Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences Institute
Revista EspigaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
585
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6356
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38673
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942366

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 43, 2017

 • 5-14
  КОНСТРУКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НОВАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Н. О. Борисенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк
  Number of views: 442
 • 15-27
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: ВІД НОВОГО ВИХОВАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. А. Бочарова Л. А. Штефан К.Є. Каліна
  Number of views: 434
 • 28-37
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)
  Authors: А. В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 440
 • 38-48
  ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Л. І. Ващенко
  Number of views: 384
 • 49-58
  ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
  Authors: Я. В. Волкова
  Number of views: 413
 • 59-68
  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В МІНЛИВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: І. І. Горбачова
  Number of views: 775
 • 69-78
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИМ НАУКАМ
  Authors: Т. Я. Грановська Н. В. Олефіренко
  Number of views: 449
 • 79-89
  РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ
  Authors: А. О. Денисенко
  Number of views: 462
 • 90-101
  КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: В. В. Дьоміна
  Number of views: 466
 • 102-114
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  Authors: І. І. Єланцева
  Number of views: 477
 • 115-123
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Л. М. Єфименко
  Number of views: 509
 • 124-129
  КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
  Authors: О. О. Жигло
  Number of views: 455
 • 130-139
  ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
  Authors: О.О. Запорожець
  Number of views: 458
 • 140-147
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕРТМЕЙСТРА
  Authors: В. В. Зорін
  Number of views: 436
 • 148-159
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
  Authors: Л. Г. Кайдалова, Л. Л. Поєдинцева
  Number of views: 500
 • 160-173
  РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (70-80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: С. Я. Когут
  Number of views: 524
 • 174-184
  LANGUAGE GAMES IN TEACHING ENGLISH
  Authors: I. Kostikova
  Number of views: 399
 • 185-195
  ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
  Authors: О. Ю. Кузнецова
  Number of views: 413
 • 196-205
  ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТ СТУДЕНТІВ У ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
  Authors: С. В. Міхно
  Number of views: 451
 • 206-216
  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Г. А. Перепелиця
  Number of views: 495
 • 217-229
  СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»
  Authors: Н. Д. Подчерняєва
  Number of views: 456
 • 230-238
  ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА «УЩIЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЕЙДВУДНОГО ПРИСТРОЮ МОРСЬКОГО СУДНА» В СИСТЕМУ ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНIКIВ У ПIСЛЯДИПЛОМНIЙ ОСВIТI
  Authors: С. А. Скиданчук
  Number of views: 406
 • 239-252
  ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Г. В. Твердохліб
  Number of views: 485
 • 253-262
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДІАОСВІТИ
  Authors: Н. О. Ткачова, Д. В. Стрельченко
  Number of views: 430
 • 263-273
  ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІН З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
  Authors: М. М. Товстяк
  Number of views: 563
 • 274-281
  СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
  Authors: В. В. Фазан
  Number of views: 392
 • 282-292
  ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: А. В. Цебренко
  Number of views: 390


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us