Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Contemporary Literary Review India
Security and Defence Quarterly
Revista dos Estudantes de Direito da UnB
Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte SocialeRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1056
YesterdayYesterday
1363
This weekThis week
10094
Last WeekLast week
10138
This monthThis month
39837
Last monthLast month
39605
All daysAll days
5022378

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

Number 34/3, 2019

 • 311 - 319
  Niceliksel Gevşeme Politikalarının Kamu Maliyesi Etkisi
  Authors: Mesut TÜRKAY
  Number of views: 208
 • 321 - 329
  Organizasyonlarda Stratejik Planlamanın Uygulama Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
  Authors: Murat GÖRMEN, Göksel KORKMAZ
  Number of views: 205
 • 331 - 344
  Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Davranışının Analizi
  Authors: Özlem AYVAZ KIZILGÖL, Evren İPEK
  Number of views: 218
 • 345 - 359
  A Comparative Evaluation of the IFRS/IAS and the EU Accounting Directive: Differences, Similarities and Conflicts
  Authors: Melissa Nihal CAGLE
  Number of views: 218
 • 361 - 383
  Küresel Faktörlerden Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarına Volatilite Yayılma Etkileri
  Authors: Çiğdem KURT CİHANGİR
  Number of views: 195
 • 385 - 398
  The Relationship of Economic Growth with Employment, Unemployment and Youth Unemployment in the Balkan Countries : An Empirical Analysis
  Authors: Mehmet BÖLÜKBAŞ
  Number of views: 197
 • 399 - 411
  The Impacts of Ethical Leadership on the Employee Psychological Well-being: The Mediating Role of Interactional Justice
  Authors: Belgin BAHAR, Recep MİNGA
  Number of views: 197
 • 413 - 430
  Fiyat-Duyarlı Talep ve Tarama Kısıtı ile Bir Ekonomik Üretim Miktarı Modeli
  Authors: Harun ÖZTÜRK
  Number of views: 203
 • 431 - 441
  Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi
  Authors: Deniz ZAPTÇIOĞLU ÇELİKDEMİR, İrem TÜKEL PAKER
  Number of views: 201
 • 443 - 471
  Kurum Kültürü Bağlamında Grupla Özdeşleşme
  Authors: İşık ÇİÇEK, Cemal ZEHİR
  Number of views: 208

Number 34/2, 2019

 • 140-156
  Proje Yönetim Metodolojisi (PYM): Değişim kabiliyeti ve hayatta kalma ilişkisi
  Authors: Emre Süleyman ÖZMEN
  Number of views: 217
 • 157 - 170
  Muhasebe Bilgi Kalitesinin Çok Boyutlu Ölçümü: Borsa İstanbul Uygulaması
  Authors: Emine KAYA
  Number of views: 228
 • 171 - 189
  Etik Örgüt Kültürünün Etik Tedarikçi Seçimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Çağrı AFŞAROĞULLARI, Oylum KORKUT ALTUNA
  Number of views: 190
 • 191 - 211
  An Investigation on The Social Acceptance of Nuclear Energy: A Case Study on University Students
  Authors: Ayşegül YILDIZ, Erkan ARI
  Number of views: 197
 • 213 - 224
  Birey-Örgüt Uyumu ve Örgütsel Adalet: Uyum Her Zaman İyi midir?
  Authors: Nihal YAZICI, Senay YÜRÜR
  Number of views: 206
 • 225 - 243
  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerinin Örnek Olaylar Bazlı İncelenmesi
  Authors: Meryem PULAT, İpek DEVECİ KOCAKOÇ
  Number of views: 209
 • 245 - 263
  Dynamic Effects of Public and Private Investments: VAR Evidence from Six Advanced Economies
  Authors: Oğuz TÜMTÜRK
  Number of views: 211
 • 265 - 277
  OECD Ülkelerinde Demokratikleşme ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi
  Authors: Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ
  Number of views: 189
 • 279 - 297
  Türkiye’de Cari İşlemler Hesabı ile Finans Hesabı Arasındaki Nedensellik İlişkisi
  Authors: Nagehan KESKİN
  Number of views: 241
 • 299 - 310
  Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminde Siyasi Denetim: 2018 Haziran Seçim Sonuçları Özelinde Bir Analiz
  Authors: Hüseyin GÜL
  Number of views: 199

Number 34/1, 2019

 • 1-13
  Döviz Kurlarının Yabancı Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin ARDL ve NARDL Yöntemleri ile İncelenmesi
  Authors: Sevda YAPRAKLI, Gürkan BOZMA, Murat AKDAĞ
  Number of views: 305
 • 15-24
  AB Ülkelerinde ve Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Fourier-KPSS Birim Kök Testi ile İncelenmesi
  Authors: Çiler SİGEZE, Nuran COŞKUN, Esra BALLI
  Number of views: 301
 • 25-36
  Vergi Uyuşmazlığı Doğuran Hallerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
  Authors: Turgut ÇÜRÜK, Muhammet Emre DİRİ
  Number of views: 263
 • 37-49
  Algılanan Servis Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi
  Authors: Çiğdem UNURLU
  Number of views: 255
 • 51-66
  SWARA ve MABAC Yöntemleri İle Havayolu İşletmelerinde eWOM’ a Dayalı Memnuniyet Düzeyinin Analizi
  Authors: Mahmut BAKIR
  Number of views: 253
 • 67-75
  EMPIRICAL EVIDENCE OF HERD BEHAVIOR IN THE TURKISH IPO MARKET
  Authors: Ayşegül ÇİMEN, Zeliha CAN ERGÜN
  Number of views: 244
 • 77-93
  Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi
  Authors: Nevzat DEVEBAKAN
  Number of views: 249
 • 95-110
  Tarımsal Yatırımların Kuruluş Yeri Seçimi: Malatya İli Kayısı Bahçesi Yatırımı Örneği
  Authors: Kubilay UÇAR, Sait ENGİNDENİZ, Ural Gökay ÇİÇEKLİ
  Number of views: 258
 • 111-124
  Stratejik Kariyer Planlama: Bulanık Mantık Yaklaşımı
  Authors: Yusuf ESMER, Hakan PABUÇCU
  Number of views: 259
 • 125-139
  Türkiye’de Özel Sektörde Fazla Mesai: Tobit Modelle İncelenmesi
  Authors: Mustafa ÜNLÜ, Aslı SELVİ, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
  Number of views: 331

