Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Economics and Law
European Journal of Contemporary Education
Pamukkale University Journal of Engineering SciencesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1699
YesterdayYesterday
1947
This weekThis week
3646
Last WeekLast week
12932
This monthThis month
41439
Last monthLast month
61198
All daysAll days
2652082

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Number 2, 2019

 • 132-142
  Sensorless control of permanent magnet synchronous generator drive using reduced switch inverter/Sürekli mıknatıslı senkron generatörün azaltılmış anahtarlı evirici ile sensörsüz kontrolü
  Authors: Ömer Cihan KIVANÇ1 , Salih Barış ÖZTÜRK2*
  Number of views: 0

Number 1, 2019

 • 1-6
  Küçük ve mikro ölçekli enerji yatırımı için hibrit enerji modeli/Hybrid energy model for small and micro scale energy investments
  Authors: Mustafa YILDIZ1 , Ferhat BİNGÖL2*
  Number of views: 16
 • 13-19
  Exergy analysis of a spark ignition engine for different crankshaft speeds/ Farklı krank mili hızları için buji ateşlemeli bir motorun ekserji analizi
  Authors: Bülent ÖZDALYAN1 , Cüneyt UYSAL2* , Hüseyin KURT3
  Number of views: 16
 • 20-26
  Investigation of effects of layer positions on mechanical buckling behavior of axially layered functionally graded beams/ Eksenel yönde tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin mekanik burkulma davranışı üzerinde tabaka pozisyonlarının etkilerinin incelenmesi
  Authors: Savaş EVRAN*
  Number of views: 17
 • 27-33
  Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi/The effects of adhesive geometry on the stress distribution in bonded joints
  Authors: Levent KIRKAYAK1*
  Number of views: 20
 • 34-42
  Seri elastik eyleyiciler için mekanik tasarım süreçleri/Mechanical design procedures for series elastic actuators
  Authors: Mehmet Can YILDIRIM1 , Polat ŞENDUR2 , Barkan UĞURLU3*
  Number of views: 18
 • 43-48
  Grafen oksit (GO) ve indirgenmiş grafen oksit (RGO) dolgulu PVC kompozitlerin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması/A comparison study on mechanical properties of PVC composites filled by graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (RGO)
  Authors: Ferda MİNDİVAN1*
  Number of views: 19
 • 49-55
  Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi/Effect of strontium and strontium-magnesium additions on the microstructure and mechanical properties of hypereutectic Al-17Si alloy
  Authors: Ali Paşa HEKİMOĞLU1* , Gizem AYATA2
  Number of views: 25
 • 56-59
  Fe3O4/FeO/CoNi kompozit malzemenin sentezi ve manyetik özelliklerinin incelenmesi/Synthesis of Fe3O4/FeO/CoNi composite material and study of its magnetic properties
  Authors: Muharrem KUNDURACI1*
  Number of views: 19
 • 60-70
  Biodiesel induced corrosion and degradation: Review/Biyodizel kaynaklı korozyon ve bozunma: Bir inceleme
  Authors: Muhammet Kaan YEŞİLYURT1 , İlhan Volkan ÖNER2* , Efe Çetin YILMAZ3
  Number of views: 16
 • 71-81
  Gerçek bir sınav çizelgeleme problemi için iki aşamalı çözüm yaklaşımı/A two-phase solution approach for a real-life examination timetabling problem
  Authors: Rahime SANCAR EDİS1 , Emrah Bünyamin EDİS2*
  Number of views: 19
 • 82-88
  Çapraz sevkiyatta kamyon çizelgeleme problemi için çözüm yaklaşımları/Solution approaches for truck scheduling problem in cross-docking
  Authors: Gökçe ÖZDEN1* , İnci SARIÇİÇEK2
  Number of views: 19
 • 89-97
