Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education
European Journal of Philosophical Research
Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik
European Journal of Psychological StudiesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
682
YesterdayYesterday
2604
This weekThis week
5756
Last WeekLast week
17409
This monthThis month
70665
Last monthLast month
79111
All daysAll days
3238138

Environment&Health (Dovkillia ta zdorovia)

Number 2(87), 2018

 • 4-9
  Спадкова патологія людини і геномна нестабільність
  Authors: ПЕДАН Л.Р., ГОНЧАРОВА Р.Й., КАЧКО Г.О., ОМЕЛЬЧЕНКО Е.М., ТИМЧЕНКО О.І., ПОКАНЕВИЧ Т.М., ПОПОВИЧ Л.В.
  Number of views: 0
 • 10-15
  MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident
  Authors: БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.
  Number of views: 0
 • 19-22
  Медико-екологічні аспекти формування хвороб алергічної природи у дітей (популяційні дослідження)
  Authors: БЕРДНИК О.В., РУДНИЦЬКА О.П., ДОБРЯНСЬКА О.В.
  Number of views: 0
 • 23-28
  Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Cучасний стан (ІІ повідомлення)
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., БАБІЙ В.Ф., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., КОНДРАТЕНКО О.Є.
  Number of views: 0
 • 29-35
  Научное обоснование совершенствования порядка эколого-гигиенического мониторинга качества природных и питьевых вод
  Authors: ЗОРИНА О.В.
  Number of views: 0
 • 42-47
  Характеристика складу повітряного спектру спор грибів як потенційно алергенного компоненту біоаерозолю
  Authors: БІЛОУС О.С., РОДІНКОВА В.В., ЄРМІШЕВ О.В.
  Number of views: 0
 • 48-53
  Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів
  Authors: МАЛИШЕВСЬКА О.С., ГАРКАВИЙ С.C., МИЩЕНКО І.А., ПОГОРІЛИЙ М.П., ТОКАР І.Т., ГРЕЧУХ Л.С.
  Number of views: 0
 • 54-57
  Обґрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у ґрунтах різного призначення
  Authors: СТАНКЕВИЧ В.В., КОВАЛЬ Н.М.
  Number of views: 0
 • 58-61
  Cанітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні
  Authors: СТАНКЕВИЧ В.В., ТЕТЕНЬОВА І.О.
  Number of views: 0
 • 67-70
  Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості
  Authors: ЛОТОЦЬКА-ДУДИК У.Б., КРУПКА Н.О.
  Number of views: 0
 • 71-75
  Гігієнічна оцінка впливу викидів від сучасних свинокомплексів на забруднення атмосферного повітря
  Authors: ТУРОС О.І., СЛАУТЕНКО Є.Г., МИХІНА Л.І.
  Number of views: 0
 • 75-79
  Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект)
  Authors: КАЛИНИЧЕНКО Д.О.
  Number of views: 0

