Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INMATEH - Agricultural Engineering
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Revista Clio América
HomosporticusRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
360
YesterdayYesterday
1448
This weekThis week
360
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
27942
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4436997

Environment&Health (Dovkillia ta zdorovia)

Number 2 (78), 2016

 • 4-8
  Державні цільові програми як інструмент державної політи ки з охоро ни здоров'я в Україні
  Authors: СЕРДЮК А.М., КОБЛЯНСЬКА А.В., СКЛЯРЕНКО К.А.
  Number of views: 346
 • 9-13
  Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози
  Authors: ЧЕРНИЧЕНКО І.О., БАЛЕНКО Н.В., ЦИМБАЛЮК С.М., ОСТ АШ О.М.
  Number of views: 325
 • 14-18
  Уд осконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житл ових та громадських будівель
  Authors: СЕМАШКО П.В., КОНОНОВА О.В.
  Number of views: 410
 • 19-23
  Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності нас ел ен ня України у пізній фазі Чорнобильської аварії
  Authors: ВЛАСЮК Н.В.
  Number of views: 347
 • 24-30
  Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну
  Authors: КОРШУН М.М., РУДА Т.В., КОРШУН О.М., ДЕМА О.В.
  Number of views: 325
 • 30-34
  Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ФЕДОРЧЕНКО Р.А.
  Number of views: 335
 • 35-38
  Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська
  Authors: ГОРОВА А.І., БУЧАВИЙ Ю.В.
  Number of views: 335
 • 39-42
  ТОКСИЧНІ ХЛОРОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ У ХЛОРОВАНІЙ ПИТНІЙ ВОДІ МІСТ ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ТРУШ Є.А., КУЛІШ Т.В., СОБОЛЬВ.А.
  Number of views: 335
 • 43-46
  Оцінка гострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах
  Authors: КУЗЬМІНОВ Б.П., МАТИСІК С.І., ЗАЗУЛЯК Т.С., МИКИТЧАК Т.І.
  Number of views: 310
 • 47-50
  Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров'я
  Authors: ПЕТРОСЯН А.А.
  Number of views: 330
 • 51-54
  Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста
  Authors: РУДНИЦЬКА О.П., БЕРДНИК О.В., ДОБРЯНСЬКА О.В.
  Number of views: 332
 • 54-58
  Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах
  Authors: ЄЛІЗАРОВА О.Т., ФІЛОНЕНКО О.О., ГОЗАК С.В.
  Number of views: 336
 • 59-62
  Оцінка стану здоров'я дітей та підлітків Львівської області
  Authors: ЗАВАДА М.І.
  Number of views: 316
 • 62-67
  Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів
  Authors: ОРЄХОВА О.В.
  Number of views: 341
 • 70-76
  Профессиональная надежность машиниста локомотива в условиях сменного труда: влияние биологических и социальных факторов
  Authors: БОБКО Н.А.
  Number of views: 363

