Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

INMATEH - Agricultural Engineering
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
International Journal of Emotional Education
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
190
YesterdayYesterday
1147
This weekThis week
9989
Last WeekLast week
9129
This monthThis month
14856
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5617389

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 56, 2017

 • 9-18
  ОБРАЗ ТІЛА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ1
  Authors: Л.М. Абсалямова
  Number of views: 628
 • 19-29
  СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕПРЕСІЇ ЯК ЧИННИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: А.І. Агаркова
  Number of views: 879
 • 30-40
  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: С.М. Бужинська
  Number of views: 669
 • 41-51
  РИЗИК ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НА КРИЗОВИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ1
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 599
 • 52-61
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗАВЗЯТОСТІ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.С. Галата
  Number of views: 657
 • 62-70
  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
  Authors: О.В. Гармаш, Т.М. Єльчанінова
  Number of views: 732
 • 71-86
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.М. Грінченко
  Number of views: 708
 • 87-95
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ1
  Authors: Г.І. Зеленін
  Number of views: 584
 • 96-108
  МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВА МОДЕЛЬ ТЮТЮНОВОЇ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ1
  Authors: В.О. Крамченкова
  Number of views: 661
 • 109-123
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛІГІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 545
 • 124-145
  ПОЯСНЮВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОШЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ1
  Authors: М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб
  Number of views: 649
 • 146-158
  ОПТИМІЗМ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: М.М. Кузнєцова
  Number of views: 879
 • 159-166
  ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ1
  Authors: Т.Н. Лазоренко
  Number of views: 588
 • 167-178
  ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ1
  Authors: В.О. Неженцева
  Number of views: 626
 • 179- 187
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ1
  Authors: М.В. Саврасов, О.В. Чернякова, Ю.Д. Фомічева
  Number of views: 598
 • 188-198
  МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ЗОРОВИХ СПРИЙМАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
  Authors: Є.П. Синьова, С.О. Риков, С.В. Федоренко, С.Ю. Могілевський, І.В. Шаргородська, Л.І. Денисюк
  Number of views: 836
 • 199-208
  ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: М.В. Сурякова
  Number of views: 586
 • 209-221
  ПСИХОСОМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПАЛІАТИВНИХ КЛІЄНТІВ1
  Authors: Д.М. Туркова
  Number of views: 605
 • 222-232
  ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
  Authors: Ю.І. Фельдман
  Number of views: 803
 • 233-241
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОВІДНОЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ1
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 685
 • 242-256
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: К.І. Фоменко, І.В. Полілуєва
  Number of views: 587
 • 257-268
  МЕТОДОЛОГІЧНА ОПТИКА ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ1
  Authors: А.А. Фурман
  Number of views: 682
 • 269-283
  РОЛЬ ІМАГІНАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНТРАЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, К.М. Родіна
  Number of views: 612
 • 284-291
  КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: Т.О. Шевчук, І.Ф. Чорнобаб
  Number of views: 589

Number 55, 2017

 • 5-12
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: Л.М. Абсалямова
  Number of views: 556
 • 13-25
  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИМУЛА «ИГРИВОСТЬ»)1
  Authors: И.В. Гордиенко-Митрофанова, Ю.С. Бондарь
  Number of views: 586
 • 26-36
  ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ЖІНОК1
  Authors: В.В. Зарицька, Л.Б. Бекіньова
  Number of views: 555
 • 37-47
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА1
  Authors: М.В. Коваленко
  Number of views: 618
 • 48-57
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМЕЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ КУРЦІВ1
  Authors: В.О. Крамченкова
  Number of views: 531
 • 58-67
  РЕЛИГИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТАНСТВЕ ЛИЧНОСТИ1
  Authors: А.И. Кузнецов
  Number of views: 542
 • 68-81
  ОСОБЛИВОСТІ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ1
  Authors: М.А. Кузнєцов, О.С. Галата
  Number of views: 590
 • 82-102
  ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ОПТИМИСТИЧЕСКИМ АТРИБУТИВНЫМ СТИЛЕМ1
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 545
 • 103-111
  ЧИННИКИ ТА ПРОЯВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СЛІДЧОГО1
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 569
 • 112-123
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ДОСВІДУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ1
  Authors: Л.М. Лисенко
  Number of views: 557
 • 124-133
  ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ1
  Authors: Я.О. Лисенко
  Number of views: 539
 • 134-142
  ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИМВОЛІВ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: О.В. Лісойван
  Number of views: 556
 • 143-152
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 529
 • 153-162
  ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУ1
  Authors: В.В. Мельник
  Number of views: 556
 • 163-170
  РОЗВИТОК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ РЕАЛЬНИХ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА СТРИЙНЯТТЯ ТА ПОРОДЖЕННЯ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ1
  Authors: О.В. Назимко
  Number of views: 559
 • 171-179
  ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ1
  Authors: С.О. Омельченко, О.В. Ябурова
  Number of views: 539
 • 180-191
  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЄСТIЙКOСТI ТА ПРOФЕСIЙНOЇ АДАПТАЦIЇ МЕНЕДЖЕРIВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПIД ВПЛИВOМ ФOРМУВАЛЬНOГO ЕКСПЕРИМЕНТУ1
  Authors: В.О. Панченко
  Number of views: 567
 • 192-202
  НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ1
  Authors: О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, О.Б. Сімоненко
  Number of views: 579
 • 203-210
  ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК РЕСУРС КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ1
  Authors: А.В. Поденко
  Number of views: 585
 • 211-219
  ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ1
  Authors: І.В. Полілуєва
  Number of views: 582
 • 220-227
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ1
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 565
 • 228-236
  ЗНАЧЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В РОБОТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ1
  Authors: О.Г. Солодухова, В.Л. Солодухов
  Number of views: 619
 • 237-249
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СІМЕЙНИМ СТАТУСОМ1
  Authors: С.Є. Сосніхіна
  Number of views: 528
 • 250-258
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: А.В. Стаднік, І.В. Ващенко, В.С. Васищев
  Number of views: 564
 • 259-268
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ1
  Authors: О.В. Тімченко, Д.С. Похілько
  Number of views: 549
 • 269-279
  НЕВРОТИЧНІ РИСИ ТА НАХИЛИ ОСОБИСТОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ВАЛЕОУСТАНОВКИ1
  Authors: Ю.І. Фельдман
  Number of views: 551
 • 280-295
  ПСИХОДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА1
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 589
 • 296-306
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТАПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Н.О. Бурейко
  Number of views: 526
 • 307-314
  POWS’ WORRIES IN THE PSYCHOLOGICAL CHOICE ENVIRONMENT1
  Authors: Y.M. Shyrobokov
  Number of views: 601
 • 315-327
  INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPECIALISTS OF PRIMARY TACTICAL FIRE AND RESCUE UNITS SES OF UKRAINE1
  Authors: І.Ye. Shcherbina
  Number of views: 505
 • 328-337
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 522
 • 338-344
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ1
  Authors: Л.О. Жданюк
  Number of views: 535
 • 345-355
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЩО НАБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ1
  Authors: А.Г. Разумна
  Number of views: 501


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us