Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
RECUS. Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad
Drugs in Context
Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte SocialeRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
639
YesterdayYesterday
1350
This weekThis week
9996
Last WeekLast week
10983
This monthThis month
43311
Last monthLast month
43975
All daysAll days
4795859

Historical Views

Number 6, 2021

 • 7-22
  Školske prilike na području Bosanske Krupe i njene okoline u vrijeme austrougarske uprave // The State of school system in Bosanska Krupa and its surroundings during Austro-Hungarian administration
  Authors: Mirza Ahmetbašić
  Number of views: 18
 • 23-70
  Rat i humanost u historijskoj perspektivi: Bošnjačka iskustva u Sandžaku 1941. // War and humanity in historical perspective: Bosniak experiences in Sandžak in 1941.
  Authors: Safet Bandžović
  Number of views: 14
 • 71-92
  Državna politika razdvajanja svećenika Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini na „pozitivne“ i „reakcionarne“ (1945-1963) // State policy of division of Catholic Church priests in Bosnia and Herzegovina into „positive“ and „reactionary“ (1945-1963)
  Authors: Denis Bećirović
  Number of views: 16
 • 93-121
  Informbirovska kriza i Bosna i Hercegovina (1948-1956) u historijskim izvorima i historiografiji // Informbiro crisis and Bosnia and Herzegovina (1948-1956) in historical sources and historiography
  Authors: Jasmin Jajčević
  Number of views: 12
 • 122-134
  Bosna i Hercegovina u političkoj orbiti Karađorđeva i Tikveša // Bosnia and Herzegovina in political orbit of Karadjordjevo and Tikves
  Authors: Adnan Velagić
  Number of views: 13
 • 135-183
  Dejtonski mirovni sporazum – Okončanje velikodržavnih pretenzija? // The Dayton peace agreement – The end of greater state claims?
  Authors: Meldijana Arnaut Haseljić
  Number of views: 12
 • 184-205
  Političke i vojne prilike u Tuzlansko-podrinjskom kantonu u godini Deytonskog mira // Political and military circumstances in Tuzla-Podrinje canton in the year of the Dayton peace
  Authors: Izet Hadžić, Ahmed Hadžić
  Number of views: 13
 • 206-232
  Spriječiti povratak: Provođenje Aneksa VII Dejtonskog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (1995-2020) // Preventing return: Implementation of annex VII of the Dayton peace agreement in Bosnia and Herzegovina (1995-2020)
  Authors: Sead Selimović
  Number of views: 13
 • 233-249
  Bosna i Hercegovina u aktuelnim srpskim i hrvatskim političkim koncepcijama // Bosnia and Herzegovina in current Serbian and Croatian political conceptions
  Authors: Omer Hamzić
  Number of views: 14
 • 250-282
  Postdejtonsko traganje za pravdom: Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pred nadležnim sudovima // The post-Dayton search for justice: War crimes trials in Bosnia and Herzegovina before competent courts
  Authors: Vedad Gurda, Dževad Mahmutović, Maja Iveljić
  Number of views: 15
 • 283-301
  Dejtonske kontroverze – Javno odlučivanje između parlamentarne demokratije i partitokratije // The Dayton controversies – public decision-making between parliamentary democracy and partitocracy
  Authors: Emir Tahirović, Ermin Kuka
  Number of views: 15
 • 302-337
  Značaj nevladinih organizacija u donošenju javnih politika u Bosni i Hercegovini u vremenu nakon Dejtonskog sporazuma // The importance of non-governmental organizations in public policy-making in Bosnia and Herzegovina in the time after the Dayton agreement
  Authors: Hazim Okanović
  Number of views: 12
 • 338-355
  Fenomen fragilnih država: Bosna i Hercegovina // The phenomenon of fragile states: Bosnia and Herzegovina
  Authors: Sead Bandžović
  Number of views: 9

