Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

INMATEH - Agricultural Engineering
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
International Journal of Emotional Education
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
246
YesterdayYesterday
1147
This weekThis week
10045
Last WeekLast week
9129
This monthThis month
14912
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5617445

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 53, 2016

 • 5-12
  ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ
  Authors: К.В. Балабанова
  Number of views: 527
 • 13-20
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Н.О. Бурейко
  Number of views: 620
 • 21-28
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Я.В. Верещинська
  Number of views: 591
 • 29-37
  THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AS AN INTEGRATING FACTOR OF HUMAN CONSCIOUSNESS
  Authors: O.Yu. Golovina
  Number of views: 576
 • 38-46
  СУБ’ЄКТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА
  Authors: О.І. Гура, Т.Є. Гура
  Number of views: 654
 • 47-56
  ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБКИ Й АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ "РИЗИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я"
  Authors: Т.М. Дзюба
  Number of views: 555
 • 57-63
  КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
  Authors: Е.В. Заика
  Number of views: 579
 • 64-73
  ЦІННОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Д.М. Кислинська, Н.Е. Мілорадова
  Number of views: 544
 • 74-82
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ТИПІВ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: М.В. Коваленко
  Number of views: 559
 • 83-101
  ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 566
 • 102-125
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
  Authors: М.А. Кузнецов, Л.Н. Зотова
  Number of views: 729
 • 126-134
  ПСИХОСОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ УМОВ ІСНУВАННЯ
  Authors: М.Г. Мельничук
  Number of views: 527
 • 135-144
  РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: С.О. Микитюк
  Number of views: 624
 • 145-151
  ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 538
 • 152-162
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Я.О. Мовчан
  Number of views: 723
 • 163-177
  ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
  Authors: Б.В. Плескач
  Number of views: 597
 • 178-185
  КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: Д.В. Полєжаєв, М.Ю. Тихомиров
  Number of views: 571
 • 186-194
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: І.В. Полілуєва
  Number of views: 603
 • 195-203
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 603
 • 204-210
  ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ З РІЗНИМ ТИПОМ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ПАРТНЕРА
  Authors: Ю.В. Свинаренко
  Number of views: 696
 • 211-219
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАЙДАНУ
  Authors: К.В. Седих, Ю.О. Клименко
  Number of views: 671
 • 220-228
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ
  Authors: Ю.М. Сошина
  Number of views: 619
 • 229-238
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА У ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА»
  Authors: Е.В. Ткаченко
  Number of views: 517
 • 239-246
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ
  Authors: О.М. Турчак
  Number of views: 779
 • 247-255
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ
  Authors: О.Є. Фальова, С.О. Ніколаєнко
  Number of views: 611
 • 256-264
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВ
  Authors: К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова
  Number of views: 785
 • 265-271
  ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРМАТОЗІВ
  Authors: Чаріті Джастін Такйун
  Number of views: 621
 • 272-280
  ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КО-МУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 554


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us