  A mathematical model for the delivery routing problem via drones/Drone ile teslimat rotalaması için bir matematiksel model
  Authors: Sinem HAN1 , Begüm ÖZER2 , Barış ALİOĞLU3 , Özgür POLAT4 , Ayşe Tülin AKTİN5*
  Number of views: 17
 • 98-105
  Deprem sonrası planlamaya yönelik lojistik ağ tasarımı: Ümraniye bölgesinde farklı deprem senaryoları için bir uygulama/Logistic network design for post-earthquake planning:A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios
  Authors: Gül TEKİN TEMUR1 , Yelda TURGUT2* , Abdurrahman YILMAZ3 , Şafak ARSLAN4 , Alper CAMCI5
  Number of views: 17
 • 106-114
  Gezgin satıcı probleminin melez akışkan genetik algoritma (MAGA) kullanarak çözümü/Solving travelling salesman problem using hybrid fluid genetic algorithm (HFGA)
  Authors: Yusuf ŞAHİN1* , Kenan KARAGÜL2
  Number of views: 24
 • 115-120
  Spor giyim sektöründe marka tercihlerine ve tercih nedenlerine saklı Markov modelinin uygulanması/Application of hidden Markov model for brand preferences and reasons of preferences in sportswear sector
  Authors: İsmail DÖNMEZ1 , Selçuk ALP2*
  Number of views: 17
 • 121-131
  Bayes ağları ile futbol analitiği: FutBA modeli/Football analytics using Bayesian networks: The FutBA model
  Authors: Mert KARABIYIK1 , Barbaros YET2*
  Number of views: 18

Number Issue Sp 8, 2018

 • 1403-1408
  Aktif süspansiyon sistemleri için bilinmeyen bozucu etkisi altında uyarlamalı kontrolcü tasarımı/ Design of an adaptive controller under unknown disturbance input for active suspension systems
  Authors: Gökhan KARARSIZ1* , Halil İbrahim BAŞTÜRK2
  Number of views: 32
 • 1409-1417
  4x4 Ağır hizmet araçları için pnömatik fren sistemi tepki süresinin bilgisayar destekli olarak hesaplanması ve deneysel doğrulaması/ Computer aided calculation and experimental verification of response time of pneumatic brake system for 4x4 heavy duty vehicles
  Authors: İbrahim Can GÜLERYÜZ1 , Özgün BAŞER1*
  Number of views: 38
 • 1418-1424
  Wiener sistemlerinin gradyan tabanlı tanımlaması/Gradient based identification of wiener systems
  Authors: İbrahim ALIŞKAN1*
  Number of views: 36
 • 1425-1434
  Belirsiz beyin korteks modelinin durum ve parametre kestirimi/State and parameter estimation of uncertain brain cortex model
  Authors: Meriç ÇETİN1* , Selami BEYHAN2
  Number of views: 38
 • 1435-1442
  TORCS oyun ortamında bulanık mantık tabanlı akıllı bir otonom araç kontrol sistemi tasarımı/A fuzzy logic based intelligent autonomous vehicle control system design in the TORCS game environment
  Authors: Ersin ARMAĞAN1 , Tufan KUMBASAR2*
  Number of views: 33
 • 1443-1449
  Hidrolik test sisteminin model öngörülü kontrolü/Model predictive control of hydraulic test system
  Authors: Ufuk DURSUN¹* , İlker ÜSTOĞLU² , Fatma Yıldız TAŞÇIKARAOĞLU³
  Number of views: 32
 • 1450-1457
  Taşıt savrulma dinamiği kontrol sistemlerinde zaman gecikmesi etkisinin zaman gecikmesi gözleyicisi kullanılarak telafi edilmesi/ Compensation of time delay effect in vehicle yaw stability control systems by using communication disturbance observer
  Authors: Mümin Tolga EMİRLER1* , Bilin AKSUN GÜVENÇ2 , Levent GÜVENÇ3
  Number of views: 36
 • 1458-1463
  CB-MeMBer filtresinin GM ve SMC gerçeklemelerinin sensör kontrolü performanslarının farklı ödül fonksiyonları için karşılaştırılması/ comparison of performances of GM and SMC implementations of CB-MeMBer filter for sensor control
  Authors: Ahmet GÜNEŞ1*
