Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Educação
Synthesis
Descentrada
Brazilian Political Science ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
381
YesterdayYesterday
1868
This weekThis week
6154
Last WeekLast week
12648
This monthThis month
22235
Last monthLast month
54545
All daysAll days
4159248

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Number 14, 2020

 • IX-XIII
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 31
 • 1-13
  Unapređivanje hrvatske poljoprivrede popravljanjem postojećih nepovoljnih prirodnih uvjeta
  Authors: Franjo Tomić
  Number of views: 35
 • 15-37
  Transformacija iz nacionalne u tržišnu državu zahtijeva novi pristup reguliranja odnosa centralne vlasti i lokalnih vlasti
  Authors: Guste Santini
  Number of views: 35
 • 39-52
  Ocjena konkurentnosti gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije shift-share metodom
  Authors: Vladimir Čavrak
  Number of views: 34
 • 53-78
  Pametna specijalizacija i lokalni razvoj: posljedice na znanstvenu i inovacijsku politiku u razdoblju 2009.–2019.
  Authors: Jadranka Švarc; Jasminka Lažnjak
  Number of views: 29
 • 79-92
  Koncept održivog razvitka prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije
  Authors: Marko Ševrović; Marijan Jakovljević; Mateo Uravić; Marko Švajda; Ivan Dadić
  Number of views: 33
 • 93-114
  Gospodarstvo Bjelovara (1945.–1990./2020.): izazovi i mijene industrijskog razvoja na primjeru triju poduzeća (Koestlin, Tomo Vinković, Sirela)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 36
 • 115-147
  Srednje strukovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: povijesna retrospektiva, suvremeni problemi i izazovi
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 33
 • 149-182
  Akademska čestitost studenata – preduvjet gospodarskog razvoja
  Authors: Rudolf Kiralj
  Number of views: 36
 • 183-205
  Ključne odrednice u planiranju i kreiranju koncepta suvremenoga trgovačkog centra
  Authors: Martina Briš Alić; Martina Harc; Sanja Romić
  Number of views: 41
 • 211-251
  Demografska kretanja u gradovima Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje
  Authors: Dragutin Feletar; Petar Feletar
  Number of views: 33
 • 253-282
  Jaje u mitovima o stvaranju svijeta
  Authors: Goran Jakovljević
  Number of views: 35

Number 13, 2019

 • IX -X
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 88
 • 1-19
  Analiza obilježja poštanske mreže u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Katarina Mostarac; Zvonko Kavran; Petar Feletar
  Number of views: 99
 • 21-44
  Tematski vodič kroz fondove javne uprave, pravosuđa i vojske do 1941. – izvori za povijest grada Bjelovara
  Authors: Martina Krivić Lekić
  Number of views: 100
 • 45-85
  Stvaranje novog političkog sustava u Kotaru Bjelovar nakon završetka II. svjetskog rata – izbori za Ustavotvornu skupštinu DFJ 1945. godine na području izbornog okruga Bjelovar
  Authors: Tomislav Faletar
  Number of views: 89
 • 87-94
  Maternalni pomor u porođaju i babinju u Bjelovaru i okolici u 19. stoljeću
  Authors: Dubravko Habek
  Number of views: 85
 • 95-106
  Prim. dr. Franjo pl. Fanton i bolesti na Internom odjelu bjelovarske Bolnice 1930.–1931.
  Authors: Jasna Čerkez Habek
  Number of views: 80
 • 107-114
  Povijesni i suvremeni razvoj zdravstva u Čazmi
  Authors: Bojana Nikolić
  Number of views: 99
 • 115-132
  Bjelovarski sportski ribolov i ribolovci od 1928. do kraja II. svjetskog rata
  Authors: Siniša Slavinić
  Number of views: 90
 • 133-146
  Usmene predaje kao izvor znanja o mjestima na primjeru sjevernomoslavačkih sela
  Authors: Katarina Lukec
  Number of views: 94
 • 147-162
  Nikola Novaković – pisana riječ ostavljena za buduće naraštaje
  Authors: Marina Junger
  Number of views: 91
 • 165-196
  Povijesno-komparativna i hermeneutička analiza djela Célestina Freineta i Mate Lovraka
  Authors: Milan Matijević
  Number of views: 121
 • 197-217
  Usmjerenost razvijanju novih dimenzija učenja i učinkovitog profesionalnog razvoja učitelja
  Authors: Daria Tot
  Number of views: 93

