Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Duazary
Spei Domus
Revista de Administração ContemporâneaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1200
YesterdayYesterday
1531
This weekThis week
6719
Last WeekLast week
11690
This monthThis month
18409
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5794695

ENDOKRYNOLOGIA

Number 2, 2019

 • 109-115
  Сучасні підходи до призначення радіойод-діагностики та радіойод- терапії хворим, прооперованим із приводу папілярної карциноми щитоподібної залози
  Authors: Гуда Б.Б., Гулеватий С.В., Тронько М.Д.
  Number of views: 266
 • 117-122
  Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози
  Authors: Зелінська Г.В.
  Number of views: 267
 • 125-131
  Вплив рентгенендоваскулярної селективної електрокоагуляційної оклюзії судин надниркових залоз на періопераційні зміни гемодинаміки в пацієнтів, які перенесли лапароскопічну адреналектомію з приводу феохромоцитом та інших адренальних пухлин
  Authors: Скумс А.В., Коваленко А.Є., Болгов М.Ю., Гулько О.М., Кондратюк В.А., Симонов О.М., Михайлюк О.С.
  Number of views: 315
 • 132-138
  Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
  Authors: Большова О.В., Самсон О.Я., Музь Н.М., Вишневська О.А., Малиновська Т.М., Лукашук І.В., Спринчук Н.А.
  Number of views: 453
 • 139-145
  Вплив комбінованого фітопрепарату Седаристон на вуглеводний обмін і психоемоційний стан хворих на цукровий діабет із депресивним синдромом
  Authors: Ткач С.М.
  Number of views: 305
 • 146-152
  Повногеномний пошук асоціацій у пацієнтів української популяції з акромегалією
  Authors: Олексик О.Т., Щубелка Х.М., Волфсбергер В.В.
  Number of views: 262
 • 153-158
  Актуальні питання стану та тенденції розвитку дослідницьких робіт за напрямком «Дитяча діабетологія»
  Authors: Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Кошман Т.В.
  Number of views: 265
 • 159-170
  Молекулярно-генетичні механізми патогенезу злоякісних пухлин щитоподібної залози (частина 2)
  Authors: Гуда Б.Б., Пушкарьов В.М., Коваленко А.Є., Пушкарьов В.В., Ковзун О.І., Тронько М.Д.
  Number of views: 265
 • 178-186
  Селен и здоровье человека
  Authors: Раков О.В., Музь В.А.
  Number of views: 262

Number 1, 2019

 • 5-8
  Expression of protein kinase p70S6K in leukocytes of patients with cancer and diabetes mellitus
  Authors: Vatseba T.S., L.K., Pushkarev V.V., Kovzun O.I., Pushkarev V.M., Tronko M.D.
  Number of views: 274
 • 9-16
  Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів із діабетичними артропатіями
  Authors: Орленко В.Л.
  Number of views: 262
 • 17-23
  Вплив етіологічних і соціальних чинників на розвиток і перебіг синдрому діабетичної стопи
  Authors: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Марченко О.В.
  Number of views: 269
 • 24-28
  Радіонуклідна діагностика гемодинамічних порушень у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Зубкова Г.А., Лучицький В.Є.
  Number of views: 255
 • 29-34
  Роль генетичного дослідження мутацій гена гормону росту в діагностиці синдрому біологічно неактивного гормону росту в дітей
  Authors: Спринчук Н.А., Большова О.В., Досенко В.Є.
  Number of views: 267
 • 35-40
  Цитологічні особливості багаторазово метастазуючих тиреоїдних папілярних карцином
  Authors: Зелінська Г.В.
  Number of views: 266
 • 41-45
  Вплив метіоніну на морфологічні зміни щитоподібної залози щурів
  Authors: Янко Р.В.
  Number of views: 339
 • 46-52
  Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Google Scholar
  Authors: Тронько М.Д., Пастер І.П.
  Number of views: 299
 • 53-65
  Молекулярно-генетичні механізми патогенезу злоякісних пухлин щитоподібної залози (огляд літератури та власні дані, частина 1)
  Authors: Гуда Б.Б., Пушкарьов В.М., Коваленко А.Є., Пушкарьов В.В., Ковзун О.І., Тронько М.Д.
  Number of views: 319

Number 4, 2018

 • 301-308
  Аналіз показників добового профілю артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу залежно від перебігу захворювання
  Authors: Перцева Н.О., Мошенець К.І.
  Number of views: 394
 • 309-313
  Чинники ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
  Authors: Степура О.А., Маньковський Б.М.
  Number of views: 366
 • 314-322
  Діагностика та лікування тестостеронової недостатності в чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Лучицький В.Є.
  Number of views: 466
 • 323-326
  Level of the nuclear factor с-Fos in human aldosteroma cells after potassium treatment
  Authors: Lukashenia O.S., Levchuk N.I.
  Number of views: 327
 • 327-336
  Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі «Ендокринологія» за 1996-2017 роки
  Authors: Пастер І.П., Гирявенко О.Я.
  Number of views: 535
 • 341-355
  Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (Часть 2)
  Authors: Тронько Н.Д., Ковзун Е.И., В.В. Пушкарев В.В., Соколова Л.К., Пушкарев В.М.
  Number of views: 476
 • 356-361
  Применение метаболической терапии в патогенетическом лечении пациентов с синдромом диабетической стопы
  Authors: Гарницкая А.В.
  Number of views: 333
 • 362-368
  Обоснование необходимости коррекции селенового статуса при лечении тиреопатологии у населения Украины (обзор литературы и собственные наблюдения)
  Authors: Гончарова О.А.
  Number of views: 383
 • 384-390
  Mechanisms of regeneration of the endothelium at diabetes mellitus
  Authors: Kuznetsova H.S., Kuznetsova K.S., Byts T.M., Bobryk L.M., Kuznetsova O.M., Gozhenko A.I.
  Number of views: 308

