Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KRAUNTS. Fiziko-matematicheskie nauki
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
International Journal of Fertility and Sterility
Bylye GodyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1127
YesterdayYesterday
1701
This weekThis week
13163
Last WeekLast week
14143
This monthThis month
98762
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2815341

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 2 (65), 2017

 • 6-12
  Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України
  Authors: Карачевцев Я. М.
  Number of views: 432
 • 12-17
  Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах
  Authors: Кудар К. В.
  Number of views: 102
 • 18-22
  Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави
  Authors: Бондаренко Н. О.
  Number of views: 188
 • 23-29
  Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави
  Authors: Ємець Л. О.
  Number of views: 108
 • 30-34
  Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців
  Authors: Кобко Є. В.
  Number of views: 117
 • 34-38
  Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
  Authors: Комзюк А. Т., Липій Є. А.
  Number of views: 249
 • 38-42
  Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження»
  Authors: Крупнова Л. В.
  Number of views: 106
 • 43-47
  Місце Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів та Вищої Ради Правосуддя в організації роботи господарських судів
  Authors: Мандичев Д. В.
  Number of views: 205
 • 47-53
  Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України
  Authors: Проневич О. С.
  Number of views: 114
 • 54-64
  Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України
  Authors: Сокуренко В. В.
  Number of views: 188
 • 64-70
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи
  Authors: Шорський П. О.
  Number of views: 122
 • 71-75
  До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України
  Authors: Глобенко Г. І.
  Number of views: 133
 • 76-80
  Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»
  Authors: Морозова Я. О.
  Number of views: 102
 • 80-85
  Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації
  Authors: Пеньков С. В., Шендрик В. В.
  Number of views: 92
 • 85-90
  Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення
  Authors: Прокоп М. Р.
  Number of views: 171
 • 91-96
  Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)
  Authors: Спірідонов М. О.
  Number of views: 133
 • 96-101
  Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності
  Authors: Степанюк Р. Л., Лапта С. П.
  Number of views: 116
 • 101-107
  Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
  Authors: Фоміна Т. Г.
  Number of views: 140
 • 108-113
  Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі
  Authors: Чуприна Ю. Ю.
  Number of views: 231
 • 114-118
  Види іноземного інвестування
  Authors: Світлична Ю. О.
  Number of views: 280
 • 119-126
  Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України
  Authors: Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А.
  Number of views: 113
 • 126-130
  До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
  Authors: Большакова А. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М.
  Number of views: 83
 • 130-135
  Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності
  Authors: Бондарчук М. Т.
  Number of views: 112
 • 135-139
  Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень
  Authors: Вагіна О. В.
  Number of views: 103
 • 140-146
  Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання
  Authors: Гончарова Г. О.
  Number of views: 101
 • 146-152
  Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця
  Authors: Євдокімова О. О., Алексєєнко Н. В.
  Number of views: 89
 • 152-157
  Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
  Authors: Клименко І. В.
  Number of views: 80
 • 157-160
  Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації
  Authors: Кожушко А. Р.
  Number of views: 102
 • 160-166
  Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях
  Authors: Мілорадова Н. Е.
  Number of views: 114
 • 166-171
  Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості
  Authors: Філоненко В. М.
  Number of views: 75
 • 171-175
  Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя
  Authors: Харченко С. В., Доценко В. В.
  Number of views: 98


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us