Number 12, 2018

 • IX-XI
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 210
 • 1-37
  Obrtnici kao temelj privrede u gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije od ukinuća cehova do 1941. godine
  Authors: Mira Kolar-Dimitrijević
  Number of views: 253
 • 39-59
  Kretanje broja učenika osnovne škole na školskim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije 1969./70.–2018./19.: neizvjesna demografska budućnost školstva
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 239
 • 61-85
  Stradanje romskog stanovništva na širem bjelovarsko-bilogorskom području za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941.–1945.)
  Authors: Danijel Vojak
  Number of views: 220
 • 87-108
  Identitet, asimilacija, integracija: primjer Albanaca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Dragutin Babić
  Number of views: 212
 • 109-138
  „Za Boga i cara“: Bjelovarčani i stanovnici Bjelovarsko-križevačke županije u Varaždinskoj 16. pješačkoj pukovniji na Balkanskom bojištu 1914. godine
  Authors: Filip Katanić
  Number of views: 270
 • 139-157
  Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  Authors: Vlatka Dugački; Krešimir Regan
  Number of views: 315
 • 159-167
  Prilog za životopis bjelovarsko-bilogorskog župana Tihomira Trnskog
  Authors: Đuro Škvorc
  Number of views: 247
 • 169-195
  Rimski Daruvar u svjetlu najnovijih arheoloških istraživanja
  Authors: Goran Jakovljević
  Number of views: 271
 • 197-228
  Daruvarsko školstvo do 1992. godine
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 234
 • 229-243
  Rad Župe Presvetog Trojstva iz Daruvara – analiza korespondencije Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu i župnika Mije Ettingera (1918.–1929.)
  Authors: Marija Rotim
  Number of views: 231
 • 245-284
  Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 258
 • 285-311
  Pregled povijesti školstva grada Grubišnog Polja
  Authors: Monika Vojvodić Andričević
  Number of views: 294

Number 11, 2017

 • IX -X
  Predgovor
  Authors: Vladimir Strugar; Slobodan Kaštela
  Number of views: 257
 • 1-14
  Društveni kontekst obrazovanja
  Authors: Ivan Cifrić
  Number of views: 296
 • 15-31
  Novi rezultati istraživanja, promjene u gledištima u psihologiji i sociologiji obrazovanja i njihove posljedice za sadašnju i buduću pedagošku praksu
  Authors: Mira Čudina-Obradović
  Number of views: 272
 • 33-46
  Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
  Authors: Dubravka Miljković
  Number of views: 310
 • 47-60
  Svrhovitost odgoja, obrazovanja i njezino jedinstvo s idejom čovjeka kao ono utemeljujuće pedagogijske znanosti
  Authors: Zvonimir Komar
  Number of views: 289
 • 61-74
  Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
  Authors: Vladimir Paar
  Number of views: 254
 • 75-85
  Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
  Authors: Nikola Pastuović
  Number of views: 290
 • 87-99
  Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
  Authors: Milan Matijević; Tomislav Topolovčan
  Number of views: 454
 • 101-109
  Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
  Authors: Davorka Bačeković-Mitrović
  Number of views: 264
 • 111-126
  Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
  Authors: Pero Aračić
  Number of views: 255
 • 127-142
  Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost
  Authors: Ana Thea Filipović
  Number of views: 260
 • 143-166
  Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
  Authors: Branko Bognar
  Number of views: 290
 • 167-186
  Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
  Authors: Nataša Ljubić Klemše
  Number of views: 251
 • 187-199
  (Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
  Authors: Goran Lapat; Jelena Gornik
  Number of views: 247
 • 201-212
  Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
  Authors: Marija Čatipović; Branka Pirija; Josip Grgurić
  Number of views: 261
 • 213-229
  Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
  Authors: Tatjana Badrov; Ivan Sekovanić
  Number of views: 307
 • 231-240
  Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
  Authors: Nicole Vitez; Zrinka Puharić; Tatjana Badrov; Ivana Jurković; Ksenija Matuš
  Number of views: 271
 • 241-276
  Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 1992./93. – 2016./17.: stanje i perspektive
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 248
 • 291-295
  Kulturno-povijesni i drugi aspekti knjige „Mirisi iscrpljena vala“ (Ilija Pejić, Mirisi iscrpljena vala: književni i kulturni život šireg bjelovarskog prostora u 20. stoljeću. Zagreb: Alfa, 2017., 831 stranica)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 235
 • 297-306
  Izlaganja na predstavljanju monografije o desetgodišnjem radu Zavoda u Bjelovaru
  Authors: Slobodan Kaštela; Vladimir Strugar
  Number of views: 259
 • 307-309
  Književna večer – susret s Mirom Gavranom, suvremenim hrvatskim književnikom i dramatičarom
  Authors: Vladimir Strugar
  Number of views: 242

