Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Sociosphere
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1367
YesterdayYesterday
1811
This weekThis week
12032
Last WeekLast week
10492
This monthThis month
6985
Last monthLast month
45282
All daysAll days
5034808

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

Number 27, 2021

 • 4-14
  HOW A READER TITLED ADVENTURES IN THE PLAYGROUND MAY BE USED TO TEACH NATURAL SCIENCES IN THE FOUNDATION PHASE
  Authors: Angela James, Lisa James, Sartiha Beni, Michele Stears
  Number of views: 63
 • 15-23
  PROJEKTŲ METODO TAIKYMAS NUOTOLINĖSE BIOLOGIJOS PAMOKOSE [APPLICATION OF THE PROJECT METHOD IN REMOTE BIOLOGY LESSONS]
  Authors: Virginija Kriaučiūnaitė
  Number of views: 66
 • 24-35
  GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE: PROCESAS IR JO GERINIMAS [NATURAL SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL: THE PROCESS AND ITS IMPROVEMENT]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė
  Number of views: 76
 • 36-42
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ PATYRIMINIS UGDYMAS(IS) PER PASAULIO PAŽINIMO PAMOKAS [PRIMARY SCHOOL EXPERIENTIAL EDUCATION IN WORLD AROUND US LESSONS]
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 74
 • 51-57
  INTEGRUOTAS GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE [INTEGRATED SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Jovita Ponomariovienė
  Number of views: 70
 • 58-66
  NEFORMALUS GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: METEORITAI KAIP INFORMACIJOS IŠ KOSMOSO ŠALTINIS [INFORMAL SCIENCE EDUCATION: METEORITES AS A SOURCE OF INFORMATION FROM SPACE]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 66
 • 67-73
  MOKINIŲ PATYRIMINĖ VEIKLA: GAMTAMOKSLINIS TYRIMAS PILIEČIŲ MOKSLO PROJEKTE „MEDŽIŲ ASMENS SARGYBINIAI“ [STUDENT EXPERIENTIAL ACTIVITIES: SCIENCE RESEARCH IN A CIVIC SCIENCE PROJECT "TREE BODYGUARDS"]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 68
 • 74-84
  EKOLOGINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS PROJEKTINĖSE VEIKLOSE [DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AWARENESS IN PROJECT ACTIVITIES]
  Authors: Rita Stulpinienė, Rasa Žiemienė
  Number of views: 77

Number 26, 2020

 • 4-13
  IŠLYGINAMIEJI KURSAI BŪSIMIESIEMS GAMTOS MOKSLŲ IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS: TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BRIDGE2TEACH“ [BRIDGING COURSES FOR MATHEMATICS AND SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS: INTERNATIONAL PROJECT “BRIDGE2TEACH”]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Violeta Šlekienė, Dalia Augienė
  Number of views: 265
 • 14-25
  3-IOS KLASĖS MOKINIŲ ŽINIOS IR GEBĖJIMAI: SAVARANKIŠKO DARBO NUOTOLINIU BŪDU ATVEJIS [3-rd FORM STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS: A CASE OF INDEPENDENT WORK BY ONLINE DISTANCE LEARNING]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Leandra Čiužienė
  Number of views: 255
 • 26-32
  INTERAKTYVIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE POSSIBILITIES OF USING INTERACTIVE TOOLS IN SCIENCE LESSONS]
  Authors: Jovita Ponomariovienė
  Number of views: 345
 • 33-53
  VILNIAUS MAMUTO PĖDSAKAIS: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI NEFORMALIAM GAMTAMOKSLINIAM UGDYMUI NUOTOLINIU BŪDU [ON THE TRACES OF VILNIUS MAMMOTH: HELPING TEACHERS WITH REMOTE INFORMAL SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 240
 • 54-62
  DEŠIMTOS KLASĖS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS DALYKO ŽINIOS IR JŲ SUPRATIMAS [GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AMONG 10TH GRADE STUDENTS]
  Authors: Raimonda Samsonaitė
  Number of views: 250
 • 63-69
  INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „MŪSŲ EKSPERIMENTAS“ [OPPORTUNITIES FOR INTEGRATED EDUCATION IN THE STEAM SCIENCE PROJECT]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 216
 • 70-74
  KINOLOGIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE [CINOLOGY IN A GENERAL EDUCATION SCHOOL]
  Authors: Dainius Statkevičius
  Number of views: 210
 • 86-93
  STEAM UGDYMO VEIKLŲ INTEGRAVIMAS Į PASAKŲ KŪRIMO PROCESĄ [INTEGRATION OF STEAM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE FAIRY TALES CREATION PROCESS]
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 346

