Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
445
YesterdayYesterday
1745
This weekThis week
10158
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
30252
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4387099

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 4 (79), 2020

 • 13-19
  Проблеми кримінально-правової кваліфікації домашнього насильства
  Authors: Орлов Ю. В
  Number of views: 42
 • 20-25
  Питання юридичної природи Мінських домовленостей (міжнародно-правовий аналіз)
  Authors: Марков В. В., Войціховський А. В
  Number of views: 38
 • 39-43
  Зарубіжний досвід організації співробітництва поліції з громадськістю
  Authors: Комзюк А. В., Комзюк М. А
  Number of views: 38
 • 44-47
  Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів
  Authors: Пабат О. В
  Number of views: 40
 • 48-53
  Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії булінгу
  Authors: Сорочан Д. А
  Number of views: 41
 • 54-60
  Зміст слідчих ситуацій початкового етапу розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, учиненого організованою злочинною групою
  Authors: Зозуля Є. В
  Number of views: 38
 • 61-65
  Визначення підстав для проведення освідування крізь призму слідчої практики
  Authors: Конюшенко Я. Ю
  Number of views: 39
 • 66-72
  Особливості картографування злочинних проявів
  Authors: Манжай О. В., Потильчак А. О
  Number of views: 41
 • 73-78
  Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства: криміналістичні аспекти
  Authors: Матюшкова Т. П
  Number of views: 46
 • 79-85
  Проблемні процесуальні питання запобігання кримінальним правопорушенням на пасажирському автотранспорті
  Authors: Піддубна А. В
  Number of views: 39
 • 86-91
  Запобігання кримінальним правопорушенням як одне із завдань кримінального судочинства
  Authors: Рось А. В., Балац Р. М
  Number of views: 43
 • 97-103
  Властивості кримінологічного законодавства України
  Authors: Шабельніков С. К
  Number of views: 39
 • 104-109
  Юрисдикція ІР-суду: питання теорії та практики
  Authors: Воловик С. В
  Number of views: 40
 • 116-121
  Тлумачення юридичної термінології Конституційним Судом України
  Authors: Лазарєв В. В
  Number of views: 41
 • 122-129
  Здійснення права приватної власності на окремі види нерухомого майна за законодавством України
  Authors: Лисенко А. М., Лисенко І. В., Гаряєва Г. М
  Number of views: 40
 • 130-136
  Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи
  Authors: Парфентій Л. А
  Number of views: 40
 • 137-142
  Відповідність професіограми адвоката чинному законодавству
  Authors: Юшкевич О. Г
  Number of views: 44
 • 143-144
  40 століть державно-правової думки (рецензія на першу частину підручника О. М. Головка і Т. Є. Кагановської «Історія вчень про право і державу»)
  Authors: Греченко В. А
  Number of views: 44

Number 3 (78), 2020

 • 13-21
  Особливості географічного профілювання у правоохоронних органах
  Authors: Манжай О. В, Потильчак А. О
  Number of views: 55
 • 22-31
  Норми авторських прав, порушення авторських прав і засоби захисту в Україні та Йорданії: які цікаві труднощі існують у двох юрисдикціях?
  Authors: Малкаві Б., Абламський С. Є
  Number of views: 74
 • 32-37
  Адміністративна діяльність Служби безпеки України як основа забезпечення критичної інфраструктури
  Authors: Осипчук І. І
  Number of views: 57
 • 38-44
  Критерії прийнятності індивідуальних заяв до Європейського суду з прав людини
  Authors: Розумовський О. С
  Number of views: 73
 • 45-51
  Розвиток корпоративного менеджменту в системі управління персоналом
  Authors: Бортник С. М
  Number of views: 58
 • 52-57
  Поняття та види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до поліцейських
  Authors: Жеребцов Д. Є
  Number of views: 58
 • 58-63
  Адміністративно-правові засади ліцензування охоронної діяльності МВС України
  Authors: Колісніченко В. В., Соколов О. А
  Number of views: 56
 • 64-79
  Додаткова доплата до грошового забезпечення як соціальна гарантія прав поліцейських під час карантину в Україні
  Authors: Самбор М. А
  Number of views: 59
 • 80-84
  PR-аспект та основні фактори негативного впливу інформації на діяльність правоохоронних органів
  Authors: Сенчук І. І
  Number of views: 59
 • 85-89
  Угода за результатами медіації в системі адміністративно-правового регулювання
  Authors: Токарєва К. С
  Number of views: 60
 • 90-95
  Охорона державного кордону як складова сектору безпеки і оборони та об’єкт адміністративно-правового регулювання
  Authors: Трофіменко О. В
  Number of views: 55
 • 96-102
  Судова експертиза як об’єкт адміністративно-правового регулювання міжнародного співробітництва
  Authors: Яценко І. І
  Number of views: 83
 • 103-108
  Перспективи використання сучасних засобів фото- та відеозйомки під час розслідування злочинів
  Authors: Перлін С. І, Лозова С. М
  Number of views: 57
 • 109-113
  Проблеми та перспективи криміналістичного дослідження слідів дактилоскопічного походження
  Authors: Савчук Т. І, Костюкова Т. С, Грецьких І. А
  Number of views: 72
 • 114-120
  Правове регулювання боротьби проти пияцтва в 1920-ті роки в УСРР та в сучасній Україні: порівняльний аналіз
  Authors: Головко О. М, Греченко В. А, Марцеляк С. М
  Number of views: 50
 • 121-123
  Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців
  Authors: Лисицька Т. Г
  Number of views: 54
 • 127-131
  Правочини у сфері банківської діяльності: історико-правовий аналіз (на прикладі ХІХ–ХХ ст.)
  Authors: Подолян Ю. О
  Number of views: 60

