Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KRAUNTS. Fiziko-matematicheskie nauki
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
International Journal of Fertility and Sterility
Bylye GodyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1101
YesterdayYesterday
1701
This weekThis week
13137
Last WeekLast week
14143
This monthThis month
98736
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2815315

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 4 (63), 2016

 • 6-11
  Типові завдання судово-експертного дослідження
  Authors: Щербаковський М. Г.
  Number of views: 196
 • 12-19
  Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 132
 • 20-24
  Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 326
 • 24-28
  Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується
  Authors: Пампура М. В.
  Number of views: 180
 • 29-34
  Особливості президентського контролю за діяльністю національної гвардії України
  Authors: Байрачна Т. О.
  Number of views: 132
 • 34-40
  Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання
  Authors: Волков В. А.
  Number of views: 168
 • 41-46
  Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів
  Authors: Гончар Л. Я.
  Number of views: 149
 • 46-51
  Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу
  Authors: Царікова О. В.
  Number of views: 250
 • 51-55
  Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України
  Authors: Шулатова І. С.
  Number of views: 245
 • 56-60
  Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій
  Authors: Вінцук В. В., Гаштур В. В.
  Number of views: 168
 • 60-64
  Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
  Authors: Глобенко Г. І.
  Number of views: 349
 • 65-70
  Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України
  Authors: Коровайко О. І.
  Number of views: 219
 • 71-75
  Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України
  Authors: Осінська О. М.
  Number of views: 522
 • 75-80
  Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні
  Authors: Прібиткова Н. О.
  Number of views: 183
 • 81-85
  Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
  Authors: Романюк В. В.
  Number of views: 461
 • 85-90
  Принципи формування окремої криміналістичної методики
  Authors: Степанюк Р. Л.
  Number of views: 245
 • 90-94
  Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України
  Authors: Троян В. А.
  Number of views: 871
 • 95-99
  Напрями впливу приватного права на публічне
  Authors: Дронів Б. М.
  Number of views: 130
 • 99-103
  Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні
  Authors: Ільїна О. В.
  Number of views: 161
 • 104-109
  Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «збереження психологічного здоров’я поліцейських національної поліції України»
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 389
 • 110-115
  Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості
  Authors: Большакова А. М.
  Number of views: 123
 • 115-120
  Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань
  Authors: Бондарчук М. Т.
  Number of views: 282
 • 121-127
  Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції
  Authors: Гіренко С. П., Ларіонов С. О.
  Number of views: 169
 • 128-132
  Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 279
 • 133-137
  Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс
  Authors: Ламаш І. В., Лук’янова О. С.
  Number of views: 198
 • 138-142
  До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості
  Authors: Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М.
  Number of views: 176
 • 142-148
  Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 193
 • 148-152
  Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців
  Authors: Рудай А. С.
  Number of views: 163
 • 153-156
  Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики
  Authors: Саппа М. М.
  Number of views: 146
 • 157-161
  Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених
  Authors: Черкашин А. І.
  Number of views: 308
 • 162-169
  Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти
  Authors: Швець Д. В.
  Number of views: 421
 • 169-173
  Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх
  Authors: Шиліна А. А., Іванов М. С.
  Number of views: 145
 • 173-177
  Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів
  Authors: Шиліна А. А., Низовець А. О.
  Number of views: 154

