Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Computer Sciences Institute
NPunto
Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúraRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1000
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6771
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
39088
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942781

Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education

Number 2, 2022

 • 11-23
  Intercultural Competence Development for International Business Environment
  Authors: Garazi Azanza Martínez de Luco, José Antonio Campos Granados, Paulina Mizerska, Remigiusz Mazur
  Number of views: 2
 • 25-36
  Popularisation of non-custodial penalties for inmates 60+. Reference to fragments of own research results
  Authors: Katarzyna Gucwa-Porębska
  Number of views: 3
 • 37-42
  Rola motywacji i samoregulacji w procesie uczenia się
  Authors: Henryk Noga, Paweł Nawojski, Stanisław Suchodolski
  Number of views: 1
 • 55-65
  Distance learning and the quality of academic education in the COVID-19 period
  Authors: Monika Czerw, Daniel Kukla
  Number of views: 2
 • 93-107
  Metoda tworzenia scenariuszy szkoleń górniczych w wirtualnej rzeczywistości, w oparciu o faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe
  Authors: Szymon Łagosz, Krzysztof Kaźmierczak, Dagmara Sobczak, Aldona Urbanek
  Number of views: 2
 • 109-124
  Loneliness of the old age and ways to overcome it
  Authors: Olena Kovalenko
  Number of views: 2
 • 125-135
  Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie
  Authors: Piotr Gierek
  Number of views: 2
 • 137-148
  Teleopieka jako forma wsparcia opiekunów osób starszych
  Authors: Norbert Pikuła
  Number of views: 1

Number 1, 2022

 • 11-21
  Education for peace in new socioeconomic conditions
  Authors: Elena Anatolievna, Gali-Aleksandra Beltrán
  Number of views: 13
 • 23-33
  Ubóstwo edukacyjne a tranzycje. Przegląd niemieckiego dyskursu naukowego
  Authors: Ewa Przybylska
  Number of views: 11
 • 35-45
  Difficulties in adjusting the forms of child care and education in Poland to fulfil the EU requirements
  Authors: Barbara Borowska
  Number of views: 11
 • 43-54
  The impact of the COVID-19 pandemic on the situation of young people in the European labour market – selected aspects
  Authors: Elżbieta Subocz
  Number of views: 2
 • 47-58
  Pedagogika bez granic
  Authors: Franciszek Szlosek
  Number of views: 12
 • 59-78
  Edukacja dorosłych na Ukrainie: wstępne warunki kształtowania, perspektywy rozwoju
  Authors: Larysa Łukianowa
  Number of views: 14
 • 79-101
  Pracownicy z Ukrainy – perspektywa polska i europejska
  Authors: Ewa Flaszyńska
  Number of views: 13
 • 103-106
  Personalny wymiar współpracy pedagogów z Ukrainy i Polski
  Authors: Stefan Kwiatkowski
  Number of views: 14
 • 107-110
  Niekonwencjonalne aspekty współpracy polskich i ukraińskich pedagogów
  Authors: Jan Sikora
  Number of views: 13
 • 111-118
  Wasyl Aleksandrowicz Suchomliński – twórca ukraińskiej odmiany „Pedagogiki serca
  Authors: Tadeusz Aleksander
  Number of views: 11
 • 119-126
  Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów poza schematami – z myślą o przyszłości
  Authors: Urszula Jeruszka
  Number of views: 12
 • 127-147
  Zatrudnienie osób 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym – elementy diagnozy
  Authors: Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
  Number of views: 11
 • 149-156
  VR-PLC as an answer to industry training needs in digital competences of programming logic controllers (PLC)
  Authors: Andrzej Stępnikowski
  Number of views: 12
 • 159-170
  Ocena skuteczności kształcenia dualnego uczniów koordynowanego przez Radomski Klaster Metalowy – wyniki badań ankietowych
  Authors: Łukasz Białczak, Przemysław Radomski, Mirosław Żurek
  Number of views: 14
 • 171-182
  Prawne i psychospołeczne skutki pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce – wybrane aspekty
  Authors: Izabela Glac, Wojciech Glac
  Number of views: 13
 • 183-191
  Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet o średnich i niskich kwalifikacjach poprzez rozwój kompetencji w zawodzie z obszaru rynku Call Center
  Authors: Tomasz Kupidura
  Number of views: 13

