Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Cell Journal (Yakhteh)
CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
Animal Research International
Problems of Education in the 21st CenturyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1457
YesterdayYesterday
1680
This weekThis week
3137
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
35964
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4392811

Zasobi navčalʹnoj ta naukovo-doslìdnoï roboti

Number 43, 2014

 • 5-17
  “HEALTH ORIENTED ENVIRONMENT IN A GENERAL EDUCATION ESTABLISHMENT” SPECIAL COURSE FOR “HUMAN HEALTH” SPECIALTY STUDENTS
  Authors: O. M. Bellorin-Herrera, O. V. Каваtska
  Number of views: 461
 • 18-32
  СОЦІАЛЬНО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
  Authors: Н. М. Благун
  Number of views: 576
 • 33-42
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ З ІСТОРІЇ
  Authors: Т. С. Вакуленко
  Number of views: 488
 • 43-55
  FOR-PROFIT COLLEGES IN CHINA: NECESSITY, POSSIBILITY AND MEASURES
  Authors: Wang Yitao, Gao Fei
  Number of views: 653
 • 56-67
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  Authors: О. В. Гончаренко
  Number of views: 507
 • 68-81
  РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Authors: В. В. Деміденко
  Number of views: 476
 • 82-92
  THE EXPERIMENTAL VALIDATION RESULTS OF THE STUDENTS’ VALEOLOGICAL COMPETENCE FORMATION MODEL
  Authors: V. P. Yelizarov
  Number of views: 487
 • 93-101
  IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF ECOLOGICAL-VALEOLOGICAL COMPETENCE FORMATION TECHNIQUES AMONG STUDENTS-PARENTS
  Authors: S. V. Yelizarova
  Number of views: 486
 • 102-109
  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
  Authors: О. В. Коломієць
  Number of views: 441
 • 110-123
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: І. О. Корженко
  Number of views: 670
 • 124-134
  FORMATION OF ACADEMICALSTYLE AT THE ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE (30’s of XX century)
  Authors: T. V. Panyok
  Number of views: 482
 • 135-145
  ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: М. Б. Петренко
  Number of views: 559
 • 146-158
  ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО I ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІГРАФІСТІВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. В. Пономарьова
  Number of views: 492
 • 159-172
  THE PERIODIZATION OF THE ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE FACULTY COUNCILS OF UKRAINE UNIVERSITIES (THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY)
  Authors: T. O. Razumenko
  Number of views: 501
 • 173-182
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Н. М. Сінопальнікова
  Number of views: 527
 • 183-192
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  Authors: Ю. С. Таймасов, Ю. Д. Бойчук
  Number of views: 521
 • 193-203
  МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Є. В. Танько
  Number of views: 524
 • 204-213
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Г. В. Тимощук
  Number of views: 509
 • 214-226
  ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА УМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: А. М. Тимченко, Г. М. Тимченко
  Number of views: 515
 • 227-237
  МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ: СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
  Authors: О. М. Тіщенко
  Number of views: 578
 • 238-246
  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ОСНОВ ЗДОРОВ’Я»
  Authors: М. А. Удовенко
  Number of views: 643
 • 247-258
  COACHING TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF POST-GRADUATES STUDIES
  Authors: V. V. Ushmarova
  Number of views: 513
 • 259-281
  ЕТНОКУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЯК ВИКЛИК І РЕСУРС ДЛЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Authors: К. А. Юр’єва, О. В. Вороненко
  Number of views: 470


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us