Number 3 (62), 2016

 • 6-11
  Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні
  Authors: Сокуренко В. В.
  Number of views: 265
 • 12-17
  Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців
  Authors: Мілорадова Н. Е., Доценко В. В.
  Number of views: 133
 • 18-22
  Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 117
 • 22-27
  Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 325
 • 28-32
  Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння
  Authors: Ортинська Н. В.
  Number of views: 215
 • 32-39
  Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 255
 • 40-46
  Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління
  Authors: Ботнаренко О. М.
  Number of views: 116
 • 47-50
  Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні
  Authors: Брюховецька М. С.
  Number of views: 222
 • 51-55
  Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України
  Authors: Кобзєва Т. А.
  Number of views: 112
 • 56-60
  Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні
  Authors: Печерський О. В.
  Number of views: 91
 • 60-65
  Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії
  Authors: Пшиннік О. В.
  Number of views: 302
 • 66-70
  Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України
  Authors: Вінцук В. В., Черхавський М. В.
  Number of views: 109
 • 70-74
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням
  Authors: Кучеренко В. А.
  Number of views: 183
 • 74-79
  Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
  Authors: Морозова Я. О.
  Number of views: 226
 • 74-79
  Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років
  Authors: Сердюк О. О.
  Number of views: 113
 • 86-94
  Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий
  Authors: Узлов Д. Ю., Струков В. М.
  Number of views: 138
 • 94-98
  Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України
  Authors: Фелик В. І.
  Number of views: 114
 • 99-103
  Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні
  Authors: Мельник К. Ю.
  Number of views: 387
 • 104-107
  Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України
  Authors: Шинкаренко Н. В.
  Number of views: 281
 • 108-112
  До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини
  Authors: Нечаєва К. О.
  Number of views: 195
 • 113-120
  Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 170
 • 120-125
  Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України
  Authors: Бойко-Бузиль Ю. Ю., Швець Д. В.
  Number of views: 80
 • 125-129
  Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці
  Authors: Воробйова І. В., Ларіонов С. О.
  Number of views: 183
 • 129-133
  Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки
  Authors: Кислинська Д.М.
  Number of views: 117
 • 133-139
  Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 201
 • 139-142
  Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації
  Authors: Нежута А. В., Томан Т. П.
  Number of views: 131
 • 143-149
  Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінарному батальйоні
  Authors: Ніколаєнко Т. Б.
  Number of views: 168
 • 150-154
  Гендерні особливості життєвих пріоритетів правоохоронців
  Authors: Попова Г. В.
  Number of views: 115
 • 154-159
  Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 113
 • 159-164
  Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювенальної превенції Національної поліції
  Authors: Цільмак О. М.
  Number of views: 132

Number 2 (61), 2016

 • 6-11
  Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України
  Authors: Різак М. В.
  Number of views: 164
 • 11-17
  Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях
  Authors: Ламаш І. В.
  Number of views: 150
 • 18-24
  Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми
  Authors: Войціховський А. В.
  Number of views: 288
 • 24-31
  Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 137
 • 31-37
  Юридична відповідальність як явище об’єктивного права
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 376
 • 38-42
  Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу
  Authors: Пампура М. В.
  Number of views: 210
 • 43-48
  Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз
  Authors: Євдокіменко С. В.
  Number of views: 246
 • 48-53
  Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні
  Authors: Прокопенко О. Ю.
  Number of views: 271
 • 54-59
  Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції
  Authors: Субота С. І.
  Number of views: 307
 • 60-64
  Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст
  Authors: Шатерніков М. І.
  Number of views: 234
 • 65-69
  Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
  Authors: Галагуря Є. Л.
  Number of views: 206
 • 69-75
  Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель
  Authors: Гладкова Є. О., Цвіркун Н. Ю.
  Number of views: 150
 • 75-79
  Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві
  Authors: Гринюк В. О.
  Number of views: 352
 • 80-84
  Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції
  Authors: Морквін Д. А.
  Number of views: 166
 • 84-88
  Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
  Authors: Опанасенко Н. О.
  Number of views: 211
 • 88-96
  Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні
  Authors: Прібиткова Н. О.
  Number of views: 178
 • 94-99
  Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання
  Authors: Кобикова Ю. В.
  Number of views: 163
 • 99-102
  Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського
  Authors: Худякова О. В.
  Number of views: 180
 • 103-108
  До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин
  Authors: Аврамова О. Є.
  Number of views: 165
 • 108-112
  Суб’єкти освітніх відносин
  Authors: Чалий Ю. І.
  Number of views: 123
 • 113-120
  Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел)
  Authors: Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В.
  Number of views: 217
 • 120-124
  Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва
  Authors: Геращенко О. В.
  Number of views: 257
 • 124-129
  Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя
  Authors: Коваль А. А.
  Number of views: 240
 • 129-134
  Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків
  Authors: Московченко В. В.
  Number of views: 158
 • 135-140
  Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 179
 • 140-145
  Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів
  Authors: Філоненко В. М.
  Number of views: 144
 • 146-151
  Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 235
 • 151-156
  Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу «хвороба досягнення»
  Authors: Цільмак О. М.
  Number of views: 198
 • 156-160
  Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці
  Authors: Штриголь Д. В., Ламаш І. В.
  Number of views: 131

