Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

International Journal of Medical Laboratory
European Journal of Renewable Energy
A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
Theoría. Revista del Colegio de FilosofíaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
735
YesterdayYesterday
1819
This weekThis week
10277
Last WeekLast week
10718
This monthThis month
54718
Last monthLast month
49943
All daysAll days
5354036

ENDOKRYNOLOGIA

Number 1, 2018

 • 16-33
  Створення бази даних Українсько-Американського проекту «Репродуктивні ефекти опромінення in utero в результаті аварії на Чорнобильській АЕС у йододефіцитних регіонах України»
  Authors: Тронько М.Д., Пастер І.П., Замотаєва Г.А., Лапікура О.В., Hatch M., Mabuchi K.
  Number of views: 316
 • 34-41
  Інтраопераційні експрес-гістологічні дослідження та сучасні зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози
  Authors: Богданова Т.І., Зурнаджи Л.Ю., Дегтярьова Т.Л., Божок Ю.М., Болгов М.Ю., Коваленко А.Є., Бурко С.В., Чернишов С.В., Тронько М.Д.
  Number of views: 368
 • 42-46
  Порівняльний аналіз цитологічних характеристик доброякісних і злоякісних пухлин щитоподібної залози за результатами інтраоперацій-них досліджень
  Authors: Воскобойник Л.Г.
  Number of views: 396
 • 47-52
  Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні поведінки пухлини та виборі адекватної терапії
  Authors: Зелінська Г.В.
  Number of views: 328
 • 53-59
  Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії
  Authors: Замотаєва Г.А., Захарченко Т.Ф., Гулеватий С.В.
  Number of views: 281
 • 60-64
  L-аргинин в лечении пациентов с сахарным диабетом и диабетической кардиомиопатией
  Authors: Бельчина Ю.Б., Соколова Л.К.
  Number of views: 794
 • 65-72
  Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу та без нього
  Authors: Журавльова Л.В., Лопіна Н.А.
  Number of views: 307
 • 74-82
  Інформативні властивості показників фази реполяризації одно канальної електрокардіограми в дітей із діабетичною кардіоміопатією
  Authors: Морозик А.О., Майданник В.Г., Файнзільберг Л.С.
  Number of views: 302
 • 83-90
  Вплив L-карнітину на зниження маси тіла в дорослих: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих клінічних випробувань
  Authors: Pooyandjoo M., Nouhi M., Shab-Bidar S., Djafarian K., Olyaeemanesh A.
  Number of views: 330

Number 4, 2017

 • 305-314
  Асоціація поліморфізму генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775), APO-1/Fas (rs2234767) з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба
  Authors: 12 Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О., Беденюк А.Д., Курочкін Г.С., Левицький А.В.
  Number of views: 294
 • 315-325
  Specific features of hemodynamics in individuals with different body mass: correlation with composition of the body and insulin resistance
  Authors: Misiura K.V.
  Number of views: 285
 • 326-330
  Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
  Authors: Жердьова Н.М., Маньковський Б.М.
  Number of views: 270
 • 331-335
  Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі
  Authors: Семенюк Л.М., Воронкова Н.М.
  Number of views: 310
 • 336-340
  Рівень експресії чинника транскрипції c-fos у надниркових залозах щурів за умов гальмування активності ангіотензин-перетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи
  Authors: Калинська Л.М., Левчук Н.І., Ковзун О.І.
  Number of views: 274
 • 341-346
  Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом
  Authors: Чернуха І.С., Решетнік Є.М., Весельський С.П., Резніков О.Г., Макарчук М.Ю.
  Number of views: 302
 • 381-389
  Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение II. Эндотелиальная дисфункция как основное патогенетическое звено сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа
  Authors: Гоженко А.И., Кузнецова А.С., Кузнецова Е.С., Быць Т.Н.
  Number of views: 312