Number 33/2, 2018

 • 385-410
  The Effects of the Administrative Buildings of Companies on Creating and Sustaining Corporate Identity
  Authors: Kutay MUTDOĞAN, Alım Selin MUTDOĞAN
  Number of views: 253
 • 411-434
  Asyalı Kadın Figürü ve Siyasetin Etkin Bir Öznesi: İndira Priyadarşini Gandi
  Authors: Mehmet Yahya ÇİÇEKLİ
  Number of views: 266
 • 435-454
  Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Authors: Murat AKKAYA
  Number of views: 362
 • 455-476
  Nakit Temettü Politikaları ve Sermaye Birikimi: Seçilmiş Piyasalar Geneli İçin Firmalar Bazında Ampirik Bir Analiz
  Authors: Mustafa ÇAYIR, Nasuh Oğuzhan ALTAY
  Number of views: 264
 • 499-515
  Kontrol Odağı ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
  Authors: Tuğçe KUMRAL, Mahmut PAKSOY, Serdar BOZKURT
  Number of views: 267
 • 517-541
  TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Authors: Serkan ŞAHİN, Zeynel Abidin ÖZDEMİR, Yıldırım Beyazıt ÖNAL
  Number of views: 402
 • 543-568
  Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0
  Authors: Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
  Number of views: 559
 • 569-593
  ÇKKV Yöntemleri İle İmalat İşletmelerinde TZY Performans Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi ve En İdeal Rekabet Stratejisi Seçimi: Ordu İli Örneği
  Authors: Selçuk KORUCUK
  Number of views: 424
 • 595-622
  BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
  Authors: Ejder AYÇİN
  Number of views: 364
 • 623-655
  Bir İktidar Aracı Olarak Dış Yardım Ve Dış Borçlar: Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Türkiye’nin Dış Borçlanma / Borçlandırılma Serüveni
  Authors: Begüm KORKMAZ, Sibel AYBARÇ
  Number of views: 305
 • 657-678
  Belediye Çalışanlarının Mutlulukları: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Authors: Hüriyet BİLGE
  Number of views: 259

Number 33/1, 2018

 • 1-38
  Psikolojik Sözleşme İhlali ile Hissettirdiklerinin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri
  Authors: Şebnem ASLAN, Seda UYAR
  Number of views: 243
 • 39-73
  Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCC-FIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz
  Authors: Önder BÜBERKÖKÜ
  Number of views: 239
 • 75-96
  Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi
  Authors: Şadan ÇALIŞKAN, Mustafa KARABACAK, Oytun MEÇİK
  Number of views: 231
 • 97-127
  Türkiye'de İşsizlik Histerisi: Fourier Fonksiyonlu Durağanlık Sınamaları
  Authors: İpek TEKİN
  Number of views: 250
 • 129-161
  Mobbing İle Mücadelede Farklılıkların Yönetimi Stratejileri
  Authors: Famil MAJİDLİ, Gönül BUDAK
  Number of views: 266
 • 163-195
  Küresel Kapitalizmin Sosyalleştirilen Yüzü: Birleşmiş Milletler 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Örneği
  Authors: Merve KAYADUVAR, İlteriş ERGUN
  Number of views: 253
 • 197-216
  Havayolu Taşımacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Authors: Kasım KİRACI
  Number of views: 239
 • 217-234
  Impact of Social Media Usage Activities on Brand Awareness of Young Consumers
  Authors: Syed Ikram AKBAR, Engin ÖZGÜL
  Number of views: 268
 • 235-259
  Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Authors: Sinem EYÜBOĞLU, Kemal EYÜBOĞLU
  Number of views: 260
 • 261-292
  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kamu Harcama Algısı: Amprik Bir Analiz
  Authors: Haluk TANDIRCIOĞLU, Fatma YAPICI
  Number of views: 237
 • 293-318
  Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Boyutu: Ekonometrik Bir Analiz
  Authors: M. Metin DAM, Şaban ERTEKİN, Nurullah KIZILCA
  Number of views: 253
 • 319-352
  Beyaz Eşya Ürünlerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Satın Alma Karar Tarzları Üzerine Etkisi
  Authors: Ezgi KARATAŞ YÜCEL
  Number of views: 265
 • 353-368
  Solution Proposal For Supplier Selection Problem: An Application In Agricultural Machinery SectorWith Global Criterion Method
  Authors: Nurullah UMARUSMAN, Turgut HACIVELİOĞULLARI
  Number of views: 258
 • 369-384
  Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme
  Authors: Hüseyin AVUNDUK, Hakan AŞAN
  Number of views: 277


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us