Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Biogeosystem Technique
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del NorteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
191
YesterdayYesterday
1176
This weekThis week
191
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
34169
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5518559

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 9, 2016

 • 5-35
  Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi / Historical Development of Kocaeli Industry in the Ottoman Period and An Analysis of the Ottoman Industrialization Efforts
  Authors: Ebubekir AYAN
  Number of views: 410
 • 53-76
  Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri Örneği / Gender Discrimination in Turkish Sport Press: A Case Study on Fotomaç and Fanatik Newspapers
  Authors: Mehmet BÜYÜKAFŞAR
  Number of views: 558
 • 77-100
  Machiavelli’den Hobbes’a Rönesans Dönemi Siyaset Teorisinde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı / The Human Nature and the Notion of Society in Renaissance Political Theory: From Machiavelli to Hobbes
  Authors: Olkan SENEMOĞLU
  Number of views: 386

Number 8, 2016

 • 5-31
  Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi / Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender
  Authors: Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ, Öznur BAYAR
  Number of views: 299
 • 32-58
  Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları / Reflection of Modernism and Postmodernism Processes on Consumption Culture
  Authors: Harun KIRILMAZ, Fatma AYPARÇASI
  Number of views: 678
 • 59-71
  Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi / Consumer Price Index Forecast with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
  Authors: Serenay VAROL
  Number of views: 374

Number 7, 2016

 • 5-23
  Kentteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi: “Muğla İtiraf” adlı Facebook Sayfası Üzerine Bir Örnek Olay Analizi / Strangers in the City Coming Together through Social Media: A Case Study Analysis on “Muğla Confession” Facebook Page
  Authors: Pınar BAYRAM
  Number of views: 297
 • 40-63
  Fabrika Çalışanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Etmenler / Factors Affecting Job Satisfaction of Factory Workers
  Authors: Mehmet KÖK, Arzu ÇAKICI
  Number of views: 413
 • 64-98
  Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi / A Short Essay on Periodization of History of Republic
  Authors: Cengiz SUNAY
  Number of views: 580

Number 10, 2016

 • 5-19
  Post-Siyasal Eleştiri Açısından Liberalizm, Siyasal Alanın Sınırları ve Şiddet / Liberalism, the Limits of Political Sphere and Violence in Post-Political Critiques
  Authors: Salih AKKANAT
  Number of views: 477
 • 20-41
  Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ‘İktidar Prangası’ / ‘Shackles of Power’ in the Constitution of 1982 as an Ethical Issue of Politics and Law
  Authors: İrfan PAÇACI
  Number of views: 362
 • 42-63
  Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı: Platon ve Aristoteles / Human Nature and the Notion of Society in Ancient Greek Political Thought: Plato and Aristotle
  Authors: Olkan SENEMOĞLU
  Number of views: 647
 • 64-83
  Muhsin Ertuğrul: Türk Sinemasının Kurucusu mu Yoksa Günah Keçisi mi? / Muhsin Ertuğrul: The Founder or the Scapegoat of Turkish Cinema?
  Authors: Seçkin SEVİM
  Number of views: 577

Number 6, 2015

 • 5-26
  Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri
  Authors: Çağdaş Emrah ÇAĞLIYAN
  Number of views: 352
 • 27-36
  Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumunda Üyelik Fonksiyonunun Dayalı Parametre Tahmini / Parameter Estimation Based on Membership Function When an Independent Variable Has Pareto Distribution
  Authors: Türkan ERBAY DALKILIÇ, Tuğba KARAN
  Number of views: 298
 • 37-54
  Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Rolü / The Role of Savings Deposit Insurance Fund in the Formation of New Media Order in Turkey
  Authors: Bora ERDEM
  Number of views: 322
 • 55-79
  Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiğine Etkileri / The Effects of Dominancy of Columnist on the Practice of Correspondent in Printed Media
  Authors: A. Ziya SANDIKCIOĞLU
  Number of views: 377


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us