Number 1 (77), 2016

 • 4-8
  ПРО МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНЬ АТМОСФЕРИ БЕНЗ(А)ПІРЕНОМ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
  Authors: БАЛЕНКО Н.В., ЦИМБАЛЮК С.М., ЧЕРНИЧЕНКО І.О., ОСТАШ О.М.
  Number of views: 312
 • 9-13
  ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У НАСЕЛЕННЯ
  Authors: КОРЗУН В.Н., ГАРКУША С.Л.
  Number of views: 317
 • 14-18
  МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ АДАПТАЦІЇ ЗА СПОЛУЧЕНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПОЗИТИВНОЇ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН
  Authors: ЛІТОВЧЕНКО О.Л., ПЕРЦЕВ Д.П., ГОРГОЛЬ Н.І., МІТЕЛЬОВА Т.Ю., ЗАВГОРОДНІЙ І.В.
  Number of views: 350
 • 18-21
  Структурне підґрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему
  Authors: Солоха Н.В.,Колесова Н.А.
  Number of views: 288
 • 22-30
  РАДІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
  Authors: СЕРДЮК А.М., ПАВЛЕНКО Т.О., РИГАН М.М., ЛОСЬ І.П., СКАЛЕЦЬКИЙ Ю.М.
  Number of views: 317
 • 31-35
  SCREENING ASSESSMENT OF PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF RURAL CHILDREN LIVING NEAR THE CHORNOBYL ZONE
  Authors: DUBOVA N.F., BANDAZHEVSKY YU.I
  Number of views: 310
 • 36-41
  РИСК РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН МЛАДШИХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ В УКРАИНЕ
  Authors: ФЕДОРЕНКО З.П., ГУЛАК Л.О., РЫЖОВ А.Ю., ГОРОХ Е.ЛСУМКИНА., Е.В., КУЦЕНКО Л.Б.
  Number of views: 339
 • 42-47
  ВИЗНАЧЕННЯ ЦИРКАДНИХ ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЙ ПИЛКУ ТРАВ’ЯНИСТОЇ ФЛОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ПОЛІНОЗІВ
  Authors: МОТРУК І.І., РОДІНКОВА В.В.
  Number of views: 278
 • 48-54
  ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ШЛЯХІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ
  Authors: ЗАГОРОДНЮК К.Ю., БАРДОВ В.Г., ОМЕЛЬЧУК С.Т., ПЕЛЬО І.М., ЗАГОРОДНЮК Ю.В., НІКІПЄЛОВА О.М., БАРИШНІКОВА О.П.
  Number of views: 292
 • 54-58
  ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ НА ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
  Authors: ПРОКОПОВ В.О., ЛИПОВЕЦЬКА О.Б., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 270
 • 59-61
  МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СУМАРНОЇ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: ЄРЕМ Т.В., ЄРЕМ Х.В.
  Number of views: 388
 • 62-67
  ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ АГРАРНОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ
  Authors: ПОНОМАРЕНКО Н.П., КОРШУН М.М., ГАРКАВИЙ С.І., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 305
 • 68-72
  СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
  Authors: КОБЛЯНСЬКА А.В., СКЛЯРЕНКО К.А.
  Number of views: 277
 • 72-75
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ У МІСЦЯХ ПРОЖИВАННЯ
  Authors: РУДНИЦЬКА О.П., БЕРДНИК О.В.
  Number of views: 293
 • 76-79
  РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПРАЦІВНИКІВ ПРОВІДНИХ ПРОФЕСІЙ СУЧАСНОГО КОНВЕРТЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Authors: КОВАЛЬЧУК Т.А., .ПАВЛЕНКО О.I., .ОРЄХОВА О.В., ПРОКОПЧУК О.Л.
  Number of views: 283

Number 4(75), 2015

 • 4-9
  ВПРОВАДЖЕННЯ У ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  Authors: КОБЛЯНСЬКА А.В., СКЛЯРЕНКО К.А.
  Number of views: 337
 • 10-12
  ВЛИЯНИЕ ЛАПРОКСИДА Л-303 В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО СУБТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
  Authors: КУЧЕРЯВЧЕНКО М.А., РЕЗУНЕНКО Ю.К., ЖУКОВ В.И., НИКОЛАЕВА О.В
  Number of views: 323
 • 13-17
  АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ КАОЛІНУ ТА НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА
  Authors: СУРМАШЕВА О.В., РОМАНЕНКО Л.І., КОРЧАК Г.І., НІКОНОВА Н.О., ГОРВАЛЬ А.К., БЕРЕЗОВЧУК С.М., ДІДІКІН Г.Г.
  Number of views: 293
 • 18-22
  ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ РАДІОВУГЛЕЦЮ НАВКОЛО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
  Authors: СЕРДЮК А.М., БУЗИННИЙ М.Г., МИХАЙЛОВА Л.Л., СИМОВИЧ С.В., РОМАНЧЕНКО М.О., САХНО В.І., ЧИРКОВ В.С.
  Number of views: 317
 • 23-25
  ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ РАЦІОН МЕШКАНЦІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: ЄРЕМ Т.В.
  Number of views: 438
 • 26-29
  ПЕРЕСУВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: ГРЕБНЯК М.П., ФЕДОРЧЕНКО Р.А.
  Number of views: 292
 • 30-35
  ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: ПОНОМАРЕНКО Н.П. ГАРКАВИЙ С.І., КОРШУН М.М., АНТОМОНОВ М.Ю.
  Number of views: 312
 • 36-40
  АКТУАЛЬНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМУ ДНЯ ТА ШКІЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: ЄЛІЗАРОВА О.Т., ГОЗАК С. В., ПАРАЦ А.М., ШУМАК О.В., ФІЛОНЕНКО О.О.
  Number of views: 327
 • 42-46
  ОЦЕНКА ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА ЗА 1996-2013 ГОДЫ
  Authors: КАПРАНОВ С.В.
  Number of views: 301
 • 47-50
  ФАКТИЧНИЙ ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЦИНКУ І МІДІ У ХАРЧОВИХ РАЦІОНАХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. КИЄВА
  Authors: ЛЮБАРСЬКА Л.С., ЄМЧЕНКО Н.Л., ГУЛІЧ М.П.
  Number of views: 440
 • 51-55
  КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У РОБІТНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХОВАТІСТЮ
  Authors: ШИДЛОВСЬКА Т.А., ШИДЛОВСЬКА Т.В., КОЗАК М.С., ОВСЯНИК К.В., СЕРБІН Г.С., ГВОЗДЕЦЬКИЙ В.А.
  Number of views: 319
 • 55-58
  ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ОПЕРАТОРІВ З РОЗЛИВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У СКЛЯНУ ТАРУ E СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
  Authors: БРУХНО Р.П.
  Number of views: 270
 • 59-62
  ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЕЛОЕРГОМЕТРІЇ У МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
  Authors: ТКАЧИШИНА Н.Ю., ДУМКА І.В., ТКАЧИШИН В.С.
  Number of views: 285
 • 63-66
  РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ УСПІШНОСТІ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ
  Authors: СКИБА О.О.
  Number of views: 252
 • 67-70
  ДИНАМІКА СТАНУ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ПІД ВПЛИВОМ ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ
  Authors: РІДКОВЕЦЬ С.Г.
  Number of views: 318
 • 70-73
  ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА
  Authors: ЗАКАЛЯК Н.Р.
  Number of views: 315
 • 77-80
  ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ НОВИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ З ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ВОДОЙМ
  Authors: ЩЕРБАНЬ М.Г., М’ЯСОЄДОВ В.В., ЛИТВИНЕНКО М.І., КРИВОНОС К.А.
  Number of views: 281

