Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INMATEH - Agricultural Engineering
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Revista Clio América
HomosporticusRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
450
YesterdayYesterday
1459
This weekThis week
10495
Last WeekLast week
11814
This monthThis month
26584
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4435639

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 51, 2015

 • 5-13
  ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
  Authors: Е.О. Акрітіду
  Number of views: 303
 • 14-23
  МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
  Authors: В.В. Бочелюк
  Number of views: 304
 • 24-34
  КУЛЬТУРНО-ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 275
 • 35-43
  МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  Authors: Н.О. Герасименко
  Number of views: 361
 • 44-53
  ЗНАЧЕНИЯ ИГРИВОСТИ В АКТУАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
  Authors: И.В. Гордиенко-Митрофанова
  Number of views: 301
 • 54-60
  ОСОБИСТІСНЕ САМОПРОЕКТУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
  Authors: О.М. Гріньова
  Number of views: 339
 • 61-72
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Authors: Н.Ю. Діомідова
  Number of views: 428
 • 73-90
  ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 270
 • 91-99
  ПРОЯВ РІЗНИХ ПРОФІЛІВ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ЕМОЦІЙНИХ СТАНАХ СТУДЕНТІВ В СИТУАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
  Authors: А.В. Колчигіна
  Number of views: 267
 • 100-109
  ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРОЗВИТКУ ЯК СИСТЕМНОГО ФЕНОМЕНУ САМОЗМІНЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 525
 • 110-127
  ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРЕ, ЛЕКЦИИ И В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
  Authors: А.И. Кузнецов, М.А. Кузнецов
  Number of views: 349
 • 128-140
  ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
  Authors: М.А. Кузнецов, П.В. Макаренко, С.А. Ларионов
  Number of views: 356
 • 150-159
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 280
 • 160-169
  КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ДИНАМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
  Authors: Н.Н. Макаренко
  Number of views: 283
 • 160-169
  ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  Authors: Т.А. Лушина
  Number of views: 324
 • 170-179
  ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ
  Authors: Е.А. Резникова
  Number of views: 267
 • 180-190
  ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
  Authors: В.М. Рибачук
  Number of views: 348
 • 191-199
  СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА КРЕАТИВНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 307
 • 200-210
  ЗНАЧЕННЯ КАЗКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.Л. Солодухов
  Number of views: 558
 • 211-220
  ВИРАЖЕННЯ ІНТИМНИХ ПОЧУТТІВ СУБ'ЄКТА В МІФАХ ЗАСОБАМИ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ
  Authors: О.Г. Солодухова
  Number of views: 336
 • 221-228
  КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.А. Столярчук
  Number of views: 287
 • 229-238
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПСИХІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М.В. Сурякова
  Number of views: 344
 • 239-246
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ І ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Authors: І.Г. Табачник
  Number of views: 258
 • 247-255
  ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Authors: М.Г. Ткалич
  Number of views: 249
 • 256-266
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, К.І. Фоменко
  Number of views: 316
 • 267-275
  СТАТЕВО-РОЛЬОВІ І ПРОФЕСІЙНО-СТАТУСНІ ЧИННИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВНЗ: НА МАТЕРІАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: Д.В. Черенщикова
  Number of views: 291
 • 276-284
  РОЛЬ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: С.К. Шандрук
  Number of views: 288
 • 285-296
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТЕХНОЛОГА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  Authors: Н.Ф. Шевченко, М.О. Желтова
  Number of views: 386
 • 297-305
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЖЕРЕЛ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: І.Є. Штученко
  Number of views: 255
 • 306-315
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО АСПЕКТУ ОБРАЗУ Я МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Т.І. Щербак
  Number of views: 372
 • 316-323
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 313

