Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1479
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9447
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29541
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386388

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi.Psihologìâ

Number 56, 2017

 • 9-18
  ОБРАЗ ТІЛА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ1
  Authors: Л.М. Абсалямова
  Number of views: 434
 • 19-29
  СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕПРЕСІЇ ЯК ЧИННИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: А.І. Агаркова
  Number of views: 664
 • 30-40
  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: С.М. Бужинська
  Number of views: 435
 • 41-51
  РИЗИК ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НА КРИЗОВИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ1
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 430
 • 52-61
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗАВЗЯТОСТІ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.С. Галата
  Number of views: 438
 • 62-70
  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
  Authors: О.В. Гармаш, Т.М. Єльчанінова
  Number of views: 477
 • 71-86
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.М. Грінченко
  Number of views: 477
 • 87-95
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ1
  Authors: Г.І. Зеленін
  Number of views: 390
 • 96-108
  МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВА МОДЕЛЬ ТЮТЮНОВОЇ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ1
  Authors: В.О. Крамченкова
  Number of views: 442
 • 109-123
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛІГІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 386
 • 124-145
  ПОЯСНЮВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОШЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ1
  Authors: М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб
  Number of views: 457
 • 146-158
  ОПТИМІЗМ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: М.М. Кузнєцова
  Number of views: 602
 • 159-166
  ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ1
  Authors: Т.Н. Лазоренко
  Number of views: 390
 • 167-178
  ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ1
  Authors: В.О. Неженцева
  Number of views: 421
 • 179- 187
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ1
  Authors: М.В. Саврасов, О.В. Чернякова, Ю.Д. Фомічева
  Number of views: 391
 • 188-198
  МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ЗОРОВИХ СПРИЙМАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
  Authors: Є.П. Синьова, С.О. Риков, С.В. Федоренко, С.Ю. Могілевський, І.В. Шаргородська, Л.І. Денисюк
  Number of views: 610
 • 199-208
  ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
  Authors: М.В. Сурякова
  Number of views: 395
 • 209-221
  ПСИХОСОМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПАЛІАТИВНИХ КЛІЄНТІВ1
  Authors: Д.М. Туркова
  Number of views: 405
 • 222-232
  ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
  Authors: Ю.І. Фельдман
  Number of views: 498
 • 233-241
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОВІДНОЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ1
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 488
 • 242-256
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: К.І. Фоменко, І.В. Полілуєва
  Number of views: 390
 • 257-268
  МЕТОДОЛОГІЧНА ОПТИКА ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ1
  Authors: А.А. Фурман
  Number of views: 468
 • 269-283
  РОЛЬ ІМАГІНАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНТРАЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, К.М. Родіна
  Number of views: 447
 • 284-291
  КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: Т.О. Шевчук, І.Ф. Чорнобаб
  Number of views: 390

