Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences InstituteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
612
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6383
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38700
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942393

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 42, 2017

 • 5-18
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В. А. Балакірєва
  Number of views: 622
 • 19-27
  ЗНАЧЕННЯ ГАМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: А. В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 466
 • 28-38
  ПЕДАГОГ – ВЗІРЕЦЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. М. Попович
  Number of views: 489
 • 39-47
  ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: І. В. Дерев’янко
  Number of views: 495
 • 48-57
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 573
 • 58-68
  ПРИВАТНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОЧИННА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: О. М. Друганова, А. В. Цебренко
  Number of views: 462
 • 69-78
  СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  Authors: І. І. Єланцева
  Number of views: 468
 • 79-88
  ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-АКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ГОТОВНІСТЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 458
 • 89-100
  ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
  Authors: Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
  Number of views: 499
 • 101-112
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
  Authors: С. В. Міхно
  Number of views: 515
 • 113-124
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСОРІВ НА АВТОНОМІЮ УНІВЕРСИТЕТІВ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. М. Мокляк
  Number of views: 499
 • 125-134
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ»
  Authors: О. В. Молчанюк, О. Б. Борзик
  Number of views: 531
 • 135-144
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М. Е. Озчелік
  Number of views: 606
 • 145-156
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття
  Authors: Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
  Number of views: 406
 • 157-168
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
  Authors: Н. Д. Подчерняєва
  Number of views: 420
 • 169-178
  ТЕСТОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ПУНКТУАЦІЯ»
  Authors: Л. В. Сегін, Л. М. Тищенко
  Number of views: 601
 • 179-189
  ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
  Authors: О. О. Тимощук
  Number of views: 510
 • 190-198
  МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: А. В. Ткаченко
  Number of views: 445
 • 199-206
  ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ІСТОРИКО-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 443
 • 207-218
  ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО
  Authors: А. В. Троцко, О. А. Міщенко
  Number of views: 425
 • 219-227
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В ГРЕЦІЇ
  Authors: В. В. Фазан
  Number of views: 446
 • 228-240
  ГОЛОВНІ ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: А. І. Чаговець
  Number of views: 511
 • 241-252
  СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Л. А. Штефан, Ю. В. Бекетова
  Number of views: 423


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us