yapılan Tartışmalar: Ananie Yavaşov Ve Mehmet Celil Arasındaki Yazışmalar Üzerine Bazı Notlar
  Authors: Memish Syuleyman MERDAN
  Number of views: 437
 • 143-167
  Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri
  Authors: Sadullah GÜLTEN
  Number of views: 1104
 • 169-198
  Çorumlu Caferileşmiş Alevilerin Caferileşme Süreçleri ve Temel İnanç Esasları
  Authors: Şaban BANAZ
  Number of views: 638
 • 199-234
  İmam Cafer Es-Sadık’a Nisbet Edilen Buyruk’ta Yer Alan Ayetler Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Yunus Emre GÖRDÜK
  Number of views: 798
 • 235-275
  Anadolu Türk Mimarisinde Zülfikar Tasvirleri
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 512
 • 277-299
  Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri’de Koçgiri Aşireti’nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları
  Authors: Ayşe BUDAK
  Number of views: 708
 • 301-322
  Hacıbektaş’ta Bir Ziyaret Yeri: Kadıncık Ana Evi
  Authors: Yusuf ACIOĞLU
  Number of views: 372
 • 323-333
  Alevi ve Bektaşi Yazı-Resim Sanatında İnsan Sureti
  Authors: Meryem GÜNANA
  Number of views: 539
 • 335-347
  Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic
  Authors: Dosay KENZHETAYEV- Muzaffer TAN
  Number of views: 227

Number 94, 2020

 • 11-35
  ALEVİ VE BEKTAŞİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞER KAVRAMLARI
  Authors: Aytekin DEMİRCİOĞLU
  Number of views: 523
 • 37-59
  HAZRET-İ PÎR’E MİHMÂN OLANLAR
  Authors: Muhammed CEYHAN, Murat ALANDAĞLI
  Number of views: 355
 • 61-77
  II. Abdülhamid Döneminde Garip Bey Adlı Alevi Dedesinin Trablusgarp’a Sürülmesi
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 787
 • 79-94
  Altıntaş Köyü (Kütahya) Seydisül Türbesi
  Authors: Elif GÜRSOY
  Number of views: 519
 • 95-115
  Vakfiyeler Işığında Hacı Bektaş Veli Tekkesi ve Bazı Bektaşi Tekke ve Türbeleriyle İlişkileri
  Authors: Nilgün ÇEVRİMLİ
  Number of views: 321
 • 117-130
  Türkmenlerin İslamiyet’i Kabulüne Dair Bir Kesit; Ersarı Bay ve Muinü’l Mürid
  Authors: Selcen ÖZYURT ULUTAŞ
  Number of views: 296
 • 131-148
  Mustafa Âsım’ın Maktel-i Hüseyin’i: Nâle-i Uşşâk
  Authors: Fatih SONA
  Number of views: 220
 • 149-160
  Hamza Baba Türbesi Etrafında Uygulanan Ritüeller ve Bektaşilik Geleneği
  Authors: Gül Aynur ÇOTULAY
  Number of views: 569
 • 161-170
  Âşıklık Geleneğinde Sefil Mahlaslı Halk Şairleri
  Authors: Doğan KAYA
  Number of views: 322
 • 171-190
  Yesevi Topraklarında Ateizm ve Kültürel Sekülerlik Politikaları: 1920-1940 Yılları Arasında Sovyet Yönetiminin Kazakistan’daki İslam Politikası
  Authors: Ainura KURMANALİYEVA- Sultanmurat ABZHALOV- Bakhytzhan SAPAROV
  Number of views: 303
 • 191-218
  Güney Kazakistan’daki Baksılık ve Eltilik Geleneğinin Şamanlık Kökleri (19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Baş Dönemleri)
  Authors: Tattigul KARTAEVA
  Number of views: 284