Number 55, 2017

 • 5-12
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: Л.М. Абсалямова
  Number of views: 396
 • 13-25
  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИМУЛА «ИГРИВОСТЬ»)1
  Authors: И.В. Гордиенко-Митрофанова, Ю.С. Бондарь
  Number of views: 388
 • 26-36
  ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ЖІНОК1
  Authors: В.В. Зарицька, Л.Б. Бекіньова
  Number of views: 390
 • 37-47
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА1
  Authors: М.В. Коваленко
  Number of views: 445
 • 48-57
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМЕЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ КУРЦІВ1
  Authors: В.О. Крамченкова
  Number of views: 380
 • 58-67
  РЕЛИГИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТАНСТВЕ ЛИЧНОСТИ1
  Authors: А.И. Кузнецов
  Number of views: 394
 • 68-81
  ОСОБЛИВОСТІ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ1
  Authors: М.А. Кузнєцов, О.С. Галата
  Number of views: 386
 • 82-102
  ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ОПТИМИСТИЧЕСКИМ АТРИБУТИВНЫМ СТИЛЕМ1
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 371
 • 103-111
  ЧИННИКИ ТА ПРОЯВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СЛІДЧОГО1
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 422
 • 112-123
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ДОСВІДУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ1
  Authors: Л.М. Лисенко
  Number of views: 409
 • 124-133
  ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ1
  Authors: Я.О. Лисенко
  Number of views: 375
 • 134-142
  ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИМВОЛІВ ОСОБИСТОСТІ1
  Authors: О.В. Лісойван
  Number of views: 402
 • 143-152
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ1
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 365
 • 153-162
  ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУ1
  Authors: В.В. Мельник
  Number of views: 405
 • 163-170
  РОЗВИТОК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ РЕАЛЬНИХ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА СТРИЙНЯТТЯ ТА ПОРОДЖЕННЯ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ1
  Authors: О.В. Назимко
  Number of views: 408
 • 171-179
  ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ1
  Authors: С.О. Омельченко, О.В. Ябурова
  Number of views: 388
 • 180-191
  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЄСТIЙКOСТI ТА ПРOФЕСIЙНOЇ АДАПТАЦIЇ МЕНЕДЖЕРIВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПIД ВПЛИВOМ ФOРМУВАЛЬНOГO ЕКСПЕРИМЕНТУ1
  Authors: В.О. Панченко
  Number of views: 390
 • 192-202
  НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ1
  Authors: О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, О.Б. Сімоненко
  Number of views: 409
 • 203-210
  ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК РЕСУРС КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ1
  Authors: А.В. Поденко
  Number of views: 426
 • 211-219
  ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ1
  Authors: І.В. Полілуєва
  Number of views: 416
 • 220-227
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ1
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 416
 • 228-236
  ЗНАЧЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В РОБОТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ1
  Authors: О.Г. Солодухова, В.Л. Солодухов
  Number of views: 416
 • 237-249
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СІМЕЙНИМ СТАТУСОМ1
  Authors: С.Є. Сосніхіна
  Number of views: 386
 • 250-258
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: А.В. Стаднік, І.В. Ващенко, В.С. Васищев
  Number of views: 398
 • 259-268
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ1
  Authors: О.В. Тімченко, Д.С. Похілько
  Number of views: 390
 • 269-279
  НЕВРОТИЧНІ РИСИ ТА НАХИЛИ ОСОБИСТОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ВАЛЕОУСТАНОВКИ1
  Authors: Ю.І. Фельдман
  Number of views: 391
 • 280-295
  ПСИХОДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА1
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 439
 • 296-306
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТАПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, Н.О. Бурейко
  Number of views: 375
 • 307-314
  POWS’ WORRIES IN THE PSYCHOLOGICAL CHOICE ENVIRONMENT1
  Authors: Y.M. Shyrobokov
  Number of views: 406
 • 315-327
  INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPECIALISTS OF PRIMARY TACTICAL FIRE AND RESCUE UNITS SES OF UKRAINE1
  Authors: І.Ye. Shcherbina
  Number of views: 365
 • 328-337
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.В. Вдовиченко
  Number of views: 375
 • 338-344
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ1
  Authors: Л.О. Жданюк
  Number of views: 362
 • 345-355
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЩО НАБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ1
  Authors: А.Г. Разумна
  Number of views: 366