Number 2 (77), 2020

 • 13-18
  Можливі шляхи підвищення ефективності функціонування інституту очищення влади (люстрації) в Україні
  Authors: Пчелін В. Б
  Number of views: 85
 • 19-26
  Особливості проведення допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства
  Authors: Мілорадова Н. Е., Пашко Н. О
  Number of views: 86
 • 27-32
  Теоретичні та практичні аспекти використання анатомічнодеталізованих ляльок під час допиту надзвичайно вразливих осіб
  Authors: Матюшкова Т. П
  Number of views: 83
 • 33-39
  Система суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України
  Authors: Нестеренко О. В
  Number of views: 91
 • 40-47
  Огляд на стан сп’яніння: особливості правового регулювання та дотримання прав і свобод людини
  Authors: Самбор М. А
  Number of views: 71
 • 48-57
  Класифікація принципів державного регулювання в галузі авіаційного транспорту
  Authors: Брусакова О. В
  Number of views: 105
 • 58-63
  Правові засади протидії корупції та організованій злочинності й місце серед них адміністративно-правового регулювання
  Authors: Вороний О. О
  Number of views: 226
 • 64-68
  Поняття, ознаки та види адміністративних процедур
  Authors: Кікінчук В. Ю
  Number of views: 71
 • 69-75
  Публічне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів: зарубіжний досвід та українські реалії
  Authors: Теремецький В. І., Шуст Г. П
  Number of views: 63
 • 76-80
  Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування
  Authors: Чорна А. М
  Number of views: 74
 • 81-85
  Профілактика вчинення домашнього насильства щодо осіб похилого віку
  Authors: Володіна О. О., Малиновська Т. М
  Number of views: 85
 • 93-99
  Дослідження ДНК як галузь криміналістичної техніки: проблеми формування та напрями розвитку
  Authors: Степанюк Р. Л., Перлін С. І
  Number of views: 92
 • 100-105
  Державна податкова політика в Україні: історико-правовий аспект (на прикладі ХХ століття)
  Authors: Гуфман Г. Л
  Number of views: 78
 • 106-117
  Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки)
  Authors: Загуменна Ю. О., Лазарєв В. В
  Number of views: 94
 • 118-125
  Зарубіжний досвід оцінювання економічної безпеки: основні підходи та можливості для України
  Authors: Кошиков Д. О
  Number of views: 75
 • 126-132
  Загальні засади протидії корупції в країнах Вишеградської четвірки: досвід Угорщини
  Authors: Макаренко В. С
  Number of views: 86
 • 133-140
  Генезис криміналістичного дослідження документів як галузі криміналістичної техніки
  Authors: Сезонов В. С
  Number of views: 61
 • 147-155
  Питання вдосконалення положень чинного законодавства України щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
  Authors: Бугайчук К. Л
  Number of views: 95
 • 156-163
  Економічні, соціальні та культурні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні
  Authors: Зозуля О. І
  Number of views: 106
 • 164-175
  Стаття 151 Кримінального кодексу України: проблеми законодавчого визначення та співвідношення об’єктивних ознак складу злочину
  Authors: Лизогуб Я. Г
  Number of views: 119