  Number of views: 33
 • 1464-1471
  Hız-algılayıcılı asenkron motor sürücüsü için indirgenmiş dereceli genişletilmiş kalman fitresi tabanlı parametre kestirimleri/ Reduced order extended kalman filter based parameter estimations for speed-sensored induction motor drive
  Authors: Rıdvan DEMİR1 , Murat BARUT2* ,Recep YILDIZ2
  Number of views: 39

Number 7, 2018

 • 1245-1248
  Ozone bleaching of woven cotton fabric/ Pamuklu dokuma kumaşın ozonla ağartılması
  Authors: Semiha EREN1* , İdil YETİŞİR2
  Number of views: 38
 • 1249-1256
  Farklı hammaddeler kullanılarak üretilmiş olan konvansiyonel ve polyester özlü ipliklerin performans özelliklerinin karşılaştırılması/ Comparison the performance properties of conventional and polyester core yarns produced using different raw materials
  Authors: Sait YILÖNÜ1* , Belkıs ZERVENT ÜNAL2
  Number of views: 42
 • 1257-1261
  Doğal lif takviyeli mantar esaslı sandviç kompozitlerin viskoelastik özellikleri/ Viscoelastic properties of natural fiber reinforced cork based sandwich composites
  Authors: Yekta KARADUMAN1*
  Number of views: 40
 • 1262-1271
  Gömleklik kumaşların tuşe özelliklerinin duyusal analiz ve fiziksel test yöntemleriyle belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi/ Determination of tactile properties of shirt fabrics by sensory analysis and physical tests and evaluation of the relation between these two methods
  Authors: Buket ARIK1* , Yüksel İKİZ2 , Mehtap ÇALIŞKAN3 , Kardelen KARAİBRAHİMOĞLU4
  Number of views: 44
 • 1272-1277
  Vibrational, geometrical and HOMO/LUMO/MEP analyses by using DFT/B3LYP and DFT/M06-2X methods: 3-Amino-1,2,4-triazole/ DFT/B3LYP ve DFT/M06-2X metotları ile titreşimsel, geometriksel ve HOMO/LUMO/MEP analizleri: 3-Amino-1,2,4-triazole
  Authors: Yusuf SERT1*
  Number of views: 48
 • 1278-1283
  Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing/ Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
  Authors: Filiz BORAN1* , Sevil ÇETİNKAYA2 , Meral KARAKIŞLA3 , Mehmet SAÇAK4
  Number of views: 42
 • 1284-1286
  A novel Cu(II) detection assay via modified glassy carbon electrode/ Modifiye edilmiş camsı karbon ile yeni bir Cu(II) analiz yöntemi
  Authors: Onur AKYILDIRIM1* , Haydar YÜKSEK2 , Özlem GÜRSOY KOL3 , Sevda MANAP4 , Murat BEYTUR5 , Mehmet Lütfi YOLA6
  Number of views: 38
 • 1287-1292
  Development of an ultra-sensitive method using nafion and multi-walled carbon nanotube coated glassy carbon electrode for atenolol determination/ Atenolol tayini için nafion ve çok duvarlı karbon nanotüp kaplı camsı karbon elektrot kullanılarak ultra hassas yöntem geliştirilmesi
  Authors: Hilal ÇELİK KAZICI1*
  Number of views: 38
 • 1293-1297
  5-(3'-Amino-4'-arilazo-1H-pirazol-5'-il azo) barbitürik asit boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi/ Synthesis of 5-(3'-amino-4'-arylazo-1H-pyrazol-5'-yl azo) barbituric acid dyes and investigation of spectroscopic properties
  Authors: Aykut DEMİRÇALI1*
  Number of views: 38
 • 1298-1303
  Asit turuncu II boyasının kitosan ve zirkonyum(IV)-kitosan üzerine adsorpsiyonunun karşılaştırılması/Comparison of adsorption of acid orange II dye on chitosan and zirconium(IV)-chitosan
  Authors: Pelin DEMİRÇİVİ1*
  Number of views: 37
 • 1304-1307
  Kaolenin kırılma parametrelerine malzeme doluluk oranının etkisi/Effect of fractional powder filling on breakage parameters of kaolinite
  Authors: Serhan HANER1*
  Number of views: 46