Number 50, 2015

 • 5-13
  КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ПО РОБОТІ ІЗ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИМИ КОНФЛІКТАМИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: М.В. Балушок
  Number of views: 422
 • 14-23
  ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 466
 • 24-29
  МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  Authors: Ван Сяо Лун
  Number of views: 377
 • 30-38
  СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ РИЗИКУ
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 412
 • 39-46
  СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
  Authors: О.Г. Волкова, Цзя Сіфен
  Number of views: 356
 • 47-53
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ
  Authors: Н.В. Даниленко
  Number of views: 419
 • 54-59
  ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ
  Authors: Дин Шао Цзе
  Number of views: 370
 • 60-68
  СТРУКТУРА МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Т.І. Доцевич
  Number of views: 317
 • 69-79
  ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: Т.В. Жванія
  Number of views: 612
 • 80-100
  ХАРЬКОВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА: 80 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ
  Authors: Е.В. Заика, М.А. Кузнецов
  Number of views: 512
 • 101-113
  САМОКОНТРОЛЬ ЕМОЦІЙ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ
  Authors: В.В. Зарицька
  Number of views: 400
 • 114-122
  ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Т.В. Заїкіна, Г.Ф Сухарь
  Number of views: 355
 • 123-130
  ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МАРКЕТОЛОГА
  Authors: Н.М. Кучинова
  Number of views: 411
 • 131-137
  ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СЛІДЧИХ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 496
 • 138-144
  ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 373
 • 145-151
  ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ І ДО ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ГЕНДЕРНИХ ГРУП У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ДЕПРИВАЦІЙНИХ УМОВАХ
  Authors: М.О. Нестеренко
  Number of views: 358
 • 152-166
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИМИ РІВНЯННЯМИ
  Authors: В.О. Олефір
  Number of views: 481
 • 167-177
  МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
  Authors: Г.В. Попова, Н.Э. Милорадова
  Number of views: 533
 • 178-188
  СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Є.В. Підчасов
  Number of views: 343
 • 189-196
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: В.П. Саврасов
  Number of views: 344
 • 197-205
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРОТЯГОМ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 398
 • 206-214
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ КУРСАХ НАВЧАННЯ
  Authors: Є.Л. Скворчевська
  Number of views: 378
 • 215-222
  ЕМОЦІНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Н.Г. Скрипник, О.Г. Волкова
  Number of views: 341
 • 223-231
  СМИСЛОДИДАКТИКА ТА СМИСЛОУТВОРЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
  Authors: Ю.М. Сошина
  Number of views: 345
 • 232-238
  ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Т.П. Старовойт
  Number of views: 462
 • 239-247
  ГЕНДЕРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Authors: М.Г. Ткалич
  Number of views: 515
 • 248-257
  ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА» ИЗ ИРАКА
  Authors: Е.В. Ткаченко
  Number of views: 377
 • 258-267
  АСЕРТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ
  Authors: О.Є. Фальова
  Number of views: 355
 • 268-277
  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
  Authors: М.М. Филоненко
  Number of views: 380
 • 278-291
  МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко, О.І. Кузнецов
  Number of views: 363
 • 292-305
  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СТИМУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
  Authors: Ю.Ю. Ходыкина
  Number of views: 355
 • 306-322
  ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко
  Number of views: 339
 • 323-331
  RESULTS OF THE PROGRAM APPROBATION OF FUTURE TEACHERS’ PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT
  Authors: O.I. Chepishko
  Number of views: 397
 • 332-337
  СЕМЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  Authors: Чжао Синь
  Number of views: 309
 • 338-345
  ОПТИМІСТИЧНИЙ АТРИБУТИВНИЙ СТИЛЬ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР СТРИМУВАННЯ СТРАХІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.С. Шаповалова
  Number of views: 341
 • 346-354
  ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У СМИСЛОВІЙ СФЕРІ ФАХІВЦІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Н.Ф. Шевченко
  Number of views: 343

