Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Revista de Administração Contemporânea
Drugs in Context
Vestnik of Vitebsk State Technological UniversityRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1414
YesterdayYesterday
1281
This weekThis week
2695
Last WeekLast week
11643
This monthThis month
35336
Last monthLast month
50787
All daysAll days
5862409

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Pravo

Number 22, 2014

 • 5-15
  ПРО ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОДІЛ ВЛАДИ В ДЕРЖАВІ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 508
 • 16-20
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
  Authors: Н.Г. Білоцерківська
  Number of views: 539
 • 21-29
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
  Authors: І.Г. Васильєва, С.В. Васильєв
  Number of views: 752
 • 30-40
  ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ
  Authors: О.І. Процевський
  Number of views: 624
 • 41-50
  АКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 562
 • 51-61
  ПРИВАТНІ АГЕНСТВА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК CУБ’ЄКТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТА СПРИЯЮТЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 714
 • 62-67
  ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ СТОРІН ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 625
 • 68-72
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАУЧЕРА НА НАВЧАННЯ
  Authors: С.Г. Білоус
  Number of views: 501
 • 73-83
  ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 590
 • 84-88
  РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ОПЛАТА ПРАЦІ»
  Authors: А.О. Головачова
  Number of views: 766
 • 89-93
  ОПЛАТА ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 564
 • 94-99
  ЩОДО ОЗНАК МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
  Authors: В.В. Костін
  Number of views: 753
 • 100-105
  ПІДСТАВА ТА УМОВА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Authors: О.М. Лук’янчиков
  Number of views: 647
 • 106-111
  ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН
  Authors: О.С. Прийменко
  Number of views: 553
 • 112-120
  ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗАЩИТУ СУБЪЕКТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 650
 • 121-129
  ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ
  Authors: Д.А. Шевченко
  Number of views: 611
 • 130-141
  ЗНАЧЕННЯ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: М.Є. Григор’єва
  Number of views: 1225
 • 142-148
  ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ В НОРМИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ В УКРАЇНІ
  Authors: А.В. Плотнікова
  Number of views: 655
 • 149-154
  ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ДЕВІАЦІЯМИ
  Authors: М.С. Кохан
  Number of views: 625
 • 155-160
  ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
  Authors: Ю.А. Пономаренко
  Number of views: 726
 • 161-166
  ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Authors: Л.В. Півненко
  Number of views: 691
 • 167-170
  ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 648

Number 21, 2014

 • 5-12
  ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНИХ УМОВ ПРАЦІ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 501
 • 13-25
  ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА
  Authors: О.І. Процевський
  Number of views: 638
 • 26-32
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: Ю.В. Кириченко
  Number of views: 634
 • 33-44
  ЩОДО ПОНЯТТЯ СІМ’Ї У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 618
 • 45-48
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: Ю.В. Грицай
  Number of views: 575
 • 49-53
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 624
 • 54-58
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТРОКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ У СТ.38 КЗПП УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 494
 • 59-64
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 618
 • 65-70
  ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
  Authors: В.В. Костін
  Number of views: 598
 • 71-75
  ЩОДО ОБУМОВЛЕНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 747
 • 76-84
  ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК»
  Authors: К.О. Попова
  Number of views: 628
 • 85-89
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: О.С. Прийменко
  Number of views: 489
 • 90-95
  ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА ЯК ПРАВОВИЙ ФОРМАТ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛАНДШАФТІВ
  Authors: О.В. Лозо
  Number of views: 570
 • 96-100
  ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Authors: Ю.В. Шинкарьов
  Number of views: 599
 • 101-111
  ЩОДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ
  Authors: М.В. В’юник
  Number of views: 526
 • 112-120
  СПОСОБИ ТА ФОРМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  Authors: C.В. Фоміна
  Number of views: 565
 • 121-124
  ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  Authors: В.В. Марченко
  Number of views: 494
 • 125-129
  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА З ПРАВ ДИТИНИ
  Authors: М.В. Фоменко
  Number of views: 602
 • 130-136
  МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: Т.П. Зубро
  Number of views: 757
 • 137-141
  ТРАНСФОРМАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ
  Authors: С.М. Нікіфорова
  Number of views: 640
 • 142-150
  РОЛЬ НОТАРІАТУ ЯК ІНСТИТУТУ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
  Authors: Ю.В. Глущенко
  Number of views: 634


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us