Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

ACTA APICOLA BRASILICA
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES
Synergy
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1584
YesterdayYesterday
1825
This weekThis week
11510
Last WeekLast week
13334
This monthThis month
34982
Last monthLast month
54226
All daysAll days
2475206

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 17, 2018

 • 163-193
  The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations / Savunma Tedarik Projelerinde Sapmaların Önlenmesi Maksadıyla Program Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliği
  Authors: Özhan Eren / Fahri Erenel
  Number of views: 47
 • 194-213
  Rusya’nın Kürdoloji Çalışmaları (1787-1947) / Russia’s Kurdology Studies (1787-1947)
  Authors: Burcu Özdemir / Ayna Askeroğlu Arslan
  Number of views: 49
 • 214-232
  XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış / A General Overview of Ceiling Decoration in the Interior Design in XVII-XIX. Ottoman Period Residential Architecture
  Authors: İlhan Özkeçeci / S. Nesli Gül Durukan / Hakan Alacalı
  Number of views: 340
 • 233-248
  Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Bir Vaka İncelemesi: “Üsküdar Belediyesi – Kedi Evi” Projesi / Digital PR and Reputation Management: Analysis of “Üsküdar Municipality – Cat House” as one of the Contemporary Examples in Crisis Communication
  Authors: Saadet Uğurlu
  Number of views: 68

Number 16, 2018

 • 85-99
  Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı/Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity
  Authors: Ekmel Geçer
  Number of views: 107
 • 100-120
  Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010) / A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)
  Authors: Zeynep Kaban Kadıoğlu
  Number of views: 270
 • 121-138
  Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia / Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme
  Authors: Süleyman Şanlı, Abu Bakar Siddiq
  Number of views: 47
 • 139-152
  Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık / We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls
  Authors: Arus Yumul
  Number of views: 227

Number 15, 2018

 • 7-20
  Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama / The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard
  Authors: Mahmut AKBOLAT, Sadık SENAİ, Özgün ÜNAL
  Number of views: 73
 • 21-45
  Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması / Investigation of Adult Attitudes Towards Health News
  Authors: Harun KIRILMAZ, Yonca YILDIRIM
  Number of views: 132
 • 46-63
  ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz / ILO: Crisis in Terms of Right to Strike
  Authors: Sevda KÖSE
  Number of views: 99
 • 64-74
  Vejetaryen Olmayı Seçmek / Choosing to be Vegetarian
  Authors: Esra SAHTİYANCI ÖZTARHAN
  Number of views: 178

Number 14, 2017

 • 273-300
  16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Türk Basınına Yansımaları / Reflection of the Presidential System Discussions During April 16 Referendum in Turkish Press
  Authors: Ezgi ÇAKIR
  Number of views: 143
 • 301-313
  Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri / Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism
  Authors: Süleyman DÖNMEZ, Mehmet Ali ÇELİK
  Number of views: 267
 • 314-334
  Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri “Onnagatalar” / Traversal Bodies of Traditional Japanese Kabuki Dance Theatre “Onnagatas”
  Authors: Yasemin KILINÇARSLAN
  Number of views: 171
 • 335-351
  Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme / Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film
  Authors: Selfiye ÖZKAN
  Number of views: 194

Number 13, 2017

 • 199-222
  Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi / Supervision of Radio and Television Broadcasting Services in Germany, France, England and Italy in the Context of Audiovisual Policy of the European Union
  Authors: Sena COŞKUN
  Number of views: 158
 • 223-241
  Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Antik ve Modern Dönemde İnsan, Ekonomi ve Siyaset İlişkisi / From Bios Politikos to Homo Economicus: The Relationship Between Human, Economy and Politics in the Ancient and Modern Periods with a Comparative Perspective
  Authors: Adem ÇELİK, Aykut AYKUTALP
  Number of views: 105
 • 242-252
  Modern Kültürde Kentten Kaçmanın ve Uzaklara Gitmenin Sosyolojisi / The Sociology of Escaping from the City and Going far away in the Modern Culture
  Authors: Sertaç Timur DEMİR
  Number of views: 133
 • 253-263
  1960-1963 Dönemi İşçi Eylemlerine Aşağıdan Bakmak / View of Labour Movements of 1960-63 Period from Below
  Authors: Feyza TURGAY
  Number of views: 113


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us