Number 49, 2014

 • 5-15
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ СТУДЕНТІВ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАТІ, ВІКУ І ЗВ'ЯЗОК ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
  Authors: М.П. Бойчук
  Number of views: 662
 • 16-23
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 486
 • 24-32
  ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОС- ТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Н.О. Бурейко
  Number of views: 589
 • 33-41
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: О.Г. Волкова, Т.В. Жванія
  Number of views: 377
 • 42-51
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.В. Зарицька
  Number of views: 450
 • 52-57
  ВПЛИВ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ШЛЮБНІ СТОСУНКИ У РІЗНОВІКОВИХ ПАРАХ
  Authors: Т.В. Зозуль
  Number of views: 418
 • 58-68
  ВИДЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРАХОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ДИНАМИКИ
  Authors: М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова
  Number of views: 376
 • 69-79
  СТРУКТУРА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О.І. Кузнєцов
  Number of views: 323
 • 80-86
  ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  Authors: М.Г. Мельничук
  Number of views: 358
 • 87-96
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.В. Найчук
  Number of views: 363
 • 97-106
  ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПОДРУЖНІХ ПАР ІЗ ПОРУШЕННЯМ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
  Authors: М.О. Нестеренко
  Number of views: 366
 • 107-116
  ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
  Authors: Н.В. Підбуцька
  Number of views: 381
 • 117-124
  ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
  Authors: В.П. Саврасов, Л.В. Гунько
  Number of views: 372
 • 125-132
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХ ВІД ПРОФІЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 369
 • 133-144
  К ВОПРОСУ О КООРДИНАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОТЕРАПИИ
  Authors: К.В. Седых
  Number of views: 402
 • 145-153
  ВІКОВА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНОСТІ
  Authors: Л.М. Співак, Д.В. Піонтковська
  Number of views: 494
 • 154-164
  САМОСТВЕРДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 498
 • 165-175
  ПСИХОДІАГНОСТИКА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА
  Authors: Б.В. Хомуленко
  Number of views: 374
 • 176-192
  ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД У ПРОБЛЕМАТИЦІ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Я.О. Василенко, М.В. Коваленко
  Number of views: 383
 • 193-211
  МЕТАПАМЯТЬ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ІНТРОСПЕКТИВНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Т.І. Доцевич
  Number of views: 391
 • 212-220
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО КОМПОНЕНТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ДИЗАЙНЕРА
  Authors: Я.В. Чеботова
  Number of views: 453

Number 48, 2014

 • 5-12
  МОВЛЕННЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л. М. Бадюл, Л. М. Цибух
  Number of views: 380
 • 12-22
  ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ
  Authors: В. В. Бочелюк
  Number of views: 412
 • 22-29
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВІВ У НАУКОВИХ ПІДХОДАХ ДО ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ БІЛІНГВІЗМУ
  Authors: Н. О. Бурейко
  Number of views: 439
 • 29-36
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ТРАВМАТИЧНА ПАМ'ЯТЬ» З ПОЗИЦІЇ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ
  Authors: О. П. Василюк
  Number of views: 580
 • 37-43
  ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ
  Authors: О. О. Галкіна
  Number of views: 349
 • 44-51
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОСТІ ДИТИНИ 6-7 РОКІВ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА
  Authors: С. В. Горбунова, В. П. Саврасов
  Number of views: 417
 • 51-61
  PLAY-BASED DEVELOPING COMPLEX FOR THE APPLICATION OF MANIPULATIVE GAMES IN ACTUAL TEACHING (PRIMARY SCHOOL)
  Authors: I. V. Gordienko-Mytrofanova
  Number of views: 417
 • 62-70
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ВІЗУАЛЬНО-МИСЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
  Authors: І. О. Гохман
  Number of views: 383
 • 71-78
  ЮНГІАНСЬКИЙ ПІДХІД ДО КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ
  Authors: Л. О. Гресь
  Number of views: 574
 • 78-94
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Т. І. Доцевич
  Number of views: 525
 • 94-102
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
  Authors: І. В. Дяків
  Number of views: 357
 • 102-112
  Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК РЕСУРС ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Є. М. Калюжна
  Number of views: 358
 • 112-122
  МЕТОДИКА ФРЕДА Е. ФІДЛЕРА ТА ВІРОГІДНІСТЬ ЗМІНИ УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ ЩОДО ІНШИХ
  Authors: С. М. Каліщук
  Number of views: 493
 • 123-132
  ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІВЧАТ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, С. В. Поспєлова
  Number of views: 352
 • 132-141
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ
  Authors: О. І. Кузнєцов
  Number of views: 461
 • 141-153
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФЕНОМЕНУ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У МОЛОДІ З ПОЗИЦІЙ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Д. В. Логвінова
  Number of views: 349
 • 154-160
  РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА
  Authors: Н. А. Мальнева
  Number of views: 437
 • 161-169
  ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: М. Г. Мельничук
  Number of views: 369
 • 169-178
  ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ НА РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Н. Й. Метельська
  Number of views: 388
 • 178-191
  МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М. О. Орап
  Number of views: 403
 • 191-199
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПРИРОДНИЧОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛІВ НАВЧАННЯ
  Authors: М. В. Саврасов, Л. В. Гунько, О. В. Чернякова
  Number of views: 441
 • 199-208
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
  Authors: О. О. Сегеда, А. А. Осипенко
  Number of views: 503
 • 208-217
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ВЗАЄМОДІЯ»
  Authors: С. Л. Седашева
  Number of views: 447
 • 217-225
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ, УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Є. Л. Скворчевська
  Number of views: 387
 • 225-233
  КОГНІТИВНА, ВИКОНАВЧА ТА АФЕКТИВНО-ОЦІНОЧНА ЧАСТИНИ ДІЇ ВИСЛОВЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: І. П. Старагіна,
  Number of views: 369
 • 233-242
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬО-ГО ПСИХОЛОГА В АСПЕКТІ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Н. В. Старинська
  Number of views: 627
 • 243-250
  СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: І. Г. Табачник
  Number of views: 480
 • 250-255
  ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
  Authors: О. М. Третяк
  Number of views: 422
 • 255-266
  ВІКОВІ ТА ЖИТТЄВІ КРИЗИ У КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПОДОЛАННЯ
  Authors: О. А. Філатова, Г. І. Ломакін
  Number of views: 460
 • 266-278
  СПОНТАННІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ: ПАРАДОКСИ ПРЕАДАПТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В БІФУРКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: І. О. Філенко
  Number of views: 335
 • 278-285
  ВЗАЄМОДІЯ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
  Authors: Є. Г. Хоменко, Ю. І. Калюжна
  Number of views: 834

