Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Innovations in Business and Industry
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGERegister JournalVisitors Counter

TodayToday
317
YesterdayYesterday
1840
This weekThis week
3871
Last WeekLast week
11462
This monthThis month
32683
Last monthLast month
51730
All daysAll days
5911486

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Pravo

Number 27, 2017

 • 5-12
  ЩОДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: В. О. Процевський
  Number of views: 595
 • 13-19
  СЬОМА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ЄС: ЛАНДШАФТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ЕЛЕМЕНТ «ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ»
  Authors: О. В. Лозо
  Number of views: 566
 • 20-26
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
  Authors: А. О. Поляков
  Number of views: 669
 • 27-33
  ЗАСТАВНИЙ ДЕПОЗИТ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Authors: С. І. Сприндис
  Number of views: 571
 • 34-41
  ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (СУДОВА ПРАКТИКА)
  Authors: М. М. Бородін
  Number of views: 742
 • 42-47
  МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Authors: М. Ю. Лях
  Number of views: 654
 • 48-58
  АЛІМЕНТНИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
  Authors: О. М. Пономаренко
  Number of views: 833
 • 59-68
  АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Authors: В. І. Лозо, В. О. Процевський
  Number of views: 548
 • 69-76
  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ
  Authors: Д. О. Новіков
  Number of views: 680
 • 77-84
  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В АКТАХ МОП
  Authors: А. К. Бойко
  Number of views: 661
 • 85-90
  ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
  Authors: О. О. Коваленко
  Number of views: 596
 • 91-97
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЯК ЗАСОБУ ПОБУДОВИ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦІВНИКОМ ТА РОБОТОДАВЦЕМ
  Authors: Ю. С. Даниліна
  Number of views: 576
 • 98-106
  ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ «БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА» У ТРУДОВІЙ СФЕРІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
  Authors: В. Л. Кесада Татарінова
  Number of views: 620
 • 107-111
  ЩОДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ У ПРАВІ УКРАЇНИ
  Authors: М. С. Марченко
  Number of views: 563
 • 112-118
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ ВИНИ
  Authors: Ю. В. Шинкарьов
  Number of views: 577
 • 119-124
  СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА
  Authors: А. С. Попій
  Number of views: 701
 • 125-130
  ПРИЧИНИ НЕДОВЕДЕННЯ ЗЛОЧИНУ ДО КІНЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ
  Authors: Д. С. Попій
  Number of views: 635
 • 131-136
  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
  Authors: О. В. Москаленко
  Number of views: 740
 • 137-140
  СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗА ПРИНЦИПІВ (ЗАСАД) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А. О. Полянський
  Number of views: 579
 • 141-149
  АДВОКАТ ЯК ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ПЕВНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ
  Authors: М. Д. Ждан
  Number of views: 655

Number 26, 2017

 • 5-16
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ» ПРИ РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ЗА П. 3 СТ. 41 КЗпП УКРАЇНИ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 794
 • 17-23
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 602
 • 24-31
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: В.Л. Кесада Татарінова
  Number of views: 573
 • 32-38
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГАРАНТІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков
  Number of views: 593
 • 39-46
  ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ЗАВДАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІЙ МЕТІ
  Authors: І.В. Симоненко
  Number of views: 627
 • 47-53
  ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
  Authors: І.А. Кузнецов
  Number of views: 567
 • 54-62
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ЯК СПОСІБ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У ДОГОВОРАХ КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  Authors: С.І. Сприндис
  Number of views: 869
 • 63-69
  СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ «ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ» ЯК ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 618
 • 70-75
  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  Authors: О.І. Лисяк
  Number of views: 638
 • 76-82
  ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: Н.І. Іщенко
  Number of views: 673
 • 83-87
  ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
  Authors: В.В. Марченко
  Number of views: 619
 • 88-96
  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНУ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Authors: А.С. Сохікян
  Number of views: 592
 • 102-110
  ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: КРИТЕРІЇ ЙОГО ДОПУСТИМОСТІ
  Authors: О.В. Москаленко
  Number of views: 758
 • 111-117
  ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СИСТЕМА І ВАЖЛИВІСТЬ УНОРМУВАННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 654
 • 118-138
  ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА З ДЕМОКРАТІЄЮ І ПРАВАМИ ЛЮДИНИ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 663
 • 139-151
  ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 769

Number 25, 2016

 • 5-18
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
  Authors: В.О. Процевський, Ю.В. Грицай
  Number of views: 608
 • 19-25
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДСТОРОНЕННІ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 664
 • 26-32
  МАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  Authors: А.О. Головачова
  Number of views: 887
 • 33-41
  ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ «БЕЗУМОВНОГО ОСНОВНОГО ДОХОДУ» НАУКОЮ ТРУДОВОГО ПРАВА
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 626
 • 42-50
  ШТРАФ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ: НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: О.О. Єрьоменко
  Number of views: 676
 • 51-57
  МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН
  Authors: А.К. Бойко
  Number of views: 665
 • 58-65
  ІНВАЛІД АБО ОСОБА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: В.Л. Кесада Татаринова
  Number of views: 735
 • 66-84
  ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «НАРОД» У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ДЕМОКРАТІЄЮ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 879
 • 85-93
  АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ПЕТИЦІЇ У КОНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
  Authors: А.Г. Ємельянова
  Number of views: 690
 • 94-104
  МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 988
 • 105-114
  ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО В УКРАЇНІ
  Authors: М.С. Марченко
  Number of views: 865
 • 133-139
  ХАРАКТЕРИСТИКА УЯВНОЇ ОБОРОНИ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
  Authors: Л.В. Дарсанія
  Number of views: 1337
 • 140-146
  ПОМИЛУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ЙОГО ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
  Authors: А.А. Гагун
  Number of views: 799
 • 147-154
  ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 845
 • 155-163
  ЩОДО УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Authors: Т.А. Павленко
  Number of views: 615
 • 164-171
  ЩОДО ДЕЯКИХ УМОВ ДОПУСКУ ГРОМАДЯН ДО ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 713
 • 172-177
  ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ
  Authors: Р.І. Мушка
  Number of views: 755