Number 54, 2016

 • 5-14
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Ю.В. Вербова
  Number of views: 394
 • 15-28
  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.М. Грінченко
  Number of views: 410
 • 29-36
  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ1
  Authors: Н.В. Даниленко
  Number of views: 413
 • 37-44
  МЕТАКОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ1
  Authors: Т.І. Доцевич
  Number of views: 409
 • 45-58
  МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.І. Залановська
  Number of views: 415
 • 59-72
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ1
  Authors: Л.Н. Зотова
  Number of views: 401
 • 73-82
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ІЗ ВИБОРОМ НИМИ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ1
  Authors: Я.М. Карачевцев
  Number of views: 410
 • 83-92
  ДОСВІД ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ АТО НА БАЗІ МЕНСЬКОГО САНАТОРІЮ «ОСТРЕЧ»1
  Authors: І.Б. Ковальова, В.І. Мозговий
  Number of views: 411
 • 93-112
  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕНИЮ И ПРОВЕРКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ1
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 388
 • 113-123
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ1
  Authors: С.Б. Кузікова
  Number of views: 434
 • 124-133
  ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН НА ЭТАПЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ1
  Authors: М.А. Кузнецов, И.А Кузнецов, П.В. Макаренко
  Number of views: 398
 • 134-143
  ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ1
  Authors: М.А. Кузнецов, Т.В. Кушнирова
  Number of views: 394
 • 144-154
  ПРЕСИНГИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 362
 • 155-163
  ОСОБЛИВОСТІ СОВЛАДАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ1
  Authors: Л.М. Леженіна
  Number of views: 385
 • 164-173
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ1
  Authors: Г.І. Меднікова
  Number of views: 378
 • 174-181
  ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ1
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 362
 • 182-190
  ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ТА СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ1
  Authors: А.А. Московченко
  Number of views: 403
 • 191-202
  PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE INTERGRATED APPROACH TO THE GOAL FORMATION OF THE 21ST CENTURY YOUTH: FOUNDATIONS OF THE CONCEPTUAL DETERMINATION1
  Authors: D.V. Polezhaev, Y.A. Klimenko, M.Y. Tikhomirov
  Number of views: 374
 • 203-211
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЧИННИКУ СТАТІ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ1
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 405
 • 212-219
  ВІДНОШЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ1
  Authors: О.Г. Солодухова, В.Л. Солодухов
  Number of views: 378
 • 220-234
  ОЛЬФАКТОРНО-КОЛЬОРОВА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 372
 • 235-246
  ТРЕНІНГОВІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ В ПРОГРАМАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко, К.І. Фоменко
  Number of views: 402
 • 247-260
  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕСУРС ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ З ТІЛЕСНИМ Я ПРИ ПСИХОСОМАТИЦІ ПАРНИХ (ЖІНОЧИХ) ОРГАНІВ1
  Authors: Т.Б. Хомуленко
  Number of views: 379
 • 261-269
  ФЕНОМЕН УСТАНОВКИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Ю.І. Юріна
  Number of views: 383

Number 53, 2016

 • 5-12
  ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ
  Authors: К.В. Балабанова
  Number of views: 387
 • 13-20
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ
  Authors: Н.О. Бурейко
  Number of views: 462
 • 21-28
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: Я.В. Верещинська
  Number of views: 440
 • 29-37
  THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AS AN INTEGRATING FACTOR OF HUMAN CONSCIOUSNESS
  Authors: O.Yu. Golovina
  Number of views: 434
 • 38-46
  СУБ’ЄКТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА
  Authors: О.І. Гура, Т.Є. Гура
  Number of views: 502
 • 47-56
  ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБКИ Й АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ "РИЗИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я"
  Authors: Т.М. Дзюба
  Number of views: 416
 • 57-63
  КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
  Authors: Е.В. Заика
  Number of views: 392
 • 64-73
  ЦІННОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
  Authors: Д.М. Кислинська, Н.Е. Мілорадова
  Number of views: 378
 • 74-82
  ПСИХОДІАГНОСТИКА ТИПІВ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: М.В. Коваленко
  Number of views: 405
 • 83-101
  ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Authors: Я.В. Козуб
  Number of views: 412
 • 102-125
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
  Authors: М.А. Кузнецов, Л.Н. Зотова
  Number of views: 531
 • 126-134
  ПСИХОСОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ УМОВ ІСНУВАННЯ
  Authors: М.Г. Мельничук
  Number of views: 386
 • 135-144
  РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: С.О. Микитюк
  Number of views: 485
 • 145-151
  ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: О.Ю. Михайленко
  Number of views: 380
 • 152-162
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Я.О. Мовчан
  Number of views: 538
 • 163-177
  ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
  Authors: Б.В. Плескач
  Number of views: 439
 • 178-185
  КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: Д.В. Полєжаєв, М.Ю. Тихомиров
  Number of views: 411
 • 186-194
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: І.В. Полілуєва
  Number of views: 428
 • 195-203
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 451
 • 204-210
  ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ З РІЗНИМ ТИПОМ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ПАРТНЕРА
  Authors: Ю.В. Свинаренко
  Number of views: 496
 • 211-219
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАЙДАНУ
  Authors: К.В. Седих, Ю.О. Клименко
  Number of views: 484
 • 220-228
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ
  Authors: Ю.М. Сошина
  Number of views: 470
 • 229-238
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА У ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА»
  Authors: Е.В. Ткаченко
  Number of views: 373
 • 239-246
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ
  Authors: О.М. Турчак
  Number of views: 606
 • 247-255
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ
  Authors: О.Є. Фальова, С.О. Ніколаєнко
  Number of views: 470
 • 256-264
  ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВ
  Authors: К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова
  Number of views: 531
 • 265-271
  ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРМАТОЗІВ
  Authors: Чаріті Джастін Такйун
  Number of views: 429
 • 272-280
  ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КО-МУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: О.В. Ябурова
  Number of views: 424