 • 1308-1314
  Deniz suyundan saf su eldesine yönelik zeolit 4A katkılı polieter blok amid membran hazırlanması ve desalinasyon uygulaması/ Preparation of a zeolite 4A loaded polyether block amide membrane and usage for seawater desalination
  Authors: Filiz UĞUR NİGİZ1*
  Number of views: 40
 • 1315-1324
  Elektrokimyasal büyütme tekniğiyle büyütülen geçirgen NiO ince filmlerin hazırlanması ve karakterizasyonu/ Characterization and preparation of transparent NiO thin films growth by electrochemical deposition technique
  Authors: Kübra ÇINAR DEMİR1*
  Number of views: 39
 • 1325-1331
  Schiff bazı temelli yeni geliştirilmiş Cu2+-seçici elektrot kullanılarak çevresel örneklerdeki Cu2+ iyonlarının potansiyometrik tayini/ Potentiometric determination of Cu2+ ions in environmental samples using a newly developed Cu2+-selective electrode based on schiff base
  Authors: Faruk KARDAŞ1 , Cihan TOPCU2*
  Number of views: 35
 • 1332-1337
  Zingiber officinale bitkisinden toplam polifenollerin ekstraksiyonunun modellenmesi/ Modeling of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale
  Authors: Sibel YİĞİTARSLAN1*
  Number of views: 41
 • 1338-1342
  İnce agrega ile yer değiştirmiş olan CaCO3takviyeli ve takviyesiz polipropilenlerin geleneksel beton özelliklerine etkilerinin incelenmesi/ Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties
  Authors: Barış ŞİMŞEK1* , Tayfun UYGUNOĞLU2
  Number of views: 44
 • 1343-1347
  Cr(VI)'nıngrafen oksit bazlı polimer içerikli membran ile uzaklaştırılması/ The removal of Cr(VI) through graphane oxide based polymer inclusion membrane
  Authors: Canan ONAÇ1* , Ahmet KAYA2
  Number of views: 35
 • 1348-1354
  Kromat kaplama suyundan Cr(VI)'nın karbon bazlı nanomalzeme içeren polimer içerikli membran ile transportu/ The transport of Cr(VI) from chrome plating water by polymer inclusion membrane based carbon nanomaterial
  Authors: Ahmet KAYA1* , Canan ONAÇ2
  Number of views: 38
 • 1355-1359
  Micro-Sized glucose biosensor based on composite pH sensor/ Mikro boyutta pH temelli potansiyometrik glikoz biyosensör
  Authors: Derya BAL ALTUNTAŞ1* , Özlem TAVUKÇUOĞLU 2
  Number of views: 36
 • 1360-1369
  2-aminobenzotiyazolün karışık ligandlı metal kompleksleri ve biyolojik özellikleri hakkında literatür çalışması/A review on biological properties and mixed ligand metal complexes of 2-aminobenzothiazole
  Authors: Halil İLKİMEN1*
  Number of views: 44
 • 1370-1375
  Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L.) nectar/ Kuşburnu (Rosa canina L.) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği
  Authors: Çetin KADAKAL1* , Tolga DUMAN2
  Number of views: 37
 • 1376-1381
  Kızılcık (Cornus mas L.) ekstraktı kullanımının sucuk kalite karakteristikleri üzerine etkisi/ Effects of cornelian cherry (Cornus mas L.) extract on quality characteristics of sucuk
  Authors: Haluk ERGEZER1* , Ramazan GÖKÇE2 , Şeyma ELGİN3 , Tolga AKCAN4
  Number of views: 39
 • 1382-1387
  Et ürünlerinde nitrit/nitrat azaltılmasına yönelik doğal uygulamalar/ Natural applications for nitrite/nitrate reduction in meat products
  Authors: Tuba CANDAN1 , Aytunga BAĞDATLI2*
  Number of views: 67
 • 1388-1392
  Gıdalarda biyojen amin oluşum mekanizmalarına etki eden faktörler ve biyojen aminlerin diğer bileşiklere dönüşümleri/The factors affecting biogenic amines formation in the foods and transformation of biogenic amines to other compounds
  Authors: Sadiye AKAN1* , Mustafa Kemal DEMİRAĞ2
