Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Contemporary Literary Review India
Security and Defence Quarterly
Revista dos Estudantes de Direito da UnB
Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte SocialeRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1059
YesterdayYesterday
1363
This weekThis week
10097
Last WeekLast week
10138
This monthThis month
39840
Last monthLast month
39605
All daysAll days
5022381

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

Number 35/4, 2020

 • 661 - 675
  Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinin Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Authors: Nükhet HOTAR, Rabia Ece OMAY, Serdar BAYRAK, Ziya KURUÜZÜM, Belgin ÜNAL
  Number of views: 23
 • 677 - 695
  Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi
  Authors: Muratcan KARAGÖZ,Yılmaz GÖKŞEN, Mete EMİNAĞAOĞLU
  Number of views: 25
 • 697 - 712
  Makroekonomik Kırılganlık ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Çin Örneği
  Authors: Mustafa BAYLAN
  Number of views: 25
 • 713 - 723
  Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi
  Authors: Özge SAYGIN KARAGÖZ, İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Şenay ÜÇDOĞRUK
  Number of views: 24
 • 725 - 739
  Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Beşerî Sermaye İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
  Authors: Bilal ÇAYIR, Ekrem ERDEM
  Number of views: 22
 • 741 - 757
  Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları
  Authors: Gülnihan CİHANOĞLU GÜLEN
  Number of views: 26
 • 759 - 776
  PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL KIDEMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Authors: Sahra SAYĞAN TUNÇAY, F. Nazlı SAYĞAN YAĞIZ
  Number of views: 25
 • 777 - 791
  BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Authors: Bahadır Fatih YILDIRIM, Havva Nur ÇİFTCİ
  Number of views: 24
 • 793 - 807
  IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey
  Authors: Zülkif YALÇIN
  Number of views: 21
 • 809 - 828
  Türkiye’de Politik Bütçe Döngüleri Üzerine Kapsamlı Bir Bakış
  Authors: Sedef ŞEN
  Number of views: 22
 • 829 - 838
  Prens Sabahaddin: İktisadi Kalkınma Fikirleri
  Authors: Burak KOÇAK
  Number of views: 23
 • 839 - 856
  Terör, Politik ve Askeri Olaylara Borsa İstanbul Turizm Sektörü Yatırımcı Tepkisi
  Authors: Fatih GÜNAY
  Number of views: 24
 • 857 - 877
  Küresel Finans Krizinin Finansal Bulaşıcılık Modeli ile BİST30 Endeksinde Analizi
  Authors: Didem ÖZDEN, Mert URAL
  Number of views: 25
 • 879 - 894
  Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Rekabet ve İstikrar İlişkisi: Ticari Bankalar Üzerine Bir Deneme
  Authors: Ramazan EKİNCİ, Recep KÖK
  Number of views: 26
 • 895 - 907
  Superimposing Space onto the Relationship between Financial Development and Economic Growth
  Authors: Mustafa Erhan BİLMAN, Sadik KARAOĞLAN
  Number of views: 22

Number 35/3, 2020

 • 443-455
  Impact of Macroeconomic Indicators on Export Competitiveness in Shanghai Cooperation Organization Countries
  Authors: Birol ERKAN, Oğuz KARA, Elif Tuğçe BOZDUMAN
  Number of views: 22
 • 457 - 468
  Kamu Özel İşbirliği Modeli İncelemesi: Birleşik Krallık
  Authors: Eda ÜNALAN
  Number of views: 25
 • 469-479
  La Prévention Du Stress Professionnel : Cas Des Entreprises De La Wilaya De Bejaia
  Authors: Nabil KANDI, Kamil TÜĞEN
  Number of views: 20
 • 481 - 493
  Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları
  Authors: Harun BAL, Pınar ÇUHADAR
  Number of views: 24
 • 495 - 509
  “Black Friday” as a Shopping Event: A Study on the Motivational Tendency of Generation Y Consumers in Digital Environment
  Authors: Dilaysu ÇINAR
  Number of views: 22
 • 511 - 530
  21. Yüzyılda Çalışma Hayatında Bir Damgalama ve Sosyal Dışlanma Unsuru Olmaya Devam Eden Boşanma Olgusu: Kadın Çalışanlar Üzerine Nitel Bir Analiz
  Authors: Ümit Deniz İLHAN
  Number of views: 23
 • 531 - 548
  Türkiye’de Halka Açık Firmaların Sermaye Yapısı Belirleyicileri: İki Aşamalı Kesirli Regresyon Analizi Yaklaşımı
  Authors: Rümeysa BİLGİN
  Number of views: 19
 • 549 - 562
  Transfer Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Authors: Seher Gülşah TOPUZ, Esra DOĞAN
  Number of views: 25
 • 563 - 571
  Birden Fazla İşte Çalışmanın Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Authors: Altan ALDAN
  Number of views: 21
 • 573 - 592
  Müşterilerin Mobil Uygulamalara Yönelik İlgin Davranma Niyeti: Navigasyon Uygulamaları Örneği
  Authors: Nilşah CAVDAR AKSOY, Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOCAK ALAN, Coşkun ERMEHAN
  Number of views: 25
 • 593 - 609
  Durumsal Suç Önleme Yaklaşımı Çerçevesinde Beyaz Yakalı Suçların Önlenmesi
  Authors: Gökçe Sinem ERBUĞA
  Number of views: 23
 • 611 - 622
  PREDICTIVE ABILITY OF INVESTING CASH FLOWS
  Authors: Melik ERTUGRUL
  Number of views: 25
 • 623 - 634
  COVID-19 ve Küresel Finansal Krizi Finansal Risk Bağlantılığı: Frekans Bağlantılığı Yöntemi Uygulaması
  Authors: Onur POLAT
  Number of views: 23
 • 635 - 646
  VIX Endeksinin Türkiye’de Portföy Yatırımları ve Döviz Kurlarıyla İlişkisi
  Authors: Cebrail TELEK
  Number of views: 20
 • 647 - 660
  YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BiR MODEL ÖNERİSİ
  Authors: Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU İşıl KELLEVEZİR Naz GÜMÜŞOĞLU
  Number of views: 23