Number 1(85), 2018

 • 4-8
  Здоровье населения как критериальная характеристика его качества
  Authors: БЕРДНИК О.В., ДОБРЯНСКАЯ О.В., РУДНИЦКАЯ О.П., СКОЧКО Т.П.
  Number of views: 0
 • 8-14
  Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію (експериментальне дослідження)
  Authors: АПИХТІНА О.Л., КОЗЛОВ К.П.
  Number of views: 0
 • 14-19
  Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. сучасний стан (1 повідомлення)
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., БАБІЙ В.Ф., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., КОНДРАТЕНКО О.Є.
  Number of views: 0
 • 20-25
  Задоволеність сферами якості життя населення зони спостереження атомної електростанції
  Authors: ПРИЛИПКО В. А., ОЗЕРОВА Ю. Ю.
  Number of views: 0
 • 26-31
  Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції
  Authors: АКИМЕНКО В.Я., СТЕБЛІЙ Н.М.
  Number of views: 0
 • 31-35
  Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя
  Authors: МАЛЄЄВА Г.Ю., ПРИХОДЬКО О.Б., ЄМЕЦЬ Т.І.
  Number of views: 0
 • 36-40
  Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області
  Authors: ЛОТОЦЬКА О.В., КОНДРАТЮК В.А., ПАНИЧЕВ В.О.
  Number of views: 0
 • 41-46
  Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки
  Authors: ГУЩУК І.В., БРЕЗЕЦЬКА О.І., ГУЩУК В.І., ДРАБ Р.Р.
  Number of views: 0
 • 47-51
  Современные подходы к оценке влияния запахов, обусловленных загрязняющими веществами воздуха
  Authors: СЛАУТЕНКО Є.Г., МОРГУЛЬОВА В.В.
  Number of views: 0
 • 51-56
  Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ФЕДОРЧЕНКО Р.А.
  Number of views: 0
 • 58-63
  Hygienic assessment of fungycidesm on human health influence risk after consumption of agricultural products growed in their application
  Authors: VAVRINEVYCH O.P., ANTONENKO A.M., OMELCHUK S.T.
  Number of views: 0
 • 63-67
  Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад
  Authors: ТКАЧИШИНА Н.Ю.
  Number of views: 0
 • 68-72
  Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема
  Authors: ГОЗАК С.В., ЄЛІЗАРОВА О.Т., СТАНКЕВИЧ Т.В., ПАРАЦ А.М.
  Number of views: 0
 • 73-76
  Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку
  Authors: МІЗЮК М. І., СУСЛИК З. Б., ЄРЕМЧУК Я. О.
  Number of views: 0

Number 4(84), 2017

 • 4-7
  Дослідження мікроядер у кістковому мозку щурів за поєднаної дії ендогенних нітрозамінів та електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц)
  Authors: ЧЕРНИЧЕНКО І.О., ДУМАНСЬКИЙ Ю.Д., БАЛЕНКО Н.В., СОВЕРТКОВА Л.С., БАБІЙ В.Ф., КОНДРАТЕНКО О.Є., ЛИТВИЧЕНКО О.М., СЕРДЮК Є.А., НІКІТІНА Н.Г.
  Number of views: 3
 • 8-14
  Зміни у структурах непухлинної захворюваності та смертності у мешканців радіоактивно забруднених територій: епідеміологічний моніторинг за 1988-2015 роки
  Authors: ПРИКАЩИКОВА К.Є., ПАВЛОВСЬКИЙ Є.Є., КОСТЮК Г.В., КАПУСТИНСЬКА О.А., ЯРОШЕНКО Ж.С., ЛУК’ЯНЮК В.О., ОЛЕПІР О.В., СИРОВЕНКО В.І., РОМАНЕНКО Н.Т.
  Number of views: 3
 • 14-16
  Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні
  Authors: БУЗИННИЙ М.Г.
  Number of views: 2
 • 17-21
  Структурний аналіз смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України
  Authors: ГУНЬКО Н.В., ОМЕЛЬЯНЕЦЬ М.І.
  Number of views: 2
 • 22-26
  До питання оцінки рівнів радону для здійснення протирадонових заходів
  Authors: АКСЬОНОВ М.В., ПАВЛЕНКО Т.О., ФРИЗЮК М.А., ГЕРМАН О., ФЕДОРЕНКО О.В., МИХАЙЛЕНКО О.В.
  Number of views: 2
 • 27-30
  Comparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident
  Authors: БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.
  Number of views: 2
 • 31-37
  Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999 -2015 роки
  Authors: ГУЩУК І.В., БРЕЗЕЦЬКА О.І., ГУЩУК В.І., ДРАБ Р.Р.
  Number of views: 2
 • 37-39
  Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ЛИПОВЕЦЬКА О.Б., КУЛІШ Т.В., ГАРКАВИЙ С.С.
  Number of views: 2
 • 40-43
  Гігієнічна оцінка впливу солатенолу на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення
  Authors: KOНДРАТЮК M.В., БЛАГАЯ A.В., OMEЛЬЧУK С.T., СТЕЦЕНKO О.В.
  Number of views: 2
 • 48-52
  Питання коморбідності у системі громадського здоров’я
  Authors: БЕРДНИК О.В.
  Number of views: 2
 • 52-57
  Hygienic substantiation of calculating models for fungicides of different classes toxicity depend on their physical and chemical properties prognosis
  Authors: VAVRINEVYCH O.P., ANTONENKO A.M., KORSHUN M.M., OMELCHUK S.T.
  Number of views: 2
 • 57-61
  Особливості впливу виробничого шуму і супутніх гігієнічних факторів на стан слухового аналізатора і захворюваність операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь»
  Authors: ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., БРУХНО Р.П., ШИДЛОВСЬКА Т.А., ГРЕЧКІВСЬКА Н.В.
  Number of views: 2
 • 62-67
  Сучасні проблеми професійної патології в Україні
  Authors: АРУСТАМЯН О.М., ТКАЧИШИН В.С., КОНДРАТЮК В.Є., КОРЖ А.В., АЛЕКСІЙЧУК О.Ю.
  Number of views: 2
 • 68-72
  Наукове обґрунтування створення вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу
  Authors: ПЛАТОНОВА А.Г., ЯЦКОВСЬКА Н.Я., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 2
 • 73-77
  Визначення основних факторів, що впливають на вибір дитячого одягу батьками, та тривалість використання кожного шару одягу впродовж доби
  Authors: ПЛАТОНОВА А.Г., ЯЦКОВСЬКА Н.Я., ШКАРБАН К.С., САЄНКО Г.М.
  Number of views: 2