Number 5, 2021

 • 7-50
  Granice i spone: Mali Zvornik i Sakar u tokovima deosmanizacije Balkana XIX i XX stoljeća // Borders and bonds: Mali Zvornik and Sakar during the deosmanization of the Balkans of the XIX and XX century
  Authors: SAFET BANDŽOVIĆ
  Number of views: 68
 • 51-69
  Uvakufljenje imovine tuzlanske dobrotvorke Tahire-hanume Tuzlić // The Waqf formation by Tuzla’s beneficiary Tahira-hanuma Tuzlić property
  Authors: IZET ŠABOTIĆ
  Number of views: 65
 • 70-86
  Emancipacija žena u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave (1878-1918) // Emancipation of Women in Bosnia and Herzegovina during the austro-hungarian administration (1878-1918)
  Authors: TOMASZ JACEK LIS
  Number of views: 79
 • 87-101
  Prilog istraživanju položaja i aktivnosti radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od završetka Prvog svjetskog rata do početka Husinske bune // Contribution to Research of the position and activity of Labour movements in Bosnia and Herzegovina since the end of the First World War until the beginning of the Husin Rebellion
  Authors: DENIS BEĆIROVIĆ
  Number of views: 70
 • 102-129
  „Uz Tita i Partiju“. Djelatnost Antifašističkog fronta žena Bosne i Hercegovine i njihove reakcije na propagandu Informbiroa tokom 1948. i 1949. godine // “With Tito and the Party”. Activity of the women’s Anti-fascist front Bosnia and Herzegovina and their reactions on the Informbiro propanganda during 1948 and 1949
  Authors: JASMIN JAJČEVIĆ
  Number of views: 66
 • 130-145
  Albanci u Jugoslaviji od kraja 60-ih do početka 80-ih XX stoljeća // The Albanians in Yugoslavia from the late 1960s to the early 1980s
  Authors: MARIYANA STAMOVA
  Number of views: 64
 • 146-162
  Transformacija države i prava u Iranu nakon Iranske revolucije 1979. godine // Transformation of the State and Law in Iran after the Iranian Revolutionin 1979
  Authors: SEAD BANDŽOVIĆ
  Number of views: 65
 • 163-187
  Društveni i stranački rascjepi u Bosni i Hercegovini poslije izbora 1990. godine // Social and political divisions in Bosnia and Herzegovina after the 1990 elections
  Authors: AMIR AHMETOVIĆ
  Number of views: 63
 • 188-216
  Vlasenica od 1991. do 2013. godine: Promjene u etničkoj strukturi stanovništva pod utjecajem rata protiv Republike Bosne i Hercegovine // Vlasenica from 1991 to 2013: Changes in the ethnic structure of the population under the influence of the war against the Republic of Bosnia and Herzegovina
  Authors: SEAD SELIMOVIĆ
  Number of views: 68
 • 217-234
  Neki aspekti djelovanja vojske Jugoslavije u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu na području srednjeg Podrinja početkom 1993. godine // Some aspects of activity of the Army of Yugoslavia in the aggresion against Republic Bosnia and Herzegovina on the territory of Central Podrinje in the beginning of 1993
  Authors: MESUD ŠADINLIJA
  Number of views: 65
 • 235-257
  Procesuiranje u predmetu Radovan Karadžić – ICTY IT-95-5/18 // Prosecution in the Radovan Karadzic case – ICTY IT-95-5/18
  Authors: MELDIJANA ARNAUT HASELJIĆ
  Number of views: 78
 • 258-288
  Identitet i samostid – Kako to izgleda kod Bošnjaka. Prilog razumijevanju nekih karakteristika nacionalne svijesti kod Bošnjaka // Identity and shame – How it seems from Bosniaks perspective. A contribution to the understanding of some characteristics of the national consciousness among Bosniaks
  Authors: ADIB ĐOZIĆ
  Number of views: 63
 • 289-304
  Prilozi o prošlosti Bosne i Hercegovine u turskoj historiografskoj periodici (2010-2020) // Contributions about the past of Bosnia and Herzegovina in Turkish historiographic periodics (2010-2020)
  Authors: LAMIJA HATIBOVIĆ, AMER MASLO
  Number of views: 63

