Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
European Journal of Contemporary Education
Drugs in ContextRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1709
YesterdayYesterday
1534
This weekThis week
4604
Last WeekLast week
12540
This monthThis month
38036
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5814322

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

Number 29, 2023

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 18
 • 3
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 18
 • 4-19
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ TYRINĖJIMU GRĮSTO UGDYMO PATIRTYS GAMTAMOKSLINĖSE PAMOKOSE [PRIMARY SCHOOL TEACHERS' EXPERIENCES OF INQUIRY-BASED EDUCATION IN SCIENCE LESSONS]
  Authors: Ieva Karklelytė
  Number of views: 31
 • 20-27
  APLINKOSAUGINĖS NUOSTATOS: BŪSIMŲJŲ ANKSTYVOJO UGDYMO MOKYTOJŲ POZICIJA [ENVIRONMENTAL ATTITUDES: THE POSITION OF PRE-SERVICE EARLY EDUCATION TEACHERS]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 19
 • 28-40
  ŽEMĖS DIENOS RENGINIAI: TVARUMO IDĖJOS IKIMOKYKLINUKAMS [EARTH DAY EVENTS: SUSTAINABILITY IDEAS FOR PRESCHOOLERS]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Viktorija Zavackienė
  Number of views: 20
 • 41-50
  VIENOS ISTORINĖS GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PRIEMONĖS MOKYTOJAMS RETROSPEKTYVA [A RETROSPECTIVE OF ONE HISTORICAL SCIENCE EDUCATION TOOL FOR TEACHERS]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 28
 • 51-57
  TIRIAMASIS DARBAS PASITELKIANT KLASĖS BENDRUOMENĘ: „ŠVENTOSIOS UPĖS TARŠOS VERTINIMAS“ PILIEČIŲ MOKSLO PROJEKTE „PLASTIKO PIRATAI“ [EXPLORATORY WORK WITH THE CLASSROOM COMMUNITY: "ASSESSMENT OF THE POLLUTION OF THE SVENTOJI RIVER" IN THE CITIZEN SCIENCE PROJECT "PLASTIC PIRATES"]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 21
 • 58-68
  IŠŠŪKIAI GAMTINĖJE APLINKOJE – RAKTAS Į VAIKŲ SĖKMĘ, SPRENDŽIANT PROBLEMAS [CHALLENGES IN THE NATURAL ENVIRONMENT ARE THE KEY TO CHILDREN'S SUCCESS IN PROBLEM SOLVING]
  Authors: Zinaida Žvinklienė, Daiva Miknevičienė
  Number of views: 18
 • 69-70
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 17

Number 28, 2022

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 50
 • 3
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 46
 • 4-14
  CREATIVE PROJECTS IN THE TRAINING OF LABOR AND TECHNOLOGY TEACHERS
  Authors: Liudmyla Chystiakova
  Number of views: 52
 • 15-22
  MOKYTOJŲ PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI IR REALIZUOTI GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ PRADINĖJE MOKYKLOJE [PREPAREDNESS OF TEACHERS TO ORGANIZE AND IMPLEMENT SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 54
 • 23-35
  PRADINĖS MOKYKLOS TREČIOS KLASĖS MOKINIŲ PAŽINTIS SU ŽMOGAUS KŪNO ORGANŲ SISTEMOMIS [PRIMARY SCHOOL THIRD GRADE STUDENTS' ACQUAINTANCE WITH HUMAN BODY ORGAN SYSTEMS]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Diana Miklaševičiūtė
  Number of views: 87
 • 36-56
  ORIENTAVIMASIS APLINKOJE IR JOS PAŽINIMAS: VEIKLOS ĮVAIROVĖS IR MOKYMOSI TYRINĖJANT ASPEKTAI [ORIENTATION IN THE ENVIRONMENT AND ITS COGNITION: DIVERSITY OF ACTIVITIES AND ASPECTS OF LEARNING THROUGH INQUIRY]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Jurgita Pupeikienė
  Number of views: 75
 • 65-72
  TVARUS MOKINIŲ PATIRTINIS UGDYMAS(IS) STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „OKSIDACIJOS BRĖŽINYS“ [SUSTAINABLE EXPERIENTIAL EDUCATION FOR STUDENTS STEAM SCIENCE PROJECT "OXIDATION DRAWING"]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 43
 • 73-84
  VAIKŲ PATIRTINIS UGDYMAS (IS) ŽALIŲJŲ ERDVIŲ STOTELĖSE [EXPERIENCE EDUCATION FOR CHILDREN IN GREEN SPACE STATIONS]
  Authors: Rita Stulpinienė, Rasa Žiemienė
  Number of views: 57
 • 85-98
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SĄLYTIS SU GAMTA: PAŽINIMO PROBLEMA IR EDUKACINĖS PERSPEKTYVOS [CONTACT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH NATURE: COGNITIVE PROBLEM AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES]
  Authors: Kazė Verbickienė
  Number of views: 57
 • 99-100
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 41

