Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
Perspectiva Teológica
Revista Contexto & Saúde
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1155
YesterdayYesterday
2013
This weekThis week
4583
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
38561
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5522951

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 40, 2016

 • 4-10
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: Андрюшкова О.А.
  Number of views: 531
 • 11-20
  МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО- МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
  Authors: Бондаренко Є. В.
  Number of views: 545
 • 21-29
  ДИСПУТ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФРАНЦІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Боярська-Хоменко А.В.
  Number of views: 585
 • 30-41
  ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
  Authors: Будянська В.А.
  Number of views: 600
 • 41-50
  ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ
  Authors: Глушич В.В.
  Number of views: 543
 • 51-60
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
  Authors: Кіриченко С. В.
  Number of views: 636
 • 61-71
  СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Куценко Т.В.
  Number of views: 529
 • 72-82
  КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ
  Authors: Мариківська Г.А.
  Number of views: 613
 • 83-91
  ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ
  Authors: Стасевський Ю.С.
  Number of views: 549
 • 92-104
  ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» СТУДЕНТІВ ВНЗ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ (КІНЕЦЬ XX–XXI СТ.)
  Authors: Тарарак Н.Г.
  Number of views: 524
 • 105-113
  ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Шафранська Т.Ю.
  Number of views: 547
 • 113-120
  ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ
  Authors: Шевченко М.Ю., Соляк Л.В.
  Number of views: 513
 • 121-130
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ (80–90-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Штефан Л. А., Бекетова Ю.В.
  Number of views: 541

Number 39, 2016

 • 5-11
  РОЛЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Андрюшкова О. А.
  Number of views: 727
 • 12-21
  СУТЬ І СТРУКТУРА РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Будянський Д. В.
  Number of views: 590
 • 22-29
  ІСТОРІОГРАФІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ті роки ХХ століття)
  Authors: Голубнича Л. О.
  Number of views: 689
 • 30-36
  ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТА В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
  Authors: Гончар О. В.
  Number of views: 534
 • 37-46
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Довженко Т. О.
  Number of views: 629
 • 47-54
  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ПОГЛЯДАХ НАУКОВЦІВ ПОЛЬЩІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Єрмакова Т. С.
  Number of views: 595
 • 54-61
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ У БАТЬКІВСЬКІЙ ПРОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: Запорожець О. О.
  Number of views: 575
 • 62-72
  ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Івасішина С. В.
  Number of views: 687
 • 73-80
  ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  Authors: Кириліва В. О.
  Number of views: 629
 • 80-89
  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Кін О. М.
  Number of views: 557
 • 90-97
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  Authors: Климентьєва О. С.
  Number of views: 692
 • 98-109
  МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦІЇ НАПРИКІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Короткова Ю. М.
  Number of views: 619
 • 109-118
  АКЦЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І В УКРАЇНІ
  Authors: Кузнецова О. Ю.
  Number of views: 588
 • 119-127
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: Матюха Г. В., Балтрамсюнєтє К. А.
  Number of views: 620
 • 128-135
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАКОРДОННИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: Созикіна Г. С.
  Number of views: 623
 • 136-142
  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ СУЧAСНОЇ ШКОЛИ – ЗAПОРУКA ПРОДУКТИВНОГО НAВЧAЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРAЇНІ
  Authors: Спірідоновa A. В.
  Number of views: 618
 • 143-150
  ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
  Authors: Шевченко Н. О.
  Number of views: 587
 • 150-157
  ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Шишенко В. О.
  Number of views: 651


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us