  Number of views: 47
 • 1393-1402
  Biyoteknolojik materyallerin kurutulması: Püskürtmeli-dondurarak kurutma işlemi/ Drying of biotechnological materials: Spray-freeze drying
  Authors: Hilal İŞLEROĞLU1* , İzzet TÜRKER2 , Banu KOÇ 3, Mehmet TOKATLI4
  Number of views: 48

Number 6, 2018

 • 942-951
  Settlements hazard of soil due to liquefaction along Tabriz Metro line 2/ Tabriz Metro 2 hattı boyunca sıvılaşmaya bağlı olarak meydana gelen oturma tehlikesi
  Authors: Masoumeh GHASEMIAN1 , Rouzbeh DABIRI2* , Rahim MAHARI3
  Number of views: 33
 • 952-959
  Doymamış koşullarda toprak suyu hareketinin Modifiye Kübik B-Spline Diferansiyel Kuadratur yöntemi ile modellenmesi/ Modelling soil water movement under unsaturated conditions with the Modified Cubic B-Spline Differential Quadrature method
  Authors: Emin ÇİFTÇİ1*
  Number of views: 34
 • 960-966
  The effect of curvature on transient analysis of laminated composite cylindrical shells on elastic foundation/ Elastik zemin üzerine oturan tabakalı kompozit silindirik kabukların zorlanmış titreşim analizi üzerine eğriliğin etkisi
  Authors: Ali DOĞAN1*
  Number of views: 30
 • 967-973
  Yeraltı suyu akımı etkisinde 45 derecelik şevde oluşan kumlu tın toprak erozyonunun deneysel incelenmesi/ Experimental investigation of sandy loam soil erosion on a 45-degree slope under the effect of groundwater flow
  Authors: Onur AKAY1*
  Number of views: 39
 • 974-1004
  Standart süreli yağış şiddetlerinin eğilim analizi yöntemleriyle incelenmesi/ Investigation of rainfall intensity series of standard duration with trend analysis methods
  Authors: Utku ZEYBEKOĞLU1 , Halil KARAHAN2*
  Number of views: 41
 • 1005-1013
  Araklı sahilindeki kıyı yapıları tasarımında sediment taşınım süreçlerinin değerlendirilmesi/ Evaluation of sediment transportation processes in designing coastal structures of Araklı
  Authors: Devran YAZİR1* , Bekir ŞAHİN2 , Coşkun ERUZ3
  Number of views: 31
 • 1014-1023
  Investigation of hydropower energy potential and policy shift from natural gas to hydropower energy in Turkey/ Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyeli araştırması ve doğal gazdan hidroelektriğe geçiş politikası
  Authors: Mutlu YAŞAR1*
  Number of views: 32
 • 1024-1029
  Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi/ Investigation of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities
  Authors: Murat HİÇYILMAZ1* , Mizan DOĞAN2 , Hasan GÖNEN3
  Number of views: 33
 • 1030-1036
  Bir doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki tekil temellerin çeşitli sezgisel algoritmalarla TS500’e göre minimum maliyetle optimum tasarımı/ Cost optimum design of spread footing under uniaxial combined bending according to TS500 via various metaheuristic algorithms
  Authors: Hasan Tahsin ÖZTÜRK1*
  Number of views: 44
 • 1037-1042
  Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces/ Tek eksenli ve kayma yükleri etkisi altında beton-beton arayüzünün mekanik özellikleri
  Authors: Nihat KABAY1 , Ahmet Beşer KIZILKANAT2*
  Number of views: 32
 • 1043-1050
  Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı/ Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls
  Authors: Rasim TEMÜR1* , Gebrail BEKDAŞ2
  Number of views: 38
 • 1051-1061
  199+325 çelik demiryolu köprüsünün sistem tanımlama çalışmaları ve kalibre sonlu elemanlar modelinin oluşturulması/ System identification work on 199+325 steel railroad bridge and development of its calibrated finite element model