Number 4, 2020

 • 11-27
  UTICAJ OMER LUTFI PAŠINIH REFORMI IZ 1851. GODINE NA KADILUK BIHOR//THE INFLUENCE OF THE OMER LUTFI PASHA'S REFORMS FROM 1851. ON KADILUK BIHOR
  Authors: SAIT Š. ŠABOTIĆ
  Number of views: 113
 • 28-46
  POLOŽAJ I NADLEŽNOSTI KADIJE U OSMANSKOM PRAVNOM SISTEMU//THE POSITION AND COMPETENCIES OF QADIS IN OTTOMAN LEGAL SYSTEM
  Authors: SEAD BANDŽOVIĆ
  Number of views: 128
 • 47-65
  SRPSKA NACIONALNA IDEOLOGIJA I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI, SA OSVRTOM NA ŠIRE PODRUČJE TUZLE U AUSTROUGARSKOM PERIODU (1878-1918)//SERBIAN NATIONAL IDEOLOGY AND PROJECTS IN THE FIELD OF CULTURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, WITH REFERENCE TO THE WIDER AREA OF TUZLA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD (1878-1918)
  Authors: OMER ZULIĆ
  Number of views: 134
 • 66-90
  IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA KONSTITUANTU KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA I PRETVARANJE DRUŠTVENIH RASCJEPA U POLITIČKE PODJELE//ELECTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA FOR THE CONSTITUTION ASSEMBLY OF THE KINGDOMS OF SERBS, CROATS AND SLOVENES AND THE TRANSFORMATION OF SOCIAL SPLITS INTO POLITICAL DIVISIONS
  Authors: AMIR AHMETOVIĆ
  Number of views: 130
 • 91-107
  SRPSKA I HRVATSKA VELIKODRŽAVNA POLITIKA I ODNOS PREMA BOSNI I HERCEGOVINI NA PRIMJERU UDŽBENIKA HISTORIJE//SERBIAN AND CROATIAN GREAT STATE POLICY AND ATTITUDE TOWARDS BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE EXAMPLE OF HISTORY TEXTBOOKS
  Authors: MIRZA ČEHAJIĆ
  Number of views: 149
 • 108-132
  BOSNA I HERCEGOVINA U KONCEPCIJAMA SRPSKOG KULTURNOG KLUBA//BOSNIA AND HERZEGOVINA IN SERBIAN CULTURAL CLUB CONCEPTS
  Authors: OSMAN SUŠIĆ
  Number of views: 114
 • 133-177
  POLITIKA I HISTORIJSKI REVIZIONIZAM: TOKOVI RELATIVIZACIJE KOLABORACIONIZMA I NORMALIZACIJE „RAVNOGORSKOG ANTIFAŠIZMA“//POLITICS AND HISTORICAL REVISIONISM: FLOWS OF RELATIVIZATION OF COLLABORATIONISM AND NORMALIZATION OF „RAVNA GORA ANTI-FASCISM“
  Authors: SAFET BANDŽOVIĆ
  Number of views: 125
 • 178-204
  POLITIČKE I DRUŠTVENO-EKONOMSKE PROMJENE U BIJELJINI OD 1945. DO 1953. GODINE//POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN BIJELJINA FROM 1945. TO 1953.
  Authors: SEAD SELIMOVIĆ
  Number of views: 117
 • 205-227
  DOPRINOS RADNIČKOG KULTURNO-UMJETNIČKOG DRUŠTVA „MITAR TRIFUNOVIĆ - UČO“ KULTURNOM ŽIVOTU TUZLE I NJENE OKOLINE (1945-1953)//CONTRIBUTION OF THE WORKERS' CULTURAL AND ART SOCIETY „MITAR TRIFUNOVIĆ – UČO“ TO CULTURAL LIFE OF TUZLA AND ITS SURROUNDINGS (1945-1953)
  Authors: JASMIN JAJČEVIĆ
  Number of views: 126
 • 228-239
  ULOGA FABRIKE „BRATSTVO“ U RAZVOJU NOVOG TRAVNIKA//THE ROLE OF THE FACTORY „BRATSTVO“ (BROTHERHOOD) IN THE DEVELOPMENT OF NOVI TRAVNIK
  Authors: MIRZA DŽANANOVIĆ
  Number of views: 113
 • 240-266
  UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT – BOSNA I HERCEGOVINA U HRVATSKOM VELIKODRŽAVNOM PROJEKTU//JOINT CRIMINAL ENTERPRISE - BOSNIA AND HERZEGOVINA IN CROATIA'S GREAT STATE PROJECT
  Authors: MELDIJANA ARNAUT HASELJIĆ
  Number of views: 130
 • 267-286
  VIŠEGRADSKI ZLOČINAČKI KRVAVI PIROVI – JUČER, DANAS, SUTRA//VISEGRADS CRIMINAL, BLOODY REVELS – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
  Authors: ERMIN KUKA, HAMZA MEMIŠEVIĆ
  Number of views: 109
 • 287-303
  UČEŠĆE VOJSKE JUGOSLAVIJE U NAPADIMA NA SARAJEVO U DECEMBRU 1993. I JANUARU 1994. GODINE – OPERACIJA „PANCIR-2“//THE PARTICIPATION OF THE YUGOSLAV ARMY IN THE ATTACKS ON SARAJEVO IN DECEMBER 1993 AND JANUARY 1994 – OPERATION “PANCIR-2”
  Authors: MESUD ŠADINLIJA
  Number of views: 124

