Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Ensayos Pedagógicos
Theoretical & Applied Science
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
518
YesterdayYesterday
2135
This weekThis week
12102
Last WeekLast week
15786
This monthThis month
49971
Last monthLast month
60589
All daysAll days
3769712

Naukovij oglad

Number 9 (10), 2014

 • 5-12
  ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  Authors: Давлетханова О. Х. Миколайчук Я. Л.
  Number of views: 288
 • 12-20
  СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИТЕМИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  Authors: Дзюба Т. А.
  Number of views: 242
 • 20-28
  ФАКТОРИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
  Authors: Завальнюк В. В.
  Number of views: 301
 • 28-36
  ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»
  Authors: Корж Н. В.
  Number of views: 242
 • 36-44
  БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Authors: Лебідь В. С.
  Number of views: 316
 • 44-55
  ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО БАЗИСУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ
  Authors: Онищук Н. В.
  Number of views: 367
 • 55-63
  АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ НОУ-ХАУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ В КРИЗОВІЙ УКРАЇНІ
  Authors: Рябенька М. О., Когут А. Л., Пірус Т. Р.
  Number of views: 349
 • 63-73
  ПЕРСПЕКТИВИ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
  Authors: Непочатенко О. О., Бечко П. К., Боровик П. М.
  Number of views: 272
 • 73-79
  УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  Authors: Федорко І. П.
  Number of views: 246
 • 79-95
  ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ СЕРНА (ВОДОЗБІР Р. СТИР)
  Authors: Павловська Т. С., Рудик О. В.
  Number of views: 283
 • 95-102
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІНЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ ВОЛИСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Пасевич Ю. В.
  Number of views: 259
 • 102-106
  ВИКЛАДАННЯ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СЛУХАЧАМ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ
  Authors: Білай И. М., Красько М. П., Демченко В. О., Остапенко А. О., Резніченко Ю. Г., Разантовська О. М.
  Number of views: 266
 • 106-111
  ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ
  Authors: Білай И. М., Красько М. П., Демченко В. О., Остапенко А. О.
  Number of views: 264
 • 111-117
  АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ
  Authors: Павлюк В. І.
  Number of views: 257
 • 117-125
  ПОБУДОВА ПЕРЕДСЕРЕДНЬОГО ПОЗАВИШІВСЬКОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
  Authors: Тарнопольський О. Б.
  Number of views: 255
 • 125-135
  ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ
  Authors: Тогочинський О. М.
  Number of views: 382
 • 135-142
  ПРОГРАМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ВИДИ ТА ЗМІСТ
  Authors: Бріт Н. М., Шульга Н. В.
  Number of views: 269
 • 142-150
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ КУРСАНТІВ РІЗНИХ РОКІВ НАВЧАННЯ
  Authors: Леженіна Л. М.
  Number of views: 331
 • 150-159
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПРЯМОВАНОЇ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Скворчевська Є. Л.
  Number of views: 248
 • 159-167
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ ДО ШКОЛИ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
  Authors: Щербакова О. О.
  Number of views: 286


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us