Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Computer Optics
Slovenská literatúra
SynergyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
79
YesterdayYesterday
1792
This weekThis week
1871
Last WeekLast week
11076
This monthThis month
7402
Last monthLast month
61164
All daysAll days
5367884

ENDOKRYNOLOGIA

Number 4, 2016

 • 287-302
  Приоритетные аспекты сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2-го типа: промежуточные результаты первого всеукраинского многоцентрового исследования ДіаДЕЯ (Исследование проведено в рамках Всеукраинского проекта для повышения качества жизни больных сахарным диабетом 2-го типа)
  Authors: Корпачева-Зиныч О.В.,Лукашевич П.Ю., Кушнарева Н.Н., Гурина Н.М., Ковальчук А.В., Прибила О.В., Шишкань-Шишова К.A., Корпачев В.В., Залищук Е.В.
  Number of views: 547
 • 303-308
  Значение маркера Growth differentiation factor 15 как фактора риска у больных сахарным диабетом 2-го типа с острым коронарным синдромом
  Authors: Копица Н.П., Вишневская И.Р., Петюнина О.В., Титаренко Н.В., Гилева Я.В., Литвин Е.И.
  Number of views: 368
 • 309-314
  Стан когнітивної функції та депресивні розлади у хворих зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від виду цукрознижувальної терапії
  Authors: Жердьова Н.М.
  Number of views: 320
 • 315-320
  Характеристика репаративного процесу після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин
  Authors: Кваченюк А.М., Сук Л.Л., Антонів В.Р.
  Number of views: 370
 • 321-326
  Тестостеронзамісна терапія у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом недостатності тестостерону
  Authors: Лучицький В.Є., Лучицький Є.В.,Тронько М.Д.
  Number of views: 350
 • 327-335
  Дослідження терапевтичних ефектів введення рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, на моделях стрептозотоциніндукованого діабету в мишей і щурів
  Authors: Тронько М.Д., Калинська Л.М., Топорова О.К., Ковзун О.І., Гулько Т.П., Кордюм В.А.
  Number of views: 373
 • 336-338
  Diabetes mellitus and hyperhomocysteinemia
  Authors: Kryvovyaz Yu.O., Vlasenko M.V.
  Number of views: 303
 • 359-365
  Артропатії у хворих на цукровий діабет: сучасні принципи лікування (частина 2)
  Authors: Орленко В.Л.
  Number of views: 497
 • 366-373
  Інсулін деглюдек — нові можливості та рішення в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом
  Authors: Соколова Л.К., Островерхова Г.В.
  Number of views: 563

Number 3, 2016

 • 193-198
  Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет
  Authors: Корзун Ю.В., Соколова Л.К., Гирявенко О.Я.
  Number of views: 356
 • 199-203
  Ефективність застосування комплексу альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку як додаткового засобу в корекції дисліпопротеїнемії в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Алтуніна Н.В., Лизогуб В.Г., Бондарчук О.М.
  Number of views: 280
 • 204-212
  Значение гипергликемии в развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов
  Authors: Журавлёва Л.В., Лопина Н.А.
  Number of views: 278
 • 213-219
  Стан органів статевої системи самців щурів після застосування монодисперсного колоїдного розчину наночастинок золота
  Authors: Фалюш О.А., Сачинська О.В., Полякова Л.І., Перчик І.Г., Резніков О.Г.
  Number of views: 335
 • 220-224
  N-ацильовані похідні етаноламіну збільшують експресію мРНК проапоптотичного білка Вах у корі надниркових залоз людини
  Authors: Лукашеня О.С., Левчук Н.І., Микоша О.С., Ковзун О.І.
  Number of views: 304
 • 225-238
  Участь ядерного чинника NF-кB у патогенезі діабету 1-го типу
  Authors: Пушкарьов В.М., Соколова Л.К., Ковзун О.І., Пушкарьов В.В., Тронько М.Д.
  Number of views: 389
 • 239-246
  Артропатії у хворих на цукровий діабет: клінічні прояви, патогенетичні механізми (частина 1)
  Authors: Орленко В.Л.
  Number of views: 357

Number 2, 2016

 • 100-106
  Актуальные аспекты инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом
  Authors: Тронько Н.Д.,Караченцев Ю.И., Соколова Л.К., Кравчун Н.А.
  Number of views: 286
 • 107-113
  Динаміка ехокардіографічних показників на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та цинку сульфату у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Алтуніна Н.В.,Лизогуб В.Г.
  Number of views: 241
 • 114-118
  Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ремоделювання
  Authors: Атанова Я.О.
  Number of views: 239
 • 119-124
  Оценка доступности препаратов метформина и гликлазида на фармацевтическом рынке Украины
  Authors: Яковлева Л.В., Кириченко О.Н., Лукашевич П.Ю.
  Number of views: 266
 • 125-130
  Рівні гонадотропних і статевих гормонів у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози в динаміці лікування
  Authors: Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Зубкова Г.А., Рибальченко В.М., Складанна І.І., Гулеватий С.В., Волинець І.П.
  Number of views: 260
 • 131-136
  Ремоделювання серця та судин у хворих на гіпотиреоз, асоційований з артеріальною гіпертензією
  Authors: Зубкова С.Т., Михайленко О.Ю.
  Number of views: 289
 • 137-143
  Comparison characteristics of mercazolilum and thyrozol in treatment of patients with diffuse toxic goiter
  Authors: Rakov O.V.
  Number of views: 262
 • 144-147
  Вплив іонів літію на стероїдогенез і рівень експресії протеїнкінази ERK у тканині кори надниркових залоз
  Authors: Левчук Н.І.,Лукашеня О.С., Ковзун О.І., Микоша О.С.
  Number of views: 285
 • 148-153
  Стратиграфія з 99mTc-MIBI в діагностиці аденом прищитоподібних залоз
  Authors: Кундін В.Ю., Новерко І.В., Сатир М.В.
  Number of views: 280
 • 154-160
  Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку
  Authors: Яроцький М.Є., Гичка С.Г., Дорога О.П., Яроцька І.В., Дем’яненко Л.В.
  Number of views: 300
 • 161-165
  Стрес і фітоестрогенізація у неонатальний період як чинники гіпофертильності самців щурів
  Authors: Чистякова Е.Є., Величко Н.Ф., Смолєнко Н.П., Карпенко Н.О.
  Number of views: 267