Number 27, 2021

 • 4-14
  HOW A READER TITLED ADVENTURES IN THE PLAYGROUND MAY BE USED TO TEACH NATURAL SCIENCES IN THE FOUNDATION PHASE
  Authors: Angela James, Lisa James, Sartiha Beni, Michele Stears
  Number of views: 107
 • 15-23
  PROJEKTŲ METODO TAIKYMAS NUOTOLINĖSE BIOLOGIJOS PAMOKOSE [APPLICATION OF THE PROJECT METHOD IN REMOTE BIOLOGY LESSONS]
  Authors: Virginija Kriaučiūnaitė
  Number of views: 133
 • 24-35
  GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE: PROCESAS IR JO GERINIMAS [NATURAL SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL: THE PROCESS AND ITS IMPROVEMENT]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė
  Number of views: 151
 • 36-42
  PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ PATYRIMINIS UGDYMAS(IS) PER PASAULIO PAŽINIMO PAMOKAS [PRIMARY SCHOOL EXPERIENTIAL EDUCATION IN WORLD AROUND US LESSONS]
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 132
 • 51-57
  INTEGRUOTAS GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE [INTEGRATED SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Jovita Ponomariovienė
  Number of views: 123
 • 58-66
  NEFORMALUS GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: METEORITAI KAIP INFORMACIJOS IŠ KOSMOSO ŠALTINIS [INFORMAL SCIENCE EDUCATION: METEORITES AS A SOURCE OF INFORMATION FROM SPACE]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 115
 • 67-73
  MOKINIŲ PATYRIMINĖ VEIKLA: GAMTAMOKSLINIS TYRIMAS PILIEČIŲ MOKSLO PROJEKTE „MEDŽIŲ ASMENS SARGYBINIAI“ [STUDENT EXPERIENTIAL ACTIVITIES: SCIENCE RESEARCH IN A CIVIC SCIENCE PROJECT "TREE BODYGUARDS"]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 136
 • 74-84
  EKOLOGINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS PROJEKTINĖSE VEIKLOSE [DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AWARENESS IN PROJECT ACTIVITIES]
  Authors: Rita Stulpinienė, Rasa Žiemienė
  Number of views: 141