Number 35/2, 2020

 • 211 - 220
  Pandeminin Toplumsal Yansımaları
  Authors: Nükhet HOTAR, Rabia Ece OMAY, Serdar BAYRAK, Ziya KURUÜZÜM, Belgin ÜNAL
  Number of views: 27
 • 221 - 239
  Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Başarısında Biçimsel ve İlişkisel Yönetişimin Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Authors: Dilek ERDOĞAN, Nuray TOKGÖZ
  Number of views: 25
 • 241 - 253
  Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Almaya Etkisi
  Authors: Fatma DEMİRAĞ
  Number of views: 24
 • 255 - 270
  Psikolojik Sahiplenmenin Çalışanların Ekstra Rol Davranışı Üzerine Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma
  Authors: Melda KALMAZ, Güler TOZKOPARAN
  Number of views: 22
 • 271 - 283
  Ototelik Kişilik, Öz-Yeterliliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Fark Yaratır Mı?
  Authors: Murat GÜLER, Onur KÖKSAL, Fatih ÇETİN
  Number of views: 24
 • 285 - 298
  L’Option Hauts Plateaux-Sud Comme Outil de Développement Durable du Territoire Algérien
  Authors: Kamil TÜĞEN, Ouari MERADI, Halim ZIDELKHIL
  Number of views: 20
 • 299 - 316
  Askeri Harcamaların İktisadi Büyümeye Etkisi: Sistem GMM Yaklaşımı
  Authors: Yücel ATİLLA, Recep KÖK
  Number of views: 20
 • 317 - 326
  Kadınların İşgücüne Katılımında Gelir Etkisi: Türkiye Örneği
  Authors: Mustafa BİLİK
  Number of views: 22
 • 327 - 341
  İktisadi Bilgi Sınırlı Rasyonelliği İyileştirmekte Avantaj Yaratır Mı?
  Authors: Sibel Can KAMBER, Bora SÜSLÜ
  Number of views: 19
 • 343 - 355
  Dış Ticaret İşlemlerinde Banka Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  Authors: Tuğçe DANACI, Selim DURAMAZ
  Number of views: 20
 • 357 - 374
  Örgütsel Özdeşleşmenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolü
  Authors: Ferda ÜSTÜN
  Number of views: 19
 • 375 - 401
  İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler
  Authors: Şahin KARABULUT, Özgür SARAÇ
  Number of views: 24
 • 403 - 414
  How Much Do Chronic Diseases Affect Absenteeism?
  Authors: Dilek ŞAHİN, Mehmet Nurullah KURUTKAN, Oğuz KARA
  Number of views: 24
 • 415 - 429
  Türkiye'de Doğurganlık ve Göç: Bir Sayma Veri Modeli
  Authors: Sibel SELİM, Derya BİLGİN
  Number of views: 25
 • 431 - 442
  Human Resources Strategies for the Recruitment and Retention of Generation Y Employees
  Authors: Şerife UĞUZ ARSU, Mehmet Halit YILDIRIM
  Number of views: 20

