Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Revista Contexto & Saúde
CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Actualidad EconómicaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
51
YesterdayYesterday
1290
This weekThis week
1341
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
38492
Last monthLast month
46464
All daysAll days
5728528

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 54, 2016

 • 5-14
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Ю.В. Вербова
  Number of views: 547
 • 15-28
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.М. Грінченко
  Number of views: 576
 • 29-36
  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ1
  Authors: Н.В. Даниленко
  Number of views: 569
 • 37-44
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ1
  Authors: Т.І. Доцевич
  Number of views: 572
 • 45-58
  МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.І. Залановська
  Number of views: 559
 • 59-72
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ1
  Authors: Л.Н. Зотова
  Number of views: 565
 • 73-82
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ІЗ ВИБОРОМ НИМИ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ1
  Authors: Я.М. Карачевцев
  Number of views: 549
 • 83-92
  ДОСВІД ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ АТО НА БАЗІ МЕНСЬКОГО САНАТОРІЮ «ОСТРЕЧ»1
  Authors: І.Б. Ковальова, В.І. Мозговий
  Number of views: 556
 • 93-112
  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕНИЮ И ПРОВЕРКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ1
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 527
 • 113-123
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ1
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 586
 • 124-133
  ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН НА ЭТАПЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ1
  Authors: М.А. Кузнецов, И.А Кузнецов, П.В. Макаренко
  Number of views: 549
 • 134-143
  ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ1
  Authors: М.А. Кузнецов, Т.В. Кушнирова
  Number of views: 536
 • 144-154
  ПРЕСИНГИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 503
 • 155-163
  ОСОБЛИВОСТІ СОВЛАДАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 543
 • 164-173
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ1
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 516
 • 174-181
  ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 494
 • 182-190
  ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ТА СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ1
  Authors: А.А. Московченко
  Number of views: 541
 • 191-202
  PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE INTERGRATED APPROACH TO THE GOAL FORMATION OF THE 21ST CENTURY YOUTH: FOUNDATIONS OF THE CONCEPTUAL DETERMINATION1
  Authors: D.V. Polezhaev, Y.A. Klimenko, M.Y. Tikhomirov
  Number of views: 528
 • 203-211
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЧИННИКУ СТАТІ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ1
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 569
 • 212-219
  ВІДНОШЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ1
  Authors: О.Г. Солодухова, В.Л. Солодухов
  Number of views: 528
 • 220-234
  ОЛЬФАКТОРНО-КОЛЬОРОВА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 518
 • 235-246
  ТРЕНІНГОВІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ В ПРОГРАМАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко, К.І. Фоменко
  Number of views: 542
 • 247-260
  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕСУРС ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ З ТІЛЕСНИМ Я ПРИ ПСИХОСОМАТИЦІ ПАРНИХ (ЖІНОЧИХ) ОРГАНІВ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко
  Number of views: 540
 • 261-269
  ФЕНОМЕН УСТАНОВКИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Ю.І. Юріна
  Number of views: 552

