Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
468
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12052
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49921
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769662

Naukovij oglad

Number 3(24), 2016

 • 5-9
  СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ЗА СПРИЙНЯТТЯМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
  Authors: Кізима В. Л.
  Number of views: 225
 • 10-18
  Budget-tax policy influence on Ukraine’s financial security
  Authors: Master degree student, Pokhmurko O. O., PhD in Economic Arkhireiska N.
  Number of views: 209
 • 18-23
  ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ
  Authors: Стефанишин О. Б.
  Number of views: 182
 • 23-29
  СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ – ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
  Authors: кандидат економічних наук, доцент, Шевчук Л. П., Шевчук О. П., кандидат економічних наук, Шевчук А. А.
  Number of views: 206
 • 29-34
  ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО
  Authors: Юрчик І. Б., Урбанович В. А.
  Number of views: 287
 • 35-43
  УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЛІТНЬОГО САДІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ
  Authors: доктор с.-г. наук, професор, Гамаюнова В. В., Іскакова О. Ш.
  Number of views: 207
 • 44-50
  ТЕРТЯ АКТИВНОЇ ДІЇ - РЕЗЕРВ РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ
  Authors: Ванін О. В.
  Number of views: 197
 • 51-59
  ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА
  Authors: кандидат технических наук, доцент, Ломоносов Ю. В., Ломоносова Ж. В.
  Number of views: 202
 • 60-68
  ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ МЕСТО В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
  Authors: кандидат физико-математических наук, Тарасевич Д. В., Богдан О. В.
  Number of views: 205
 • 68-75
  ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПОРУШЕНЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМ НОЦИ- ТА АНТИНОЦИЦЕПЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ
  Authors: доктор медичних наук, професор, Лауреат премій НАН та АМН України, Бочаров В. А., кандидат медичних наук, Бочарова В. В., кандидат медичних наук, доцент, Куц Л. В.
  Number of views: 213
 • 75-78
  ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРОВІЗОРАМ-ІНТЕРНАМ
  Authors: д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н., Михайлюк Є. О., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н., Остапенко А. О.
  Number of views: 182
 • 79-85
  ЛІТЕРАТУРНА ГРА ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
  Authors: Гужва О. Ю.
  Number of views: 211
 • 85-92
  АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ «ГОСТРІ ЕКЗОГЕННІ ОТРУЄННЯ» У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА
  Authors: Гузун С. А.
  Number of views: 185
 • 93-98
  VIRTUAL INTERNATIONALISATION: BENEFITS AND DRAWBACKS OF E-LEARNING
  Authors: PhD, associate professor, senior researcher, Debych M. A.
  Number of views: 195
 • 98-104
  АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Мазур Ю. Я.
  Number of views: 210
 • 104-110
  МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Потапкіна Л. В.
  Number of views: 199
 • 110-119
  УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВИШУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Ростовська В. І.
  Number of views: 203
 • 120-127
  МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА
  Authors: Сніца Т. Є.
  Number of views: 208
 • 127-134
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: кандидат педагогічних наук, Чебакова Ю. Г.
  Number of views: 218
 • 135-143
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  Authors: кандидат педагогічних наук, доцент, Черненко Г. М.
  Number of views: 214


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us