Number 35/1, 2020

 • 1-17
  İktisat Tarihinde Disiplinlerarası Etkileşim: İktisat Arkeoloji Yakınlaşması, Çatalhöyük Örneği
  Authors: Banu ÖZÜŞEN
  Number of views: 197
 • 19-31
  Firmaların Sermaye Yapısı Kararları, Kredi Risk Düzeyleri ve Karlılık Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Panel Veri Analizi
  Authors: Füsun KÜÇÜKBAY, Begüm GÜLER
  Number of views: 166
 • 33-52
  Türkiye’de Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Farklılaşan Bölgesel Göçün Yoksulluk Üzerine Yansımaları
  Authors: Mehmet ZANBAK
  Number of views: 183
 • 53-60
  Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Osman TÜZÜN, Ramazan EKİNCİ, Fatih CEYLAN
  Number of views: 191
 • 61-76
  Endüstri 4.0 ve Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliği
  Authors: Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR, Tunç DEMİRBİLEK
  Number of views: 167
 • 77-89
  The Impact of Foreign Direct Investment on Innovation Performance: Evidence from a Nonlinear ARDL Approach
  Authors: Sinem ATICI USTALAR, Selim ŞANLISOY
  Number of views: 168
 • 91-104
  Dilemma of Developing Countries: Human Development Index vs Tax Burden
  Authors: Hakan AY, Mehmet Latif HAYDANLI
  Number of views: 171
 • 105-112
  Araştırma-Geliştirme Harcamaları Ekonomik Büyümenin Nedeni Mi? Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Örneği
  Authors: Bekir PAKDEMİRLİ
  Number of views: 169
 • 113-122
  Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye’nin CDS Primi Oynaklığının Analizi
  Authors: Mehmet Ozan ÖZDEMİR, Hamdi EMEÇ
  Number of views: 170
 • 123-139
  Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Ebru TOLAY
  Number of views: 181
 • 141-154
  Türkiye’de Kamu Kesimindeki Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: 1980 Sonrası Dönem Analizi
  Authors: Şaban ERTEKİN
  Number of views: 180
 • 155-175
  Tarımda Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi
  Authors: Piraye KATİPOGLU, Göksel ARMAĞAN
  Number of views: 254
 • 177-186
  İşte Gelişim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Authors: Derya TOKSÖZ, Tuğba PALA, Gizem ÇAPAR
  Number of views: 158
 • 187-200
  KOBİ’lerde Sosyal Sermayenin Stratejik Çevikliğe Etkisi
  Authors: Metin IŞIK
  Number of views: 209
 • 201-210
  Küreselleşme ve Büyüme İlişkisinin Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Belirlenmesi
  Authors: Mehmet Yunus ÇELİK, Züleyha ÜNSÜR
  Number of views: 173

Number 34/4, 2019

 • 472 - 480
  Uçuş Ekiplerinde Sosyal ve Kültürel İmkanlar, Yönetim Sistemi ve Arşiv ile Dış Paydaşların Ölçümlenmesi
  Authors: Tüzün Tolga İNAN
  Number of views: 207
 • 481 - 489
  Türkiye ve Avro Bölgesi Arasındaki İkili Ticaretin Analizi: Marshall-Lerner Koşulu Geçerli mi?
  Authors: Mert TOPCU, Salih ÖZDEMİR
  Number of views: 209
 • 491 - 510
  The Mediating Role of Brand Performance on the Relationship between Confusion - Brand Loyalty and Uncertainty Avoidance – Brand Loyalty
  Authors: Çiğdem UNURLU
  Number of views: 211
 • 511 - 526
  Bir Laboratuvarda Tam Kan Sayım Cihazı Alternatiflerinin SWARA, WPM, TODIM ve AHS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Authors: Murat Kemal KELEŞ, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Fatma YÖRÜK EREN
  Number of views: 249
 • 527 - 543
  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye Muhasebe Standartlari (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlari (TFRS) İçindeki Yeri
  Authors: Zülkif YALÇIN, Meltem YOLUK
  Number of views: 215
 • 545 - 563
  Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Authors: Kalender Özcan ATILGAN, Hakan TANİŞMAN
  Number of views: 193
 • 565 - 572
  The Role of Money in Turkish Economy
  Authors: Hasan ŞAHİN, Ümit KOÇ
  Number of views: 206
 • 573 - 581
  Measuring The Performances of the Machines Via Preference Selection Index (PSI) Method and Comparing Them with Values of Overall Equipment Efficiency (OEE)
  Authors: Emre BİLGİN SARI
  Number of views: 192
 • 583 - 598
  Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim İlişkisi: Borsa İstanbul Gelişen Şirketler Piyasası Üzerine Bir Uygulama
  Authors: Mehmet SAĞLAM, Mehmet Baha KARAN
  Number of views: 202
 • 599 - 621
  İnsan Haklarına Duyarlı Bütçeleme Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Gonca GÜNGÖR GÖKSU
  Number of views: 207


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us