Number 25, 2019

 • 5-17
  MEDIA LITERACY AND SCIENTIFIC EDUCATION: THE STUDENTS’ PROTAGONISM
  Authors: Agnaldo Arroio, Tânia Cristina Vargas Sana, Luiz Guilherme Basílio Novaes, Daisy de Brito Rezende
  Number of views: 351
 • 18-28
  NATURAL SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL: TEACHERS’ COMPETENCE AND TRAINING
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė
  Number of views: 347
 • 29-34
  THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT INTO NATURE LESSONS IN PRIMARY EDUCATION
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 361
 • 35-54
  NATURE OBJECT COGNITION: IDEAS FOR EDUCATIONAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AND IN PRIMARY SCHOOL
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 914
 • 55-59
  PRESENTATION OF NATURAL SCIENCE ACTIVITIES "WINDOW TO NATURE"
  Authors: Jūratė Masiulienė, Jurgita Steponaitienė
  Number of views: 371
 • 60-69
  THE POTENTIAL USE OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK WHEN TEACHING THE SUBJECT OF MAN AND NATURE IN 5TH GRADE
  Authors: Jūratė Mikulevičiūtė
  Number of views: 394
 • 70-80
  EFFECTIVENESS OF INTEGRATED THEMATIC EDUCATIONAL ACTIVITY ABOUT BEES AND BEEKEEPING
  Authors: Aušrinė Raudoniūtė
  Number of views: 690
 • 81-96
  A COLLECTION OF USEFUL MINERALS FOR NATURAL SCIENCE EDUCATION AT SCHOOL: TO A DIVISION FOR TEACHERS
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 439
 • 97-101
  DEVELOPMENT OF THE PERSONAL COMPETITION AT SCIENCE LESSONS IN THE FIRST GRADE. “ELECTRICITY IS VERY IMPORTANT AND IT IS A VERY GOOD ASSISTANT IN A MAN’S LIFE”
  Authors: Danguole Saviciene
  Number of views: 435
 • 102-110
  CROSS-SECTORAL COOPERATION FOR DEVELOPING OF STUDENTS' ENTREPRENEURIAL ABILITIES IN THE CONTEXT OF STEAM ACTIVITIES
  Authors: Violeta Šlekienė, Ramutė Gaučaitė, Aušra Kazlauskienė
  Number of views: 393
 • 111-133
  HISTORICAL PATH OF TEACHING CHEMISTRY: FROM THE BEGINNINGS TO THE ESTUARY
  Authors: Sergei V.Teleshov, Yevgeniy Arshanskiy, Еlena V.Теlеshоva, Таtyana А.Мirugina
  Number of views: 408
 • 134-138
  KUPISKIS POVILAS MATULIONIS PROGYMNASIUM: SOME STROKES FOR THE SCHOOL PORTRAIT
  Authors: Rimvydas Latvys
  Number of views: 409
 • 139
  NATURAL SCIENCE EDUCATION
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 334

Number 24, 2018

 • 5-12
  HEALTHY LIFESTYLE SKILLS EDUCATION IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
  Authors: Milana Beišienė, Rasa Damulytė
  Number of views: 482
 • 13-23
  DEVELOPING THE ARGUMENTATION ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE EXAMINATION OF A LOCATION
  Authors: Erika Jaroš
  Number of views: 513
 • 24-32
  NATURAL SCIENCE EDUCATION PROCESS IN PRIMARY SCHOOL: ORGANISATION AND IMPROVEMENT ASPECTS
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 439
 • 33-37
  THE CONFERENCE AS A LEARNING METHOD AND ITS APPLICATION IN PRIMARY EDUCATION
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 456
 • 38-50
  INSECT TOPIC IN PRIMARY SCHOOL: CONTENT AND IDEAS FOR ACTIVITY
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 1051
 • 51-55
  THE PROJECT-BASED NATURAL SCIENCES EDUCATION IN A PRESCHOOL CHILDREN’S GROUP
  Authors: Gitana Petrauskienė, Ramunė Vėželytė
  Number of views: 503
 • 56-66
  ARGUMENTATION TEACHING EXPLORING ARTIFICIAL ECOSYSTEM-AQUARIUM
  Authors: Viktorija Rudak
  Number of views: 492
 • 67-79
  PHOTOGRAPHY AND EDUCATION: POSSIBILITIES FOR CHEMISTRY CLASSROOM
  Authors: Tânia Cristina Vargas Sana, Dirceu Donizetti Dias, Agnaldo Arroio
  Number of views: 461
 • 80-87
  EDUCATIONAL SUBJECT INTEGRATION POSSIBILITIES WHILE CONDUCTING PHENOLOGICAL OBSERVATIONSIN PRIMARY SCHOOL CLASSES: “CAPPED MUSHROOM VARIETY AND CHANGE OBSERVATIONS IN VISAGINAS CITY”
  Authors: Danguole Saviciene
  Number of views: 511
 • 88-93
  DEVELOPING ENGLISH AND INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCIES THROUGH ELEMENTS OF NATURAL SCIENCE
  Authors: Aida Skarbaliene, Rita Barkauskiene
  Number of views: 415
 • 94-104
  CHALLENGES OF NATURAL SCIENCE EDUCATION: THE EDUCATION OF NEW GENERATION INNOVATORS
  Authors: Violeta Šlekienė
  Number of views: 764
 • 105-116
  EDUCATIONAL TEXTS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS, REALISTS AND CADETS OF THE XIX CENTURY: METHODICAL ASPECT
  Authors: Sergey Teleshov, Elena Teleshova
  Number of views: 589
 • 117-122
  SILUTE MARTYNAS JANKUS BASIC SCHOOL
  Authors: Audrius Astasevicius
  Number of views: 559

