Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
496
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2250
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29832
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438887

Psychology and Personality

Number 2, 2012

 • 5-17
  ДОСВІД ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО- ПРОДУКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Власова О. І.
  Number of views: 249
 • 18-33
  КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Мусатов С.О.
  Number of views: 235
 • 34-53
  ПСИХОГЕННІСТЬ ОЛЮДНЕНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЙОГО ЗНАЧЕННІ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Болтівець С.І.
  Number of views: 247
 • 54-67
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Семиченко В. А., Артюшина М. В.
  Number of views: 242
 • 68-80
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДҐРУНТЯ КОРУПЦІЇ
  Authors: Саламатов В.О.
  Number of views: 214
 • 81-92
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В РОЗВИВАЛЬНІЙ ОСВІТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ)
  Authors: Дусавицький О. К., Заїка Є. В., Зуєв І. О.
  Number of views: 238
 • 93-114
  ПЕРЦЕПТИВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ: ПОЛІФОНІЧНИЙ РАКУРС
  Authors: Моляко В.О.
  Number of views: 228
 • 115-127
  ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАЛОГІЧНОЇ МЕТОДИКИ «ЗАЙМЕННИКИ»
  Authors: Дьяконов Г. В.
  Number of views: 254
 • 128-140
  ДІАГНОСТИКА ТВОРЧИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
  Authors: Гера Т. І.
  Number of views: 270
 • 141-154
  АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК «ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ»
  Authors: Моргун В.Ф.
  Number of views: 320
 • 155-157
  Л.Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 327
 • 158-162
  Ювілей М.Л. Смульсон
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 270
 • 163-166
  В.В. Рибалка - 65-річний ювілей
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 278
 • 167-170
  В.Ф. Могрун - 65-річний ювілей
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 281
 • 171-172
  ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ
  Authors: Помиткін Е. О.
  Number of views: 236
 • 173-175
  ПСИХОЛОГІЯ «НАЙБІЛЬШОЇ ЛЮДСЬКОЇ РОЗКОШІ»
  Authors: Мирошник О.Г.
  Number of views: 227
 • 176-180
  У ПОШУКАХ СЕБЕ: ЗНАХІДКИ І ВТРАТИ
  Authors: Семиченко В. А.
  Number of views: 216

Number 1, 2012

 • 6-9
  Зрости до особистості (вітальне слово)
  Authors: Максименко С. Д., Моргун В. Ф.
  Number of views: 215
 • 10-11
  Вічні й сучасні проблеми особистості (вітальне слово)
  Authors: Степаненко М. І.
  Number of views: 245
 • 12-25
  Генетичне дослідження психіки
  Authors: Маскименко С. Д.
  Number of views: 234
 • 26-38
  Генетична психологія як методологія дослідження соціалізації особистості
  Authors: Москаленко В. В.
  Number of views: 251
 • 39-53
  Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування
  Authors: Завгородня О. В.
  Number of views: 256
 • 54-78
  Світ інтимного життя як предмет психологічного дослідження
  Authors: Татенко В. О.
  Number of views: 278
 • 78-90
  Психологія духовного становлення молодого викладача
  Authors: Жигайло Н.І.
  Number of views: 259
 • 91-113
  Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання
  Authors: Самойлов О. Є.
  Number of views: 267
 • 114-126
  Комунікативні очікування молодших
  Authors: Хомутиннікова Н. Н.
  Number of views: 223
 • 127-136
  Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу
  Authors: Дьяконов Г. В.
  Number of views: 275
 • 137-146
  Теоритичне моделювання психолого-педагогічних технологій гуманітаризації освіти
  Authors: Зливков В. Л.
  Number of views: 235
 • 147-160
  Системна модерація як психологічна технологія гармонізації взаємодії сім’ї та освітньої інституції
  Authors: Седих К. В.
  Number of views: 274
 • 161-183
  Честь і гідність особистості як духовні орієнтири праці психолога і педагога: культурно-та аксіопсихологічні аспекти
  Authors: Рибалка В. В.
  Number of views: 240
 • 184-198
  С. Д. Максименко 70-річний ювілей
  Authors: Болтівець С. І., Боришевський М. Й., Чепелєва Н. В., Губко О. Т., Чепа М.-Л. А.
  Number of views: 270
 • 199-200
  Основи психодіагностики для психологів
  Authors: Бурлачук Л. Ф.
  Number of views: 254
 • 201-203
  Психофізіологія людини в сучасному вимірі
  Authors: Кокун О. М.
  Number of views: 265


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us