Number 24, 2016

 • 5-25
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ
  Authors: В.О. Процевський, Ю.В. Грицай
  Number of views: 758
 • 26-31
  ЩОДО ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 713
 • 32-36
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ
  Authors: А.К. Бойко
  Number of views: 655
 • 37-42
  ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ОБ’ЄДНАННЯ ВОЛІ ЙОГО СТОРІН
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 624
 • 43-51
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ З КЛАСИЧНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ТЕОРІЄЮ
  Authors: Д.О. Новіков
  Number of views: 604
 • 52-57
  СВОБОДА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: 0.0. Єрьоменко
  Number of views: 972
 • 58-63
  ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У РІШЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СПРАВІ ПРО ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
  Authors: О.С. Прийменко
  Number of views: 572
 • 64-72
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СІМЕЙНОГО ДОГОВОРУ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 721
 • 73-79
  ОСОБИСТИЙ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ГІДНІСТЬ
  Authors: О.М. Лук’янчиков
  Number of views: 613
 • 80-87
  ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Authors: A.О. Нечитайленко, B.А. Нечитайленко, І.М. Компанієць
  Number of views: 736
 • 88-96
  ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПРАВА ОСОБИ НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ СВОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  Authors: П.Д. Гуйван
  Number of views: 613
 • 97-114
  ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: В.І. Горбань, О.В. Горбань
  Number of views: 620
 • 115-121
  КОНСТИТУЦІЙНІ ІНСТИТУТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  Authors: I.A. Кузнецов
  Number of views: 857
 • 122-127
  ЩОДО ОКРЕМИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  Authors: Ю.В. Шинкарьов
  Number of views: 818
 • 128-133
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  Authors: В.С. Ворона
  Number of views: 866
 • 134-139
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
  Authors: Д.С. Попій
  Number of views: 653
 • 147-152
  ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ
  Authors: 0.0. Савченко
  Number of views: 881
 • 158-163
  МІЖНАРОДНІ НОРМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПІДҐРУНТЯ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 592
 • 164-168
  ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  Authors: О.В. Москаленко
  Number of views: 1113
 • 169-174
  ЗАСТАВА - ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
  Authors: Л.В. Півненко
  Number of views: 818
 • 175-179
  ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Authors: М.Д. Ждан
  Number of views: 602

Number 23, 2015

 • 5-17
  ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТИЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ І ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: В.І. Горбань, О.В. Горбань
  Number of views: 661
 • 18-25
  ЯКОЮ МАЄ БУТИ ПРАВОВА ІДЕАЛОГІЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ?
  Authors: О.І. Процевський
  Number of views: 667
 • 26-31
  ЩО МАЄ БУТИ ЗАМІСТЬ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ?
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 591
 • 32-42
  СВОБОДА ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ЗАБЕСПЕЧЕННЯМ ОБОВ'ЯЗКУ ПРАЦІВНИКА ЩОДО НЕРАЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗАХИЩАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 673
 • 43-47
  ПОШУК ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: К.О. Мешкова
  Number of views: 681
 • 48-57
  ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
  Authors: А.С. Метіль
  Number of views: 702
 • 58-64
  О ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА ОГРАНИЧЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  Authors: Д.А. Новиков, О.Н. Лукьянчиков
  Number of views: 632
 • 65-76
  ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО СТАНОВИЩА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1804 р.
  Authors: К.О. Попова
  Number of views: 612
 • 77-80
  ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТИПОВИМ ДОГОВОРОМ
  Authors: Д.П. Півовар
  Number of views: 669
 • 81-86
  ЩОДО ПЕРЕДУМОВ УКЛАДАННЯ ДОГОВОГУ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ПОБУТОВОМУ СПОЖИВАЧУ
  Authors: Д.П. Гуйван
  Number of views: 603
 • 87-93
  СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  Authors: О.М. Пономаренко
  Number of views: 613
 • 94-101
  ПЕРЕГОВОРИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
  Authors: С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва
  Number of views: 607
 • 102-109
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
  Authors: Р.І. Шабанов, І. М. Шевердіна
  Number of views: 888
 • 110-116
  ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Authors: І.С. Шулатова
  Number of views: 649
 • 117-123
  ЩОДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ПОКАРАНЬ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ
  Authors: М.В. В'юник
  Number of views: 630
 • 124-128
  ЩОДО ЗМІСТУ ЗАСАДИ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Authors: О.В. Москаленко, Л.В. Півненко
  Number of views: 637
 • 129-132
  АКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 768
 • 133-138
  ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ НЕЗАКОНИМИ ДІЯМИ (БЕДІЯЛЬНІСТЮ) ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ
  Authors: С.І. Сприндис
  Number of views: 645


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us