Number 3 (83), 2017

 • 4-8
  Біологічна дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на організм піддослідних тварин
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ТОМАШЕВСЬКА Л.А., ЛИПОВЕЦЬКА О.Б., КУЛІШ Т.В., КРАВЧУН Т.Є., ЦИЦИРУК В.С.
  Number of views: 5
 • 9-13
  Методичні підходи до оцінки токсичності та небезпеки наноматеріалів
  Authors: ЛЕОНЕНКО Н.С., ДЕМЕЦЬКА О.В., ЛЕОНЕНКО О.Б.
  Number of views: 7
 • 14-21
  Роль канцерогених металів у формуванні захворюваності населення на рак щитоподібної залози
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., ЦИМБАЛЮК С.М., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., ЛИТВИЧЕНКО О.М., ГУЛЬЧІЙ М.В., ОСТАШ О.М.
  Number of views: 6
 • 22-25
  Медицина дитинства в структурі системи громадського здоров'я України
  Authors: ІВАХНО О.П., КОЗЯРІН І.П., ЛОЗА Л.В.
  Number of views: 4
 • 25-28
  Functional markers' definitions of relative risk in the developing chronic diseases for modern schoolchildren
  Authors: СВЄТЛОВА О.Д.
  Number of views: 5
 • 29-33
  Фактичне харчування сучасних школіряв та його вплив на розумову працездатність та втому
  Authors: ГОЗАК С.В., ЄЛІЗАРОВА О.Т., СТАНКЕВИЧ Т.В., ПАРАЦ А.М.
  Number of views: 3
 • 34-38
  Проблеми професійного самовизначення сучасних старшокласників
  Authors: ДАНИЛЕНКО Г.М., ШВЕЦЬ А.М.
  Number of views: 3
 • 39-41
  Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваності в евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС
  Authors: ПРИКАЩИКОВА К.Є., ПАВЛОВСЬКИЙ Є.Є., ЯРОШЕНКО Ж.С., КОСТЮК Г.В., ГНЕД М.Є., МИХАЙЛОВСЬКИЙ Є.Л., СОЛОНОВИЧ С.І., ЛУК’ЯНЮК В.О., ОЛІПЕР О.В., СИРОВЕНКО В.І.
  Number of views: 3
 • 42-45
  Розробка засобів профілактики та корекції функціональних порушень нервової системи пов’язаних зі стресом у машиністів електропоїздів метрополітену
  Authors: ДУМКА І.В., ТКАЧИШИН В.С., ТКАЧИШИНА Н.Ю.
  Number of views: 3
 • 46-49
  Гігієнічне значення забруднення повітря викидами сірководню зі свинарських комплексів високої потужності
  Authors: СЛАУТЕНКО Є.Г.
  Number of views: 3
 • 49-54
  Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами та можливість їх впровадження в Україні
  Authors: ТЕТЕНЬОВА І.О.
  Number of views: 4
 • 55-60
  Антропогенні та природні чинники ризику водо-постачання в Азово-Дніпровському регіоні
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ФЕДОРЧЕНКО Р.А., ТУЛУШЕВ Є.О., ЧЕРНЕНКО Г.С.
  Number of views: 3
 • 60-63
  Estimation of the natural radionuclides deposition on the land surface in the vicinity of Trypilska thermal power plant
  Authors: БУЗИННИЙ М., МИХАЙЛОВА Л.
  Number of views: 3
 • 72-77
  Регіональні особливості трансплантаційної активності в Європі та Східному Середземномор’ї/Африці залежно від макроекономічних показників
  Authors: ХОМЕНКО В.І.
  Number of views: 2