Number 26, 2020

 • 4-13
  IŠLYGINAMIEJI KURSAI BŪSIMIESIEMS GAMTOS MOKSLŲ IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS: TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BRIDGE2TEACH“ [BRIDGING COURSES FOR MATHEMATICS AND SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS: INTERNATIONAL PROJECT “BRIDGE2TEACH”]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Violeta Šlekienė, Dalia Augienė
  Number of views: 311
 • 14-25
  3-IOS KLASĖS MOKINIŲ ŽINIOS IR GEBĖJIMAI: SAVARANKIŠKO DARBO NUOTOLINIU BŪDU ATVEJIS [3-rd FORM STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS: A CASE OF INDEPENDENT WORK BY ONLINE DISTANCE LEARNING]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Leandra Čiužienė
  Number of views: 323
 • 26-32
  INTERAKTYVIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE POSSIBILITIES OF USING INTERACTIVE TOOLS IN SCIENCE LESSONS]
  Authors: Jovita Ponomariovienė
  Number of views: 406
 • 33-53
  VILNIAUS MAMUTO PĖDSAKAIS: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI NEFORMALIAM GAMTAMOKSLINIAM UGDYMUI NUOTOLINIU BŪDU [ON THE TRACES OF VILNIUS MAMMOTH: HELPING TEACHERS WITH REMOTE INFORMAL SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 315
 • 54-62
  DEŠIMTOS KLASĖS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS DALYKO ŽINIOS IR JŲ SUPRATIMAS [GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AMONG 10TH GRADE STUDENTS]
  Authors: Raimonda Samsonaitė
  Number of views: 299
 • 63-69
  INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „MŪSŲ EKSPERIMENTAS“ [OPPORTUNITIES FOR INTEGRATED EDUCATION IN THE STEAM SCIENCE PROJECT]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 270
 • 70-74
  KINOLOGIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE [CINOLOGY IN A GENERAL EDUCATION SCHOOL]
  Authors: Dainius Statkevičius
  Number of views: 289
 • 86-93
  STEAM UGDYMO VEIKLŲ INTEGRAVIMAS Į PASAKŲ KŪRIMO PROCESĄ [INTEGRATION OF STEAM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE FAIRY TALES CREATION PROCESS]
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 411

Number 25, 2019

 • 5-17
  MEDIA LITERACY AND SCIENTIFIC EDUCATION: THE STUDENTS’ PROTAGONISM
  Authors: Agnaldo Arroio, Tânia Cristina Vargas Sana, Luiz Guilherme Basílio Novaes, Daisy de Brito Rezende
  Number of views: 408
 • 18-28
  NATURAL SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL: TEACHERS’ COMPETENCE AND TRAINING
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė
  Number of views: 414
 • 29-34
  THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT INTO NATURE LESSONS IN PRIMARY EDUCATION
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 415
 • 35-54
  NATURE OBJECT COGNITION: IDEAS FOR EDUCATIONAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AND IN PRIMARY SCHOOL
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 1084
 • 55-59
  PRESENTATION OF NATURAL SCIENCE ACTIVITIES "WINDOW TO NATURE"
  Authors: Jūratė Masiulienė, Jurgita Steponaitienė
  Number of views: 438
 • 60-69
  THE POTENTIAL USE OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK WHEN TEACHING THE SUBJECT OF MAN AND NATURE IN 5TH GRADE
  Authors: Jūratė Mikulevičiūtė
  Number of views: 471
 • 70-80
  EFFECTIVENESS OF INTEGRATED THEMATIC EDUCATIONAL ACTIVITY ABOUT BEES AND BEEKEEPING
  Authors: Aušrinė Raudoniūtė
  Number of views: 766
 • 81-96
  A COLLECTION OF USEFUL MINERALS FOR NATURAL SCIENCE EDUCATION AT SCHOOL: TO A DIVISION FOR TEACHERS
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 495
 • 97-101
  DEVELOPMENT OF THE PERSONAL COMPETITION AT SCIENCE LESSONS IN THE FIRST GRADE. “ELECTRICITY IS VERY IMPORTANT AND IT IS A VERY GOOD ASSISTANT IN A MAN’S LIFE”
  Authors: Danguole Saviciene
  Number of views: 496
 • 102-110
  CROSS-SECTORAL COOPERATION FOR DEVELOPING OF STUDENTS' ENTREPRENEURIAL ABILITIES IN THE CONTEXT OF STEAM ACTIVITIES
  Authors: Violeta Šlekienė, Ramutė Gaučaitė, Aušra Kazlauskienė
  Number of views: 466
 • 111-133
  HISTORICAL PATH OF TEACHING CHEMISTRY: FROM THE BEGINNINGS TO THE ESTUARY
  Authors: Sergei V.Teleshov, Yevgeniy Arshanskiy, Еlena V.Теlеshоva, Таtyana А.Мirugina
  Number of views: 454
 • 134-138
  KUPISKIS POVILAS MATULIONIS PROGYMNASIUM: SOME STROKES FOR THE SCHOOL PORTRAIT
  Authors: Rimvydas Latvys
  Number of views: 476
 • 139
  NATURAL SCIENCE EDUCATION
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 383


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us