Number 3, 2020

 • 7-47
  WARS AND WAYS OF DEOSMANIZATION OF THE BALKANS (1912-1923)
  Authors: SAFET BANDŽOVIĆ
  Number of views: 204
 • 48-71
  DESTRUCTION AND USURPATION OF BAKIR-BEG TUZLIC'S PROPERTY
  Authors: IZET ŠABOTIĆ
  Number of views: 173
 • 72-97
  BOSNIAC FAMILIES OF THE SETTLEMNTS OF LJESKOVIK IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
  Authors: ALIJA SULJIĆ, HASIB HASANOVIĆ, ENEZ OSMANOVIĆ
  Number of views: 280
 • 98-121
  EDUCATIONAL SITUATION IN HERZEGOVINA DURING THE PERIOD OF KINGDOMS OF SERBS, CROATS AND SLOVENES (1918-1929)
  Authors: ADNAN VELAGIĆ
  Number of views: 172
 • 122-161
  ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF MONTENEGRO’S POLITICAL EMIGRATION OF IN CONSTANTINOPLE AFTER DEATH OF KING NIKOLA (1921)
  Authors: ŠERBO RASTODER
  Number of views: 196
 • 162-175
  „TURKISH PARAGRAPH“ OF THE VIDOVDAN CONSTITUTION (1921): SCOPE AND LIMITATIONS
  Authors: SEAD BANDŽOVIĆ
  Number of views: 217
 • 176-194
  EXPLOITATION AND DESTRUCTION OF ECONOMY BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND WORLD WAR
  Authors: SEAD SELIMOVIĆ
  Number of views: 183
 • 195-218
  STATE POLICY OF ”DIFFERENTIATION“ OF PRIESTS OF THE ORTHODOX CHURCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1945-1963)
  Authors: DENIS BEĆIROVIĆ
  Number of views: 207
 • 219-236
  ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF CULTURE CENTERS AND PEOPLE'S UNIVERSITIES IN NORTHEASTERN BOSNIA IN THE FIRST YEARS OF „NEW YUGOSLAVIA“
  Authors: JASMIN JAJČEVIĆ
  Number of views: 177
 • 237-246
  ESTABLISHMENT AND INITIAL ACTIVITIES OF THE CULTURAL SOCIETY OF BOSNIAKS “PREPOROD” (“REVIVAL”) IN OSIJEK AFTER WORLD WAR II
  Authors: SEMIR HADŽIMUSIĆ
  Number of views: 180
 • 247-267
  AN INTRAPARTY DISPUTE AT THE BEGINNING OF THE 1970s. THE CASE OF PASAGA MANDZIC AND TUZLA GROUP
  Authors: DŽENITA SARAČ-RUJANAC
  Number of views: 193
 • 268-281
  DETERMINING THE IDENTITY OF THE ENEMY IN THE DIRECTIVES OF THE MAIN HEADQUARTERS AND THE HIGH COMMAND OF THE ARMY OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Authors: MESUD ŠADINLIJA
  Number of views: 193
 • 282-302
  PHENOMENON OF ABSTINENCE IN DEMOCRATIC ELECTIONS WITH REFERENCE TO THE GENERAL ELECTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Authors: AMIR AHMETOVIĆ
  Number of views: 179
 • 303-330
  THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF INHERITANCE IN ROMAN LAW
  Authors: AJDIN HUSEINSPAHIĆ, ESAD ORUČ
  Number of views: 184

