Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
Naukovij oglad
Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ ta arheologìâ
journal of Philosophical InvestigationsRegister JournalOur partners

Academic Publishing House Researcher


Visitors Counter

TodayToday
124
YesterdayYesterday
1735
This weekThis week
124
Last WeekLast week
13606
This monthThis month
35670
Last monthLast month
64492
All daysAll days
1841324

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Pravo

Number 26, 2017

 • 5-16
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ» ПРИ РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ЗА П. 3 СТ. 41 КЗпП УКРАЇНИ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 16
 • 17-23
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 18
 • 24-31
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: В.Л. Кесада Татарінова
  Number of views: 17
 • 32-38
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГАРАНТІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков
  Number of views: 11
 • 39-46
  ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ЗАВДАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІЙ МЕТІ
  Authors: І.В. Симоненко
  Number of views: 16
 • 47-53
  ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
  Authors: І.А. Кузнецов
  Number of views: 9
 • 54-62
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ЯК СПОСІБ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У ДОГОВОРАХ КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  Authors: С.І. Сприндис
  Number of views: 10
 • 63-69
  СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ «ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ» ЯК ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 9
 • 70-75
  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  Authors: О.І. Лисяк
  Number of views: 12
 • 76-82
  ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: Н.І. Іщенко
  Number of views: 8
 • 83-87
  ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
  Authors: В.В. Марченко
  Number of views: 8
 • 88-96
  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНУ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Authors: А.С. Сохікян
  Number of views: 7
 • 102-110
  ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: КРИТЕРІЇ ЙОГО ДОПУСТИМОСТІ
  Authors: О.В. Москаленко
  Number of views: 7
 • 111-117
  ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СИСТЕМА І ВАЖЛИВІСТЬ УНОРМУВАННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 10
 • 118-138
  ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА З ДЕМОКРАТІЄЮ І ПРАВАМИ ЛЮДИНИ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 8
 • 139-151
  ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 10

Number 25, 2016

 • 5-18
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
  Authors: В.О. Процевський, Ю.В. Грицай
  Number of views: 48
 • 19-25
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДСТОРОНЕННІ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 48
 • 26-32
  МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  Authors: А.О. Головачова
  Number of views: 53
 • 33-41
  ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ «БЕЗУМОВНОГО ОСНОВНОГО ДОХОДУ» НАУКОЮ ТРУДОВОГО ПРАВА
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 47
 • 42-50
  ШТРАФ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ: НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: О.О. Єрьоменко
  Number of views: 60
 • 51-57
  МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН
  Authors: А.К. Бойко
  Number of views: 51
 • 58-65
  ІНВАЛІД АБО ОСОБА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: В.Л. Кесада Татаринова
  Number of views: 45
 • 66-84
  ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «НАРОД» У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ДЕМОКРАТІЄЮ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 55
 • 85-93
  АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ПЕТИЦІЇ У КОНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
  Authors: А.Г. Ємельянова
  Number of views: 52
 • 94-104
  МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 72
 • 105-114
  ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО В УКРАЇНІ
  Authors: М.С. Марченко
  Number of views: 54
 • 133-139
  ХАРАКТЕРИСТИКА УЯВНОЇ ОБОРОНИ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
  Authors: Л.В. Дарсанія
  Number of views: 64
 • 140-146
  ПОМИЛУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ЙОГО ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
  Authors: А.А. Гагун
  Number of views: 50
 • 147-154
  ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 54
 • 155-163
  ЩОДО УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Authors: Т.А. Павленко
  Number of views: 50
 • 164-171
  ЩОДО ДЕЯКИХ УМОВ ДОПУСКУ ГРОМАДЯН ДО ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 45
 • 172-177
  ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ
  Authors: Р.І. Мушка
  Number of views: 66

Number 24, 2016

 • 5-25
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ
  Authors: В.О. Процевський, Ю.В. Грицай
  Number of views: 85
 • 26-31
  ЩОДО ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 80
 • 32-36
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ
  Authors: А.К. Бойко
  Number of views: 75
 • 37-42
  ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ОБ’ЄДНАННЯ ВОЛІ ЙОГО СТОРІН
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 64
 • 43-51
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ З КЛАСИЧНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ТЕОРІЄЮ
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 66
 • 52-57
  СВОБОДА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: 0.0. Єрьоменко
  Number of views: 66
 • 58-63
  ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У РІШЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СПРАВІ ПРО ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
  Authors: О.С. Прийменко
  Number of views: 63
 • 64-72
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СІМЕЙНОГО ДОГОВОРУ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 89
 • 73-79
  ОСОБИСТИЙ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ГІДНІСТЬ
  Authors: О.М. Лук’янчиков
  Number of views: 68
 • 80-87
  ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Authors: A.О. Нечитайленко, B.А. Нечитайленко, І.М. Компанієць
  Number of views: 77
 • 88-96
  ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПРАВА ОСОБИ НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ СВОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  Authors: П.Д. Гуйван
  Number of views: 67
 • 97-114
  ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: В.І. Горбань, О.В. Горбань
  Number of views: 69
 • 115-121
  КОНСТИТУЦІЙНІ ІНСТИТУТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  Authors: I.A. Кузнецов
  Number of views: 76
 • 122-127
  ЩОДО ОКРЕМИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  Authors: Ю.В. Шинкарьов
  Number of views: 71
 • 128-133
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  Authors: В.С. Ворона
  Number of views: 104
 • 134-139
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
  Authors: Д.С. Попій
  Number of views: 75
 • 147-152
  ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ
  Authors: 0.0. Савченко
  Number of views: 74
 • 158-163
  МІЖНАРОДНІ НОРМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПІДҐРУНТЯ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 62
 • 164-168
  ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  Authors: О.В. Москаленко
  Number of views: 74
 • 169-174
  ЗАСТАВА - ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
  Authors: Л.В. Півненко
  Number of views: 83
 • 175-179
  ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 61