Number 3(74), 2015

 • 4-8
  СВИНЕЦЬ ЯК ТРИГЕРНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ
  Authors: КАРЛОВА О.О., ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.
  Number of views: 294
 • 8-12
  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ: В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ И КРИТЕРИЕВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
  Authors: АПАНАСЕНКО Г.Л.
  Number of views: 346
 • 13-16
  БІОГЕОХІМІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТА ФЛУОРУ У ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
  Authors: РОГАЧ І.М., ЄРЕМ Т.В., ЄРЕМ Х.В.
  Number of views: 317
 • 17-22
  ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БАЛАНСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ФЕРТИЛЬНИХ ЧОЛОВІКІВ ЕКОКОНТРАСТНИХ ТЕРИТОРІЙ
  Authors: ОНУЛ Н.М.
  Number of views: 310
 • 22-25
  ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ B. BIFIDUM ТА E. FAECIUM
  Authors: ШЕНЦОВА М.О., СУРМАШЕВА О.В., НІКОНОВА Н.О., САХНЮК О.М., НАСТОЯЩА Н.І.
  Number of views: 350
 • 26-29
  Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів
  Authors: Васюта В.А.
  Number of views: 304
 • 30-35
  Гігієнічні показники інсоляції та природного освітлення як визначальні критерії планувальної організації території житлових комплексів
  Authors: Махнюк В. М., Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С.М.
  Number of views: 309
 • 36-39
  ОЦІНКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
  Authors: РІДКОВЕЦЬ С.Г.
  Number of views: 344
 • 40-43
  Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та робітників вугільної промисловості
  Authors: ШЕВЦОВА Т.В., ШИДЛОВСЬКИЙ А.Ю., КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО Ю.М., ГВОЗДЕЦЬКИЙ В.А.
  Number of views: 306
 • 44-50
  ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СРЕДА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВ’Я УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
  Authors: ПРОНИНА Т.Н., КАРПОВИЧ Н.В., ГАНЬКИН А.Н., БОБОК Н.В.
  Number of views: 371
 • 56-60
  СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
  Authors: ПІВЕНЬ Н.В.
  Number of views: 308
 • 61-63
  ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПАТОЛОГІЧНОЇ УРАЖЕНОСТІ ДІТЕЙ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
  Authors: СВЄТЛОВА О.Д.
  Number of views: 318
 • 64-67
  МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ м. ЛЬВОВА
  Authors: МОСКВЯК Н.В.
  Number of views: 292
 • 68-72
  ВСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ РЕКОМЕНДОВАНИХ РІВНІВ У РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ
  Authors: СТАДНИК Л.Л., НОСИК О.В., ШАЛЬОПА О.Ю.
  Number of views: 355
 • 73-76
  ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ СЛИНИ В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: ЛЕВЧЕНКО В.А.
  Number of views: 299

