Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Problems of Psychology in the 21st Century
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Arctic and North
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
381
YesterdayYesterday
2117
This weekThis week
6317
Last WeekLast week
12729
This monthThis month
2498
Last monthLast month
61234
All daysAll days
5150185

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Number 15, 2022

 • 1-29
  Âşık Mustafa Kurbanoğlu'nun Aşk Şiirlerinin Kavramsal Metafor Teorisi Işığında Değerlendirilmesi
  Authors: Barış DEMİRKAYA-Halil İbrahim GEMİCİ
  Number of views: 7
 • 30-52
  Kültürel Bellek-Edebiyat İlişkisi Çerçevesinde İskele Gazinosu İsimli Esere Bir Bakış
  Authors: Esra ÇINAR
  Number of views: 10
 • 53-68
  Human, Robot, and Animal Rights in Do Androids Dream of Electric Sheep?
  Authors: Firuze GÜZEL
  Number of views: 8
 • 69-82
  A Modern Man in Search of an Identity: Mr Stone of the Knights Companion
  Authors: Reyhan ÖZER TANİYAN
  Number of views: 8
 • 83-99
  Kore Şamanizminde Kadın: Prenses Bari Şarkısının İncelenmesi
  Authors: Sümeyya YILMAZ-Ali SELÇUK
  Number of views: 8
 • 100-123
  Kent ve Köyün Sosyo-Ekonomik Avantajlarını Birleştirme Deneyimlerinin OECD Refah Göstergeleri Üzerinden Değerlendirilmesi
  Authors: Hayrettin ŞAHİN
  Number of views: 8
 • 124-156
  Türk Basınında Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Haberleri Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Sevgi TİRYAKİ
  Number of views: 7
 • 157-182
  Çevre Haberlerinin Ulusal ve Yerel Gazetelerde Temsilinin Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Engin ÇAĞLAK-Gülay Elbi PEKCAN
  Number of views: 10
 • 183-202
  Film Arşivlerinde Kataloglama ve Sınıflama İçin Kullanılan Uluslararası Standart İlkelerin İncelenmesi
  Authors: Esmeray KARATAŞ
  Number of views: 8
 • 203-217
  Antik Yunan ve Rönesans’ın Tarihsel Sürecinde Heykel Sanatında Çıplaklık
  Authors: Mehtap SOYSAL
  Number of views: 9
 • 218-239
  Doğa-Kültür Karşıtlığı ve Lüzumsuz Adam'da Mansur Bey’in Dönüşümü
  Authors: Seçkin ÖZKAN
  Number of views: 7
 • 240-270
  Türkiye’deki Akademik Çalışmalarda Molière: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Authors: Cansu AVCI-Erdoğan KARTAL
  Number of views: 7
 • 271-287
  Örtmece Sözlere Bir Örnek Olarak Tuvalet Sözcüğünün Değerlendirilmesi
  Authors: Özlem AKBULAK
  Number of views: 9
 • 288-299
  Kırgız Halk Kültüründe Saç ve Saçla İlgili Uygulamalar, İnanışlar
  Authors: İlknur BAYRAK İŞCANOĞLU
  Number of views: 8
 • 300-320
  Çobanlık ve Hayvancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı ile Dijital Dönüşüm: Eskişehir Örneği
  Authors: Asli BÜYÜKOKUTAN TÖRET-Zülal SÖĞÜT
  Number of views: 8
 • 321-340
  Türkiye'de Medya Okuryazarlığının Dini Boyutu: Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme
  Authors: Ceren Zeliha ONAY-Levent KIYLIOĞLU
  Number of views: 8
 • 341-357
  Dugin'in Moderniteye Yaklaşımı
  Authors: Umut ERDOĞAN
  Number of views: 8
 • 358-361
  Kırgızlar [ve Anlatı Kültürleri]
  Authors: Remy DOR - Çevirmen: Meral OZAN
  Number of views: 7