Number 2 (82), 2017

 • 4-7
  Вплив наночастинок нітриду титану на ультраструктуру респіраторного відділу легень щурів у хронічному експерименті
  Authors: Яворовський О.П., Стеченко Л.О., Солоха Н.В., Кривошеєва О.І., Чухрай С.М.
  Number of views: 204
 • 8-13
  Порівняльна характеристика ендогенного синтезу канцерогенних нітрозамінів залежно від дизайну експерименту
  Authors: Черниченко І.О., Баленко Н.В., Соверткова Л.С., Литвиченко О.М.
  Number of views: 200
 • 13-16
  Вплив магнітного поля промислової частоти на стан прооксидантних та антиоксидантних показників в організмі піддослідних тварин
  Authors: Дідик Н. В.
  Number of views: 200
 • 17-22
  Оцінка канцерогенного ризику для населення промислових міст України
  Authors: Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Соверткова Л.С,. Цимбалюк С.М.
  Number of views: 334
 • 22-26
  Фолієва кислота в профілактичній медицині
  Authors: Полька О.О., Омельченко Е.М., Качко Г.О., Педан Л.Р.
  Number of views: 342
 • 26-30
  ВплиВ сміттєзвалищ на довкілля та умови проживання населення
  Authors: Тетеньова І.О.
  Number of views: 466
 • 31-35
  Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень у індустріальному місті
  Authors: Гребняк М.П., Федорченко Р.А.
  Number of views: 202
 • 35-38
  Ризиковий підхід до санітарно-епідеміологічної оцінки розміщення сучасних автозаправних станцій
  Authors: Могильний С.М., Махнюк В.М., Черниченко І.О., Литвиченко О.М.
  Number of views: 191
 • 39-44
  Економічні оцінки збитків від передчасної смертності внаслідок захворювань дихальних шляхів
  Authors: Давиденко Г.М., Петросян А.А. Близнюк В.В.
  Number of views: 293
 • 44-49
  Оцінка ризику для здоров'я населення, обумовленого викидами автомобільного транспорту, на території Дарницького та Дніпровського районів м. Києва
  Authors: Ананьєва О.В.
  Number of views: 231
 • 50-55
  Динаміка фізичного розвитку 6-річних дітей м. Львова
  Authors: Федоренко В.І., Кіцула Л.М.
  Number of views: 243
 • 55-60
  Влияние занятий физкультурой и спортом на показатели физического развития школьников
  Authors: Капранов С.В.
  Number of views: 213
 • 61-66
  Мікробіологічні аспекти безпеки бібліотек
  Authors: СурмашеваО.В., РосадаМ.О., ОмельченкоМ.М., НіконоваН.О., РомановаГ.Ю., Вулах Н.О., Олійник З.А.
  Number of views: 232
 • 71-75
  Психогігієнiчна оцінка стану адаптації дітей з патологією опорно-рухового апарату(огляд літератури)
  Authors: Лазаренко К.П., Завгородній І.В.
  Number of views: 215
 • 75-79
  Аналіз умов та характеру праці машиністів електропоїздів метрополітену
  Authors: Думка І.В.
  Number of views: 197


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us