Number 52, 2016

 • 5-11
  РІВЕНЬ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
  Authors: Ван Сяо Лун
  Number of views: 370
 • 12-19
  МАКІЯЖ ЯК ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛИЧЧЯ
  Authors: Я.В. Верещинська
  Number of views: 508
 • 20-28
  ДИНАМІКА МОТИВІВ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: О.Ю. Горбачова
  Number of views: 448
 • 29-36
  АДАПТИВНО-ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКС У ЖІНОК З ГІНЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  Authors: Дин Шао Цзе
  Number of views: 377
 • 37-44
  ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ И ИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
  Authors: Л.Н. Зотова
  Number of views: 383
 • 45-58
  КОМПЛЕКСНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ (АМБІВЕРТОВАНИЙ) ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗИ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
  Authors: O.В. Корнієнко
  Number of views: 428
 • 59-69
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЛЬОТЧИКАМИ ВТРАТИ БОЙОВИХ ТОВАРИШІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (АТО)
  Authors: К.О. Кравченко
  Number of views: 394
 • 70-77
  ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  Authors: М.М. Кузнецова
  Number of views: 347
 • 78-86
  КАР’ЄРНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: О.І. Кузнецов
  Number of views: 366
 • 87-95
  РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ – СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: З.М. Мірошник
  Number of views: 434
 • 96-106
  DISPOSITIONAL PRONENESS TO FORGIVENESS AS A PRECURSOR OF OVERCOMING HELPLESSNESS
  Authors: E.L. Nosenko, A.V. Sokur
  Number of views: 437
 • 107-114
  ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗМІСТУ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ
  Authors: М.О. Орап
  Number of views: 447
 • 115-123
  КРЕАТИВНІСТЬ ТА ЕМОЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: М.В. Саврасов
  Number of views: 485
 • 124-133
  ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: К.В. Седих, В.А. Лавріненко
  Number of views: 420
 • 134-142
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї
  Authors: С.Є. Сосніхіна
  Number of views: 500
 • 143-150
  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
  Authors: Н.В. Старинская
  Number of views: 652
 • 151-158
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ РОЛЕГРАМИ
  Authors: І.О. Талаш
  Number of views: 463
 • 159-166
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ
  Authors: Т.Л. Ткачук
  Number of views: 401
 • 167-174
  PSYCHOLOGIACAL SUPPORT FOR PARENTS BRINGING UP MENTALLY RETARTED CHILDREN
  Authors: D.B. Usyk
  Number of views: 550
 • 175-192
  THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EXERCISE AND DEPRESSION IN OLDER ADULTS
  Authors: Dorin Festeu
  Number of views: 435
 • 193-201
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: К.І. Фоменко
  Number of views: 344
 • 202-214
  МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Т.Б. Хомуленко, С.М. Бужинська
  Number of views: 439
 • 215-226
  ПСИХОСИНТЕЗ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: О.А. Чаркіна
  Number of views: 456
 • 227-234
  ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВСЬКОЮ РОДИНОЮ
  Authors: Чжао Синь
  Number of views: 348
 • 235-244
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ
  Authors: Н.С. Чміль
  Number of views: 530


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us