  Authors: Özgür ÖZÇELİK1* , Özgür GİRGİN2 , Carmen AMADDEO3
  Number of views: 48
 • 1062-1068
  Farklı yüzey ve çekirdek malzemelerine sahip sandviç panel kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi/ The investigation of the mechanical properties of sandwich panel composites with different surface and core materials
  Authors: Mustafa ASLAN1* , Onur GÜLER2 , Ümit ALVER3
  Number of views: 37
 • 1069-1078
  A comparative analysis of elasticity modulus of recycled aggregate concrete with silica fume/ Silis dumanı katkılı geri kazanılmış agregalı betonların elastisite modüllerinin karşılaştırmalı analizi
  Authors: Özgür ÇAKIR1 , Hasan DİLBAS2*
  Number of views: 35
 • 1079-1086
  Kent içi otobüs memnuniyet anketi verileri ve faktör analizinden yararlanılarak otobüslerin hizmet kalitesinin modellenmesi: İETT örneği/ Modelling the quality of bus services by using factor analysis on urban bus satisfaction survey data: Case of IETT
  Authors: Ilgın GÖKAŞAR1 , Büşra BURAN2 , Selim DÜNDAR3*
  Number of views: 47
 • 1087-1092
  Determining optimum configuration of one-way and two-way streets using shortest path travel costs based on results of traffic assignment/ En kısa rota seyahat süreleri kullanılarak tek ve iki yönlü yolların optimum düzenlemelerinin yapılması
  Authors: Özgür BAŞKAN1* , Cenk OZAN2
  Number of views: 39
 • 1093-1099
  Işıksız kavşaklardaki anayol araç gecikmelerinin irdelenmesi/ Investigation of major stream delays at unsignalized intersections
  Authors: Süheyla Pelin ÇALIŞKANELLİ1 , Serhan TANYEL2*
  Number of views: 56
 • 1100-1106
  Üst geçit bölgelerinde kural dışı geçiş yapan yaya davranışlarının irdelenmesi ve yürüyen merdivenin üst geçit kullanım oranına etkisi/ Investigation of illegal road users’ behavior at overpass locations and the effect of an escalator on the overpass usage ratio
  Authors: Pelin ÖNELÇİN1* , Yalçın ALVER2
  Number of views: 51
 • 1107-1116
  Otobüs ağlarındaki sefer sıklıklarının armoni araştırması algoritması ile optimizasyonu: Mandl test ağı üzerine bir uygulama/Optimization of service frequencies in bus networks with harmony search algorithm: An application on Mandl’s test network
  Authors: Hüseyin CEYLAN1* , Tayfun ÖZCAN2
  Number of views: 42
 • 1117-1124
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde işletme parametrelerinin doğrudan sera gazı emisyon miktarı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi/ Effects of operating parameters on direct greenhouse gas emission in advanced biological wastewater treatment plants
  Authors: Hazal GÜLHAN1* , Recep Kaan DERELİ2 , Hale ÖZGÜN3 , Mustafa Evren ERŞAHİN4 , İzzet ÖZTÜRK5
  Number of views: 38
 • 1125-1129
  Biological reduction of acid red 14 by elemental sulfur and methanol-based reactors/ Asit kırmızı 14 boyasının elementel kükürt ve metanol bazli reaktörlerde biyolojik indirgenmesi
  Authors: Deniz UÇAR1*
  Number of views: 35
 • 1130-1134
  Alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile sulu çözeltilerden florür giderimi: İzoterm ve kinetik çalışmaları/ Fluoride removal from aqueous solution by electrocoagulation using aluminium electrodes: Isotherm and kinetic studies
  Authors: Senem YAZICI GÜVENÇ1* , Gamze VARANK2 , Ahmet DEMİR3
  Number of views: 37
 • 1135-1140
  Samsun Sahili midye kabuklarının ağır metal giderim potansiyelinin belirlenmesi/ Determination of heavy metal removal potential of the Samsun Coast mussel shells
