Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Perspectiva Teológica
Revista Contexto & Saúde
INMATEH - Agricultural Engineering
DescentradaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
323
YesterdayYesterday
2013
This weekThis week
3751
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
37729
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5522119

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 54, 2016

 • 5-14
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Ю.В. Вербова
  Number of views: 540
 • 15-28
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.М. Грінченко
  Number of views: 567
 • 29-36
  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ1
  Authors: Н.В. Даниленко
  Number of views: 559
 • 37-44
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ1
  Authors: Т.І. Доцевич
  Number of views: 561
 • 45-58
  МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.І. Залановська
  Number of views: 552
 • 59-72
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ1
  Authors: Л.Н. Зотова
  Number of views: 556
 • 73-82
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ІЗ ВИБОРОМ НИМИ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ1
  Authors: Я.М. Карачевцев
  Number of views: 539
 • 83-92
  ДОСВІД ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ АТО НА БАЗІ МЕНСЬКОГО САНАТОРІЮ «ОСТРЕЧ»1
  Authors: І.Б. Ковальова, В.І. Мозговий
  Number of views: 548
 • 93-112
  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕНИЮ И ПРОВЕРКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ1
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 517
 • 113-123
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ1
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 579
 • 124-133
  ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН НА ЭТАПЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ1
  Authors: М.А. Кузнецов, И.А Кузнецов, П.В. Макаренко
  Number of views: 539
 • 134-143
  ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ1
  Authors: М.А. Кузнецов, Т.В. Кушнирова
  Number of views: 527
 • 144-154
  ПРЕСИНГИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 495
 • 155-163
  ОСОБЛИВОСТІ СОВЛАДАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 534
 • 164-173
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ1
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 508
 • 174-181
  ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 487
 • 182-190
  ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ТА СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ1
  Authors: А.А. Московченко
  Number of views: 531
 • 191-202
  PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE INTERGRATED APPROACH TO THE GOAL FORMATION OF THE 21ST CENTURY YOUTH: FOUNDATIONS OF THE CONCEPTUAL DETERMINATION1
  Authors: D.V. Polezhaev, Y.A. Klimenko, M.Y. Tikhomirov
  Number of views: 520
 • 203-211
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЧИННИКУ СТАТІ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ1
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 558
 • 212-219
  ВІДНОШЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ1
  Authors: О.Г. Солодухова, В.Л. Солодухов
  Number of views: 519
 • 220-234
  ОЛЬФАКТОРНО-КОЛЬОРОВА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 510
 • 235-246
  ТРЕНІНГОВІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ В ПРОГРАМАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко, К.І. Фоменко
  Number of views: 534
 • 247-260
  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕСУРС ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ З ТІЛЕСНИМ Я ПРИ ПСИХОСОМАТИЦІ ПАРНИХ (ЖІНОЧИХ) ОРГАНІВ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко
  Number of views: 533
 • 261-269
  ФЕНОМЕН УСТАНОВКИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Ю.І. Юріна
  Number of views: 541


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us