Number 1, 2016

 • 5-9
  Role of mitogen-activated protein kinase (MAPK) in processes of proliferation in human thyroid tumors
  Authors: Guda B.B., Pushkarev V.M., Pushkarev V.V., Kovalenko A.Ye., Taraschenko Y.M., Zhuravel O.V., Zinych P.P., Zurnadzhy L.Y., Kovzun O.I., Tronko M.D.
  Number of views: 302
 • 10-15
  Порушення обміну сечової кислоти та ліпідів у хворих на цукровий діабет 2-го типу як прояв конституційно-метаболічного фенотипу (частина 2)
  Authors: Гуріна Н.М., Корпачев В.В., Шупрович А.А., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарева Н.М., Прибила О.В., Шишкань-Шишова К.О.
  Number of views: 311
 • 16-20
  Вміст резистину та цитокінів у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію залежно від стану компенсації діабету
  Authors: А.М. Урбанович, Б.М. Маньковський
  Number of views: 303
 • 21-25
  Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку
  Authors: Жердьова Н.М., Маньковський Б.М.
  Number of views: 277
 • 26-32
  Тиреоидный статус у больных ожирением разной степени
  Authors: Журавлева Л.В., Моисеенко Т.А.
  Number of views: 340
 • 33-37
  Морфофункціональний стан щитоподібної залози після впливу нормобаричної гіпоксичної газової суміші
  Authors: Янко Р.В.
  Number of views: 263
 • 38-44
  Йодне забезпечення та стан йодної профілактики серед вагітних
  Authors: Лузанчук І.А., Кравченко В.І., Медвєдєв Б.К., Постол С.В.
  Number of views: 302
 • 45-50
  Доплерографія судин статевого члена у чоловіків з еректильною дисфункцією та цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Лучицький В.Є., Шелковой Є.А., Лучицький Є.В.
  Number of views: 324
 • 51-56
  Структурно-метаболічні особливості будови ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку з доброякісними тиреопатіями
  Authors: Яроцький М.Є., Семенюк Л.М., Литвак О.О., Наустинна Л.С., Гирявенко О.Я.
  Number of views: 281
 • 65-74
  Oxidative stress and thyroid pathology
  Authors: Falfushynska H.I.
  Number of views: 262

Number 4, 2015

 • 658-668
  Достижение целей лечения пациентами с сахарным диабетом в Украине. Результаты Международного исследования по изучению практики ведения сахарного диабета (IDMPS)
  Authors: Тронько Н.Д., Соколова Л.К., Власенко М.В., Костюкевич А.А.
  Number of views: 336
 • 669-676
  Порушення обміну сечової кислоти як метаболічний прояв фенотипу ожиріння у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (частина 1)
  Authors: Гуріна Н.М., Корпачев В.В., Шупрович А.А., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарева Н.М.
  Number of views: 347
 • 677-687
  Корекція клініко-метаболічних порушень у хворих із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому
  Authors: Насонова Т.І.
  Number of views: 275
 • 696-700
  Вміст адгезійних молекул, Е-селектину та ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням
  Authors: Маньковський Б.М., Могильницька Л.А., Могильницька О.Є.
  Number of views: 405
 • 701-705
  Баланс вегетативної нервової системи у постінфарктних діабетичних хворих за показниками варіабельності серцевого ритму
  Authors: Лизогуб В.Г., Алтуніна Н.В.
  Number of views: 287
 • 706-709
  Статеві відмінності експресії ERK в наднирникових залозах щурів
  Authors: Левчук Н.І., Лукашеня О.С., Микоша О.С., Ковзун О.І.
  Number of views: 251
 • 710-715
  Вплив пренатального застосування метилдофа та фенібуту на формування стресової реактивності гіпоталамо-гіпофізарно- адренокортикальної системи в дорослих щурів у нормі та за умов її порушень внаслідок пренатального стресу
  Authors: Носенко Н.Д.
  Number of views: 391
 • 716-719
  Assessment of timeliness of the Graves’ ophthalmopathy complex treatment
  Authors: Lutsenko N.S., Isakova O.A., Rudycheva O.A.
  Number of views: 266
 • 735-741
  Эффективность применения криоконсервированной овариальной ткани в экспериментальной биологии и клинической медицине
  Authors: Трутаева И.А., Кирошка В.В., Божкова Ю.О., Бондаренко Т.П.
  Number of views: 388


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us