Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Cell Journal (Yakhteh)
CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
Animal Research International
Problems of Education in the 21st CenturyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1467
YesterdayYesterday
1680
This weekThis week
3147
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
35974
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4392821

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo ped. unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Pravo

Number 27, 2017

 • 5-12
  ЩОДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: В. О. Процевський
  Number of views: 376
 • 13-19
  СЬОМА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ЄС: ЛАНДШАФТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ЕЛЕМЕНТ «ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ»
  Authors: О. В. Лозо
  Number of views: 386
 • 20-26
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
  Authors: А. О. Поляков
  Number of views: 405
 • 27-33
  ЗАСТАВНИЙ ДЕПОЗИТ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Authors: С. І. Сприндис
  Number of views: 389
 • 34-41
  ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (СУДОВА ПРАКТИКА)
  Authors: М. М. Бородін
  Number of views: 537
 • 42-47
  МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Authors: М. Ю. Лях
  Number of views: 364
 • 48-58
  АЛІМЕНТНИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
  Authors: О. М. Пономаренко
  Number of views: 595
 • 59-68
  АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Authors: В. І. Лозо, В. О. Процевський
  Number of views: 338
 • 69-76
  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ
  Authors: Д. О. Новіков
  Number of views: 422
 • 77-84
  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В АКТАХ МОП
  Authors: А. К. Бойко
  Number of views: 418
 • 85-90
  ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
  Authors: О. О. Коваленко
  Number of views: 404
 • 91-97
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЯК ЗАСОБУ ПОБУДОВИ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦІВНИКОМ ТА РОБОТОДАВЦЕМ
  Authors: Ю. С. Даниліна
  Number of views: 364
 • 98-106
  ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ «БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА» У ТРУДОВІЙ СФЕРІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
  Authors: В. Л. Кесада Татарінова
  Number of views: 378
 • 107-111
  ЩОДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ У ПРАВІ УКРАЇНИ
  Authors: М. С. Марченко
  Number of views: 397
 • 112-118
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ ВИНИ
  Authors: Ю. В. Шинкарьов
  Number of views: 360
 • 119-124
  СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА
  Authors: А. С. Попій
  Number of views: 485
 • 125-130
  ПРИЧИНИ НЕДОВЕДЕННЯ ЗЛОЧИНУ ДО КІНЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ
  Authors: Д. С. Попій
  Number of views: 383
 • 131-136
  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
  Authors: О. В. Москаленко
  Number of views: 486
 • 137-140
  СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗА ПРИНЦИПІВ (ЗАСАД) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А. О. Полянський
  Number of views: 378
 • 141-149
  АДВОКАТ ЯК ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ПЕВНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ
  Authors: М. Д. Ждан
  Number of views: 447

Number 26, 2017

 • 5-16
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ» ПРИ РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ЗА П. 3 СТ. 41 КЗпП УКРАЇНИ
  Authors: В.О. Процевський
  Number of views: 557
 • 17-23
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Коваленко
  Number of views: 381
 • 24-31
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: В.Л. Кесада Татарінова
  Number of views: 376
 • 32-38
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГАРАНТІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков
  Number of views: 380
 • 39-46
  ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ЗАВДАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІЙ МЕТІ
  Authors: І.В. Симоненко
  Number of views: 397
 • 47-53
  ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
  Authors: І.А. Кузнецов
  Number of views: 392
 • 54-62
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ЯК СПОСІБ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У ДОГОВОРАХ КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  Authors: С.І. Сприндис
  Number of views: 617
 • 63-69
  СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ «ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ» ЯК ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  Authors: Р.І. Шабанов
  Number of views: 402
 • 70-75
  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  Authors: О.І. Лисяк
  Number of views: 424
 • 76-82
  ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  Authors: Н.І. Іщенко
  Number of views: 460
 • 83-87
  ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
  Authors: В.В. Марченко
  Number of views: 402
 • 88-96
  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНУ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  Authors: А.С. Сохікян
  Number of views: 391
 • 102-110
  ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: КРИТЕРІЇ ЙОГО ДОПУСТИМОСТІ
  Authors: О.В. Москаленко
  Number of views: 485
 • 111-117
  ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СИСТЕМА І ВАЖЛИВІСТЬ УНОРМУВАННЯ
  Authors: А.О. Полянський
  Number of views: 419
 • 118-138
  ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА З ДЕМОКРАТІЄЮ І ПРАВАМИ ЛЮДИНИ
  Authors: В.І. Горбань
  Number of views: 426
 • 139-151
  ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ
  Authors: В.В. Яковлєв
  Number of views: 602


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us