Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Revista Contexto & Saúde
CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Actualidad EconómicaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1269
YesterdayYesterday
1392
This weekThis week
1269
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
38420
Last monthLast month
46464
All daysAll days
5728456

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 48, 2014

 • 5-12
  МОВЛЕННЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л. М. Бадюл, Л. М. Цибух
  Number of views: 507
 • 12-22
  ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ
  Authors: В. В. Бочелюк
  Number of views: 527
 • 22-29
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВІВ У НАУКОВИХ ПІДХОДАХ ДО ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ БІЛІНГВІЗМУ
  Authors: Н. О. Бурейко
  Number of views: 615
 • 29-36
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ТРАВМАТИЧНА ПАМ'ЯТЬ» З ПОЗИЦІЇ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ
  Authors: О. П. Василюк
  Number of views: 733
 • 37-43
  ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ
  Authors: О. О. Галкіна
  Number of views: 446
 • 44-51
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОСТІ ДИТИНИ 6-7 РОКІВ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА
  Authors: С. В. Горбунова, В. П. Саврасов
  Number of views: 522
 • 51-61
  PLAY-BASED DEVELOPING COMPLEX FOR THE APPLICATION OF MANIPULATIVE GAMES IN ACTUAL TEACHING (PRIMARY SCHOOL)
  Authors: I. V. Gordienko-Mytrofanova
  Number of views: 538
 • 62-70
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ВІЗУАЛЬНО-МИСЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
  Authors: І. О. Гохман
  Number of views: 503
 • 71-78
  ЮНГІАНСЬКИЙ ПІДХІД ДО КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ
  Authors: Л. О. Гресь
  Number of views: 701
 • 78-94
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Т. І. Доцевич
  Number of views: 640
 • 94-102
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
  Authors: І. В. Дяків
  Number of views: 515
 • 102-112
  Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК РЕСУРС ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Є. М. Калюжна
  Number of views: 487
 • 112-122
  МЕТОДИКА ФРЕДА Е. ФІДЛЕРА ТА ВІРОГІДНІСТЬ ЗМІНИ УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ ЩОДО ІНШИХ
  Authors: С. М. Каліщук
  Number of views: 622
 • 123-132
  ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІВЧАТ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, С. В. Поспєлова
  Number of views: 458
 • 132-141
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ
  Authors: О. І. Кузнєцов
  Number of views: 592
 • 141-153
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФЕНОМЕНУ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У МОЛОДІ З ПОЗИЦІЙ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Д. В. Логвінова
  Number of views: 462
 • 154-160
  РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА
  Authors: Н. А. Мальнева
  Number of views: 597
 • 161-169
  ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: М. Г. Мельничук
  Number of views: 480
 • 169-178
  ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ НА РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Н. Й. Метельська
  Number of views: 523
 • 178-191
  МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М. О. Орап
  Number of views: 545
 • 191-199
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПРИРОДНИЧОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛІВ НАВЧАННЯ
  Authors: М. В. Саврасов, Л. В. Гунько, О. В. Чернякова
  Number of views: 554
 • 199-208
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
  Authors: О. О. Сегеда, А. А. Осипенко
  Number of views: 630
 • 208-217
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ВЗАЄМОДІЯ»
  Authors: С. Л. Седашева
  Number of views: 568
 • 217-225
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ, УЧБОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Authors: Є. Л. Скворчевська
  Number of views: 508
 • 225-233
  КОГНІТИВНА, ВИКОНАВЧА ТА АФЕКТИВНО-ОЦІНОЧНА ЧАСТИНИ ДІЇ ВИСЛОВЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: І. П. Старагіна,
  Number of views: 482
 • 233-242
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬО-ГО ПСИХОЛОГА В АСПЕКТІ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Н. В. Старинська
  Number of views: 784
 • 243-250
  СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: І. Г. Табачник
  Number of views: 578
 • 250-255
  ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
  Authors: О. М. Третяк
  Number of views: 541
 • 255-266
  ВІКОВІ ТА ЖИТТЄВІ КРИЗИ У КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПОДОЛАННЯ
  Authors: О. А. Філатова, Г. І. Ломакін
  Number of views: 563
 • 266-278
  СПОНТАННІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ: ПАРАДОКСИ ПРЕАДАПТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В БІФУРКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: І. О. Філенко
  Number of views: 453
 • 278-285
  ВЗАЄМОДІЯ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
  Authors: Є. Г. Хоменко, Ю. І. Калюжна
  Number of views: 1014


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us