Number 1 (76), 2020

 • 13-18
  Запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади» як крок у напрямі зміцнення місцевої інфраструктури безпеки
  Authors: Безпалова О. І
  Number of views: 97
 • 19-25
  Морально-психологічна стійкість працівника поліції в системі його професійно важливих якостей
  Authors: Клименко І. В
  Number of views: 143
 • 26-31
  Зарубіжний досвід правового регулювання соціальних відпусток
  Authors: Латишева В. О
  Number of views: 130
 • 32-38
  Адміністративно-правовий статус органів Національної поліції України як суб’єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини
  Authors: Танько А. В
  Number of views: 97
 • 39-45
  Освітня функція держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання
  Authors: Аброськін В. В
  Number of views: 112
 • 46-52
  Галузь авіаційного транспорту як об’єкт державного регулювання
  Authors: Брусакова О. В
  Number of views: 371
 • 53-59
  Мета, завдання та принципи державної політики у сфері протидії кіберзлочинності
  Authors: Діденко А. С
  Number of views: 109
 • 60-66
  Генезис державної соціальної політики України: адміністративно-правовий аспект
  Authors: Кацалап Л. С
  Number of views: 101
 • 67-73
  Поняття та класифікація функцій державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави
  Authors: Кошиков Д. О
  Number of views: 141
 • 74-82
  Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству
  Authors: Левченко К. Б., Швед О. В
  Number of views: 106
 • 83-88
  Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку
  Authors: Панасюк О. В
  Number of views: 110
 • 89-94
  Поява та розвиток службової кінології на території сучасної України
  Authors: Селюков В. С
  Number of views: 93
 • 95-100
  Сутність і зміст правового компромісу та податкової амністії
  Authors: Сиромятнікова М. С
  Number of views: 128
 • 101-106
  Структура криміналістичної характеристики вбивств заручника або викраденої людини
  Authors: Білик Т. В
  Number of views: 104
 • 107-111
  Правові засади використання спеціальних знань під час розслідування вбивств
  Authors: Вуйма А. Г
  Number of views: 135
 • 112-117
  Особливості діяльності державних експертів з питань таємниць Державної кримінально-виконавчої служби України
  Authors: Денищук Д. Є
  Number of views: 111
 • 123-132
  Аналіз правових стандартів у боротьбі проти катувань та жорстокого поводження з ув'язненими відповідно до міжнародного права: чи є перспективи застосування згідно із законодавством Камеруна?
  Authors: Мінанг Н. В., Нгуіндіп Н. Ч
  Number of views: 104
 • 133-138
  Особливості становлення та розвитку медіацій у зарубіжних країнах з англосаксонською і романо-германською правовими системами
  Authors: Мирза С. С
  Number of views: 130
 • 139-145
  Педагогічні працівники як об’єкти булінгу
  Authors: Погорілець О. В
  Number of views: 94
 • 146-152
  Роль CОТ у регулюванні світової торгівлі медичними засобами та приладами під час пандемії COVID-19
  Authors: Теремецький В. І., Дуліба Є. В
  Number of views: 163
 • 153-161
  Сценарні тенденції професіогенезу слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України
  Authors: Мілорадова Н. Е
  Number of views: 111
 • 162-166
  Професійна самореалізація правоохоронців на етапі фахової підготовки
  Authors: Твердохлєбова Н. Є
  Number of views: 116
 • 167-171
  Тренінгові технології як засіб формування професійної ідентичності працівників поліції протягом професіогенезу
  Authors: Шломін О. Ю
  Number of views: 174
 • 172-178
  Тимчасовий доступ до документів, які містять лікарську таємницю (кримінальний процесуальний аспект)
  Authors: Абламський С. Є., Романюк В. В
  Number of views: 113

Number 4 (75), 2019

 • 13-23
  Джерела права на свободу мирних зібрань
  Authors: Самбор М. А
  Number of views: 114
 • 30-37
  Свобода вираження поглядів у Конституції США: становлення та розвиток
  Authors: Сендецька О. В
  Number of views: 272
 • 38-42
  Генезис інституту взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами
  Authors: Байдюк І. І
  Number of views: 115
 • 43-48
  Адміністративний договір як правова форма публічного адміністрування: оновлення доктринальних підходів
  Authors: Біла В. Р
  Number of views: 288
 • 49-52
  Особливості адміністративно-правових засобів охорони земель лісового фонду України
  Authors: Ігонін Р. В., Вікторчук М. В
  Number of views: 113
 • 53-58
  Методи адміністративно-правової охорони податкових відносин: теоретико-правове дослідження
  Authors: Рогозіннікова К. С
  Number of views: 111
 • 65-70
  Характеристика особи злочинця, який вчиняє введення в оману суду або іншого уповноваженого органу
  Authors: Котлубаєва К. С
  Number of views: 121
 • 71-85
  особа злочинця, криміналістична характеристика злочинів, методика розслідування, введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.
  Authors: Мохаммал Алі Зохуріан
  Number of views: 155
 • 86-90
  Формалізація методів у криміналістиці
  Authors: Гринько Л. П
  Number of views: 136
 • 91-96
  Новели Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
  Authors: Лукашов Р. С
  Number of views: 161
 • 97-99
  Рецензія на монографію «Публічне адміністрування в органах Національної поліції України», підготовлену кандидатом юридичних наук, доцентом Костянтином Леонідовичем Бугайчуком
  Authors: Сокуренко В. В
  Number of views: 87


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us