Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Slovenská literatúra
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture
Drugs in Context
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
253
YesterdayYesterday
1429
This weekThis week
4826
Last WeekLast week
11156
This monthThis month
48623
Last monthLast month
50787
All daysAll days
5875696

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 51, 2015

 • 5-13
  ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
  Authors: Е.О. Акрітіду
  Number of views: 435
 • 14-23
  МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
  Authors: В.В. Бочелюк
  Number of views: 432
 • 24-34
  КУЛЬТУРНО-ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
  Authors: В.Й. Бочелюк
  Number of views: 395
 • 35-43
  МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  Authors: Н.О. Герасименко
  Number of views: 553
 • 44-53
  ЗНАЧЕНИЯ ИГРИВОСТИ В АКТУАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
  Authors: И.В. Гордиенко-Митрофанова
  Number of views: 449
 • 54-60
  ОСОБИСТІСНЕ САМОПРОЕКТУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
  Authors: О.М. Гріньова
  Number of views: 453
 • 61-72
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Authors: Н.Ю. Діомідова
  Number of views: 655
 • 73-90
  ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 404
 • 91-99
  ПРОЯВ РІЗНИХ ПРОФІЛІВ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В ЕМОЦІЙНИХ СТАНАХ СТУДЕНТІВ В СИТУАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
  Authors: А.В. Колчигіна
  Number of views: 406
 • 100-109
  ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРОЗВИТКУ ЯК СИСТЕМНОГО ФЕНОМЕНУ САМОЗМІНЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 802
 • 110-127
  ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРЕ, ЛЕКЦИИ И В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
  Authors: А.И. Кузнецов, М.А. Кузнецов
  Number of views: 466
 • 128-140
  ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
  Authors: М.А. Кузнецов, П.В. Макаренко, С.А. Ларионов
  Number of views: 501
 • 150-159
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 453
 • 160-169
  ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  Authors: Т.А. Лушина
  Number of views: 502
 • 160-169
  КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ДИНАМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
  Authors: Н.Н. Макаренко
  Number of views: 432
 • 170-179
  ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ
  Authors: Е.А. Резникова
  Number of views: 418
 • 180-190
  ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
  Authors: В.М. Рибачук
  Number of views: 554
 • 191-199
  СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА КРЕАТИВНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 436
 • 200-210
  ЗНАЧЕННЯ КАЗКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.Л. Солодухов
  Number of views: 726
 • 211-220
  ВИРАЖЕННЯ ІНТИМНИХ ПОЧУТТІВ СУБ'ЄКТА В МІФАХ ЗАСОБАМИ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ
  Authors: О.Г. Солодухова
  Number of views: 480
 • 221-228
  КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВСТУПНОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.А. Столярчук
  Number of views: 426
 • 229-238
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПСИХІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М.В. Сурякова
  Number of views: 502
 • 239-246
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ І ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Authors: І.Г. Табачник
  Number of views: 417
 • 247-255
  ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
  Authors: М.Г. Ткалич
  Number of views: 378
 • 256-266
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, К.І. Фоменко
  Number of views: 458
 • 267-275
  СТАТЕВО-РОЛЬОВІ І ПРОФЕСІЙНО-СТАТУСНІ ЧИННИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВНЗ: НА МАТЕРІАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: Д.В. Черенщикова
  Number of views: 432
 • 276-284
  РОЛЬ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: С.К. Шандрук
  Number of views: 437
 • 285-296
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТЕХНОЛОГА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  Authors: Н.Ф. Шевченко, М.О. Желтова
  Number of views: 522
 • 297-305
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЖЕРЕЛ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: І.Є. Штученко
  Number of views: 384
 • 306-315
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО АСПЕКТУ ОБРАЗУ Я МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Т.І. Щербак
  Number of views: 530
 • 316-323
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 434


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us