Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Biogeosystem Technique
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del NorteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
198
YesterdayYesterday
1176
This weekThis week
198
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
34176
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5518566

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 15, 2018

 • 7-20
  Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük Tersanesinde Bir Uygulama / The Impact of Service Quality Perception on Performance: An Application in Kocaeli Golcuk Shipyard
  Authors: Mahmut AKBOLAT, Sadık SENAİ, Özgün ÜNAL
  Number of views: 452
 • 21-45
  Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması / Investigation of Adult Attitudes Towards Health News
  Authors: Harun KIRILMAZ, Yonca YILDIRIM
  Number of views: 468
 • 46-63
  ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz / ILO: Crisis in Terms of Right to Strike
  Authors: Sevda KÖSE
  Number of views: 465
 • 64-74
  Vejetaryen Olmayı Seçmek / Choosing to be Vegetarian
  Authors: Esra SAHTİYANCI ÖZTARHAN
  Number of views: 642

Number 14, 2017

 • 273-300
  16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Türk Basınına Yansımaları / Reflection of the Presidential System Discussions During April 16 Referendum in Turkish Press
  Authors: Ezgi ÇAKIR
  Number of views: 461
 • 301-313
  Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri / Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism
  Authors: Süleyman DÖNMEZ, Mehmet Ali ÇELİK
  Number of views: 2357
 • 314-334
  Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri “Onnagatalar” / Traversal Bodies of Traditional Japanese Kabuki Dance Theatre “Onnagatas”
  Authors: Yasemin KILINÇARSLAN
  Number of views: 790
 • 335-351
  Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme / Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film
  Authors: Selfiye ÖZKAN
  Number of views: 677

Number 13, 2017

 • 199-222
  Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi / Supervision of Radio and Television Broadcasting Services in Germany, France, England and Italy in the Context of Audiovisual Policy of the European Union
  Authors: Sena COŞKUN
  Number of views: 560
 • 223-241
  Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Antik ve Modern Dönemde İnsan, Ekonomi ve Siyaset İlişkisi / From Bios Politikos to Homo Economicus: The Relationship Between Human, Economy and Politics in the Ancient and Modern Periods with a Comparative Perspective
  Authors: Adem ÇELİK, Aykut AYKUTALP
  Number of views: 438
 • 242-252
  Modern Kültürde Kentten Kaçmanın ve Uzaklara Gitmenin Sosyolojisi / The Sociology of Escaping from the City and Going far away in the Modern Culture
  Authors: Sertaç Timur DEMİR
  Number of views: 482
 • 253-263
  1960-1963 Dönemi İşçi Eylemlerine Aşağıdan Bakmak / View of Labour Movements of 1960-63 Period from Below
  Authors: Feyza TURGAY
  Number of views: 476

Number 12, 2017

 • 6-30
  Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocuğun Bedensel Kurgusu / The Art of Motherhood: Children’s Bodily Construction in Children’s Periodicals Duruing the Early Republic
  Authors: Sevcan BAŞBOĞA
  Number of views: 511
 • 31-42
  Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma / A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media
  Authors: Ezgi Keskin GAGA
  Number of views: 579
 • 43-65
  Doğa Başar SARIİPEK
  Authors: “İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı / Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach
  Number of views: 401
 • 66-86
  Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz / Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis
  Authors: Olkan SENEMOĞLU
  Number of views: 389

Number 11, 2017

 • 5-39
  Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk / Inequality of Income Distribution and Poverty in Countries Governed by Parliamentary and Presidential Systems
  Authors: H. Emre BAĞCE
  Number of views: 482
 • 40-53
  XVI. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İngiltere’de Vergi Toplama Usûlleri /Tax Collection Methods in the Ottoman Empire and England in XVIth Century
  Authors: Mustafa Can GÜRİPEK
  Number of views: 536
 • 54-80
  Suriyeli Mültecilerin “Misafir” Olma Haline Misafirperverlik Hukuku ve Etiği Açısından Bakış / The View of Syrian Refugees as a “Guest” in terms of Hospitality Law and Ethics
  Authors: Ceylan LORTOĞLU
  Number of views: 280
 • 81-99
  “Hak Temelli” Sosyal Politikadan “Hayırseverlik Temelli” Sosyal Politikaya Geçişte Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü / Roles of NGOs in the Transition from “Rights-Based” Social Policy to “Charity-Based” Social Policy
  Authors: Doğa Başar SARIİPEK
  Number of views: 312


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us