Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

INMATEH - Agricultural Engineering
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
International Journal of Emotional Education
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
235
YesterdayYesterday
1147
This weekThis week
10034
Last WeekLast week
9129
This monthThis month
14901
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5617434

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 49, 2014

 • 5-15
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ СТУДЕНТІВ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАТІ, ВІКУ І ЗВ'ЯЗОК ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
  Authors: М.П. Бойчук
  Number of views: 862
 • 16-23
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 594
 • 24-32
  ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОС- ТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Н.О. Бурейко
  Number of views: 768
 • 33-41
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: О.Г. Волкова, Т.В. Жванія
  Number of views: 482
 • 42-51
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.В. Зарицька
  Number of views: 571
 • 52-57
  ВПЛИВ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ШЛЮБНІ СТОСУНКИ У РІЗНОВІКОВИХ ПАРАХ
  Authors: Т.В. Зозуль
  Number of views: 540
 • 58-68
  ВИДЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРАХОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ДИНАМИКИ
  Authors: М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова
  Number of views: 519
 • 69-79
  СТРУКТУРА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О.І. Кузнєцов
  Number of views: 435
 • 80-86
  ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  Authors: М.Г. Мельничук
  Number of views: 466
 • 87-96
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.В. Найчук
  Number of views: 500
 • 97-106
  ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПОДРУЖНІХ ПАР ІЗ ПОРУШЕННЯМ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
  Authors: М.О. Нестеренко
  Number of views: 478
 • 107-116
  ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
  Authors: Н.В. Підбуцька
  Number of views: 519
 • 117-124
  ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
  Authors: В.П. Саврасов, Л.В. Гунько
  Number of views: 470
 • 125-132
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХ ВІД ПРОФІЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 493
 • 133-144
  К ВОПРОСУ О КООРДИНАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОТЕРАПИИ
  Authors: К.В. Седых
  Number of views: 504
 • 145-153
  ВІКОВА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНОСТІ
  Authors: Л.М. Співак, Д.В. Піонтковська
  Number of views: 622
 • 154-164
  САМОСТВЕРДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 627
 • 165-175
  ПСИХОДІАГНОСТИКА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА
  Authors: Б.В. Хомуленко
  Number of views: 493
 • 176-192
  ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД У ПРОБЛЕМАТИЦІ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Я.О. Василенко, М.В. Коваленко
  Number of views: 526
 • 193-211
  МЕТАПАМЯТЬ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ІНТРОСПЕКТИВНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Т.І. Доцевич
  Number of views: 529
 • 212-220
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО КОМПОНЕНТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ДИЗАЙНЕРА
  Authors: Я.В. Чеботова
  Number of views: 550

Number 48, 2014

 • 5-12
  МОВЛЕННЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л. М. Бадюл, Л. М. Цибух
  Number of views: 502
 • 12-22
  ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ
  Authors: В. В. Бочелюк
  Number of views: 522
 • 22-29
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВІВ У НАУКОВИХ ПІДХОДАХ ДО ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ БІЛІНГВІЗМУ
  Authors: Н. О. Бурейко
  Number of views: 612
 • 29-36
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ТРАВМАТИЧНА ПАМ'ЯТЬ» З ПОЗИЦІЇ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ
  Authors: О. П. Василюк
  Number of views: 729
 • 37-43
  ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ
  Authors: О. О. Галкіна
  Number of views: 444
 • 44-51
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОСТІ ДИТИНИ 6-7 РОКІВ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА
  Authors: С. В. Горбунова, В. П. Саврасов
  Number of views: 520
 • 51-61
  PLAY-BASED DEVELOPING COMPLEX FOR THE APPLICATION OF MANIPULATIVE GAMES IN ACTUAL TEACHING (PRIMARY SCHOOL)
  Authors: I. V. Gordienko-Mytrofanova
  Number of views: 532
 • 62-70
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ВІЗУАЛЬНО-МИСЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
  Authors: І. О. Гохман
  Number of views: 499
 • 71-78
  ЮНГІАНСЬКИЙ ПІДХІД ДО КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ
  Authors: Л. О. Гресь
  Number of views: 699
 • 78-94
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Т. І. Доцевич
  Number of views: 638
 • 94-102
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
  Authors: І. В. Дяків
  Number of views: 508
 • 102-112
  Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК РЕСУРС ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Є. М. Калюжна
  Number of views: 484
 • 112-122
  МЕТОДИКА ФРЕДА Е. ФІДЛЕРА ТА ВІРОГІДНІСТЬ ЗМІНИ УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ ЩОДО ІНШИХ
  Authors: С. М. Каліщук
  Number of views: 620
 • 123-132
  ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІВЧАТ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, С. В. Поспєлова
  Number of views: 456
 • 132-141
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ
  Authors: О. І. Кузнєцов
  Number of views: 588
 • 141-153
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФЕНОМЕНУ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У МОЛОДІ З ПОЗИЦІЙ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Д. В. Логвінова
  Number of views: 460
 • 154-160
  РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА
  Authors: Н. А. Мальнева
  Number of views: 593
 • 161-169
  ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: М. Г. Мельничук
  Number of views: 478
 • 169-178
  ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ НА РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Н. Й. Метельська
  Number of views: 518
 • 178-191
  МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М. О. Орап
  Number of views: 538
 • 191-199
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПРИРОДНИЧОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛІВ НАВЧАННЯ
  Authors: М. В. Саврасов, Л. В. Гунько, О. В. Чернякова
  Number of views: 551
 • 199-208
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
  Authors: О. О. Сегеда, А. А. Осипенко
  Number of views: 625
 • 208-217
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ВЗАЄМОДІЯ»
  Authors: С. Л. Седашева
  Number of views: 564
 • 217-225
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ, УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Є. Л. Скворчевська
  Number of views: 503
 • 225-233
  КОГНІТИВНА, ВИКОНАВЧА ТА АФЕКТИВНО-ОЦІНОЧНА ЧАСТИНИ ДІЇ ВИСЛОВЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: І. П. Старагіна,
  Number of views: 480
 • 233-242
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬО-ГО ПСИХОЛОГА В АСПЕКТІ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Н. В. Старинська
  Number of views: 781
 • 243-250
  СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: І. Г. Табачник
  Number of views: 576
 • 250-255
  ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
  Authors: О. М. Третяк
  Number of views: 539
 • 255-266
  ВІКОВІ ТА ЖИТТЄВІ КРИЗИ У КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПОДОЛАННЯ
  Authors: О. А. Філатова, Г. І. Ломакін
  Number of views: 558
 • 266-278
  СПОНТАННІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ: ПАРАДОКСИ ПРЕАДАПТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В БІФУРКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: І. О. Філенко
  Number of views: 449
 • 278-285
  ВЗАЄМОДІЯ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
  Authors: Є. Г. Хоменко, Ю. І. Калюжна
  Number of views: 1012

