Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Contemporary Literary Review India
Security and Defence Quarterly
Revista dos Estudantes de Direito da UnB
Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte SocialeRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1050
YesterdayYesterday
1363
This weekThis week
10088
Last WeekLast week
10138
This monthThis month
39831
Last monthLast month
39605
All daysAll days
5022372

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

Number 32/2, 2017

 • 1-14
  Tests of Location Equality Under Non-Identical Distributions
  Authors: İrem YILMAZ, Abdullah Fırat ÖZDEMİR, Gözde NAVRUZ
  Number of views: 310
 • 15-46
  Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Temel Unsurlar
  Authors: Hayriye BAŞÇI NUR, İlkay Dilber
  Number of views: 837
 • 47-78
  Efficiency Measurement of Regional Development Agencies in Turkey by Using Data Envelopment Analysis (DEA)
  Authors: Recep TARI, Ferhat PEHLİVANOĞLU, Mehmet ÖZBİLGİN
  Number of views: 360
 • 79-108
  Turizm Gelirleri ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
  Authors: Harun TERZİ, Asiye TÜTÜNCÜ
  Number of views: 405
 • 109-142
  Enflasyon Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Authors: Özge KORKMAZ
  Number of views: 698
 • 143-182
  Detecting the Best Seasonal ARIMA Forecasting Model for Monthly Inflation Rates in Turkey
  Authors: Mehmet ÖZMEN, Sera ŞANLI
  Number of views: 646
 • 183-206
  Görünmez Taç Sahibi İnsanların Kurumsal Özgeci Davranışlarla Örgütsel Özdeşleşmeye Ulaşma Yolları
  Authors: Ömer Okan FETTAHLIOĞLU, Alican AFŞAR
  Number of views: 354
 • 207-238
  Türkiye Ekonomisinde Politik İstikrarsızlık-Makro Ekonomik Performans İlişkisi
  Authors: Selim ŞANLISOY, Mehmet ÇETİN
  Number of views: 542
 • 239-262
  ağlık Kurumlarında Çalışanların Kurumda Kalma ya da Ayrılma Kararlarının Belirlenmesinde Örgütsel Bağlılığın Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma
  Authors: Suna AKÇA, Nevzat DEVEBAKAN
  Number of views: 466
 • 263-288
  Kamu Politikalarında Yasalaştırma Süreci: 6360 Sayılı Yasa Üzerinden Bir İnceleme
  Authors: Veysel ERAT, Yakup ÖZKAYA
  Number of views: 389
 • 289-314
  Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi
  Authors: Kudret Şevket SAYIN, Emine Yasemin YEGİNBOY, İbrahim YÜKSEL
  Number of views: 691
 • 315-354
  Yönetim Kurulu Büyüklüğü, Bağımsız Üye Oranı Ve Kadın Üye Oranı İle Finansal Performans İlişkisi
  Authors: Özgür ATILGAN
  Number of views: 441
 • 355-368
  Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi
  Authors: Süleyman ALPAYKUT
  Number of views: 303
 • 369-396
  Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Farklı Ülke Gruplarına Göre Eşbütünleşme Analizi
  Authors: Naib ALAKBAROV, Murat GÜNDÜZ, Mehmet Hilmi ÖZKAYA
  Number of views: 399
 • 397-410
  Les Représentations des Risques Professionnels et de l’Etat de Santé au Travail parmi des Travailleurs de la Commune de Bejaia
  Authors: KANDI Nabil, Brahim BRAHAMIA, Kâmil TÜĞEN
  Number of views: 498

Number 32/1, 2017

 • 17
  Türkiye’nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme
  Authors: İbrahim Arap, Veysel Erat
  Number of views: 611
 • 19
  Machine Selection in A Dairy Product Company with Entropy and SAW Method Integration
  Authors: Aşkın Özdağoğlu, Enis Yakut, Sezai Bahar
  Number of views: 413
 • 19
  Dengeleme Tezi: Kaldıraç Dereceleri ve Piyasa Riski Etkileşimi - Türk Metal Sektörü Örneği
  Authors: Mustafa Ünal, Sema Dube
  Number of views: 431
 • 23
  Kurumsal Risk Yönetiminin Belirleyicileri Sanayi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Authors: Anıl Gacar , Semra Öncü
  Number of views: 508
 • 27
  En Çok ve En Az Kazandıran Meslekler Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Meltem İnce Yenilmez, Mehmet Hulusi Demir
  Number of views: 785
 • 27
  L’indépendance d’une Autorité Régulatrice Nationale (ARN) créée selon la législation européenne dans le secteur des communications électroniques – L’exemple Grec
  Authors: Vassilios Theodoros Kondylis
  Number of views: 344
 • 28
  Türkiye’de Doğalgaz Tüketimi, Sermaye ve İstihdamın Ekonomik Büyümeyle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Authors: Halim Tatlı, Fuat Lebe
  Number of views: 361
 • 28
  Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki
  Authors: Seymur Ağazade, Aykut Karakaya, Selçuk Perçin
  Number of views: 454
 • 34
  Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi
  Authors: Zeki Uçar
  Number of views: 461
 • 35
  Post Keynesyen Makro İktisadın Metodolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Sinem Kutlu, László Horváth
  Number of views: 371
 • 35
  Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Büyüme ve İstihdama Katkıları: Girdi-Çıktı Analizi
  Authors: Ahmet Ali Uğurlu, İsmail Tuncer
  Number of views: 344
 • 38
  Balassa-Samuelson Hipotezi: Türkiye ve Dış Ticaret Ortakları Uygulaması
  Authors: İsmail Küçükaksoy, İsmail Çifçi
  Number of views: 340
 • 41
  Analık Hâlinde İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Haklar - 6663 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler-
  Authors: Pelin Tuaç
  Number of views: 667