Number 53, 2016

 • 5-12
  ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ
  Authors: К.В. Балабанова
  Number of views: 531
 • 13-20
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Н.О. Бурейко
  Number of views: 624
 • 21-28
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Я.В. Верещинська
  Number of views: 594
 • 29-37
  THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AS AN INTEGRATING FACTOR OF HUMAN CONSCIOUSNESS
  Authors: O.Yu. Golovina
  Number of views: 583
 • 38-46
  СУБ’ЄКТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА
  Authors: О.І. Гура, Т.Є. Гура
  Number of views: 658
 • 47-56
  ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБКИ Й АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ "РИЗИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я"
  Authors: Т.М. Дзюба
  Number of views: 559
 • 57-63
  КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
  Authors: Е.В. Заика
  Number of views: 582
 • 64-73
  ЦІННОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Д.М. Кислинська, Н.Е. Мілорадова
  Number of views: 550
 • 74-82
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ТИПІВ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: М.В. Коваленко
  Number of views: 563
 • 83-101
  ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 569
 • 102-125
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
  Authors: М.А. Кузнецов, Л.Н. Зотова
  Number of views: 734
 • 126-134
  ПСИХОСОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ УМОВ ІСНУВАННЯ
  Authors: М.Г. Мельничук
  Number of views: 530
 • 135-144
  РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: С.О. Микитюк
  Number of views: 628
 • 145-151
  ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 541
 • 152-162
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Я.О. Мовчан
  Number of views: 728
 • 163-177
  ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
  Authors: Б.В. Плескач
  Number of views: 602
 • 178-185
  КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: Д.В. Полєжаєв, М.Ю. Тихомиров
  Number of views: 574
 • 186-194
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: І.В. Полілуєва
  Number of views: 609
 • 195-203
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 606
 • 204-210
  ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ З РІЗНИМ ТИПОМ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ПАРТНЕРА
  Authors: Ю.В. Свинаренко
  Number of views: 703
 • 211-219
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАЙДАНУ
  Authors: К.В. Седих, Ю.О. Клименко
  Number of views: 676
 • 220-228
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ
  Authors: Ю.М. Сошина
  Number of views: 622
 • 229-238
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА У ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА»
  Authors: Е.В. Ткаченко
  Number of views: 521
 • 239-246
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ
  Authors: О.М. Турчак
  Number of views: 782
 • 247-255
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ
  Authors: О.Є. Фальова, С.О. Ніколаєнко
  Number of views: 615
 • 256-264
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВ
  Authors: К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова
  Number of views: 792
 • 265-271
  ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРМАТОЗІВ
  Authors: Чаріті Джастін Такйун
  Number of views: 625
 • 272-280
  ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КО-МУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 557

Number 52, 2016

 • 5-11
  РІВЕНЬ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
  Authors: Ван Сяо Лун
  Number of views: 515
 • 12-19
  МАКІЯЖ ЯК ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛИЧЧЯ
  Authors: Я.В. Верещинська
  Number of views: 678
 • 20-28
  ДИНАМІКА МОТИВІВ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: О.Ю. Горбачова
  Number of views: 603
 • 29-36
  АДАПТИВНО-ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКС У ЖІНОК З ГІНЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  Authors: Дин Шао Цзе
  Number of views: 521
 • 37-44
  ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ И ИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
  Authors: Л.Н. Зотова
  Number of views: 542
 • 45-58
  КОМПЛЕКСНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ (АМБІВЕРТОВАНИЙ) ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗИ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
  Authors: O.В. Корнієнко
  Number of views: 607
 • 59-69
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЛЬОТЧИКАМИ ВТРАТИ БОЙОВИХ ТОВАРИШІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (АТО)
  Authors: К.О. Кравченко
  Number of views: 551
 • 70-77
  ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 492
 • 78-86
  КАР’ЄРНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 503
 • 87-95
  РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ – СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: З.М. Мірошник
  Number of views: 583
 • 96-106
  DISPOSITIONAL PRONENESS TO FORGIVENESS AS A PRECURSOR OF OVERCOMING HELPLESSNESS
  Authors: E.L. Nosenko, A.V. Sokur
  Number of views: 605
 • 107-114
  ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗМІСТУ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ
  Authors: М.О. Орап
  Number of views: 637
 • 115-123
  КРЕАТИВНІСТЬ ТА ЕМОЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 659
 • 124-133
  ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: К.В. Седих, В.А. Лавріненко
  Number of views: 602
 • 134-142
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї
  Authors: С.Є. Сосніхіна
  Number of views: 707
 • 143-150
  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
  Authors: Н.В. Старинская
  Number of views: 821
 • 151-158
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ РОЛЕГРАМИ
  Authors: І.О. Талаш
  Number of views: 627
 • 159-166
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ
  Authors: Т.Л. Ткачук
  Number of views: 595
 • 167-174
  PSYCHOLOGIACAL SUPPORT FOR PARENTS BRINGING UP MENTALLY RETARTED CHILDREN
  Authors: D.B. Usyk
  Number of views: 690
 • 175-192
  THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EXERCISE AND DEPRESSION IN OLDER ADULTS
  Authors: Dorin Festeu
  Number of views: 583
 • 193-201
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 527
 • 202-214
  МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, С.М. Бужинська
  Number of views: 592
 • 215-226
  ПСИХОСИНТЕЗ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: О.А. Чаркіна
  Number of views: 702
 • 227-234
  ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВСЬКОЮ РОДИНОЮ
  Authors: Чжао Синь
  Number of views: 485
 • 235-244
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ
  Authors: Н.С. Чміль
  Number of views: 692


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us