Number 2(73), 2015

 • 4-9
  ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ОКСИДІВ АЗОТУ НА БАЛАНС ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ
  Authors: МАКОВЕЦЬКА Л.І., ГАНЖА О.Б., ГЛАВІН О.А., ДРУЖИНА М.О., ПАШКЕВИЧ Я.І., МИХАЙЛЕНКО В.М.
  Number of views: 318
 • 9-13
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК БІЛИХ ЩУРІВ
  Authors: ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., ПАУСТОВСЬКИЙ Ю.О., АНІСІМОВА І.Г., ЗАПРИВОДА Л.П.
  Number of views: 325
 • 14-19
  ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
  Authors: ФЕДОРЕНКО В.І., КІЦУЛА Л.М.
  Number of views: 275
 • 20-23
  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГЕНДЕРОРИЕНТОВАННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
  Authors: ПОЛЬКА Н.С., БЕРДНИК О.В., ДОБРЯНСКАЯ О.В.
  Number of views: 290
 • 24-29
  СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
  Authors: П’ЯТНИЦЯ-ГОРПИНЧЕНКО Н.К.
  Number of views: 321
 • 29-32
  ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
  Authors: ТАМБОВЦЕВА О.В.
  Number of views: 290
 • 33-36
  ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ РИТМУ СЕРЦЯ У МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
  Authors: ДУМКА І.В., ТКАЧИШИН В.С., ТКАЧИШИНА Н.Ю.
  Number of views: 269
 • 37-40
  УМОВИ ПРАЦІ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я ІТ-ФАХІВЦІВ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
  Authors: ТЕРЕЩЕНКО П.С., НАЗАРЕНКО В.І., ГВОЗДЕЦЬКИЙ В.А., КОРНЄВ О.М., СЄВРЮКОВА О.В., СТРОКИЧЄВА Т.В.
  Number of views: 322
 • 40-43
  SUBJECTIVE SYMPTOMS IN YOUNG CELL PHONE USERS IN UKRAINE
  Authors: Yakymenko I., Mor O., Tsybulin O., Kolesnik Ya., Kyrylenko S., Sidorik E.
  Number of views: 377
 • 44-49
  ГІГІЄНІЧНІ ОЦІНКА ОРГАНІЗОВАНОГО БЕЗПЛАТНОГО ХАРЧУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ДІТЕЙ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ
  Authors: ОМЕЛЬЯНЕЦЬ М.І., ПІВЕНЬ Н.В., ГУНЬКО Н.В.
  Number of views: 294
 • 50-53
  СТВОРЕННЯ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ ПРОБІОТИЧНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ШТАМІВ
  Authors: СУРМАШЕВА О.В., ШЕНЦОВА М.О., НІКОНОВА Н.О.
  Number of views: 274
 • 54-58
  ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СНІГОВОГО ПОКРИВУ М. КИЄВА
  Authors: ДЕМЧЕНКО В.Ф., АНДРУСИШИНА І.М., ГОЛУБ І.О., ЛАМПЕКА О.Г
  Number of views: 320
 • 58-61
  Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля
  Authors: Трахтенгерц Г.Я.
  Number of views: 307
 • 62-66
  ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ АВЕРМЕКТИНІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
  Authors: АНТОНЕНКО А.М., ШПАК Б.І., БАРДОВ В.Г., КОРШУН О.М., КОРШУН М.М.
  Number of views: 338
 • 67-72
  ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ТЕОБОНУ-ДИТІОМІКОЦИДУ І ГЕНТАМІЦИН СУЛЬФАТУ
  Authors: ОМЕЛЬЧУК С.Т., ШКАРАПУТА Л.М., ПЕЛЬО І.М., ТИЩЕНКО Л.О., СТЕПАНЕНКО В.І., ЦЕХМІСТЕР Я.В., ШЕВЧЕНКО Л.О., БЛАГАЯ А.В.
  Number of views: 329
 • 73-77
  ГИГИЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ
  Authors: Лепешкин И.В., Медведев В.И., Багацкая Е.Н., Иванова Л.П., Гинько А.П., Ретьман, С.В.
  Number of views: 331
 • 78-79
  ДО ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
  Authors: ГУЩУК І.В.
  Number of views: 263


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6 7  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us