Number 93, 2020

 • 11-36
  Musâhiblik Kurumu Üzerinden Alevi Ocaklar ve Gruplar Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 244
 • 37-70
  Köprülü’de Bir Gönül Ocağı: Hacet Baba Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 346
 • 111-142
  Alevi-Bektaşi Edebiyatının Kadın Şairleri ve Bazı Tartışmalar
  Authors: Reyhan KELEŞ
  Number of views: 1271
 • 143-162
  Fransa’nın Manda İdaresi Altında Suriye’nin Bölünmesi ve Lazkiye Aleviler Devleti (1920-1946)
  Authors: Mahmut BOLAT
  Number of views: 574
 • 163-191
  Alevilikte Tevellâ ve Teberrâ Kavramları
  Authors: Hüseyin DEDEKARGINOĞLU
  Number of views: 548
 • 193-205
  Aydın Yöresi Tahtacılarında Düğün Gelenekleri: Bayrak Dikme-Tapı/Sahabı-Baş Kurbanı-Barışma Yemeği-Ocak Kazma Ritüelleri
  Authors: Rıza AKYÜREK
  Number of views: 263
 • 207-221
  Ali Ekber Çiçek’e Âit Deyiş Türünde Dört Eserin Kültürel, Sözel ve Müzikal Analizi
  Authors: Sedat TAMAY
  Number of views: 355
 • 223-239
  Âşık Sıdkî’nin Hayatına Dair Yeni Bilgiler ve Bilinmeyen Bazı Şiirleri
  Authors: Ali Cem AKBULUT
  Number of views: 353
 • 241-266
  Selçuklular ve Büveyhîler Arasındaki Rekabetin Tarih Yazıcılığı Sahasındaki Aktörleri: İbn Hassûl ve Ebû İshâk Es-Sâbî
  Authors: Naser SEDGHİ- Sinan TARİFCİ
  Number of views: 237
 • 267-276
  Velâyetnamesi Olan Şeyh, Osman Baba Mı? Otman Baba Mı?
  Authors: Huriye EMEN
  Number of views: 240

Number 92, 2019

 • 11-28
  HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ’NİN ZİYARETGÂH OLMA SÜRECİ ve XIX. YÜZYILDA YAPILAN İNŞAATLAR
  Authors: Oktay Kızılkaya
  Number of views: 443
 • 29-42
  ESKİ TÜRK İNANÇLARI ve KALENDERÎLİK BAĞLAMINDA OSMANLI TOPRAKLARINDA VEGAN SUFİLER: ETYEMEZLER
  Authors: Sadullah Gülten
  Number of views: 960
 • 43-65
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRK HALK İNANIŞLARI VE UYGULAMALARINA YANSIMASI
  Authors: Bekir şişman, Mehmet Şahin
  Number of views: 1317
 • 67-82
  GÜVERCİN HİKÂYESİNİN HZ. ALİ DEĞİŞKESİ
  Authors: Yakup Karasoy
  Number of views: 1595
 • 83-100
  “HAZRETİ ŞAH’IN AVAZI TURNA DERLER BİR KUŞTADIR”: HACI BEKTAŞ VELAYETNAMESİ’NDE TURNA VE TURNA İLAHİSİ
  Authors: Ahmet Taşğın, Öner Atay
  Number of views: 887
 • 101-111
  GEÇİŞ RİTÜELİ OLARAK KIZILBAŞ TÜRKMENLERDE ÇUB-I TARİK (DEĞNEK VURMA) GELENEĞİ
  Authors: Mehmet Dağlar
  Number of views: 610
 • 127-142
  MANSUR BABA SOYUNDAN GELEN BİR ŞİFA OCAĞI: ŞAH PABUCU
  Authors: Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
  Number of views: 1963
 • 143-170
  MİRAÇ KAVRAMININ ALEVİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÇUBUK-ŞABANÖZÜ ÖRNEĞİ
  Authors: Sadettin KALENDEROĞLU, Cenk Güray
  Number of views: 2079
 • 207-230
  INSTITUTIONALIZATION OF JA’FARISM AS A MODERN IDENTITY IN TURKEY
  Authors: Abdülkadir YELER
  Number of views: 393
 • 223-228
  ERENLERİN REVÂKI: REVAK KİTABEVİ VE BEKTAŞİLİK SERİS
  Authors: Kazım ATAÇ
  Number of views: 520


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us