Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences Institute
Revista EspigaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
582
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6353
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38670
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942363

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 43, 2017

 • 5-14
  КОНСТРУКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НОВАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Н. О. Борисенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк
  Number of views: 442
 • 15-27
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: ВІД НОВОГО ВИХОВАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. А. Бочарова Л. А. Штефан К.Є. Каліна
  Number of views: 434
 • 28-37
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)
  Authors: А. В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 440
 • 38-48
  ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Л. І. Ващенко
  Number of views: 384
 • 49-58
  ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
  Authors: Я. В. Волкова
  Number of views: 413
 • 59-68
  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В МІНЛИВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: І. І. Горбачова
  Number of views: 775
 • 69-78
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИМ НАУКАМ
  Authors: Т. Я. Грановська Н. В. Олефіренко
  Number of views: 449
 • 79-89
  РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ
  Authors: А. О. Денисенко
  Number of views: 462
 • 90-101
  КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: В. В. Дьоміна
  Number of views: 466
 • 102-114
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  Authors: І. І. Єланцева
  Number of views: 477
 • 115-123
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Л. М. Єфименко
  Number of views: 509
 • 124-129
  КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
  Authors: О. О. Жигло
  Number of views: 455
 • 130-139
  ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
  Authors: О.О. Запорожець
  Number of views: 458
 • 140-147
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕРТМЕЙСТРА
  Authors: В. В. Зорін
  Number of views: 436
 • 148-159
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
  Authors: Л. Г. Кайдалова, Л. Л. Поєдинцева
  Number of views: 500
 • 160-173
  РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (70-80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: С. Я. Когут
  Number of views: 524
 • 174-184
  LANGUAGE GAMES IN TEACHING ENGLISH
  Authors: I. Kostikova
  Number of views: 399
 • 185-195
  ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
  Authors: О. Ю. Кузнецова
  Number of views: 413
 • 196-205
  ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТ СТУДЕНТІВ У ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
  Authors: С. В. Міхно
  Number of views: 451
 • 206-216
  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Г. А. Перепелиця
  Number of views: 495
 • 217-229
  СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»
  Authors: Н. Д. Подчерняєва
  Number of views: 456
 • 230-238
  ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА «УЩIЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЕЙДВУДНОГО ПРИСТРОЮ МОРСЬКОГО СУДНА» В СИСТЕМУ ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНIКIВ У ПIСЛЯДИПЛОМНIЙ ОСВIТI
  Authors: С. А. Скиданчук
  Number of views: 406
 • 239-252
  ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Г. В. Твердохліб
  Number of views: 485
 • 253-262
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДІАОСВІТИ
  Authors: Н. О. Ткачова, Д. В. Стрельченко
  Number of views: 430
 • 263-273
  ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІН З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
  Authors: М. М. Товстяк
  Number of views: 563
 • 274-281
  СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
  Authors: В. В. Фазан
  Number of views: 392
 • 282-292
  ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: А. В. Цебренко
  Number of views: 390

Number 42, 2017

 • 5-18
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В. А. Балакірєва
  Number of views: 622
 • 19-27
  ЗНАЧЕННЯ ГАМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: А. В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 466
 • 28-38
  ПЕДАГОГ – ВЗІРЕЦЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. М. Попович
  Number of views: 489
 • 39-47
  ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: І. В. Дерев’янко
  Number of views: 495
 • 48-57
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 573
 • 58-68
  ПРИВАТНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОЧИННА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: О. М. Друганова, А. В. Цебренко
  Number of views: 462
 • 69-78
  СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  Authors: І. І. Єланцева
  Number of views: 468
 • 79-88
  ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-АКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ГОТОВНІСТЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 458
 • 89-100
  ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
  Authors: Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
  Number of views: 499
 • 101-112
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
  Authors: С. В. Міхно
  Number of views: 515
 • 113-124
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСОРІВ НА АВТОНОМІЮ УНІВЕРСИТЕТІВ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: В. М. Мокляк
  Number of views: 499
 • 125-134
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ»
  Authors: О. В. Молчанюк, О. Б. Борзик
  Number of views: 531
 • 135-144
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: М. Е. Озчелік
  Number of views: 606
 • 145-156
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття
  Authors: Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
  Number of views: 406
 • 157-168
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
  Authors: Н. Д. Подчерняєва
  Number of views: 420
 • 169-178
  ТЕСТОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ПУНКТУАЦІЯ»
  Authors: Л. В. Сегін, Л. М. Тищенко
  Number of views: 601
 • 179-189
  ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
  Authors: О. О. Тимощук
  Number of views: 510
 • 190-198
  МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: А. В. Ткаченко
  Number of views: 445
 • 199-206
  ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ІСТОРИКО-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 443
 • 207-218
  ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО
  Authors: А. В. Троцко, О. А. Міщенко
  Number of views: 425
 • 219-227
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В ГРЕЦІЇ
  Authors: В. В. Фазан
  Number of views: 446
 • 228-240
  ГОЛОВНІ ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: А. І. Чаговець
  Number of views: 511
 • 241-252
  СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Л. А. Штефан, Ю. В. Бекетова
  Number of views: 423

Number 41, 2017

 • 5-14
  ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  Authors: Білецька С.А.
  Number of views: 643
 • 15-23
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ОКЛЕНДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  Authors: Боярська-Хоменко А.В.
  Number of views: 439
 • 24-32
  ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ
  Authors: Британ Ю. А.
  Number of views: 418
 • 33-41
  ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ
  Authors: Глушич В.В.
  Number of views: 486
 • 42-51
  РОЗВИТОК ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
  Authors: Гончар О.В.
  Number of views: 538
 • 52-59
  ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Гресь О.В.
  Number of views: 465
 • 60-70
  ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Донцов А.В.
  Number of views: 430
 • 71-82
  СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ
  Authors: Запорожець О.О.
  Number of views: 469
 • 83-95
  ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Кириліва В. О.
  Number of views: 447
 • 96-103
  ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 50-60 РР. ХХ СТ.
  Authors: Ковтун А. В.
  Number of views: 433
 • 104-117
  РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
  Authors: Кузнецова О.Ю
  Number of views: 491
 • 118-126
  ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: Лазарчук Г.В.
  Number of views: 381
 • 127-137
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
  Authors: Саєнко Н.В
  Number of views: 522
 • 138-149
  ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ
  Authors: Тарарак Н.Г.
  Number of views: 516
 • 150-159
  ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Ткачова Н.О., Чжан Ювень
  Number of views: 513
 • 160-173
  УРЯДОВА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІСТОРІОГРАФІЮ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (70-80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Троцко А.В., Голубнича Л.О.
  Number of views: 514
 • 174-184
  ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Шумський О.Л.
  Number of views: 446


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us