Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Espiga
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Journal of Human, Environment, and Health Promotion
Magallánica. Revista de Historia ModernaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
356
YesterdayYesterday
1621
This weekThis week
12066
Last WeekLast week
14248
This monthThis month
45812
Last monthLast month
58985
All daysAll days
2156695

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Number 4, 2014

 • 1-12
  Fatih Darüşşifası’nın Han’a Dönüştürülme Teşebbüsü = The Attempt of Transforming Fatih Darüşşifası to Inn
  Authors: Gönül Güreşsever CANTAY
  Number of views: 204
 • 13-26
  Kur’ân ve Sünnet Bağlamında Avın Ekolojik Dengeye Olumsuz Etkisi Üzerine = Negative Impact of Hunt on Ecological Balance in the Context of the Qur’an and Sunnah
  Authors: Bahattin DARTMA
  Number of views: 258
 • 27-42
  “Gecenin Ebrûzeni” Adlı Şiiri Yeniden Okumak = Rereading The Poem “Gecenin Ebrûzeni”
  Authors: Murat KARA
  Number of views: 237
 • 43-52
  Sultan Alp Arslan’ın Liderlik Vasıfları = Sultan Alp Arslan’s Leadership Characteristics
  Authors: Muharrem KESİK
  Number of views: 241
 • 53-70
  Ahlakî Kriterler ve Rabbanî Âlim Hassasiyeti Açısından İlmî Emanet = Scientific Reliability: Between the Moral Disciplines and Godliness of the Religious Scholar Scientist
  Authors: Mahmud MISRİ
  Number of views: 1165
 • 91-109
  Seçim Sloganlarının Seçmen Hissiyatına Tercüman Olma Yarışı: 30 Mart 2014 Seçimlerinin Bir Analizi = Electoral Slogans Vie for Articulating Voters’ Feelings: An Analysis of 30 March 2014 Elections
  Authors: Muammer ÖZTÜRK
  Number of views: 207
 • 111-139
  Giovanni Molino’nun 1641 Yılında Yayımlanan Dittionario Della Lingua Italiana-Turchesca İsimli Eserinde Bazı Türkçe Yardımcı Fiiller Üzerine = On Some Turkish Auxiliary Verbs In Giovanni Molino’s Dittionario Della Lingua Italiana, Turchesca (1641)
  Authors: Ewa SIEMIENIEC-GOLAS, Çev. Gülderen TOKMAK
  Number of views: 210
 • 141-156
  Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Adlı Romanında Eğitsel Sorunlar ve Öğretmen İmgesi = Educational Issues and Image of Teacher in the Novel Ölmeye Yatmak by Adalet Agaoglu
  Authors: Büşra SÜRGİT
  Number of views: 456
 • 157-179
  Osmanlı Türkçesinin Öncü Bağlaçları Hakkında = On Prepositive Conjunctions of Ottoman Turkish
  Authors: Ahmet Şefik ŞENLİK
  Number of views: 235
 • 181-199
  Klinik Olmayan Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri Belirti Tarama Amaçlı Kullanılabilir mi?: Ön Çalışma = Could Five Factor Personality Inventory Be Used for The Purpose of Symptom Screening in a Non-Clinical Sample?: A Preliminary Study
  Authors: Arkun TATAR, Tezan BİLDİK, Gaye SALTUKOĞLU, Münevver Güler DİNÇEL
  Number of views: 230
 • 201-217
  Erken Dönem Türkçe Transkripsiyon Metinleri ve Bunların Dil Araştırmaları Açısından Önemi = Early Period Transcribed Texts and Their Importance for Linguistic Studies
  Authors: Ömer YAĞMUR
  Number of views: 199
 • 219-236
  Fatih Sultan Mehmet Dönemi Topları ve Değişen Üretim Paradigması = Guns During Sultan Mehmet The Conquer and Changing Production Paradigms
  Authors: Fevzi YILMAZ
  Number of views: 214


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us