Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KRAUNTS. Fiziko-matematicheskie nauki
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
International Journal of Fertility and Sterility
Bylye GodyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1093
YesterdayYesterday
1701
This weekThis week
13129
Last WeekLast week
14143
This monthThis month
98728
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2815307

Pravo i Bezpeka (Law and Security (Law and Safety))

Number 2 (57), 2015

 • 7-12
  Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності
  Authors: Гусаров С. М.
  Number of views: 192
 • 12-16
  Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни
  Authors: Рущенко І. П.
  Number of views: 349
 • 17-19
  Роль виборів у політичному житті держави
  Authors: Бандурка А. С.
  Number of views: 263
 • 19-23
  Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства
  Authors: Брусакова О. В.
  Number of views: 204
 • 23-27
  Проблеми ефективності законодавства України
  Authors: Дубина Н. А., Турута О. В.
  Number of views: 452
 • 28-32
  Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності
  Authors: Калєніченко Л. І.
  Number of views: 245
 • 32-38
  Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади
  Authors: Процюк І. В.
  Number of views: 240
 • 38-45
  Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності
  Authors: Селюков В. С.
  Number of views: 380
 • 46-50
  Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно
  Authors: Вікторчук М. В.
  Number of views: 365
 • 50-55
  Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя
  Authors: Глущенко О. А.
  Number of views: 220
 • 55-59
  Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях»
  Authors: Гончаренко І. Б.
  Number of views: 208
 • 59-66
  Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління
  Authors: Зозуля І. В., Шулатова І. С.
  Number of views: 407
 • 66-70
  Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації)
  Authors: Коломоєць Н. В.
  Number of views: 191
 • 70-74
  Правові гарантії діяльності митних органів України
  Authors: Комзюк В. Т.
  Number of views: 275
 • 75-80
  До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України
  Authors: Чорна А. М
  Number of views: 338
 • 80-85
  Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку
  Authors: Шкребець Є. Ф.
  Number of views: 275
 • 86-92
  Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності
  Authors: Бабакін В. М.
  Number of views: 231
 • 92-97
  Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации)
  Authors: Клемпарский Н. Н.
  Number of views: 184
 • 98-102
  Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності
  Authors: Корнієнко В. В.
  Number of views: 174
 • 102-106
  Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році
  Authors: Манжай О. В.
  Number of views: 223
 • 107-113
  До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності
  Authors: Марков В. В.
  Number of views: 211
 • 113-120
  Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України
  Authors: Нагорнюк-Данилюк О. О.
  Number of views: 315
 • 120-126
  Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект
  Authors: Орлов Ю. В.
  Number of views: 200
 • 126-132
  Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України
  Authors: Процких О. Ю.
  Number of views: 267
 • 132-139
  Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования
  Authors: Узлов Д. Ю., Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н.
  Number of views: 343
 • 139-143
  Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів
  Authors: Четвертак Д. Ю.
  Number of views: 416
 • 144-147
  Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців
  Authors: Чавикіна Т. І.
  Number of views: 203
 • 148-154
  Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді
  Authors: Батожська О. В., Піхурець О. В.
  Number of views: 426
 • 154-160
  Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
  Authors: Бортнік О. Г., Степаненко Т. В.
  Number of views: 215
 • 160-165
  Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна
  Authors: Д’ячкова Н. А., Тучин Ф. А.
  Number of views: 243
 • 165-171
  Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав
  Authors: Литвин С. Й.
  Number of views: 165
 • 171-176
  Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними
  Authors: Теремецький В. І.
  Number of views: 181
 • 177-182
  Психологічні особливості власників собак порід різних груп
  Authors: Александров Ю. В.
  Number of views: 183
 • 182-185
  Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки
  Authors: Віденєєв І. О.
  Number of views: 178
 • 186-193
  Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю
  Authors: Воробйова І. В., Мацегора Я. В.
  Number of views: 210
 • 193-198
  Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції
  Authors: Гіренко С. П.
  Number of views: 222
 • 198-202
  Особливості соціального конструювання емоцій
  Authors: Горбачова О. В.
  Number of views: 181
 • 202-207
  Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки
  Authors: Жидецька С. В., Землянська О. В.
  Number of views: 318
 • 207-211
  Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців
  Authors: Нежданова Н. В.
  Number of views: 269
 • 212-216
  Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах
  Authors: Помацалюк А. Р.
  Number of views: 196
 • 217-211
  Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення
  Authors: Посохова Я. С.
  Number of views: 218
 • 221-227
  Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності
  Authors: Шиліна А. А., Греса Н. В.
  Number of views: 248
 • 227-232
  Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості
  Authors: Штейн Н. Г., Землянська О. В.
  Number of views: 204
 • 232-237
  Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні
  Authors: Штриголь Д. В., Горбик Н. К.
  Number of views: 189


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us