Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

INMATEH - Agricultural Engineering
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
International Journal of Emotional Education
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
194
YesterdayYesterday
1147
This weekThis week
9993
Last WeekLast week
9129
This monthThis month
14860
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5617393

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 51, 2015

 • 5-13
  ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
  Authors: Е.О. Акрітіду
  Number of views: 419
 • 14-23
  МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
  Authors: В.В. Бочелюк
  Number of views: 414
 • 24-34
  КУЛЬТУРНО-ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 384
 • 35-43
  МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  Authors: Н.О. Герасименко
  Number of views: 523
 • 44-53
  ЗНАЧЕНИЯ ИГРИВОСТИ В АКТУАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
  Authors: И.В. Гордиенко-Митрофанова
  Number of views: 430
 • 54-60
  ОСОБИСТІСНЕ САМОПРОЕКТУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
  Authors: О.М. Гріньова
  Number of views: 440
 • 61-72
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Authors: Н.Ю. Діомідова
  Number of views: 636
 • 73-90
  ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 388
 • 91-99
  ПРОЯВ РІЗНИХ ПРОФІЛІВ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ЕМОЦІЙНИХ СТАНАХ СТУДЕНТІВ В СИТУАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
  Authors: А.В. Колчигіна
  Number of views: 389
 • 100-109
  ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРОЗВИТКУ ЯК СИСТЕМНОГО ФЕНОМЕНУ САМОЗМІНЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 778
 • 110-127
  ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРЕ, ЛЕКЦИИ И В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
  Authors: А.И. Кузнецов, М.А. Кузнецов
  Number of views: 450
 • 128-140
  ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
  Authors: М.А. Кузнецов, П.В. Макаренко, С.А. Ларионов
  Number of views: 486
 • 150-159
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 440
 • 160-169
  ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  Authors: Т.А. Лушина
  Number of views: 485
 • 160-169
  КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ДИНАМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
  Authors: Н.Н. Макаренко
  Number of views: 414
 • 170-179
  ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ
  Authors: Е.А. Резникова
  Number of views: 403
 • 180-190
  ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
  Authors: В.М. Рибачук
  Number of views: 539
 • 191-199
  СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА КРЕАТИВНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 420
 • 200-210
  ЗНАЧЕННЯ КАЗКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.Л. Солодухов
  Number of views: 708
 • 211-220
  ВИРАЖЕННЯ ІНТИМНИХ ПОЧУТТІВ СУБ'ЄКТА В МІФАХ ЗАСОБАМИ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ
  Authors: О.Г. Солодухова
  Number of views: 456
 • 221-228
  КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.А. Столярчук
  Number of views: 405
 • 229-238
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПСИХІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М.В. Сурякова
  Number of views: 486
 • 239-246
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ І ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Authors: І.Г. Табачник
  Number of views: 400
 • 247-255
  ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Authors: М.Г. Ткалич
  Number of views: 360
 • 256-266
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, К.І. Фоменко
  Number of views: 436
 • 267-275
  СТАТЕВО-РОЛЬОВІ І ПРОФЕСІЙНО-СТАТУСНІ ЧИННИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВНЗ: НА МАТЕРІАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: Д.В. Черенщикова
  Number of views: 418
 • 276-284
  РОЛЬ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: С.К. Шандрук
  Number of views: 424
 • 285-296
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТЕХНОЛОГА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  Authors: Н.Ф. Шевченко, М.О. Желтова
  Number of views: 511
 • 297-305
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЖЕРЕЛ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: І.Є. Штученко
  Number of views: 372
 • 306-315
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО АСПЕКТУ ОБРАЗУ Я МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Т.І. Щербак
  Number of views: 516
 • 316-323
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 418

Number 50, 2015

 • 5-13
  КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ПО РОБОТІ ІЗ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИМИ КОНФЛІКТАМИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: М.В. Балушок
  Number of views: 602
 • 14-23
  ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 570
 • 24-29
  МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  Authors: Ван Сяо Лун
  Number of views: 490
 • 30-38
  СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ РИЗИКУ
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 539
 • 39-46
  СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
  Authors: О.Г. Волкова, Цзя Сіфен
  Number of views: 463
 • 47-53
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ
  Authors: Н.В. Даниленко
  Number of views: 530
 • 54-59
  ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ
  Authors: Дин Шао Цзе
  Number of views: 498
 • 60-68
  СТРУКТУРА МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Т.І. Доцевич
  Number of views: 442
 • 69-79
  ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: Т.В. Жванія
  Number of views: 771
 • 80-100
  ХАРЬКОВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА: 80 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ
  Authors: Е.В. Заика, М.А. Кузнецов
  Number of views: 728
 • 101-113
  САМОКОНТРОЛЬ ЕМОЦІЙ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ
  Authors: В.В. Зарицька
  Number of views: 595
 • 114-122
  ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Т.В. Заїкіна, Г.Ф Сухарь
  Number of views: 482
 • 123-130
  ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МАРКЕТОЛОГА
  Authors: Н.М. Кучинова
  Number of views: 619
 • 131-137
  ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СЛІДЧИХ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 631
 • 138-144
  ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 594
 • 145-151
  ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ І ДО ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ГЕНДЕРНИХ ГРУП У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ДЕПРИВАЦІЙНИХ УМОВАХ
  Authors: М.О. Нестеренко
  Number of views: 492
 • 152-166
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИМИ РІВНЯННЯМИ
  Authors: В.О. Олефір
  Number of views: 600
 • 167-177
  МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
  Authors: Г.В. Попова, Н.Э. Милорадова
  Number of views: 693
 • 178-188
  СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Є.В. Підчасов
  Number of views: 452
 • 189-196
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: В.П. Саврасов
  Number of views: 458
 • 197-205
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРОТЯГОМ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 506
 • 206-214
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ КУРСАХ НАВЧАННЯ
  Authors: Є.Л. Скворчевська
  Number of views: 498
 • 215-222
  ЕМОЦІНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Н.Г. Скрипник, О.Г. Волкова
  Number of views: 459
 • 223-231
  СМИСЛОДИДАКТИКА ТА СМИСЛОУТВОРЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
  Authors: Ю.М. Сошина
  Number of views: 478
 • 232-238
  ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Т.П. Старовойт
  Number of views: 574
 • 239-247
  ГЕНДЕРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Authors: М.Г. Ткалич
  Number of views: 657
 • 248-257
  ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА» ИЗ ИРАКА
  Authors: Е.В. Ткаченко
  Number of views: 523
 • 258-267
  АСЕРТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ
  Authors: О.Є. Фальова
  Number of views: 505
 • 268-277
  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
  Authors: М.М. Филоненко
  Number of views: 516
 • 278-291
  МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко, О.І. Кузнецов
  Number of views: 519
 • 292-305
  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СТИМУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
  Authors: Ю.Ю. Ходыкина
  Number of views: 482
 • 306-322
  ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко
  Number of views: 445
 • 323-331
  RESULTS OF THE PROGRAM APPROBATION OF FUTURE TEACHERS’ PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT
  Authors: O.I. Chepishko
  Number of views: 516
 • 332-337
  СЕМЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  Authors: Чжао Синь
  Number of views: 423
 • 338-345
  ОПТИМІСТИЧНИЙ АТРИБУТИВНИЙ СТИЛЬ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР СТРИМУВАННЯ СТРАХІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.С. Шаповалова
  Number of views: 457
 • 346-354
  ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У СМИСЛОВІЙ СФЕРІ ФАХІВЦІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Н.Ф. Шевченко
  Number of views: 510


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us