Number 47, 2014

 • 5-15
  ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКТИВНОЇ ФОРМИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: С. І. Бабатіна
  Number of views: 310
 • 16-23
  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК CИМПТОМОКОМПЛЕКСУ «ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ» З МІЖОСОБИСТІСНИМИ ПОТРЕБАМИ
  Authors: І. О. Бару
  Number of views: 431
 • 23-33
  ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
  Authors: О. В. Вдовиченко
  Number of views: 433
 • 33-44
  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: О. В. Ганкевич
  Number of views: 417
 • 44-50
  ОБРАЗ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ
  Authors: І. М. Грицюк
  Number of views: 356
 • 50-58
  КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: А. М. Губіна
  Number of views: 352
 • 58-65
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї
  Authors: Т. В. Зозуль
  Number of views: 636
 • 65-71
  РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ТА РЕФЛЕКСІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
  Authors: О. І. Зімовін, Є. В. Заїка
  Number of views: 569
 • 72-79
  О ЧУВСТВЕ ЮМОРА ЛИЧНОСТИ (КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
  Authors: К. А. Иванова
  Number of views: 376
 • 79-87
  О СПЕЦИФИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ОПОСРЕДОВАННОГО МО-БИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ОБЩЕНИЯ
  Authors: А. А. Кабешева
  Number of views: 410
 • 87-96
  БАГАТОВИМІРНІСТЬ ГУМОРУ: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
  Authors: Г. В. Квасник
  Number of views: 415
 • 96-104
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
  Authors: О. В. Коробова
  Number of views: 353
 • 104-112
  ФЕНОМЕНЫ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА» В ЖЕНСКИХ АРХЕТИПАХ
  Authors: А. С. Кочарян, Н. Н. Терещенко, А. Ю. Доценко
  Number of views: 357
 • 112-121
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ
  Authors: Л. І. Магдисюк
  Number of views: 346
 • 121-130
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
  Authors: Г. І. Меднікова
  Number of views: 354
 • 130-139
  ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ: РОЛЬОВИЙ ПІДХІД
  Authors: З. М. Мірошник
  Number of views: 384
 • 139-148
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова, Т. М. Єльчанінова
  Number of views: 449
 • 148-155
  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
  Authors: Г. Б. Панфілова
  Number of views: 307
 • 156-163
  СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М. А. Півень
  Number of views: 776
 • 163-172
  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕРЕНОСА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
  Authors: Т. В. Сергеева
  Number of views: 308
 • 172-180
  РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. О. Талаш
  Number of views: 346
 • 180-189
  СИТУАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: О. М. Турчак
  Number of views: 354
 • 189-196
  СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ ПАРТНЕРА У ДІВЧАТ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
  Authors: К. М. Фаворова
  Number of views: 325
 • 197-212
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ
  Authors: Ю. Ю. Ходыкина
  Number of views: 285


 В начало  Предыдущая страница  1 2
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us