Number 3, 2018

 • 201-204
  Профілактика поопераційної гіпокальціємії у пацієнтів з тиреотоксикозом
  Authors: Шептуха С.А.
  Number of views: 346
 • 205-209
  Соціальні аспекти ведення пацієнтів із синдромом діабетичної стопи
  Authors: Марченко О.В., Горобейко М.Б., Юзвенко Т.Ю., Крушинська З.Г., Гирявенко О.Я.
  Number of views: 322
 • 210-218
  Роль чинників кардіоваскулярного ризику - ожиріння та дисліпідемії в розвитку предіабетичних порушень в осіб різного віку
  Authors: Чижова В.П.
  Number of views: 372
 • 219-225
  Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу
  Authors: Романенко М.С., Гавалко Ю.В., Синєок Л.Л., Шаповал І.М., Коруля І.А.
  Number of views: 375
 • 226-229
  Вплив метанандаміду на рівень експресії мітоген- активованої протеїнкінази р38 у тканині надниркових залоз щурів
  Authors: Левчук Н.І., Ковзун О.І., Микоша О.С.
  Number of views: 352
 • 230-234
  Investigation of the influence of magnesium ions on the morphofunctional state of the thyroid gland of adult rats
  Authors: Yanko R.V.
  Number of views: 354
 • 237-241
  Современные подходы к лечению трофических язв нижних конечностей
  Authors: Мунтян С.А., Носенко И.В., Лященко О.В.
  Number of views: 361
 • 269-280
  Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 1)
  Authors: Тронько Н.Д., Ковзун Е.И, Пушкарев В.В., Соколова Л.К., Пушкарев В.М.
  Number of views: 890
 • 281-287
  Молекулярные и эпигенетические механизмы метаболических эффектов средств, применяемых в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и его осложнений
  Authors: Гарницкая А.В.
  Number of views: 291
 • 289-295
  Решение клинической задачи «Диагностика хромаффиномы» - возможности современной лабораторной диагностики
  Authors: Луценко Л.А., Кваченюк А.Н.
  Number of views: 321

Number 2, 2018

 • 109-121
  Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую стадию развития сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков по Программе ИДСД: 2. Содержание различных видов цитокинов и хемокинов в крови
  Authors: Попова В.В., Зак К.П., Мельниченко С.В., Малиновская Т.Н., Тронько Е.Н., Саенко Я.А., Куликовская А.В., Гончар И.В.
  Number of views: 356
 • 122-127
  Взаємозв'язок між мозковою перфузією та когнітивними порушеннями у хворих на цукровий діабет 2-го типу за даними нейропсихологічних тестів
  Authors: Жердьова Н.М.,Макеєв С.С., Маньковський Б.М.
  Number of views: 348
 • 128-136
  Патогенетичні механізми онкогенезу на тлі цукрового діабету та аналіз онкологічної захворюваності пацієнтів із цукровим діабетом у Прикарпатському регіоні
  Authors: Вацеба Т.С., Соколова Л.К.
  Number of views: 363
 • 137-140
  Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози після лікування радіоактивним йодом і рекомбінантним людським тиреотропіном
  Authors: Степура Н.М., Замотаєва Г.А., Гулєватий С.В., Тронько М.Д.
  Number of views: 402
 • 141-146
  Порівняльний аналіз поопераційних ускладнень тиреоїдектомн та субтотальної резекції щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб
  Authors: Булдигіна Ю.В., Шляхтич СЛ., Терехова Г.М., Лисова З.Г.
  Number of views: 507
 • 147-153
  Тиреотропна функція гіпофіза та йодний статус у хворих на рак щитоподібної залози напередодні призначення І-131
  Authors: Тронько М.Д.,Кравченко В.І., Гулеватий В.В., Красніков В.І., Лузанчук І.А., Медведев Б.К., Музь В.А.
  Number of views: 504
 • 154-166
  Українсько-Американський тиреоїдини проект: огляд наукових публікацій із питань епідеміології, дозиметрії та йодного забезпечення
  Authors: Тронько М.Д., Пастер І.П., Замотаєва Г.А., Масюк С.В.
  Number of views: 417
 • 167-179
  Биохимические механизмы, связывающие диабет и рак. Действие метформина
  Authors: Пушкарев В.М., Соколова Л.К., Пушкарев В.В., Тронько Н.Д.
  Number of views: 565


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us