Number 2, 2019

 • 7-32
  HAJI HUSEIN EFF. ĐOZIĆ RUHI JUDGE FROM SREBRENICA AND NIKŠIĆ VICEROY
  Authors: ADIB ĐOZIĆ
  Number of views: 275
 • 33-71
  INCOMPLETE PAST IN THE WHIRLWIND OF BALKANIZATION: REFLECTIONS OF „EASTERN ISSUE“ IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE
  Authors: SAFET BANDŽOVIĆ
  Number of views: 615
 • 72-84
  DEMOGRAPHIC CHANGES AFTER BERLIN CONGRESS (1878) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Authors: ZEĆIR RAMČILOVIĆ
  Number of views: 377
 • 85-119
  CARE FOR PEOPLE IN DIASPORA UP TO A LATENT CONFLICT WITH THE DOMICILE NATION – UPDATING THE PAST TO THE PRESENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Authors: IVAN BALTA
  Number of views: 174
 • 120-132
  THE IMPACT OF MAGAZINE PREGLED ON SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, BY WRITING ON AGRARIAN ISSUES IN THE PERIOD 1910-1913.
  Authors: IGOR MIŠKOVIĆ
  Number of views: 234
 • 133-152
  AGRARIAN SITUATION IN SEMBERIA IN THE FIRST DECADE OF 20th CENTURY (based on the Memorandum-request of landowner Osman-bey Pašić from 1912, sent to the Minister of Finance Bilinski)
  Authors: IZET ŠABOTIĆ
  Number of views: 176
 • 153-173
  WRITTEN WORDS OF BOSNIAK RELIGIOUS INTELIGENTSIA IN AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD AND ITS ENLIGHTENING ROLE
  Authors: EDIN VELADŽIĆ
  Number of views: 176
 • 174-193
  ASSASSINATION IN SARAJEVO AND ITS REFLECTIONS IN THE AREA OF HERZEGOVINA
  Authors: ADNAN VELAGIĆ
  Number of views: 186
 • 194-212
  ENTRANCE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES ACCORDING TO NEWSPAPER „NARODNO JEDINSTVO“ (NATIONAL UNITY)
  Authors: OMER ZULIĆ
  Number of views: 186
 • 213-229
  IN THE SERVICE OF THE IDEA OF "NATIONAL AND STATE UNITY": SCHOOL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1918 TO 1929
  Authors: SEAD SELIMOVIĆ
  Number of views: 193
 • 230-241
  A VIEW OF THE LIFE AND WORK OF THE ACADEMIC MUSTAFA KAMARIĆ - A long-term professor at the Faculty of Law in Sarajevo, a prominent official of the Islamic Community of Bosnia and Herzegowina and the founder of the National Library in Gračanica
  Authors: OMER HAMZIĆ
  Number of views: 179
 • 242-249
  BOSNIA IN FOCUS OF OTTOMAN STUDIES: PARALLELS OF THE YUGOSLAV AND POST-YUGOSLAV PERIOD
  Authors: RAMIZA SMAJIĆ
  Number of views: 171
 • 250-277
  LITERARCY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA'S POPULATION IN THE PERIOD OF PEOPLE'S LIBERATION WAR (1941-1945)
  Authors: SEMIR HADŽIMUSIĆ
  Number of views: 179
 • 278-299
  IBRAHIM EFFENDI FEJIĆ – THE FIRST REIS-UL-ULEMA IN TITO`S YUGOSLAVIA
  Authors: DENIS BEĆIROVIĆ
  Number of views: 245
 • 300-321
  “YEAR OF RESOLVE” - YUGOSLAVIA 1968: student demonstrations and Tuzla’s reactions
  Authors: JASMIN JAJČEVIĆ
  Number of views: 186
 • 322-344
  THE POLITICAL EARTHQUAKE IN THE SR BOSNIA AND HERZEGOVINA AFTER OKTOBER 1969. THE RELATION OF THE REPUBLICAN AND FEDERAL LEADERSHIP IN THE EARLY 1970s.
  Authors: DŽENITA SARAČ-RUJANAC
  Number of views: 173
 • 345-363
  MUSLIMS MIGRATIONS FROM WESTERN BOSNA TO THE BANIJA AND KORDUN AREA IN THE SOCIALIST PERIOD AND THE RELIGIOUS ORGANIZATION OF MUSLIMS IN SISAK AND KORDUN
  Authors: FILIP ŠKILJAN
  Number of views: 377
 • 364-374
  THE INFLUENCE OF WAR IN CROATIA TO EVENTS IN BOSANSKA KRAJINA DURING 1991.
  Authors: JASMIN MEDIĆ
  Number of views: 237
 • 375-413
  ETHNIC CLEANSING OF BOSNIAK POPULATION 1992-1995. (methods, directions, statistical indicators)
  Authors: SENIJA MILIŠIĆ
  Number of views: 996
 • 414-429
  BORDER DISPUTES BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
  Authors: SEAD OMERBEGOVIĆ, IZUDIN ŠARIĆ
  Number of views: 253


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us