Number 23, 2017

 • 5-11
  „PROJECT‘S “GREEN ISLAND“ PRACTICAL ASPECTS OF REALIZATION
  Authors: Rima Atraškevičienė, Valentina Aužbikavičė, Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė
  Number of views: 1115
 • 12-16
  NATURAL SCIENCE EDUCATION IN PRE-SCHOOL GROUP: THE EXPERIENCE OF PROJECT ACTIVITIES
  Authors: Milana Beišienė, Rasa Damulytė
  Number of views: 512
 • 17-22
  ENVIRONMENT PROTECTION EVENTS’ INFLUENCE ON CHILDREN’S COGNITIVE COMPETENCIES DEVELOPMENT
  Authors: Rūta Jacevičienė, Nijolė Zlatkauskienė, Irena Vežbickienė
  Number of views: 642
 • 23-28
  FIFTH GRADERS` EDUCATION OF INDEPENDENT SELF-INITIATIVE IN THE PROCESS OF NATURAL SCIENCE RESEARCH
  Authors: Virginija Kriaučiūnaitė
  Number of views: 473
 • 29-33
  RESEARCH ACTIVITIES IN NATURE LESSONS AT A PRIMARY SCHOOL
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 1458
 • 34-45
  DEVELOPMENT OF FUTURE PRIMARY TEACHERS’ SCIENTIFIC ATTITUDE TOWARDS LIVE OBJECTS: CASE OF OBSERVATION OF A BURGUNDY SNAIL
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 783
 • 46-58
  WHEN VILNIUS UNIVERSITY WAS CLOSED: THE GEOLOGICAL COLLECTIONS OF VILNIUS UNIVERSITY IN THE VILNIUS MUSEUM OF ANTIQUITIES
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 541
 • 59-64
  “SMARTPHONE USE IN EDUCATION PROCESS: STUDENT ACTIVITIES DURING LITHUANIA’S ENTOMOLOGIST SOCIETY’S EVENT “THE INVERTEBRATE OF THE YEAR - PORTUGUESE SLUG (ARION LUSITANICUS)” IN 2016
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 551
 • 65-75
  CHILDREN'S LEARNING TO RECOGNIZE NATURAL PHENOMENA IN WINTER: PROJECT ACTIVITY IN PRESCHOOL ESTABLISHMENT
  Authors: Goda Stonkuvienė, Rimutė Pozdniakova
  Number of views: 2590
 • 76-91
  YOUNG FARMERS‘ CLUBS (YFC) ACTIVITIES: POSSIBILITIES OF REALIZATION OF CONTEMPORARILY MULTIFACETED YOUTH EDUCATION
  Authors: Rita Vaitiekauskienė
  Number of views: 596
 • 92-94
  NATURAL SCIENCE TEACHING THROUGH „LEARNING THROUGH PLAY“ STRATEGY
  Authors: Ramunė Vėželytė
  Number of views: 621
 • 95-103
  APPLYING VISUALIZATION TECHNIQUES IN THE SCIENCE EDUCATION FOR PRE-SCHOOL AGE CHILDREN
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 761
 • 104-108
  PREPARATION OF STUDENTS FOR THE CONSCIOUS CHOICE OF THE PROFESSION OF CHEMIST IN THE CONDITIONS OF PROFILED EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
  Authors: Elena Belnitskaya
  Number of views: 579
 • 109-115
  MOODLE TESTS FOR ASSESSING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY LABORATORY WORKS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
  Authors: Dagnija Cēdere, Sandra Kalniņa
  Number of views: 649
 • 116-124
  SYSTEM OF PROJECT ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF LEARNERS' INTEREST TO NATURAL SCIENCES
  Authors: Suriya Gilmanshina, Rimma Sagitova, Fidaliya Khalikova, Iskander Gilmanshin
  Number of views: 507
 • 125-136
  EQUIPPING CLASSROOMS OF CHEMISTRY IN THE RUSSIAN EMPIRE IN XIX - EARLY XX CENTURIES
  Authors: Sergei V.Teleshov
  Number of views: 536
 • 138
  EDUCATION POLICY, MANAGEMENT AND QUALITY
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 478
 • 139
  Natural Science Education
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 483


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us