Number 14, 2022

 • 1-18
  Mutual Arabic-Turkish Influence: Sünbülzâde Vehbî Efendi
  Authors: Yahya Dahami
  Number of views: 26
 • 19-31
  Şair ve Nüktedan Nihad Bey Hakkında Yeni Bilgiler
  Authors: Süleyman Anıl Tombak
  Number of views: 24
 • 32-53
  Müellifi Bilinmeyen Bir Hikaye Mecmuası: Hikâyât
  Authors: Halis Aydın
  Number of views: 22
 • 54-85
  Osmanlı Toplumundaki Bid'at ve Hurafelere İlişkin Bir Metin
  Authors: Ferudun Hakan Özkan
  Number of views: 21
 • 86-101
  Sıraç Alevilerinde Ölüm Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Güven Karaköse - Ali Selçuk
  Number of views: 21
 • 102-121
  Evlilik, Doğum ve Sünnet Törenlerinin Türk Sinemasına Yansımasına Bir Örnek: Şaşkın Ördek Filmi
  Authors: Recep Tek - Eylem Selver Tuğçe Bayazit
  Number of views: 26
 • 122-152
  Şırnak’ta Misafirperverlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma
  Authors: İrfan Yıldırım
  Number of views: 24
 • 153-171
  Skull Bowl/Kapāla and Inner Offering in Old Uygur
  Authors: Hacer Tokyürek
  Number of views: 26
 • 172-188
  From Visuality to Action: Traces of Ekphrasis in John Guare's Six Degrees of Separation
  Authors: Nurten Çelik
  Number of views: 23
 • 189-208
  Dönemeçte Yalnız Bir Adam: Doktor Şerif
  Authors: Oktay Üzel
  Number of views: 23
 • 209-237
  Johann Wolfgang von Goethe'nin Çeviri Yaklaşımı ve Çeviri Amacı
  Authors: Sine Demirkıvıran
  Number of views: 22
 • 238-258
  Lun Gong-ren'ın Mezar Yazıtı'nda Türk Tarihi ile İlgili Bilgiler
  Authors: Gürhan Kirilen
  Number of views: 23
 • 259-283
  1928 Numaralı Rûznâmçe Defterine Göre Kıbrıs Livasında Timar ve Zeametler
  Authors: Muhammet Nuri Tunç - Erkan Işıktaş
  Number of views: 23
 • 284-298
  Arkeolojik Araştırmalar ve Yazılı Belgeler Işığında Eski Çağ'da Yozgat
  Authors: Serkan Erdoğan - Serap Uyak
  Number of views: 23
 • 299-317
  Osmancık Koyunbaba Türbesi'nin Geçirdiği Değişim ve Yapılacak Restorasyonu Üzerine Öneriler
  Authors: Cemal Ekin
  Number of views: 22
 • 318-343
  Ontolojik ve Epistemolojik Açıdan Biyografi Yazıcılığına Teorik Bir Bakış
  Authors: Ömer Faruk Ateş - Şahmurat Arık
  Number of views: 22
 • 344-367
  Dildeki Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Authors: Lyazzat Nakhanova
  Number of views: 27
 • 368-378
  Frankfurt Okulu ve İngiliz Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı Çerçevesinde Kültürü Yeniden Okumak
  Authors: Deniz Tansel İlic
  Number of views: 24

Number 13, 2022

 • 1-16
  Narayama Türküsü’nde Kültür, Doğa ve Altruistik İntihar
  Authors: Mehmet Ali Yolcu
  Number of views: 24
 • 17-30
  Being able to be Mother: Traditional Practices of Women in Coping with Infertility in Melekli Town of Iğdır
  Authors: Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA - Kafiye EROĞLU
  Number of views: 23
 • 31-49
  Film Philology: The Value and Significance of Adaptation/Film Studies in Literature
  Authors: Cenk Tan
  Number of views: 23
 • 50-74
  Lemnos Voivode Abdülkerim Ağa (1784-1796)
  Authors: Arzu Baykara Taşkaya
  Number of views: 26
 • 75-88
  Narko-korridolar: Suçun Toplumsallaşması Üzerine Bir Deneme
  Authors: Adem Üstün Çatalbaş
  Number of views: 23
 • 89-100
  The Uncanny and the Otherness in Harold Pinter’s The Room
  Authors: Ercan Gürova
  Number of views: 22
 • 101-122
  La Regenta’da Öz-farkındalık Olarak Aşk ve Cinsellik
  Authors: Nur Gülümser İlker
  Number of views: 23
 • 123-133
  Lâle Müldür'ün Buhurumeryem'i
  Authors: Emel Koşar
  Number of views: 22
 • 134-162
  Tarihten Kurtulmak: Turgut Uyar'ın "Terziler Geldiler" Şiirinde Tarih ve Kentleşme
  Authors: Tuğrul Bakır
  Number of views: 24
 • 163-196
  Milli Mücadele Dönemi Ankara'sında Bir Mizah Gazetesi: Anadolu'da Kalem
  Authors: İbrahim Özen
  Number of views: 24
 • 197-223
  Türk Basın Tarihinde Kaynaklar Dergisi
  Authors: M. Halil Sağlam
  Number of views: 22
 • 224-250
  Polisiye Kurmaca ve Çeviri: The Act of Roger Murgatroyd'un Türkçe Çevirisinde Çevirmen Kararlarına Bakış
  Authors: Gözde Begüm Uyanık
  Number of views: 23
 • 251-274
  Televizyon Dizilerinin Ortadoğu’da İnşa Ettiği Türkiye İmajı: Afganistan Üzerine Bir Alan Araştırması
  Authors: Hülya Özkan Rigiderakhshan
  Number of views: 22
 • 275-294
  Politik Gündemi Takip Aracı Olarak Youtube: Babala TV Örneği
  Authors: Engin Çağlak - Gülay Elbi Pekcan
  Number of views: 23
 • 295-316
  Babai Ayaklanmasında Hacı Bektaş Veli'nin Rolü
  Authors: Ali Rıza Özdemir
  Number of views: 21
 • 317-332
  Kültürün Baskıcı ve Özgürlükçü Yapısı Karşısında Bireyin Duruşu
  Authors: İkram Bağcı
  Number of views: 22
 • 333-356
  Kültürel Peyzaj Bağlamında Yalvaç İlçesinin Değerlendirilmesi
  Authors: Hicran Hanım Halaç - Esra Şahin
  Number of views: 27
 • 357-375
  Hikmatnoma İçerisinde Yer Alan Halk Hekimliği Unsurları
  Authors: Sabiha Altunsoy
  Number of views: 25