Number 31/2, 2016

 • 19
  Multi-Step-Ahead Stock Price For ecasting with Artificial Neural Networks: A Research on BIST30 Stocks
  Authors: Mehmet ÖZÇALICI
  Number of views: 504
 • 20
  The Effect of Terms of Foreign T rade on The Balance of Foreign Trade: The Validity of “S-Curve Approach” for The Industries in Turkey
  Authors: Seval AKBULUT BEKAR,Harun TERZİ
  Number of views: 458
 • 22
  A Study on the Impact of Ethical Leadership on Social Capital
  Authors: Tayfun YILDIZ,Zafer AYKANAT,Samet TÜZEMEN
  Number of views: 393
 • 24
  Asymmetric Causality Analysis of Relationship between Health an d Development
  Authors: İbrahim ARSLAN,Mehmet Vahit EREN,Selahattin KAYNAK
  Number of views: 497
 • 27
  The Decomposition Method of E nergy Sector Analysis in the Turkish Economy
  Authors: Alper YILMAZ,Serap ÜRÜT KELLECİ,Aziz BOSTAN
  Number of views: 518
 • 30
  Transmission Via The Credit C hannel : An Application on Individual Credits
  Authors: Oğuz KARA,Neslihan Akın ÖZDEMİR
  Number of views: 393
 • 30
  Turkish Biscuits, Chocolate a nd Sugar Products Sector: Firm Concentration Analysis
  Authors: Kübra ÖNDER
  Number of views: 1664
 • 31
  The Formation of States’ Polic ies of Prevention of Terrorism Financing: Global Governance and The Influence of Financial Act ion Task Force
  Authors: Ahmet BARBAK
  Number of views: 400
 • 32
  Determinants of Dividend Payments and Firm Value: A Conceptual Model and Its Estimation
  Authors: Şaban ÇELİK,Sedat YENİCE,Osman Kürşat ONAT
  Number of views: 421
 • 35
  A Franchising Model Proposal In Industrial Business : An Application In Ready Mixed Concrete Industry
  Authors: İpek KAZANÇOĞLU,Özden ÖKTEM
  Number of views: 434
 • 36
  Crowding Out Effect of Public Investments on Private Sector Investments: The Turkey Example
  Authors: C. Yenal KESBİÇ,Özlem DÜNDAR,Ata DEVRİM
  Number of views: 496

Number 31/1, 2016

 • 22
  The Importance of Venture Capital Financing System in Financing Entrepreneurship: Applications in Turkey
  Authors: Erkan Poyraz, Yusuf Tepeli
  Number of views: 662
 • 22
  Comparative Analysis of Statistics Department Students’ Success on Accounting Course Tests According to 2014 Public Personnel Selection Exam (PPSE) Results for Undergraduate Degree
  Authors: Emine Yasemin Yeginboy, Ali Özdemir
  Number of views: 340
 • 26
  Investigation of Economic Impacts of Economic Partnership Agreements between Sub-Saharan Africa and European Union
  Authors: Metin Pişkin
  Number of views: 404
 • 27
  Saving-Investment Relationship: Evaluation of The Feldstein-Horioka Hypothesis in Terms of OECD Countries (1980-2013)
  Authors: Ömer Yalçınkaya, İbrahim Hüseyni
  Number of views: 411
 • 28
  The Analysis of Fisher Hypothesis in Terms of Turkish Economy Through Alternative Interest Rates
  Authors: Fuat Lebe, Leyla Firuze Arda Özalp
  Number of views: 510
 • 29
  Analyzing the Performances of Automotive Companies Using Entropy Based MAUT and SAW Methods
  Authors: Nuri Ömürbek, Meltem Karaatlı, Halil Furkan Balcı
  Number of views: 601
 • 32
  Using Adaptive Neural-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) for Demand Forecasting and an Application
  Authors: Onur Doğan
  Number of views: 1072
 • 32
  The Analysis of The Phenomenon of Silence in Organizational Investigated in the Context of Personal Characteristics: A Qualitative Study
  Authors: Zeki Uçar
  Number of views: 476
 • 33
  The Evaluation of Social Capital in Three Largest Cities in Turkey within the Framework of Bourdieu’s Conceptualization
  Authors: Şansel Özpınar, Ömer Özpınar, Funda Çondur, Musa İkizoğlu
  Number of views: 501
 • 34
  Institutional Structure and International Competitiveness Relationship in Developed Countries
  Authors: Aynur Yıldırım, Mehmet Faysal Gökalp
  Number of views: 369
 • 37
  The Effects of Pscyhological Capital on Employees’ Innovative Work Behavior and Their Performance: A Study in Defence Industry
  Authors: Memduh Begenirbaş, Ercan Turgut
  Number of views: 564
 • 43
  An Analysis of Education Expenditures in the Welfare State in the Post 1980 Period in Turkey
  Authors: Düriye Toprak, Serpil Ağcakaya, Hüseyin Gül
  Number of views: 771


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us