Number 47, 2014

 • 5-15
  ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКТИВНОЇ ФОРМИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: С. І. Бабатіна
  Number of views: 416
 • 16-23
  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК CИМПТОМОКОМПЛЕКСУ «ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ» З МІЖОСОБИСТІСНИМИ ПОТРЕБАМИ
  Authors: І. О. Бару
  Number of views: 572
 • 23-33
  ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
  Authors: О. В. Вдовиченко
  Number of views: 578
 • 33-44
  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: О. В. Ганкевич
  Number of views: 529
 • 44-50
  ОБРАЗ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ
  Authors: І. М. Грицюк
  Number of views: 469
 • 50-58
  КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: А. М. Губіна
  Number of views: 476
 • 58-65
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДІЙ СІМ’Ї
  Authors: Т. В. Зозуль
  Number of views: 782
 • 65-71
  РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ТА РЕФЛЕКСІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
  Authors: О. І. Зімовін, Є. В. Заїка
  Number of views: 727
 • 72-79
  О ЧУВСТВЕ ЮМОРА ЛИЧНОСТИ (КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
  Authors: К. А. Иванова
  Number of views: 513
 • 79-87
  О СПЕЦИФИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ОПОСРЕДОВАННОГО МО-БИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ОБЩЕНИЯ
  Authors: А. А. Кабешева
  Number of views: 515
 • 87-96
  БАГАТОВИМІРНІСТЬ ГУМОРУ: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
  Authors: Г. В. Квасник
  Number of views: 680
 • 96-104
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
  Authors: О. В. Коробова
  Number of views: 541
 • 104-112
  ФЕНОМЕНЫ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА» В ЖЕНСКИХ АРХЕТИПАХ
  Authors: А. С. Кочарян, Н. Н. Терещенко, А. Ю. Доценко
  Number of views: 479
 • 112-121
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ
  Authors: Л. І. Магдисюк
  Number of views: 451
 • 121-130
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
  Authors: Г. І. Меднікова
  Number of views: 470
 • 130-139
  ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ: РОЛЬОВИЙ ПІДХІД
  Authors: З. М. Мірошник
  Number of views: 521
 • 139-148
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова, Т. М. Єльчанінова
  Number of views: 583
 • 148-155
  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
  Authors: Г. Б. Панфілова
  Number of views: 417
 • 156-163
  СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М. А. Півень
  Number of views: 1021
 • 163-172
  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕРЕНОСА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
  Authors: Т. В. Сергеева
  Number of views: 427
 • 172-180
  РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. О. Талаш
  Number of views: 451
 • 180-189
  СИТУАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: О. М. Турчак
  Number of views: 471
 • 189-196
  СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ ПАРТНЕРА У ДІВЧАТ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
  Authors: К. М. Фаворова
  Number of views: 436
 • 197-212
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ
  Authors: Ю. Ю. Ходыкина
  Number of views: 383


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us