Number 12, 2022

 • 1-17
  Dijital Kültür Ortamında Mizahın Yeni Bir Mecrası: Twitter'daki Anonim Hesaplar
  Authors: Ömer Kırmızı
  Number of views: 42
 • 18-29
  Efsanelerin Ekonomik Kaynağa Dönüştürülmesi: Şahmeran Örneği
  Authors: Nagihan Çetin
  Number of views: 43
 • 30-62
  Anadolu Türk Kültüründe Buğday/Başak ve Görsel Dile Aktarımı
  Authors: Semiha Altıer
  Number of views: 41
 • 63-88
  Urfa Tarihçesi ve Urfa'da Bulunmuş Ermenice Yazıtlar
  Authors: Yıldız Deveci Bozkuş - Selahattin Güler
  Number of views: 41
 • 89-103
  Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Siyasi Bir Muhacir: Abbas Bey Atamalıbeyov (1895-1971)
  Authors: Zeynep Akarslan
  Number of views: 40
 • 104-114
  Cross-Cultural Analysis and its Impact on Religious Interpretation
  Authors: Mohammadreza Valizadeh - Ahmad Ezzati Vazifehkhah
  Number of views: 45
 • 115-132
  Mülkiyetin Kültürel Yansımaları Bağlamında Bedduaların Rolü Üzerine
  Authors: Hasan Savaş
  Number of views: 43
 • 133-160
  Behçet Aysan Şiirinde Toplumcu Gerçekçi Ögeler
  Authors: Adem Gürbüz
  Number of views: 44
 • 161-173
  Kırım Tatar Çocuk Edebiyatından Bir İsim: Asan Çergeyev
  Authors: Seher Maşkaraoğlu
  Number of views: 40
 • 174-200
  Alevi-Bektaşi Yolunda İkrar Kavramının Kuramsal Çerçevesi
  Authors: Ali Rıza Özdemir
  Number of views: 39
 • 201-2019
  Klasik Türk Şiiri ve İşrâk Felsefesi
  Authors: Mustafa Uğur Karadeniz
  Number of views: 42
 • 220-231
  Mother in Sephardic, Turkish, and Italian Proverbs and Idioms: Case of Online Blogs
  Authors: Fazıla Derya Agiş
  Number of views: 42
 • 232-252
  Kadim Tanrılardan Modern Tanrılara: 21. Yüzyıla Dair Mitolojik Bir Okuma
  Authors: Gökhan Topal - Naci İspir
  Number of views: 37
 • 253-270
  Matematiksel Modellemenin Kültürel Perspektifi: Etnomodelleme
  Authors: Ayşe Arzu Arı - Barış Demir
  Number of views: 41
 • 271-292
  Gümüşhane İlinin Kültürel Turizm Potansiyeli
  Authors: Elif Öktem
  Number of views: 42
 • 293*304
  Sovyet Devri Azerbaycan Filmlerinde Bazı İslami Motiflerin ve Sufi Akımların Yansıtılması
  Authors: Nurengiz Garayeva
  Number of views: 40
 • 305-330
  Nâbî'yi Anlamak yahut "Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları"na Zeyl
  Authors: Ferudun Hakan Özkan
  Number of views: 39
 • 331-340
  Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece
  Authors: Doğukan Ali Paker
  Number of views: 41
 • 341-346
  Yengeçli Kuyu: Bir Yörüğün Toros Anıları
  Authors: Erdi Demir
  Number of views: 41


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us