Number 1 (60), 2016

 • 7-12
  Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
  Authors: Бугайчук К. Л.
  Number of views: 503
 • 13-19
  Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Бондарчук М. Т.
  Number of views: 209
 • 20-23
  Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки
  Authors: Греченко В. А.
  Number of views: 183
 • 24-28
  Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр.
  Authors: Ільїн О. В.
  Number of views: 353
 • 29-34
  Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять
  Authors: Надутий А. В.
  Number of views: 228
 • 35-39
  Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку
  Authors: Басараб О. Т.
  Number of views: 202
 • 40-44
  Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб
  Authors: Зубов М. В.
  Number of views: 269
 • 44-49
  Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України
  Authors: Комзюк В. Т.
  Number of views: 249
 • 50-54
  Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань
  Authors: Круглова А. Є.
  Number of views: 268
 • 54-58
  Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення
  Authors: Музичук О. М.
  Number of views: 205
 • 58-63
  Щодо визначення поняття «суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні»
  Authors: Прокопенко О. Ю.
  Number of views: 216
 • 64-69
  Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні
  Authors: Святокум І. О.
  Number of views: 218
 • 69-73
  Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура
  Authors: Солнцева Х. В.
  Number of views: 266
 • 73-79
  Особливості взаємодії громадянського суспільства та поліції в умовах тоталітарного політичного режиму
  Authors: Субота С. І.
  Number of views: 211
 • 80-84
  Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
  Authors: Абламський С. Є., Юхно О. О.
  Number of views: 293
 • 84-89
  Прокуратура в системе субъектов внешнего контроля и надзора за соблюдением законов подразделениями Национальной полиции Украины, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие
  Authors: Бондаренко В. Е.
  Number of views: 199
 • 90-94
  Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг
  Authors: Брильов М. О.
  Number of views: 402
 • 94-99
  Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей
  Authors: Вергелес В. В.
  Number of views: 204
 • 99-103
  Вплив норм закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами
  Authors: Гордієнко В. О.
  Number of views: 256
 • 103-108
  Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів
  Authors: Коваленко А. В.
  Number of views: 302
 • 108-112
  Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта
  Authors: Куриленко Д. В.
  Number of views: 195
 • 112-117
  Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України
  Authors: Мазійчук В. А.
  Number of views: 196
 • 117-120
  Попередження насильства над жінками в сім’ї
  Authors: Малиновська Т. М.
  Number of views: 242
 • 121-125
  Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх
  Authors: Ортинська Н. В.
  Number of views: 297
 • 125-129
  Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності
  Authors: Пеньков С. В.
  Number of views: 228
 • 130-135
  Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті
  Authors: Коваленко О. О.
  Number of views: 182
 • 135-140
  Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав
  Authors: Кройтор В. А.
  Number of views: 224
 • 140-145
  Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини
  Authors: Супрун Т. С.
  Number of views: 219
 • 146-151
  Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду
  Authors: Балабанова Л. М., Коваль А. А.
  Number of views: 261
 • 151-156
  Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу
  Authors: Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А.
  Number of views: 232
 • 157-162
  Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях
  Authors: Бондаренко Я. Г., Сергієнко Д. В.
  Number of views: 210
 • 162-166
  Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 194
 • 167-171
  Індивідні чинники формування соціального інтелекту
  Authors: Харченко С. В.
  Number of views: 161
 • 171-176
  Теоретичні та практичні аспекти професійного психофізіологічного відбору працівників поліції
  Authors: Чухраєва Г. В.
  Number of views: 161


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us