Number 23, 2015

 • 5-17
  ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТИЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ І ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: В.І. Горбань, О.В. Горбань
  Number of views: 145
 • 18-25
  ЯКОЮ МАЄ БУТИ ПРАВОВА ІДЕАЛОГІЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ?
  Authors: О.І. Процевський
  Number of views: 135
 • 26-31
  ЩО МАЄ БУТИ ЗАМІСТЬ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ?
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 103
 • 32-42
  СВОБОДА ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ЗАБЕСПЕЧЕННЯМ ОБОВ'ЯЗКУ ПРАЦІВНИКА ЩОДО НЕРАЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗАХИЩАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 179
 • 43-47
  ПОШУК ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: К.О. Мешкова
  Number of views: 146
 • 48-57
  ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
  Authors: А.С. Метіль
  Number of views: 203
 • 58-64
  О ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА ОГРАНИЧЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  Authors: Д.А. Новиков, О.Н. Лукьянчиков
  Number of views: 133
 • 65-76
  ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО СТАНОВИЩА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1804 р.
  Authors: К.О. Попова
  Number of views: 109
 • 77-80
  ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТИПОВИМ ДОГОВОРОМ
  Authors: Д.П. Півовар
  Number of views: 154
 • 81-86
  ЩОДО ПЕРЕДУМОВ УКЛАДАННЯ ДОГОВОГУ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ
  Authors: Д.П. Гуйван
  Number of views: 105
 • 87-93
  СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 100
 • 94-101
  ПЕРЕГОВОРИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
  Authors: С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва
  Number of views: 106
 • 102-109
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
  Authors: Р.І. Шабанов, І. М. Шевердіна
  Number of views: 219
 • 110-116
  ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Authors: І.С. Шулатова
  Number of views: 129
 • 117-123
  ЩОДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ
  Authors: М.В. В'юник
  Number of views: 124
 • 124-128
  ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Authors: О.В. Москаленко, Л.В. Півненко
  Number of views: 94
 • 129-132
  АКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 195
 • 133-138
  ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ НЕЗАКОНИМИ ДІЯМИ (БЕДІЯЛЬНІСТЮ) ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ
  Authors: С.І. Сприндис
  Number of views: 110

Number 22, 2014

 • 5-15
  ПРО ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОДІЛ ВЛАДИ В ДЕРЖАВІ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 174
 • 16-20
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
  Authors: Н.Г. Білоцерківська
  Number of views: 175
 • 21-29
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
  Authors: І.Г. Васильєва, С.В. Васильєв
  Number of views: 345
 • 30-40
  ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ
  Authors: О.І. Процевський
  Number of views: 241
 • 41-50
  АКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 219
 • 51-61
  ПРИВАТНІ АГЕНСТВА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК CУБ’ЄКТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТА СПРИЯЮТЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 308
 • 62-67
  ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ СТОРІН ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 289
 • 68-72
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАУЧЕРА НА НАВЧАННЯ
  Authors: С.Г. Білоус
  Number of views: 161
 • 73-83
  ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 218
 • 84-88
  РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ОПЛАТА ПРАЦІ»
  Authors: А.О. Головачова
  Number of views: 333
 • 89-93
  ОПЛАТА ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 205
 • 94-99
  ЩОДО ОЗНАК МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
  Authors: В.В. Костін
  Number of views: 293
 • 100-105
  ПІДСТАВА ТА УМОВА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Authors: О.М. Лук’янчиков
  Number of views: 241
 • 106-111
  ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН
  Authors: О.С. Прийменко
  Number of views: 202
 • 112-120
  ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗАЩИТУ СУБЪЕКТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 269
 • 121-129
  ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ
  Authors: Д.А. Шевченко
  Number of views: 256
 • 130-141
  ЗНАЧЕННЯ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: М.Є. Григор’єва
  Number of views: 294
 • 142-148
  ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ В НОРМИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ В УКРАЇНІ
  Authors: А.В. Плотнікова
  Number of views: 281
 • 149-154
  ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ДЕВІАЦІЯМИ
  Authors: М.С. Кохан
  Number of views: 262
 • 155-160
  ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
  Authors: Ю.А. Пономаренко
  Number of views: 250
 • 161-166
  ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Authors: Л.В. Півненко
  Number of views: 327
 • 167-170
  ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 241


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us