  Authors: Levent GÜREL1* , Selahi GÜNEŞ2
  Number of views: 38
 • 1141-1156
  İçme sularında alg kaynaklı tat ve koku sorununun değerlendirilmesi/ Evaluation of algae related taste and odor problem in drinking water
  Authors: Malhun FAKIOĞLU1* , Mahmut Ekrem KARPUZCU2 , İzzet ÖZTÜRK3
  Number of views: 30
 • 1157-1160
  Comparison of dewatering characteristics of chemically conditioned sludge and freeze/thawed sludge/ Kimyasal şartlandırılmış çamur ile dondurma/çözme ile şartlandırılmış çamurun su verme özelliklerinin karşılaştırılması
  Authors: Gülbin ERDEN1* , Ayşe FİLİBELİ2
  Number of views: 30
 • 1161-1168
  Arıtılmış kentsel atıksuların tarımsal sulama amaçlı kullanımı/Use of treated municipal wastewater for agricultural irrigation
  Authors: Mesut AK1* , İlayda TOP2
  Number of views: 35
 • 1169-1178
  Topraklarda otoyol ve trafik kaynaklı ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi/ The examination for pollution of the soils due to highways and traffic
  Authors: Hakan ÇELEBİ1* , Gülden GÖK2
  Number of views: 61
 • 1179-1187
  NUMKey: An identification database program for B-forms of Nummulites species (foraminifera; Paleogene) for Windows and Android operating systems/ NUMKey: Windows ve Android işletim sistemleri için Nummulites (foraminifera; Paleojen) B-formalarını tanımlamada kullanılan bir veritabanı programı
  Authors: Ali DEVECİLER1* , Sinan AKISKA2
  Number of views: 37
 • 1188-1191
  Denizli Havzası’nda bulunan Kuvaterner yaşlı omurgalı (memeli) fosil bulguları ve önemi/Quaternary vertebrate (Mammals) fossil findings from the Denizli basin and their significance
  Authors: Hüseyin ERTEN1*
  Number of views: 36
 • 1192-1199
  Geç Miyosen yaşlı Honaz (Denizli) kömürlü birimlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamı/ Organic geochemical characteristics and depositional environment of Late Miocene aged Honaz (Denizli) coal series
  Authors: Demet Banu KORALAY1*
  Number of views: 38
 • 1200-1208
  Determination of relative tectonic activity of the Honaz fault (SW Turkey) using geomorphic indices/Jeomorfik indisler kullanılarak honaz fayı’nın (GB Türkiye) göreceli tektonik aktivitesinin belirlenmesi
  Authors: Savaş TOPAL1* , Mehmet ÖZKUL2
  Number of views: 37
 • 1209-1219
  Nefelin siyenitlerin seramik sanayinde kullanılma potansiyeli: Buzlukdağ örneği/ The potential usage of nepheline syenite in ceramic industry: Example of Buzlukdag
  Authors: Kıymet DENİZ1* , Yusuf Kağan KADIOĞLU2
  Number of views: 45
 • 1220-1229
  Deriner baraj yerindeki granodiyoritlerin kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerinin sismik kırılma yöntemiyle belirlenmesi (Artvin)/Determination of engineering properties of granodiorites at Deriner dam site by using seismic refraction method (Artvin)
  Authors: Hamit ÇAKICI1*
  Number of views: 41
 • 1230-1236
  Elektrik özdirenç yöntemi ile donatılı kuru beton dayanımının belirlenmesi/Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method
  Authors: Nevbahar SABBAĞ1 , Osman UYANIK2*
  Number of views: 37
 • 1237-1244
  Pamukkale (Denizli) bölgesi killerinin karakteristik özellikleri ve seramik sektöründe kullanılabilirlikleri/ Characteristics of clays from Pamukkale (Denizli) region and their usability in ceramic sector
  Authors: Barış SEMİZ1*
  Number of views: 33


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us