Number 4, 2021

 • 11-29
  The Contribution of Research to Innovation in Vocational Education and training (VET) The Role of VETInstitutes
  Authors: Lara Buchholz, Hubert Ertl, Philipp Grollmann, Christina Widera, Isabelle Le Mouillour
  Number of views: 16
 • 31-41
  nvestigating Writing Challenges Encountered by Saudi EFL1 Learners: Implications for Improvement
  Authors: Mohamad Ahmad Saleem Khasawneh
  Number of views: 14
 • 43-53
  Sieć Badawcza Łukasiewicz wobec Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – elementy diagnozy
  Authors: Krzysztof F. Symela, Ireneusz Woźniak
  Number of views: 15
 • 55-61
  Virtual Reality learning retention in education and trainings
  Authors: Andrzej Stępnikowski
  Number of views: 15
 • 63-78
  Edukacja środowiskowa z legendą Jana Kochanowskiego
  Authors: Henryk Bednarczyk
  Number of views: 12
 • 79-90
  Przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej wśród studentów pedagogiki
  Authors: Kinga Łagowska
  Number of views: 15
 • 91-100
  Wychowanie przedszkolne w czasach pandemii – wyzwanie dla diady nauczyciel–rodzic
  Authors: Katarzyna Ziębakowska-Cecot
  Number of views: 13
 • 101-113
  Aktywność edukacyjna seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim
  Authors: Renata Miszczuk, Andrzej Kobiałka
  Number of views: 14
 • 115-129
  Konsekwencje długotrwałego zwiększonego obciążenia pracą u pielęgniarek w okresie panowania pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2
  Authors: Justyna Bluszcz, Urszula Matachowska
  Number of views: 12
 • 132-145
  Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych
  Authors: Ewa Dębska, Marta Koch-Kozioł, Monika Mazur-Mitrowska, Mirosław Żurek
  Number of views: 15
 • 147-159
  Źródła informacji zawodowej pośród uczniów szkół podstawowych
  Authors: Witold Pietruk
  Number of views: 16
 • 161-175
  Analiza aspektów organizacyjnych funkcjonowania modelu kształcenia dualnego realizowanego w ramach Radomskiego Klastra Metalowego – wyniki badań ankietowych (część 1)
  Authors: Łukasz Białczak, Przemysław Radomski, Mirosław Żurek
  Number of views: 15

Number 3, 2021

 • 11-23
  Building renovation sites as work places with specific skills requirements – international challenge
  Authors: Eleni Damianou, Jolanta Religa, Marek Ławiński
  Number of views: 37
 • 25-34
  Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – wspomnienie życia, pracy i działalności naukowej twórcy pedagogiki pracy w 108. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci
  Authors: Barbara Baraniak
  Number of views: 64
 • 35-47
  Postmodernizm a metoda w naukowym zarządzaniu
  Authors: Aleksander Lotko
  Number of views: 31
 • 49-62
  Edukacja ku przyszłości jako czynnik minimalizujący ryzyko wykluczenia społecznego wobec przemian związanych z czwartą rewolucją przemysłową
  Authors: Dawid Wieczorek
  Number of views: 35
 • 63-74
  Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy IT
  Authors: Beata Kuźmińska-Sołśnia
  Number of views: 32
 • 75-85
  Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli w epidemii COVID-19
  Authors: Katarzyna Nowak
  Number of views: 63
 • 87-97
  Katolicka nauka społeczna a religijność seniorów w czasie pandemii Covid-19
  Authors: Bolesław Karcz
  Number of views: 30
 • 99-107
  Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach w czasie epidemii
  Authors: Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
  Number of views: 29
 • 109-123
  Realizacja praktyk religijnych przez studentów
  Authors: Jerzy Stochmiałek
  Number of views: 30
 • 125-132
  Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych
  Authors: Ewelina Zdebska
  Number of views: 35
 • 133-144
  Cała edukacja w sieci
  Authors: Krzysztof Gurba
  Number of views: 37
 • 145-156
  Znaczenie nieformalnych działań edukacyjnych w kształtowaniu pożądanych zachowań turystów na obszarach parków narodowych – studium przypadku
  Authors: Paweł Religa, Sylwia Adach
  Number of views: 29

Number 2, 2021

 • 11-21
  Work-based learning as a shift towards improved labour market skills in VET in Latvia
  Authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina
  Number of views: 51
 • 23-34
  National and European skills competitions – the experience of Cyprus Krajowe i europejskie konk
  Authors: Małgorzata Kowalska, Maria Knais
  Number of views: 53
 • 35-47
  Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939
  Authors: Roman Ceglarek
  Number of views: 61
 • 49-62
  Effectiveness of post-penitentiary support provided by the Pro Domo Integration Center in the opinion of inmates. Reference to the results of own research
  Authors: Katarzyna Gucwa-Porębska
  Number of views: 60
 • 63-78
  Edukacja kulturalna wśród osadzonych w kontekście readaptacji społecznej
  Authors: Barbara Nowak
  Number of views: 49
 • 79-89
  Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno- -zawodowej osadzonych
  Authors: Gertruda Wieczorek
  Number of views: 58
 • 91-102
  Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego
  Authors: Samanta Kozielec, Justyna Jakimiak, Klaudia Marszałek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko
  Number of views: 49
 • 103-116
  Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych
  Authors: Monika Mazur-Mitrowska
  Number of views: 58
 • 117-129
  Pozaszkolne instytucje wspomagające ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych
  Authors: Witold Pietruk
  Number of views: 59
 • 131-140
  Kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych
  Authors: Małgorzata Stańczak
  Number of views: 50
 • 141-150
  Podmiotowość rodziny w samorządzie terytorialnym
  Authors: Józef Młyński
  Number of views: 48
 • 151-164
  SELFIE dla szkół – narzędzie ewaluacji wdrożenia technologii cyfrowych w szkołach
  Authors: Justyna Wiśniewska, Maria Trzcińska-Król
  Number of views: 61
 • 165-172
  Studia towaroznawcze – specyfika, wymagania, przesłanki wyboru
  Authors: Małgorzata Lotko
  Number of views: 57
 • 173-183
  Strategie uczenia się języka obcego a czynniki środowiskowe
  Authors: Magdalena Kolber
  Number of views: 90


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us