Number 10, 2016

 • 1-9
  Ivan Trnski, Ivan Dončević, Đuro Sudeta
  Authors: Antun Dubravko Jelčić
  Number of views: 324
 • 11-40
  Tribuson – prolegomena
  Authors: Antun Pavešković
  Number of views: 495
 • 41-74
  Fragmenti iz kulturnog života u Bjelovaru 60-ih godina 20. stoljeća - pisma Krste Špoljara, Željka Sabola i Mate Lovraka Zlati Veček
  Authors: Ilija Pejić
  Number of views: 383
 • 75-90
  Akademici Vojin Bakić, Edo Murtić, Vladimir Marković: susret u zavičaju
  Authors: Sanja Cvetnić
  Number of views: 378
 • 91-99
  Vilko Niče (1902. – 1987.)
  Authors: Ana Sliepčević
  Number of views: 350
 • 101-103.
  Branko Souček (1930. – 2014.)
  Authors: Leo Budin
  Number of views: 298
 • 105-108
  Akademik Tomo Bosanac (1918. – 2003.)
  Authors: Zijad Haznadar
  Number of views: 309
 • 109-115.
  Dragutin Rakoš: preko zvijezda do galaksija
  Authors: Krešimir Pavlovski
  Number of views: 297
 • 117-124.
  Akademik Anton Švajger (1935. – 2002.)
  Authors: Želimir Bradamante
  Number of views: 315
 • 125-133
  Liječnici Židovi u Bjelovaru u 19. i 20. stoljeću
  Authors: Dubravko Habek
  Number of views: 318
 • 135-151
  Rudolf Vimer (1863. – 1933.)
  Authors: Stjepan Kožul
  Number of views: 366
 • 153-199
  Bjelovarski gradonačelnik Simo Blaževac 1888. – 1913. godine
  Authors: Mira Kolar-Dimitrijević
  Number of views: 365
 • 201-228
  Prilog za biografiju Rudolfa Bićanića (1905. – 1968.)
  Authors: Željko Karaula
  Number of views: 361
 • 229-241
  Iz starih albuma bjelovarskih fotografa – fotografski put Hinka Anhalzera
  Authors: Petra Kupsjak
  Number of views: 384
 • 243-262
  Petnaest bjelovarskih godina Lavoslava Weissa
  Authors: Zorka Renić, Tina Gatalica
  Number of views: 377
 • 265-293
  Identitet pripadnika češke nacionalne manjine na području Grubišnog Polja
  Authors: Filip Škiljan
  Number of views: 432
 • 295-314
  Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeru u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske na području Bjelovarskog dekanata
  Authors: Filip Škiljan
  Number of views: 410
 • 315-346
  Prijepori u pisanju Vojte Režnog o političkim prilikama u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u razdoblju 1919. – 1921.
  Authors: Vjenceslav Herout
  Number of views: 310


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us