Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Biogeosystem Technique
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del NorteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
185
YesterdayYesterday
1176
This weekThis week
185
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
34163
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5518553

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 5, 2015

 • 5-37
  İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler
  Authors: Ömer Lütfi BARKAN
  Number of views: 289
 • 38-54
  Premodern’den Postmodern’e Benliğin ve Kutsalın Dönüşümü: Narsisist Benliğin Kutsal Algısı / Transformation of Knowledge and Sacred from Premodern to Postmodern: The Sacred Perception of Narcissist Self
  Authors: Ahmet GÜVEN
  Number of views: 332
 • 55-69
  Haber Etiği ve Bir Siyasi Haber İncelemesi / News Ethics and An Analysis of a Political News
  Authors: Buğra KARDAN
  Number of views: 239
 • 70-81
  Moral Özneden Yurttaşa: Kant’ın Pratik Felsefesinde Öznenin Evrimi / From Moral Subject to Citizen: Evolution of the Subject in Kant’s Practical Philosophy
  Authors: Murat SATICI
  Number of views: 337

Number 4, 2015

 • 4-21
  Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası / Chinese Media: Towards a Global Model
  Authors: Emre Tansu KETEN
  Number of views: 311
 • 22-44
  Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı / The Term Public Diplomacy Employed as a Euphemism for Propaganda
  Authors: Seyfi SAY
  Number of views: 282
 • 45-68
  İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sinemasında Milliyetçi Muhafazakâr Bir Yönetmen: Andrzej Wajda / A Nationalist-Conservative Director in Polish Cinema After the Second World War: Andrzej Wajda
  Authors: Süleyman SIDAL
  Number of views: 372
 • 69-82
  16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri / The Features of Silk Fiber Clothing Weavings Relating to Period Being a Symbolic Meaning Producer for the 16th Century Ottoman Period Film Narrative
  Authors: İnci YAKUT
  Number of views: 316

Number 3, 2015

 • 4-17
  Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Reference to “Modernization From Above” / Yukarıdan Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Demokratikleşme Çıkmazı
  Authors: H. Emre BAĞCE
  Number of views: 348
 • 18-36
  Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları / Seeking the Employment Focused Minimum Income Support for Turkey in the Framework of European Union Applications
  Authors: İlknur KARAASLAN
  Number of views: 351
 • 37-50
  Asya Politik Sineması Üzerine Notlar / Notes on Asian Political Cinema
  Authors: Mustafa Ali MİNARLI, Burak YILMAZ
  Number of views: 442
 • 51-60
  Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail / Gaspıralı İsmail: An Advocacy Journalist on the 100th Anniversary of His Death
  Authors: Seçil ÖZAY
  Number of views: 359

Number 2, 2014

 • 4-18
  İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi / A Critical Review of ‘Finance’ as a Discipline of Economics from the Perspective of Philosophy of Science
  Authors: Serdar BENLİGİRAY
  Number of views: 500
 • 19-29
  Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme / The Language of Taksim Gezi Park Protests: A Semiotic Review
  Authors: Ahmet GÜVEN
  Number of views: 561
 • 30-39
  Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması / The Relative Autonomy Problem in Newsmaking Process: A Field Research
  Authors: Deniz TANSEL İLİC
  Number of views: 294
 • 40-61
  Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: “Ankara: Türkiye’nin Kalbi” Belgeseli Örneği / Artistic Relations between the Republic of Turkey and the Soviet Union in the Early Republican Era: The Case of the Documentary “Ankara: The Heart of Turkey”
  Authors: Yalçın LÜLECİ
  Number of views: 392
 • 62-73
  “Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi / The Investigation of “Issız Adam” Movie in Terms of the Reality Therapy
  Authors: Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Nilüfer VOLTAN ACAR
  Number of views: 381

Number 1, 2014

 • 4-13
  Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim / Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government
  Authors: H. Emre BAĞCE
  Number of views: 428
 • 14-22
  Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek / Ethics in Public Administration: Discussion and Some Examples
  Authors: Fatih DEMİR
  Number of views: 514
 • 35-44
  Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları / Benefits of Empirical Ethics Practices in Ethical Dilemmas in Health Care
  Authors: Harun KIRILMAZ, Sema KILIÇ KIRILMAZ
  Number of views: 276
 • 45-51
  27 Mayıs ve İşadamları / The Coup of May 27th and Businessmen
  Authors: Cengiz SUNAY
  Number of views: 414


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us