Number 3, 2017

 • 195-200
  Цитологічні особливості популяції тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх передопераційному прогнозуванні
  Authors: Зелінська Г.В.
  Number of views: 277
 • 201-210
  Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую фазу развития сахарного диабета 1-го типа у детей по программе ИДСД: 1. Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови
  Authors: Зак К.П., Попова В.В., Грузов М.А., Хоменко Б.М., Афанасьева В.В., Малиновская Т.Н., Тронько Е.Н., Саенко Я.А., Смолина Л.А., Семионова С.А., Куликовская А.В.
  Number of views: 343
 • 211-218
  Комбінована терапія пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: міжнародні рекомендації та власний досвід
  Authors: Соколова Л.К., Болгарська С.В., Островерхова Г.В.
  Number of views: 526
 • 219-227
  Особливості перебігу діабетичного кетоацидозу
  Authors: Ніжинська-Астапенко З.П., Власенко М.В.
  Number of views: 397
 • 228-236
  Informative value of metabolic risk hormonal markers in individuals with various body mass
  Authors: Misiura K.V.
  Number of views: 301
 • 237-244
  Динаміка показників ліпідного спектра крові та варіативності ритму серця на тлі застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот і симвастатину у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією
  Authors: Ажмі С., Сергієнко В.О., Сергієнко О.О.
  Number of views: 250
 • 245-250
  Особливості ураження вінцевого русла у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу: одноцентрове крос-секційне дослідження
  Authors: Свінціцький І.А.
  Number of views: 283
 • 251-261
  Патологічні зміни в поза пухлинній тканині щитоподібної залози пацієнтів із тиреоїдними пухлинами
  Authors: Мишуніна Т.М., Болгов М.Ю., Зурнаджи Л.Ю., Калініченко О.В.
  Number of views: 343
 • 262-266
  Применение электросварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии
  Authors: Кваченюк А.Н., Гулько О.Н., Супрун И.С., Негриенко К.В.
  Number of views: 276
 • 267-271
  Гіпотиреоз як суттєвий чинник ризику депресії
  Authors: Гончарова О.А.
  Number of views: 342
 • 273-278
  Морфологічні відмінності щитоподібної залози спонтанно гіпертензивних щурів після впливу дозованої нормобаричної гіпоксії в різні сезони року
  Authors: Янко Р.В.
  Number of views: 294
 • 279-283
  Участь поліолового шляху в розвитку дисфункцій мозку, індукованих експериментальним діабетом: ефект нікотинаміду
  Authors: Яніцька Л.В., Тихоненко Т.М.,Гузик М.М., Кучмеровська Т.М.
  Number of views: 377
 • 284-292
  Хлодитан, митотан, о,п’-ДДД — современные взгляды и оценки
  Authors: Микоша А.С., Ковзун Е.И., Тронько Н.Д.
  Number of views: 437

Number 2, 2017

 • 97-101
  Прогнозування ремісії цукрового діабету 2-го типу у хворих із морбідним ожирінням після лапароскопічного шлункового шунтування
  Authors: Іоффе О.Ю., Цюра Ю.П., Кривопустов М.С., Стеценко О.П., Тарасюк Т.В.
  Number of views: 319
 • 102-107
  Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції
  Authors: Жердьова Н.М.
  Number of views: 317
 • 108-114
  Лікування глюкокортикоїдами автоімунної офтальмопатії у хворих на дифузний токсичний зоб
  Authors: Олійник В.А., Терехова Г.М., Булдигіна Ю.В., Федько Т.В., Клочкова В.М., Раков О.В., Лисова З.Г.
  Number of views: 418
 • 115-120
  Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу
  Authors: Марунчин Н.А., Динник О.Б., Кобиляк Н.М., Федусенко О.А., Баранник Є.О.
  Number of views: 385
 • 121-126
  Вплив ендогенних та екзогенних естрогенів на функціональний стан мітохондрій серця щурів із цукровим діабетом 2-го типу
  Authors: Горбенко Н.І., Кіприч Т.В., Боріков О.Ю., Іванова О.В.
  Number of views: 333
 • 127-138
  Diabetes and atherosclerosis. Cellular mechanisms of the pathogenesis. Literature review
  Authors: Sokolova L.K., Pushkarev V.M., Pushkarev V.V., Tronko N.D.
  Number of views: 299
 • 139-145
  Питання безпеки біосимілярів аналогів інсулінів: факти та побоювання
  Authors: Головач І.Ю.
  Number of views: 474
 • 171-181
  Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики
  Authors: Гоженко А.И., Кузнецова А.С., Кузнецова Е.С., Быць Т.Н., Сусла А.Б.
  Number of views: 450

Number 1, 2017

 • 6-9
  Вивчення тиреоїдного стану після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин
  Authors: Кваченюк А.М., Сук Л.Л., Антонів В.Р.
  Number of views: 282
 • 10-17
  Ранні маркери атеросклерозу та серцево-судинний ризик у жінок із гіпертонічною хворобою на тлі гіпотиреозу
  Authors: Мітченко О.І., Романов В.Ю., Гвоздик М.В.
  Number of views: 338
 • 18-24
  Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
  Authors: Перцева Н.О., Мошенець К.І.
  Number of views: 376
 • 31-36
  Рівень остеокальцину та конституційно-метаболічні фенотипові параметри у хворих на цукровий діабет 2-го типу
  Authors: Ковальчук А.В., Корпачев В.В., Корпачева-Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Прибила О.В.
  Number of views: 320
 • 37-44
  Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
  Authors: Дунаєва І.П., Чернявська І.В., Дорош О.Г., Караченцев Ю.І.
  Number of views: 311
 • 45-50
  Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні
  Authors: Лукашевич П.Ю., Орленко В.Л., Тронько М.Д.
  Number of views: 410
 • 51-64
  Modern conceptions on diffuse toxic goiter: etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment (review)
  Authors: Rakov O.V., Rakova V.V., Pona S.M., Gyryavenko O.Ja.
  Number of views: 391
 • 65-71
  Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд
  Authors: Ткаченко В.І., Садовнік Я.А.
  Number of views: 422


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us